• Nie Znaleziono Wyników

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu roku na platformie Microsoft Teams

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu roku na platformie Microsoft Teams"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Nauczyciel: Paweł Pietkiewicz Przedmiot: Zajęcia z wychowawcą Klasa: 1BS i 1 BSp

Temat lekcji: Symbole narodowe Polski.

Data lekcji: 12.05.2020

Lekcja online na platformie Microsoft Teams - 12.05.2020 o godz. 12.00 - 12.45 Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 12.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.

Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej grupy zajęciowej. Dalej należy wejść w pliki w tej grupie. Na środku w żółtym folderze Materiały z zajęć należy pobrać plik i wykonać w nim zawarte zadanie.

Następnie zgodnie z instrukcją w pliku na czerwono napisaną należy odesłać na adres e-mail podany poniżej.

Informacja zwrotna:pietkiewicz@zs9elektronik.pl UWAGA:

Wszystkie zaległe materiały należy odesłać do dnia 15 maja 2020 roku. Po tym terminie N zamieni się na ocenę niedostateczną!!!

Cytaty

Powiązane dokumenty

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 11.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej

Praca własna: Wykonać dla utrwalenia Kartę pracy ( na idzienniku). Informacja zwrotna: wysłać kartę pracy do piątku

Temat lekcji: Lekcja kulturoznawcza- Die Vornamen Nummer 1 Data lekcji: 30.03.. Wprowadzenie do tematu: Przeczytaj tekst

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 14.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 15.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 12.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2017.tib.ja.gr2 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

 toczenie przez skręcenie suportu narzędziowego, stosowane dla stożków krótkich o dużej zbieżności,..  toczenie nożami kształtowymi, stosowane do stożków bardzo krótkich