• Nie Znaleziono Wyników

Badania biegłości LGC AXIO obejmujące analizy żywności i pasz

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Badania biegłości LGC AXIO obejmujące analizy żywności i pasz"

Copied!
36
0
0

Pełen tekst

(1)

ISO/IEC 17043

Badania biegłości LGC AXIO obejmujące

analizy żywności i pasz

Formularze zgłoszeniowe

styczeń 2022 – grudzień 2022

lgcstandards.com/AXIO

(2)

Organizator: LGC, Proficiency Testing, 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury, BL9 0AP, UK.

Tel.: + 44 (0) 161 762 2500

E-mail: axiopt@lgcgroup.com, WWW: www.lgcstandards.com Strona 1 z 3 V1

Badania biegłości

Program AFPS (Analizy pasz) Formularz zgłoszeniowy 2022

Prosimy o wypełnienie i odesłanie niniejszego formularza do:

LGC Standards Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 27/29, Kiełpin, 05-092 Łomianki, POLAND Tel. +48 22 751 31 40 Fax: +48 22 751 58 45 E-mail: axiopt.pl@lgcgroup.com

Próbki

Runda

Data dystrybucji

Termin raportowania

PT-AF-01 PT-AF-02 PT-AF-05* PT-AF-06 PT-AF-07 PT-AF-08* PT-AF-09* PT-AF-10 PT-AF-11 PT-AF-13* PT-AF-14* PT-AF-15

AF048 21 lut 28 mar

AF049 11 kwi 16 maj

AF050 25 lip 30 sie

AF051 28 lis 09 sty ‘23

*Niniejsze próbki nie są obecnie objęte zakresem akredytacji LGC Standards.

Próbka PT-AF-05 podlega kontroli eksportu w Wielkiej Brytanii i w związku z tym do wysyłki wymagana jest licencja. Prosimy o przesłanie zamówienia najpóźniej na 6 tygodni przed datą dystrybucji, aby zapewnić wystarczającą ilość czasu na złożenie wniosku o licencję. LGC skontaktuje się z Państwem w celu uzyskania dalszych informacji po złożeniu zamówienia.

Materiał niedostępny

1 W odpowiednich oknach powyżej należy wpisać liczbę zamawianych próbek

PRÓBKI CHEMICZNE

Próbka Ilość Dostarczana jako Parametry PT-AF-01 125g

AF048: Pasza dla bydła AF049: Pasza dla owiec AF050: Pasza dla drobiu AF051: Pasza dla świń

Wilgotność; Białko surowe; Tłuszcz surowy; Popiół surowy; Popiół nierozpuszczalny w kwasie solnym;

Cukry; Włókno surowe; Skrobia; ADF; NDF; PPD;

pH

PT-AF-02 125g

AF048: Pasza dla bydła AF049: Pasza dla owiec AF050: Pasza dla drobiu AF051: Pasza dla świń

Arsen; Kadm; Wapń; Chlorki; Chrom; Kobalt; Miedź;

Żelazo; Ołów; Magnez; Mangan; Rtęć; Fosfor;

Potas; Selen; Sód; Cynk

PT-AF-05* 125g Pasza dla bydła AflatoksynyB1; B2; G1; G2; Aflatoksyny ogółem;

Ochratoksyna A

PT-AF-08* 125g Premiks Arsen; Kadm; Wapń; Chlorki; Chrom; Kobalt; Miedź;

Żelazo; Ołów; Magnez; Mangan; Rtęć; Fosfor;

Potas; Selen; Sód; Cynk PT-AF-09* 125g Mokra karma dla zwierząt

domowych

Wilgotność; Białko surowe; Tłuszcz surowy; Popiół surowy; Popiół nierozpuszczalny w kwasie solnym;

Cukry; Włókno surowe; Skrobia; pH

PT-AF-13* 125g Pokarm dla ryb Wartość energetyczna; Wilgotność; Białko surowe;

Tłuszcz surowy; Popiół surowy; Błonnik surowy; pH PT-AF-14* 125g Kiszonka Wilgotność; Białko surowe; Tłuszcz surowy; Popiół

surowy; Włókno surowe; Skrobia

*Niniejsze próbki nie są obecnie objęte zakresem akredytacji LGC Standards.

Na odwrocie strony znajduje się opis próbek mikrobiologicznych.

Numer identyfikacyjny: Numer zamówienia

(opcjonalnie)

AF _ _ _ _

(3)

Organizator: LGC, Proficiency Testing, 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury, BL9 0AP, UK.

Tel.: + 44 (0) 161 762 2500

E-mail: axiopt@lgcgroup.com, WWW: www.lgcstandards.com Strona 2 z 3 V1

Badania biegłości

Program AFPS (Analizy pasz) Formularz zgłoszeniowy 2022

PRÓBKI MIKROBIOLOGICZNE

Próbka Ilość Dostarczana jako Parametry PT-AF-06 25g ‘Symulowana’ pasza dla

zwierząt Wykrywanie obecności: gatunki Salmonella

PT-AF-07 10g ‘Symulowana’ pasza dla zwierząt

Ogólna liczba mikroorganizmów

Oznaczanie liczby: Enterobacteriaceae; bakterie grupy coli; Escherichia coli; Bakterie kwasu mlekowego

PT-AF-10 10g ‘Symulowana’ pasza dla zwierząt

Oznaczanie liczby: Clostridium perfringens; gatunki Clostridium, Clostridium redukujące siarczyny;

Całkowita liczba bakterii beztlenowych

PT-AF-11 25g ‘Symulowana’ pasza dla

zwierząt Wykrywanie obecności: Listeria monocytogenes;

gatunki Listeria

PT-AF-15 10g ‘Symulowana’ pasza dla

zwierząt Oznaczanie liczby: Gronkowce koagulazo-dodatnie;

Bacillus cereus; Drożdże; Pleśnie

Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć w Opisie Programu AFPS.

Prosimy o podanie danych kontaktowych poniżej:

Próbki należy wysłać do: Płatnik:

Imię i nazwisko: NIP:

Dział:

Firma: Firma:

Adres: Adres:

Miasto: Miasto:

Kod pocztowy: Kod pocztowy:

Tel: TEL:

Fax: FAX:

E-mail: E-mail:

Informacje o raporcie należy wysłać do: #

Email informujący zostanie wysłany na wskazany adres po opublikowaniu raportu w systemie PORTAL Imię i nazwisko:

E-mail#:

Ceny (PLN)

Próbki Cena za próbkę

PT-AF-01, 02, 08, 09, 13, 14 1113,00 PLN

PT-AF-05 1279,00 PLN

PT-AF-06, 07, 10, 11, 15 1173,00 PLN

Próbki dodatkowe/powtórzone Cena za próbkę

Każda 340,00 PLN

(4)

Organizator: LGC, Proficiency Testing, 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury, BL9 0AP, UK.

Tel.: + 44 (0) 161 762 2500

E-mail: axiopt@lgcgroup.com, WWW: www.lgcstandards.com Strona 3 z 3 V1

Badania biegłości

Program AFPS (Analizy pasz) Formularz zgłoszeniowy 2022

Uwaga:

• Do podanych cen należy doliczyć koszt transportu próbek (z Anglii do Polski): 258,00 PLN/runda.

• Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.

• Faktura za uczestnictwo zostanie wystawiona i wysłana po każdej dystrybucji próbek.

• W przypadku zgłoszenia do programu i nie wzięcia w nim udziału (bez wcześniejszego powiadomienia LGC Standards Sp. z o.o.), koszty nie zostaną zwrócone.

• LGC Proficiency Testing zastrzega sobie prawo do nie wysłania próbek lub raportu z wcześniejszych rund w przypadku nie dokonania płatności zgodnie z warunkami wskazanymi na fakturze.

• LGC Proficiency Testing nie gwarantuje liczby laboratoriów, które nadeślą wyniki dla poszczególnych parametrów analizowanych w każdej rundzie.

• Podane wyżej ceny dotyczą raportowania wyników oraz otrzymania raportów w formie elektronicznej, za pomocą internetowego systemu raportowania wyników PORTAL.

• Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

• Raporty z programów są dostępne w języku angielskim.

• Po zakończonej rundzie dostępne są próbki pozostałe po badaniu (Materiały do Kontroli Jakości); prosimy o kontakt z LGC w celu uzyskania dalszych informacji.

• Podpisanie niniejszego formularza potwierdza akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży stosowanych przez LGC Standards Sp. z o.o. Ponadto, w przypadku badania próbek zawierających mikroorganizmy sklasyfikowane na poziomie bezpieczeństwa BSL 1 lub BSL 2, Klient potwierdza stosowanie się do odpowiednich przepisów dotyczących wykorzystania takich materiałów.

Obecni klienci

Jeśli chcesz zmienić swoje preferencje marketingowe, odwiedź nasze centrum preferencjilub skontaktuj się z pl@lgcgroup.com

Nowi klienci

Firma LGC chciałaby kontaktować się z Tobą e-mailowo, telefonicznie lub za pomocą poczty i przekazywać Ci informacje o swoich produktach, usługach i powiązanych dziedzinach badań. LGC nie przekazuje Twoich danych kontaktowych stronom trzecim. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Tak, wyrażam zgodę na kontakt w sprawie produktów, usług i badań LGC

Nie, obecnie nie potrzebuję informacji marketingowych na temat produktów i usług LGC

Podpis ……… Data ………

(5)

Organizator: LGC, Proficiency Testing, 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury, BL9 0AP, UK.

Tel.: + 44 (0) 161 762 2500

E-mail: axiopt@lgcgroup.com, WWW: www.lgcstandards.com Strona 1 z 3 V2 111

Badania biegłości Program QCS (Analizy czekolady) Formularz zgłoszeniowy 2022

Prosimy o wypełnienie i odesłanie niniejszego formularza do:

LGC Standards Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 27/29, Kiełpin, 05-092 Łomianki

Tel. +48 22 751 31 40 Fax: +48 22 751 58 45 E-mail: axiopt.pl@lgcgroup.com

*Próbka 710 (A i B) musi być zakupiona jako zestaw.

**Próbka 719 nie jest obecnie objęta zakresem akredytacji LGC.

Prosimy o przesyłanie zamówień tak szybko, jak to możliwe, w celu uniknięcia braków próbek w magazynie.

Zamówienia otrzymane na tydzień przed datą wysyłki mogą zostać wysłane z opóźnieniem.

Materiał niedostępny

1 W odpowiednich oknach powyżej należy wpisać liczbę zamawianych próbek PRÓBKI MIKROBIOLOGICZNE

Próbka Ilość Dostarczana jako Parametry

PT-CT-710 (A i B) 2 x 25g Czekolada Wykrywanie obecności: gatunki Salmonella

PT-CT-713 10g Proszek kakaowy

Ogólna liczba drobnoustrojów mezofilnych tlenowych Oznaczanie liczby: Enterokoki; Enterobacteriaceae;

Bakterie grupy coli; Drożdże; Pleśnie PT-CT-714 25g Proszek kakaowy Wykrywanie obecności: gatunki Salmonella

PT-CT-717 10g Czekolada

Ogólna liczba drobnoustrojów mezofilnych tlenowych Oznaczanie liczby: Enterokoki; Enterobacteriaceae;

Bakterie grupy coli; Drożdże; Pleśnie PT-CT-720 NOWA Fiolka

+ 375g Proszek kakaowy Wykrywanie obecności: gatunki Salmonella PRÓBKI CHEMICZNE

Próbka Ilość Dostarczana jako Parametry

PT-CT-715 150g

CT309: 85% ciemna czekolada CT313: mleczna czekolada CT317: czekolada smakowa

Aktywność wody; Wilgotność; Wartość energetyczna;

Tłuszcz; Tłuszcze nasycone; Azot całkowity;

Węglowodany; Cukry ogółem; Fruktoza; Glukoza;

Sacharoza; Sól (z sodem); Sód; Kwas masłowy;

Teobromina

PT-CT-716 150g

CT309: Proszek kakaowy wysokiej jakości CT313: Proszek kakaowy niskiej jakości CT317: Proszek kakaowy wysokiej jakości

Wartość energetyczna; Tłuszcz; Tłuszcze nasycone;

Azot całkowity; Węglowodany; Cukry ogółem;

Fruktoza; Glukoza; Sacharoza; Sól (z sodem); Sód;

Popiół; Wilgotność; Teobromina, Kofeina, pH NOWY PT-CT-718 10g Proszek kakaowy niskiej jakości Arsen całkowity***; Kadm; Ołów

PT-CT-719** 20g Gorzka czekolada Kadm

**Próbka 719 nie jest obecnie objęta zakresem akredytacji LGC Standards.

***W przypadku próbki 718, arsen całkowity nie jest obecnie objęty zakresem akredytacji LGC Standards.

Próbki

Runda Data

dystrybucji

Termin raportowania

PT-CT-710 (A i B)* PT-CT-713 PT-CT-714 PT-CT-715 PT-CT-716 PT-CT-717 PT-CT-718 PT-CT-719** PT-CT-720 NOWA

CT309 17 sty 21 lut

CT313 23 maj 27 cze

CT317 05 wrz 10 paź

Numer identyfikacyjny: Numer zlecenia:

(opcjonalnie) CT _ _ _ _

(6)

Organizator: LGC, Proficiency Testing, 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury, BL9 0AP, UK.

Tel.: + 44 (0) 161 762 2500

E-mail: axiopt@lgcgroup.com, WWW: www.lgcstandards.com Strona 2 z 3 V2 111

Badania biegłości Program QCS (Analizy czekolady) Formularz zgłoszeniowy 2022

Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć w Opisie programu QCS.

Prosimy o podanie danych adresowych poniżej:

Próbki należy dostarczyć do: Płatnik:

Imię i nazwisko: NIP:

Dział: Firma:

Firma:

Adres:

Adres:

Miasto:

Miasto: Kod pocztowy:

Kod pocztowy:

TEL: TEL:

FAX: FAX:

E-mail: E-mail:

Informacje o raporcie należy wysłać do: #Email informujący zostanie wysłany na wskazany adres po opublikowaniu raportu w systemie PORTAL Imię i nazwisko:

E-mail#: Ceny (PLN)

Próbki Cena za próbkę Cena za próbkę/zestaw przy

zamówieniu wszystkich próbek

PT-CT-710 2245,00 PLN* 1683,75 PLN*

PT-CT-713, 714, 717 1168,00 PLN Nie dotyczy

PT-CT-715, 716, 718, 719 1099,00 PLN Nie dotyczy

PT-CT-720 NOWA 2171,00 PLN Nie dotyczy

*Cena za zestaw 2 próbek

Próbki dodatkowe/powtórzone Cena za próbkę

Każda 340,00 PLN

Dodatkowe próbki mogą zostać zamówione w cenie 340,00 PLN/próbka, jednak nie będą one wliczane do rabatu ilościowego.

Uwaga:

Do podanych cen należy doliczyć koszt transportu próbek (z Anglii do Polski): 166,00 PLN/runda.

• Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.

• Faktura za uczestnictwo zostanie wystawiona i wysłana pocztą po każdej dystrybucji próbek.

• W przypadku zgłoszenia do programu i nie wzięcia w nim udziału (bez wcześniejszego powiadomienia LGC Standards Sp. z o.o.), koszty nie zostaną zwrócone.

• LGC Proficiency Testing zastrzega sobie prawo do nie wysłania próbek lub raportu z wcześniejszych rund w przypadku nie dokonania płatności zgodnie z warunkami wskazanymi na fakturze.

• LGC Proficiency Testing nie gwarantuje liczby laboratoriów, które nadeślą wyniki dla poszczególnych parametrów analizowanych w każdej rundzie.

• Podane wyżej ceny dotyczą raportowania wyników oraz otrzymania raportów w formie elektronicznej, za pomocą internetowego systemu raportowania wyników PORTAL.

• Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

• Raporty z programów są dostępne w języku angielskim.

• Po zakończonej rundzie dostępne są próbki pozostałe po badaniu (Materiały do Kontroli Jakości); prosimy o kontakt z LGC w celu uzyskania dalszych informacji.

• Podpisanie niniejszego formularza potwierdza akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży stosowanych przez LGC Standards Sp. z o.o. Ponadto, w przypadku badania próbek zawierających mikroorganizmy sklasyfikowane na poziomie bezpieczeństwa BSL 1 lub BSL 2, Klient potwierdza stosowanie się do odpowiednich przepisów dotyczących wykorzystania takich materiałów.

(7)

Organizator: LGC, Proficiency Testing, 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury, BL9 0AP, UK.

Tel.: + 44 (0) 161 762 2500

E-mail: axiopt@lgcgroup.com, WWW: www.lgcstandards.com Strona 3 z 3 V2 111

Badania biegłości Program QCS (Analizy czekolady) Formularz zgłoszeniowy 2022

Obecni klienci

Jeśli chcesz zmienić swoje preferencje marketingowe, odwiedź nasze centrum preferencji lub skontaktuj się z axiopt.pl@lgcgroup.com

Nowi klienci

Firma LGC chciałaby kontaktować się z Tobą e-mailowo, telefonicznie lub za pomocą poczty i przekazywać Ci informacje o swoich produktach, usługach i powiązanych dziedzinach badań. LGC nie przekazuje Twoich danych kontaktowych stronom trzecim. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Tak, wyrażam zgodę na kontakt w sprawie produktów, usług i badań LGC

Nie, obecnie nie potrzebuję informacji marketingowych na temat produktów i usług LGC

Podpis ……… Data ………

(8)

Organizator: LGC, Proficiency Testing, 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury, Lancashire, BL9 0AP, UK.

Tel.: + 44 (0) 161 762 2500

E-mail: axiopt@lgcgroup.com, WWW: www.lgcstandards.com Strona 1 z 4 V1

Badania biegłości Program QDCS

(Chemiczne analizy produktów mleczarskich) Formularz zgłoszeniowy 2022

Prosimy o wypełnienie i odesłanie niniejszego formularza do: LGC Standards Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 27/29, Kiełpin, 05-092 Łomianki Tel. +48 22 751 31 40 Fax: +48 22 751 58 45 E-mail: axiopt.pl@lgcgroup.com

*Niniejsze próbki nie są obecnie objęte zakresem akredytacji LGC Standards.

**Ze względu na dużą objętość i charakter próbek wysyłka zajmie dwa dni dla każdej rundy.

Prosimy o przesyłanie zamówień tak szybko, jak to możliwe, w celu uniknięcia braków próbek w magazynie. Zamówienia otrzymane na tydzień przed datą wysyłki mogą zostać wysłane z opóźnieniem.

Próbki PT-CH-60, PT-CH-62 i PT-CH-68 podlegają kontroli eksportu w Wielkiej Brytanii i w związku z tym do wysyłki wymagana jest licencja. Prosimy o przesłanie zamówienia najpóźniej na 6 tygodni przed datą dystrybucji, aby zapewnić wystarczającą ilość czasu na złożenie wniosku o licencję. LGC skontaktuje się z Państwem w celu uzyskania dalszych informacji po złożeniu zamówienia.

Próbki

Runda Data dystrybucji**

Termin raporto- wania

PT-CH-27 PT-CH-28 PT-CH-29 PT-CH-31 PT-CH-32A PT-CH-32B PT-CH-34 PT-CH-35 PT-CH-36 PT-CH-37 PT-CH-38A PT-CH-38B PT-CH-39 PT-CH-40 PT-CH-41 PT-CH-42 PT-CH-43 PT-CH-44 PT-CH-51 PT-CH-52 PT-CH-53 PT-CH-54 PT-CH-55 PT-CH-56 PT-CH-57 PT-CH-58 PT-CH-59 PT-CH-60* PT-CH-62* PT-CH-63 PT-CH-65* PT-CH-66 PT-CH-67 PT-CH-68*

CH309 31 sty-

01 lut 07 mar CH312 19-20 kwi 23 maj

CH315 18-19 lip 22 sie CH318 17-18 paź 21 lis

Materiał niedostępny

1 W odpowiednich oknach powyżej należy wpisać liczbę zamawianych próbek

Numer identyfikacyjny: Numer zamówienia:

(opcjonalnie) CH _ _ _ _

(9)

Organizator: LGC, Proficiency Testing, 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury, Lancashire, BL9 0AP, UK.

Tel.: + 44 (0) 161 762 2500

E-mail: axiopt@lgcgroup.com, WWW: www.lgcstandards.com Strona 2 z 4

V1

Badania biegłości Program QDCS

(Chemiczne analizy produktów mleczarskich) Formularz zgłoszeniowy 2022

Produkty mleczne

Próbka Ilość Dostarczana jako Parametry

PT-CH-27 250ml Odtłuszczone mleko Tłuszcz 0,10% do 0,50%

PT-CH-28 250ml Pełne mleko Białko 3,0% do 4,0%; Wapń; Zawartość substancji stałych;

Laktoza

PT-CH-32A 250ml Pełne mleko pH

PT-CH-40 250ml Półtłuste mleko Tłuszcz 1,2% do 2,0%

PT-CH-55 250ml Pełne mleko Tłuszcz 2,8% do 5,0%

PT-CH-56 250ml Pełne mleko Miareczkowanie kwasów; Punkt zamarzania mleka Śmietany kremowe

Próbka Ilość Dostarczana jako Parametry

PT-CH-39 240g Śmietana kremówka Tłuszcz 30% do 40%; Miareczkowanie kwasów; Białko;

Sucha masa PT-CH-53 240g Śmietanka o niskiej zaw.

tłuszczu Tłuszcz 12% do 25%

PT-CH-54 240g Śmietana kremówka Tłuszcz 40% do 50%

Mleko liofilizowane

Próbka Ilość Dostarczana jako Parametry

PT-CH-31 2 x 10ml Mleko (liofilizowane) Fosfataza

PT-CH-34 3 x 5ml Mleko (liofilizowane) Antybiotyki (betalaktamowe)

PT-CH-57 3 x 5ml Mleko (liofilizowane) Antybiotyki (z rodzaju penicyliny i/lub zawierające siarkę) Masło; Jogurty; Sery i mleko w proszku

Próbka Ilość Dostarczana jako Parametry

PT-CH-36 250g Masło Wartość energetyczna; Tłuszcz, Tłuszcze nasycone; Sól;

Sód; Wilgotność; pH; Sucha masa beztłuszczowa

PT-CH-37 100g

Ser twardy CH309: Manchego CH312: Cheddar CH315: Gouda

CH318: Podwójny Gloucester

Wartość energetyczna; Tłuszcz; Tłuszcze nasycone; Białko;

Sól; Sód; Wilgotność; pH; Cholesterol; Wapń; Laktoza;

Popiół

PT-CH-38A 120g Odtłuszczone mleko w

proszku 'Cząsteczki wypalone'; Wilgotność; Popiół

PT-CH-38B 120g Serwatka – proszek 'Cząsteczki wypalone'; Wilgotność; Tłuszcz; Białko; Popiół;

Laktoza; Galaktoza

PT-CH-41 20g

CH312: Pełne mleko w proszku

CH318: Mleko w proszku dla niemowląt

Składniki mineralne (Ca, K, Cu, Na)

PT-CH-42 20g

CH312: Pełne mleko w proszku

CH318: Mleko w proszku dla niemowląt

Składniki mineralne (chlorki, Fe, Mg, Mn, P, Zn)

PT-CH-43 120g Białko serwatki - koncentrat Tłuszcz; Białko; Wilgotność; Popiół; pH; Gęstość nasypowa;

Laktoza; Wskaźnik nierozpuszczalności

PT-CH-44 20g

CH312: Pełne mleko w proszku

CH318: Mleko w proszku dla niemowląt

Witaminy A; B12 NOWY C; D; E NOWY

PT-CH-51 120g Odtłuszczone mleko w proszku

Tłuszcz; Białko; WPNI (wskaźnik zawartości serwatkowego azotu białkowego); Kwasowość miareczkowa; Wskaźnik nierozpuszczalności

PT-CH-52 120g Pełne mleko w proszku Tłuszcz; Białko; Wilgotność, WPNI (wskaźnik zawartości serwatkowego azotu białkowego); Kwasowość miareczkowa;

Wskaźnik nierozpuszczalności

PT-CH-58 100g

Jogurt

CH309: Jogurt o niskiej zawartości tłuszczu CH312: Jogurt pełnotłusty CH315: Jogurt o niskiej zawartości tłuszczu CH318: Jogurt pełnotłusty

Wartość energetyczna; Tłuszcz; Białko; Sól; Sód; Zawartość substancji stałych, pH; Wapń

*Niniejsza próbka nie jest obecnie objęta zakresem akredytacji LGC Standards.

**Parametry oznaczone gwiazdką nie są obecnie objęte zakresem akredytacji LGC Standards.

(10)

Organizator: LGC, Proficiency Testing, 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury, Lancashire, BL9 0AP, UK.

Tel.: + 44 (0) 161 762 2500

E-mail: axiopt@lgcgroup.com, WWW: www.lgcstandards.com Strona 3 z 4

V1

Badania biegłości Program QDCS

(Chemiczne analizy produktów mleczarskich) Formularz zgłoszeniowy 2022

Masło; Jogurty; Sery i mleko w proszku c.d.

Próbka Ilość Dostarczana jako Parametry

PT-CH-59 100g

Ser miękki

CH309: Ser miękki półtłusty CH312: Mascarpone CH315: Lekki ser do smarowania CH318: Ser miękki pełnotłusty

Wartość energetyczna; Tłuszcz; Tłuszcze nasycone; Białko;

Sól; Sód; Wilgotność; pH; Cholesterol; Wapń; Laktoza;

Popiół; Całkowity błonnik pokarmowy

PT-CH-63 100g Ser w proszku Sól; Wilgotność; pH; Tłuszcz; Białko; Popiół; Sód; Barwa**

PT-CH-65* 50g Mleko w proszku Azotany; Azotyny

PT-CH-66 100g Mleko skondensowane Wartość energetyczna; Tłuszcz; Tłuszcze nasycone;

Węglowodany; Cukry ogółem; Białko; Sól; Sód PT-CH-67 100g Ser topiony Wartość energetyczna; Tłuszcz; Tłuszcze nasycone;

Cholesterol; Węglowodany; Cukry ogółem; Białko; Sól; Sód;

Kwas sorbinowy; Wilgotność; pH

Roztwory wzorcowe

Próbka Ilość Dostarczana jako Parametry

PT-CH-29 125ml Roztwór HCI Miareczkowanie kwasów

PT-CH-32B 250ml Roztwór buforowy pH

PT-CH-35 100ml Wodoroftalan potasu ChZT

Pozostałe zanieczyszczenia

Próbka Ilość Dostarczana jako Parametry

PT-CH-60* 25ml Mleko (liofilizowane) Aflatoksyna M1

PT-CH-62* 70g Ser miękki Aflatoksyna M1

PT-CH-68* 2 x 50g

NOWA Ser liofilizowany Enterotoksyny gronkowcowe

*Niniejsze próbki nie są obecnie objęte zakresem akredytacji LGC Standards.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć w Opisie programu QDCS.

Prosimy o podanie danych adresowych poniżej:

Próbki należy dostarczyć do: Płatnik:

Imię i nazwisko: NIP:

Dział: Firma:

Firma:

Adres:

Adres:

Miasto:

Miasto: Kod pocztowy:

Kod pocztowy:

TEL: TEL:

FAX: FAX:

E-mail: E-mail:

Informacje o raporcie należy wysłać do: #Email informujący zostanie wysłany na wskazany adres po opublikowaniu raportu w systemie PORTAL.

Imię i nazwisko:

E-mail#:

(11)

Organizator: LGC, Proficiency Testing, 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury, Lancashire, BL9 0AP, UK.

Tel.: + 44 (0) 161 762 2500

E-mail: axiopt@lgcgroup.com, WWW: www.lgcstandards.com Strona 4 z 4

V1

Badania biegłości Program QDCS

(Chemiczne analizy produktów mleczarskich) Formularz zgłoszeniowy 2022

Ceny (PLN)

Liczba próbek

w zamówieniu Cena podstawowa Rabat ilościowy Cena za próbkę

1-5 1127,00 PLN 0.0% 1127,00 PLN

6-9 1127,00 PLN 10.0% 1014,30 PLN

10-19 1127,00 PLN 17.0% 935,41 PLN

20-29 1127,00 PLN 27.0% 822,71 PLN

30-49 1127,00 PLN 30.0% 788,90 PLN

50+ 1127,00 PLN 33.0% 755,09 PLN

Roztwór wzorcowy Cena podstawowa Rabat ilościowy Cena za próbkę

PT-CH-68 1196,00 PLN Patrz uwaga poniżej*

*Do tych próbek będzie miał zastosowanie odpowiedni rabat z powyższej tabeli i są one liczone jako próbka dla celów obliczenia rabatu ilościowego.

Próbki dodatkowe /

powtórzone Cena podstawowa Rabat ilościowy Cena za próbkę

Każda 340,00 PLN n/d 340,00 PLN

Dodatkowe próbki mogą zostać zamówione w cenie 340,00 PLN/próbka, jednak nie będą one wliczane do rabatu ilościowego.

Uwaga:

Do podanych cen należy doliczyć koszt transportu próbek (z Anglii do Polski): 286,00 PLN/runda.

• Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.

• Faktura za uczestnictwo zostanie wystawiona i wysłana pocztą po każdej dystrybucji próbek.

• W przypadku zgłoszenia do programu i nie wzięcia w nim udziału (bez wcześniejszego powiadomienia LGC Standards Sp. z o.o.), koszty nie zostaną zwrócone.

• LGC Proficiency Testing zastrzega sobie prawo do nie wysłania próbek lub raportu z wcześniejszych rund w przypadku nie dokonania płatności zgodnie z warunkami wskazanymi na fakturze.

• LGC Proficiency Testing nie gwarantuje liczby laboratoriów, które nadeślą wyniki dla poszczególnych parametrów analizowanych w każdej rundzie.

• Podane wyżej ceny dotyczą raportowania wyników oraz otrzymania raportów w formie elektronicznej, za pomocą internetowego systemu raportowania wyników PORTAL.

• Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

• Raporty z programów są dostępne w języku angielskim.

• Po zakończonej rundzie dostępne są próbki pozostałe po badaniu (Materiały do Kontroli Jakości);

prosimy o kontakt z LGC w celu uzyskania dalszych informacji.

• Podpisanie niniejszego formularza potwierdza akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży stosowanych przez LGC Standards Sp. z o.o.

Obecni klienci

Jeśli chcesz zmienić swoje preferencje marketingowe, odwiedź nasze centrum preferencji lub skontaktuj się z pl@lgcgroup.com

Nowi klienci

Firma LGC chciałaby kontaktować się z Tobą e-mailowo, telefonicznie lub za pomocą poczty i przekazywać Ci informacje o swoich produktach, usługach i powiązanych dziedzinach badań. LGC nie przekazuje Twoich danych kontaktowych stronom trzecim. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Tak, wyrażam zgodę na kontakt w sprawie produktów, usług i badań LGC

Nie, obecnie nie potrzebuję informacji marketingowych na temat produktów i usług LGC

Podpis ……… Data ………

(12)

Organizator: LGC, Proficiency Testing, 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury, Lancashire, BL9 0AP, UK.

Tel.: + 44 (0) 161 762 2500

E-mail: axiopt@lgcgroup.com, WWW: www.lgcstandards.com Strona 1 z 8 V2

Badania biegłości

Program QFCS (Chemiczne analizy żywności) Formularz zgłoszeniowy 2022

Numer identyfikacyjny: Numer zamówienia:

(opcjonalnie) FC _ _ _ _

*Niniejsze próbki nie są obecnie objęte zakresem akredytacji LGC Standards.

Prosimy o wypełnienie i odesłanie niniejszego formularza do: LGC Standards Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 27/29, Kiełpin, 05-092 Łomianki Tel. +48 22 751 31 40 Fax: +48 22 751 58 45 E-mail: axiopt.pl@lgcgroup.com

Próbki Runda

Data dystrybu-

cji

Termin raporto-

wania PT-FC-760 PT-FC-761 PT-FC-762 PT-FC-763 PT-FC-770 PT-FC-771 PT-FC-772 PT-FC-774 PT-FC-775 PT-FC-776 PT-FC-777* PT-FC-778 PT-FC-779 PT-FC-780* PT-FC-781* PT-FC-782 PT-FC-783 PT-FC-784* PT-FC-785* PT-FC-786* PT-FC-787 PT-FC-788* PT-FC-789* PT-FC-790 PT-FC-791 PT-FC-792 PT-FC-793 PT-FC-794* PT-FC-795* PT-FC-796* PT-FC-797* PT-FC-798* PT-FC-799* PT-FC-800* PT-FC-801* FC310 21 lut 28 mar

FC312 25 kwi 30 maj FC314 20 cze 25 lip FC316 15 sie 19 wrz FC318 03 paź 07 lis FC320 12 gru 23 sty ‘23

Próbki Runda

Data dystrybu-

cji

Termin raporto-

wania PT-FC-802* PT-FC-803* PT-FC-804* PT-FC-805* PT-FC-806* PT-FC-807* PT-FC-808* PT-FC-809* PT-FC-810* PT-FC-811* PT-FC-812* PT-FC-813* PT-FC-814* PT-FC-815* PT-FC-816* PT-FC-817* PT-FC-818* PT-FC-819* PT-FC-820* PT-FC-821* PT-FC-822* PT-FC-823* PT-FC-824* PT-FC-825* PT-FC-826* PT-FC-827* PT-FC-828* PT-FC-829* PT-FC-830* PT-FC-831* PT-FC-832 PT-FC-833* PT-FC-834* PT-FC-835* FC310 21 lut 28 mar

FC312 25 kwi 30 maj FC314 20 cze 25 lip FC316 15 sie 19 wrz FC318 03 paź 07 lis FC320 12 gru 23 sty ‘23

Próbki

Runda

Data dystrybu-

cji

Termin raporto- wania

PT-FC-836 PT-FC-837 PT-FC-838 PT-FC-839 PT-FC-840* PT-FC-841* PT-FC-842* PT-FC-843* PT-FC-844 PT-FC-845* PT-FC-846* PT-FC-847* PT-FC-848* PT-FC-849* PT-FC-850* PT-FC-851* PT-FC-852* PT-FC-853* PT-FC-854* PT-FC-855* PT-FC-856* PT-FC-857* PT-FC-858* PT-FC-859* PT-FC-860* PT-FC-861* PT-FC-862* PT-FC-863* PT-FC-864* PT-FC-865* PT-FC-866* PT-FC-867* PT-FC-868*

NOWE FC310 21 lut 28 mar

FC312 25 kwi 30 maj FC314 20 cze 25 lip FC316 15 sie 19 wrz FC318 03 paź 07 lis FC320 12 gru 23 sty ‘23

Materiał niedostępny

1 W odpowiednich oknach powyżej należy wpisać liczbę zamawianych próbek

(13)

Organizator: LGC, Proficiency Testing, 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury, Lancashire, BL9 0AP, UK.

Tel.: + 44 (0) 161 762 2500

E-mail: axiopt@lgcgroup.com, WWWW: www.lgcstandards.com Strona 2 z 8 V2

Badania biegłości

Program QFCS (Chemiczne analizy żywności) Formularz zgłoszeniowy 2022

Prosimy o przesyłanie zamówień tak szybko, jak to możliwe, w celu uniknięcia braków próbek w magazynie. Zamówienia otrzymane na tydzień przed datą wysyłki mogą zostać wysłane z opóźnieniem.

Próbki PT-FC-779, PT-FC-794, PT-FC-804, PT-FC-845 i PT-FC-867 podlegają kontroli eksportu w Wielkiej Brytanii i w związku z tym do wysyłki wymagana jest licencja. Prosimy o przesłanie zamówienia najpóźniej na 6 tygodni przed datą dystrybucji, aby zapewnić wystarczającą ilość czasu na złożenie wniosku o licencję. LGC skontaktuje się z Państwem w celu uzyskania dalszych informacji po złożeniu zamówienia.

Dodatki do żywności

Próbka Ilość Dostarczana jako Parametry

PT-FC-760

Konserwanty 100ml Płynny materiał do badań Kwas sorbowy; Kwas benzoesowy; Dwutlenek siarki PT-FC-761

Substancje słodzące 100ml Płynny materiał do badań Acesulfam K; Aspartam; Sacharyna, Sukraloza PT-FC-762

Barwniki 100ml Płynny materiał do badań Czerwień koszenilowa; Karmoizyna; Żółcień pomarańczowa; Indygotyna

PT-FC-763

Barwniki 100ml Płynny materiał do badań Czerwień Allura; Tartrazyna; Żółcień chinolinowa;

Błękit brylantowy PT-FC-797

Konserwanty 200g Pulpa z suszonych owoców Dwutlenek siarki PT-FC-863**

Kwasy organiczne (dodatki) NOWA

100g Wyroby cukiernicze i piekarnicze

Kwas propionowy (E280); Kwas sorbowy (E200);

Kwas benzoesowy (E210); Kwas cytrynowy (E330);

Kwas winowy (E334); Kwas octowy (E260);

Kwas jabłkowy (E296); Kwas masłowy Wartość odżywcza

Próbka Ilość Dostarczana jako Parametry

PT-FC-770

Produkt zbożowy 100g

FC310: Krakersy pszenne FC314: Płatki śniadaniowe FC318: Herbatniki FC320: Płatki śniadaniowe

Wartość energetyczna; Tłuszcz; Węglowodany;

Cukry ogółem; Błonnik; Białko; Sól; Sód; Popiół;

Wilgotność; Fosforany; Magnez; Potas; Cynk

PT-FC-771

Produkt zbożowy 100g

FC314: Produkt zbożowy dla niemowląt

FC320: Wzbogacony produkt zbożowy

Witaminy: A; B1 (Tiamina); B2 (Ryboflawina); B3 (Niacyna); B5 (Kwas pantotenowy); B6; B9 (Kwas foliowy); B12; C; D; Żelazo

PT-FC-772 Wstępnie

przygotowane danie

150g

FC310: Danie z makaronem FC314: Posiłek warzywny FC318: Danie ryżowe FC320: Posiłek ziemniaczany

Wartość energetyczna; Tłuszcz; Kwasy tłuszczowe;

Jednonienasycone kwasy tłuszczowe;

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe; Całkowita zawartość kwasów tłuszczowych trans;

Węglowodany; Cukry ogółem; Błonnik; Białko; Sól;

Sód; Popiół; Wilgotność; Fosforany; Cholesterol

PT-FC-774

Żywność 50g

FC310: Mięso peklowane FC312: Dżem

FC314: Herbatniki FC316: Daktyle FC318: Wędliny FC320: Ser twardy

Aktywność wody

PT-FC-775

Mąka pszenna 100g FC312: Mąka razowa

FC318: Biała mąka chlebowa Tłuszcz; Białko; Błonnik; Popiół; Wilgotność; Wapń;

Żelazo PT-FC-776

Chleb 100g FC310: Brązowy chleb

FC318: Chleb biały

Tłuszcz; Błonnik; Białko; Kwasowość; Popiół;

Wilgotność; Sód; Chlorki; Wapń; Żelazo; Witaminy B1; B2; B3

PT-FC-783 Pomidorowa pasta/puree

100g FC310: Purée pomidorowe FC316: Pasta pomidorowa

pH; Parametr Brix; Kwasowość całkowita; Całkowita zawartość substancji stałych; Popiół; Sól

PT-FC-793

Ciasto 100g

FC312: Ciasto biszkoptowe FC318: Ciasto biszkoptowe bezglutenowe

Wartość energetyczna; Tłuszcz; Cukry ogółem;

Błonnik, Białko; Kwasowość; Popiół; Wilgotność;

Sód; Chlorki; Wapń

PT-FC-801**

Miód 200g FC314: Miód spadziowy

FC318: Miód cytrusowy

Wilgotność; Przewodność właściwa; Popiół; pH;

Wolne kwasy; Hydroksymetylofurfural(HMF);

Enzymatyczna siła diastatyczna (Liczba diastazowa); Fruktoza; Glukoza; Sacharoza;

Substancje stałe nierozpuszczalne w wodzie PT-FC-802**

Kawa mielona 200g Zmielona 100% kawa Arabica

Woda; Popiół; pH; Kwasowość całkowita; Całkowity kwas chlorogenowy; Kofeina; Potas; Fosfor;

Magnez; Wapń; Miedź

**Niniejsze próbki nie są obecnie objęte zakresem akredytacji LGC Standards.

(14)

Organizator: LGC, Proficiency Testing, 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury, Lancashire, BL9 0AP, UK.

Tel.: + 44 (0) 161 762 2500

E-mail: axiopt@lgcgroup.com, WWWW: www.lgcstandards.com Strona 3 z 8 V2

Badania biegłości

Program QFCS (Chemiczne analizy żywności) Formularz zgłoszeniowy 2022

Wartość odżywcza c.d.

Próbka Ilość Dostarczana jako Parametry

PT-FC-811**

Ketchup 200g Ketchup

Wartość energetyczna; Tłuszcz; Kwasy tłuszczowe;

Węglowodany; Cukry ogółem; Białko; Sól; Błonnik;

Rozpuszczalne substancje stałe; pH; Kwasowość całkowita; Kwas cytrynowy; Liczba formolowa PT-FC-812**

Majonez 150g

FC314: Tłusty FC320: Niska lub zmniejszona zawartość tłuszczu

Wartość energetyczna; Tłuszcz; Kwasy tłuszczowe;

Całkowita zawartość kwasów tłuszczowych trans;

Węglowodany; Cukry ogółem; Białko; Sól; Sód; pH;

Cholesterol PT-FC-813**

Musztarda 150g Musztarda

Wartość energetyczna; Tłuszcz; Kwasy tłuszczowe;

Węglowodany; Cukry ogółem; Białko; Sól; Błonnik; pH;

Kwasowość całkowita PT-FC-814**

Owoce w puszkach 2 x cans

FC312: Ananas FC318: Brzoskwinie lub morele

Waga po odsączeniu; pH; Wartość energetyczna;

Węglowodany; Cukry ogółem; Glukoza; Fruktoza;

Błonnik PT-FC-815**

Przyprawy 200g Zmielony pieprz biały

Wilgotność; Popiół ogółem; Włókno surowe; Wskaźnik nierozpuszczalności; Olejki eteryczne; Zawartość piperyny; Popiół nierozpuszczalny w kwasie PT-FC-816**

Suszony makaron 100g Zmielony makaron

Wartość energetyczna; Tłuszcz; Kwasy tłuszczowe;

Węglowodany; Cukry ogółem; Białko; Popiół;

Wilgotność; Błonnik PT-FC-817**

Dżem i marmolada 200g

FC314: Dżem morelowy FC320: Marmolada pomarańczowa

Wartość energetyczna; Tłuszcz; Węglowodany; Białko;

Cukry ogółem; Fruktoza; Glukoza; Rozpuszczalne substancje stałe; pH; Wilgotność; Popiół; Kwasowość całkowita; parametr BRIX

PT-FC-819**

Sól kuchenna 300g Sól kuchenna

Czystość; Wilgotność; Siarczany; Jod; Wapń; Magnez;

Arsen całkowity; Ołów; Kadm; Rtęć; Miedź, Żelazocyjanek

PT-FC-820**

Żywność 100g FC312: Herbatniki

FC318: Ciasto biszkoptowe Laktoza (niski poziom) PT-FC-821**

Produkty instant 150g

FC310: Makaron błyskawiczny

FC316: Zupa błyskawiczna

Wartość energetyczna; Tłuszcz; Kwasy tłuszczowe;

Całkowita zawartość kwasów tłuszczowych trans;

Węglowodany; Cukry ogółem; Białko; Sól; Sód;

Cholesterol PT-FC-822**

Ocet 100ml FC310: Ocet słodowy

FC316: Ocet balsamiczny

Kwasowość całkowita; Popiół całkowity; Gęstość;

Całkowity suchy ekstrakt; Kwasowość lotna; pH

PT-FC-823**

Preparat do żywienia niemowląt

50g Preparat do żywienia niemowląt

Alanina (wolna); Arginina (wolna); Kwas asparaginowy (wolny); Kwas glutaminowy (wolny); Glicyna (wolna);

Histydyna (wolna); Izoleucyna (wolna); Leucyna (wolna); Lizyna (wolna); Fenyloalanina (wolna); Prolina (wolna); Seryna (wolna); Treonina (wolna); Tyrozyna (wolna); Walina (wolna); Cysteina i cystyna (suma);

Metionina (wolna); Tryptofan (ogółem) PT-FC-824**

Kawa

rozpuszczalna

200g FC310: Kawa rozpuszczalna FC316: Bezkofeinowa

Wilgotność; Rozpuszczalność w zimnej wodzie w temp.

16±2C°; Tłuszcz; Węglowodany; Glukoza całkowita;

Białko; Błonnik; Popiół; pH; Kwasy chlorogenowe ogółem; Kofeina; Ksyloza całkowita

PT-FC-826**

Sproszkowane chili / Sos

20g FC310: Chili w proszku FC316: Sos chili

Kapsaicyna; Dihydrokapsaicyna;

Nordihydrokapsaicyna; Skala ostrości PT-FC-828**

Orzechy 150g Orzeszki ziemne prażone i solone

Wartość energetyczna; Tłuszcz; Kwasy tłuszczowe;

Węglowodany; Cukry ogółem; Białko; Sól; Sód;

Wilgotność PT-FC-829**

Suszona herbata 100g FC310: Czarna herbata FC316: Herbata zielona

Ekstrakt wodny; Popiół całkowity; Popiół rozpuszczalny w wodzie; Włókno surowe; Wilgotność; Kofeina PT-FC-830**

Przecier owocowy/

warzywny

20g Przecier owocowy Witamina C (jako kwas askorbinowy)

PT-FC-832

Mąka nie-pszenna 100g

FC310: Mąka ryżowa FC314: Mąka z ciecierzycy Gram

FC320: Mąka z ciecierzycy

Tłuszcz; Białko; Błonnik; Popiół; Wilgotność; Wapń

PT-FC-833**

Żywność przecierana dla dzieci

150g Przecier dla niemowląt Wartość energetyczna; Tłuszcz; Kwasy tłuszczowe;

Węglowodany; Cukry ogółem; Białko; Błonnik; Sól; Sód

**Niniejsze próbki nie są obecnie objęte zakresem akredytacji LGC Standards.

(15)

Organizator: LGC, Proficiency Testing, 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury, Lancashire, BL9 0AP, UK.

Tel.: + 44 (0) 161 762 2500

E-mail: axiopt@lgcgroup.com, WWWW: www.lgcstandards.com Strona 4 z 8 V2

Badania biegłości

Program QFCS (Chemiczne analizy żywności) Formularz zgłoszeniowy 2022

Wartość odżywcza c.d.

Próbka Ilość Dostarczana jako Parametry

PT-FC-834 Chipsy

ziemniaczane**

100g Zmiksowane chipsy ziemniaczane

Wartość energetyczna; Tłuszcz; Kwasy tłuszczowe;

Jednonienasycone kwasy tłuszczowe; Wilgotność;

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe; Całkowita zawartość kwasów tłuszczowych trans; Węglowodany;

Cukry ogółem; Białko; Błonnik; Sól; Sód

PT-FC-835**

Chipsy tortilla 100g Zmiksowane chipsy tortilla

Wartość energetyczna; Tłuszcz; Kwasy tłuszczowe;

Jednonienasycone kwasy tłuszczowe; Wilgotność;

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe; Całkowita zawartość kwasów tłuszczowych trans; Węglowodany;

Cukry ogółem; Białko; Błonnik; Sól; Sód PT-FC-856** Ogórki

konserwowe 100g Ogórki konserwowe pH; Kwasowość całkowita; Chlorek wapnia; Sód PT-FC-858**

Relish NOWA 100g Przyprawa Relish pH; Brix; Kwasowość ogólna; Sól PT-FC-859**

Cukierki NOWA 25g Cukierki Wilgotność; Kwasowość całkowita

PT-FC-860**

Guma do żucia NOWA

25g Guma do żucia Wilgotność; Kwasowość całkowita PT-FC-861**

Czosnek - proszek NOWA

150g Czosnek - proszek Wilgotność; Dwutlenek siarki; Allicyna; Popiół (całkowity);Popiół nierozpuszczalny w kwasie PT-FC-862**

Masło orzechowe NOWA

50g Masło orzechowe Tłuszcz; Sól; Wilgotność PT-FC-864**

Pasta pomidorowa NOWA

25g Pasta pomidorowa Witamina A; barwnik PT-FC-865**

Zielona kawa NOWA 25g Zielona kawa Wilgotność

Pestycydy

Próbka Ilość Dostarczana jako Parametry

PT-FC-777**

Zielona herbata

2 x 50g (wzbogacona próbka i ślepa próba)

Wysuszona wzbogacona zielona

herbata i ślepa próba Pestycydy PT-FC-807**

Mąka zbożowa 25g Mąka jęczmienna Glifosat; AMPA

PT-FC-836 Owoce ziarnkowe

2 x 100g (wzbogacona próbka i ślepa próba)

Materiał zawierający do 20 oznaczalnych ilościowo pestycydów

Pestycydy PT-FC-837 Owoce

cytrusowe

2 x 100g (wzbogacona próbka i ślepa próba)

PT-FC-838 Warzywa owocowe

2 x 100g (wzbogacona próbka i ślepa próba)

PT-FC-839 Warzywa korzeniowe i

bulwiaste

2 x 100g (wzbogacona próbka i ślepa próba)

PT-FC-840** Rośliny strączkowe

2 x 50g (wzbogacona próbka i ślepa próba)

PT-FC-841**

Zboża

2 x 50g (wzbogacona próbka i ślepa próba)

PT-FC-842** Olej roślinny, olej z nasion i oliwa z oliwek

2 x 50g (wzbogacona próbka i ślepa próba)

PT-FC-843**

Przyprawy

2 x 50g (wzbogacona próbka i ślepa próba)

PT-FC-844 Grzyby

2 x 100g (wzbogacona próbka i ślepa próba)

PT-FC-857**

Tlenek etylenu w produktach

spożywczych NOWA

10 g Produkt spożywczy, np. sezam Tlenek etylenu jako suma tlenku etylenu i 2-CE PT-FC-858**

Tlenek etylenu w przyprawach NOWA

20 g Produkt spożywczy, np. mielony

imbir

Tlenek etylenu jako suma tlenku etylenu i 2-CE

**Niniejsze próbki nie są obecnie objęte zakresem akredytacji LGC Standards.

(16)

Organizator: LGC, Proficiency Testing, 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury, Lancashire, BL9 0AP, UK.

Tel.: + 44 (0) 161 762 2500

E-mail: axiopt@lgcgroup.com, WWWW: www.lgcstandards.com Strona 5 z 8 V2

Badania biegłości

Program QFCS (Chemiczne analizy żywności) Formularz zgłoszeniowy 2022

Zanieczyszczenia

Próbka Ilość Dostarczana jako Parametry Ilość

PT-FC-779 Orzechy

2 x 50g (wzbogacona próbka i ślepa próba)

FC312: Orzeszki ziemne

FC318: Orzechy pistacjowe Aflatoksyny B1; B2; G1; G2; Aflatoksyny ogółem PT-FC-787

Warzywa 50g Kapusta Azotany

PT-FC-788**

Przekąska 50g Chipsy ziemniaczane Akryloamid

PT-FC-792

Warzywa 50g Warzywo liściaste Nadchlorany

PT-FC-794**

Sproszkowane chili 100g

FC312: Proszek chili (niskie poziomy)

FC318: Proszek chili (wysokie poziomy)

Aflatoksyny B1; B2; G1; G2; Aflatoksyny ogółem; Ochratoksyna A NOWY PT-FC-798**

Danie warzywne dla

niemowląt 100g Danie warzywne dla niemowląt Azotany PT-FC-803**

Olej palmowy 50g Olej palmowy Sudan IV

PT-FC-804**

Suszone owoce 200g Pulpa z suszonych owoców Aflatoksyny B1, B2, G1, G2; Aflatoksyny ogółem;

Ochratoksyna A PT-FC-805**

Olej roślinny 50ml Olej roślinny

Benzo[a]piren; Benz[a]antracen;

Benzo[b]fluoranten; Chryzen; Sumaryczna zawartość 4 WWA zgodnie z UE

PT-FC-831** Opiaty 15g Ziarna maku Morfina; Kodeina

PT-FC-845**

Mykotoksyny w ryżu 100g Zmielony ryż Aflatoksyny B1, B2, G1, G2; Aflatoksyny ogółem;

Ochratoksyna A; Zearalenon PT-FC-867**

Mykotoksyny w kukurydzy NOWA

100g Kukurydza mielona (mąka kukurydziana)

Aflatoksyny B1, B2, G1, G2; Aflatoksyny ogółem; Ochratoksyna A; Zearalenon

Alergeny

Próbka Ilość Dostarczana jako Parametry

PT-FC-781**

Mąka bezglutenowa 100g Mąka bezglutenowa Gluten

PT-FC-799**

Mieszanka do wyrobu ciast 20g Mieszanka do wyrobu ciast w

proszku Białko jajka - proteiny

PT-FC-808**

Migały w mace ryżowej 20g Mąka ryżowa Migdały

PT-FC-809**

Soja w mace ryżowej 20g Mąka ryżowa Soja

PT-FC-810**

β-laktoglobulina 20g Preparat do żywienia niemowląt β-laktoglobulina PT-FC-851**

Gluten w sosie do makaronu 25g Sos do makaronu Gluten PT-FC-852**

Gluten i białko jaja w konserwach mięsnych

25g Konserwa Gluten; Białko jaja kurzego

PT-FC-853**

Soja i białko mleka w mleku bezmlecznym

25g Mleko bezmleczne Soja; Białko mleka

PT-FC-854**

Gluten, białko jaja i białko mleka w herbatnikach

TBC*** TBC*** Gluten; Białko jaja kurzego; Białko

mleka PT-FC-855**

Gluten w wymazach - Waciki wymazowe Gluten

Ciała obce

Próbka Ilość Dostarczana jako Parametry

PT-FC-818**

Ciała obce w produktach spożywczych

- 2 x próbki (obie potencjalnie

zanieczyszczone) Wykrywanie obecności; Identyfikacja ciał obcych

**Niniejsze próbki nie są obecnie objęte zakresem akredytacji LGC Standards.

(17)

Organizator: LGC, Proficiency Testing, 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury, Lancashire, BL9 0AP, UK.

Tel.: + 44 (0) 161 762 2500

E-mail: axiopt@lgcgroup.com, WWWW: www.lgcstandards.com Strona 6 z 8 V2

Badania biegłości

Program QFCS (Chemiczne analizy żywności) Formularz zgłoszeniowy 2022

Pierwiastki śladowe

Próbka Ilość Dostarczana jako Parametry

PT-FC-780**

Herbata 50g Wysuszona zielona

herbata Arsen całkowity; Kadm; Rtęć; Ołów; Selen PT-FC-784**

Ziarna zbóż 50g Ziarna zbóż Arsen całkowity; Kadm; Ołów; Rtęć

PT-FC-785**

Olej jadalny 50g Olej roślinny Arsen całkowity; Kadm; Ołów; Rtęć PT-FC-786**

Suszone owoce 50g Suszone owoce w

proszku Arsen całkowity; Kadm; Ołów; Rtęć PT-FC-789**

Ryż 10g Ryż Arsen całkowity; Arsen nieorganiczny; Arsen III,

Arsen V, Kadm; Ołów PT-FC-795**

Grzyby 10g Liofilizowane grzyby Arsen całkowity; Kadm; Ołów PT-FC-827**

Przecier owocowy / warzywny dla niemowląt

20g Przecier warzywny Arsen całkowity; Arsen nieorganiczny; Kadm; Ołów

PT-FC-866**

Pieprz mielony NOWA 10 g Pieprz mielony Arsen całkowity; Kadm; Ołów; Rtęć Jakość oleju i tłuszczu

Próbka Ilość Dostarczana jako Parametry

PT-FC-778 Olej jadalny lub

tłuszcz 150g

FC310: Olej sojowy FC314: Olej kokosowy FC318: Olej rzepakowy (Canola)

FC320: Olej słonecznikowy

Woda; Wolne kwasy tłuszczowe; Liczba zmydlenia (liczba kwasowa); Substancja nie zmydlająca się;

Liczba anizydynowa; Barwa; Liczba jodowa; Liczba nadtlenkowa; Zawartość kwasów tłuszczowych*

PT-FC-782

Mix do smarowania 100g

FC310: Pełnotłusty mix do smarowania

FC316: Mix do smarowania o zmniejszonej zawartości tłuszczu

Tłuszcz ogółem; Nasycone kwasy tłuszczowe;

Jednonienasycone kwasy tłuszczowe;

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe; Całkowita zawartość kwasów tłuszczowych trans; Omega 3;

Omega 6; Sól; Woda; pH; Witamina A; Witamina D PT-FC-790

Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia

2 x 200ml i 1 x 50ml

Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia

Liczba nadtlenkowa; Wolne kwasy tłuszczowe (Kwasowość); K232; K270; Zawartość wosków; 3,5 Stigmastadieny; Estry etylowe; Sterole ogółem; Delta- 7-stigmastenol; Nierozpuszczalne zanieczyszczenia;

Wilgotność i Substancje lotne w 103°C; Polifenole ogółem; Zawartość kwasów tłuszczowych*

PT-FC-791

Oliwa z oliwek 2 x 200ml

FC314: Oliwa z oliwek FC320: Oliwa z wytłoczyn z oliwek

Wolne kwasy tłuszczowe (Kwasowość); K270; ΔK;

Zawartość wosków; β-sitosterol (pozorny);

Kampesterol; Erytrodiol i Uwaol; ΔECN 42; Stabilność oksydacyjna (Rancimat) w 120°C; 2-monopalmitynian glicerolu; Zawartość kwasów tłuszczowych*

PT-FC-796**

Olej do smażenia 150g Olej roślinny do smażenia Związki polarne; Wolne kwasy tłuszczowe

(Kwasowość); Stabilność oksydacyjna (Rancimat) w 120°C

PT-FC-806**

Suplementy z olejów rybnych

100ml Olej z wątroby dorsza

Kwas cis-alfa-linolenowy (ALA); Kwas cis-

eikozapentaenowy (EPA); Kwas cis-dokozapentaenowy (DPA); Kwas cis- dokozaheksaenowy (DHA);

Jednonienasycone kwasy tłuszczowe;

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe; Nasycone kwasy tłuszczowe; Całkowita zawartość kwasów tłuszczowych EPA+DHA Omega-3; Całkowita zawartość kwasów tłuszczowych Omega-3; Całkowita zawartość kwasów tłuszczowych Omega-6; Całkowita zawartość kwasów tłuszczowych Omega-9; Stosunek kwasów Omega-3 do Omega-6; Całkowita zawartość kwasów

tłuszczowych trans; Witamina A; Witamina D

*Szczegóły dotyczące zawartości kwasów tłuszczowych dostępne są w Opisie programu QFCS.

**Niniejsze próbki nie są obecnie objęte akredytacją LGC.

(18)

Organizator: LGC, Proficiency Testing, 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury, Lancashire, BL9 0AP, UK.

Tel.: + 44 (0) 161 762 2500

E-mail: axiopt@lgcgroup.com, WWWW: www.lgcstandards.com Strona 7 z 8 V2

Badania biegłości

Program QFCS (Chemiczne analizy żywności) Formularz zgłoszeniowy 2022

Autentyczność żywności / Jakość

Próbka Ilość Dostarczana jako Parametry

PT-FC-800**

Ser bezmleczny 100g Bezmleczna

alternatywa

Tłuszcz ogółem; Kwasy tłuszczowe; Jednonienasycone kwasy tłuszczowe; Wielonienasycone kwasy

tłuszczowe; Całkowita zawartość kwasów tłuszczowych trans; Całkowita zawartość kwasów tłuszczowych Omega-3; Całkowita zawartość kwasów tłuszczowych Omega-6; Stosunek kwasów Omega-3 do Omega-6;

4:0 Kwas masłowy; 12:0 Kwas laurynowy PT-FC-825**

Zioła i przyprawy 15g FC314: Kurkuma

FC320: Szałwia Potwierdzenie autentyczności PT-FC-847**

Autentyczność miodu na podstawie profilowania NMR

5g Miód Potwierdzenie autentyczności

PT-FC-848**

Żywność wegańska 10g Produkty wegańskie Obecność lub brak zwierzęcego DNA PT-FC-849**

Kannabidiol (CBD) w żywności

Do

potwierdzenia*** Do potwierdzenia*** Kannabidiol PT-FC-850**

Wanilina w ekstrakcie waniliowym

20ml Ekstrakt wanilii Wanilina

Etykietowanie żywności

Próbka Ilość Dostarczana jako Parametry

PT-FC-846**

Etykietowanie żywności i deklaracja wartości odżywczych

- Ćwiczenie teoretyczne Ocena zgodności z prawem żywnościowym Unii Europejskiej

**Niniejsza próbka nie jest obecnie objęta akredytacją LGC.

***Prosimy o kontakt z LGC w celu uzyskania dalszych informacji.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć w Opisie programu QFCS.

Prosimy o podanie danych adresowych poniżej:

Próbki należy dostarczyć do: Płatnik:

Imię i nazwisko: NIP:

Dział: Firma:

Firma:

Adres:

Adres:

Miasto:

Miasto: Kod pocztowy:

Kod pocztowy:

TEL: TEL:

FAX: FAX:

E-mail: E-mail:

Informacje o raporcie należy wysłać do: #Email informujący zostanie wysłany na wskazany adres po opublikowaniu raportu w systemie PORTAL Imię i nazwisko:

E-mail#:

(19)

Organizator: LGC, Proficiency Testing, 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury, Lancashire, BL9 0AP, UK.

Tel.: + 44 (0) 161 762 2500

E-mail: axiopt@lgcgroup.com, WWWW: www.lgcstandards.com Strona 8 z 8 V2

Badania biegłości

Program QFCS (Chemiczne analizy żywności) Formularz zgłoszeniowy 2022

Ceny (PLN)

Próbka Cena za próbkę

PT-FC-760 – PT-FC-868 1122,00 PLN

Próbki dodatkowe/powtórzone Cena za próbkę

Każda 340,00 PLN

Uwaga:

Do podanych cen należy doliczyć:

✓ w przypadku substancji kontrolowanych: próbka 831 - koszt transportu próbek i uzyskania zezwoleń importowych w wysokości: na zapytanie;

✓ koszt transportu próbek (z Anglii do Polski): 286,00 PLN/runda.

• Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.

• W celu zarejestrowania zamówienia na próbki zawierające substancje kontrolowane, niezbędne jest otrzymanie kopii zezwolenia na wykorzystywanie substancji kontrolowanych wydanego przez Inspektorat Farmaceutyczny oraz wypełnionego zapotrzebowania na wydanie z magazynu (szablon dostępny w LGC Standards Sp. z o.o.).

• Faktura za uczestnictwo zostanie wystawiona i wysłana pocztą po każdej dystrybucji próbek.

• W przypadku zgłoszenia do programu i nie wzięcia w nim udziału (bez wcześniejszego powiadomienia LGC Standards Sp. z o.o.), koszty nie zostaną zwrócone.

• LGC Proficiency Testing zastrzega sobie prawo do nie wysłania próbek lub raportu z wcześniejszych rund w przypadku nie dokonania płatności zgodnie z warunkami wskazanymi na fakturze.

• LGC Proficiency Testing nie gwarantuje liczby laboratoriów, które nadeślą wyniki dla poszczególnych parametrów analizowanych w każdej rundzie.

• Podane wyżej ceny dotyczą raportowania wyników oraz otrzymania raportów w formie elektronicznej, za pomocą internetowego systemu raportowania wyników PORTAL.

• Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

• Raporty z programów są dostępne w języku angielskim.

• Po zakończonej rundzie dostępne są próbki pozostałe po badaniu (Materiały do Kontroli Jakości); prosimy o kontakt z LGC w celu uzyskania dalszych informacji.

• Podpisanie niniejszego formularza potwierdza akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży stosowanych przez LGC Standards Sp. z o.o.

Obecni klienci

Jeśli chcesz zmienić swoje preferencje marketingowe, odwiedź nasze centrum preferencji lub skontaktuj się z axiopt.pl@lgcgroup.com

Nowi klienci

Firma LGC chciałaby kontaktować się z Tobą e-mailowo, telefonicznie lub za pomocą poczty i przekazywać Ci informacje o swoich produktach, usługach i powiązanych dziedzinach badań. LGC nie przekazuje Twoich danych kontaktowych stronom trzecim. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Tak, wyrażam zgodę na kontakt w sprawie produktów, usług i badań LGC

Nie, obecnie nie potrzebuję informacji marketingowych na temat produktów i usług LGC

Podpis ……… Data ………

Cytaty

Powiązane dokumenty

Pozostali pracownicy wskazywali kolejno komentarze lub żarty o podtekście seksualnym (27%; 115 osób) i przypisywanie sobie osiągnięć kobiet przez inne kobiety lub mężczyzn (25%;

Analizując poszczególne grupy województw pod względem infrastruktury drogowej, stanui eksploatacji dróg oraz bezpieczeństwa na drodze, nie da się jednoznacznie

-podaje nazwy trójkątów w podziale ze względu na kąty i na boki, -klasyfikuje odpowiednio trójkąt o podanych własnościach. Środki dydaktyczne.

w specyfikacji/wymaganiu tj.:………... określona jest przez Zleceniodawcę i polega na:... określona jest przez Laboratorium i oparta na zasadzie prostej akceptacji

c) oświadczenie dotyczące przyczyny zmiany lub ponownego wydania. Sprawozdanie z PT / ILC powinno być jasne i kompletne oraz zawierać dane obejmujące wyniki

- PAŃSTWO UNITARNE- jest wewnętrznie jednolite: jednostki podziału administracyjnego nie posiadają samodzielności politycznej, na terenie państwa obowiązuje jednolity system prawa,

It can be found that the application of these models (i.e. models designed for taking into account the phenomenon of dynamic SSI in the case of earthquakes)

- należy wypełnić formularz NTL-PT/ILC-F04-B6 Karta pomiarowa uczestnika, - po zakończeniu pomiarów niezwłocznie dać do podpisu obserwatorowi, - wykonać obliczenia