• Nie Znaleziono Wyników

Proszę o zapoznanie się z zagadnieniami i materiałami, które znajdują się w

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Proszę o zapoznanie się z zagadnieniami i materiałami, które znajdują się w"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Materiały dla klasy 2MPS ZSM:

Proszę o zapoznanie się z zagadnieniami i materiałami, które znajdują się w zamieszczonych poniżej linkach, oraz w książce „Obsługa diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów

samochodowych”

https://infocar.net.pl/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-oswietleniu-w- samochodzie.html

https://www.hella.com/techworld/pl/Technologia/Oswietlenie-baza-wiedzy- technicznej-i-praktycznych-porad-209/

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Proponowane programy są bardzo łatwe w obsłudze, nie potrzebują dużych wymagań sprzętowych a zasobne biblioteki elementów elektrycznych i elektronicznych pozwolą na

Następnie przyjrzymy się również, jak używać stałych i zmiennych do przechowywania tych typów danych na playground.. Przechowywanie

Ocena zaliczenia ćwiczeń jest obliczona jako średnia arytmetyczna ocen z kolokwiów pisemnych oraz oceny z domowej pracy kontrolnej. Ocena A – wyliczona jako średnia ważona ocen

Proszę o zapoznanie się z zagadnieniami i materiałami, które znajdują się w zamieszczonych poniżej linkach. Układy

W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności uczniowie oraz rodzice mogą pisać do mnie poprzez messengera albo adres..

Przeczytaj tekst i uzupełnij go właściwą formą czasu Past Simple czasowników z nawiasów, do zeszytu wpisz tylko to co wstawisz w luki.

Wydarzenia osłabiające władzę PRL – wybór na papieża Jana Pawła II oraz „zima stulecia”.. Proszę zapoznać się