• Nie Znaleziono Wyników

(Abstrakt) Rola dopowiedzenia w wyszukiwaniu informacji - na przykładzie bazy iSybislaw oraz polskojęzycznej Wikipedii

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "(Abstrakt) Rola dopowiedzenia w wyszukiwaniu informacji - na przykładzie bazy iSybislaw oraz polskojęzycznej Wikipedii"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Marcin Fastyn, Instytut Slawistyki PAN

Rola dopowiedzenia w wyszukiwaniu informacji - na przykładzie bazy iSybislaw oraz polskojęzycznej Wikipedii

W referacie przedstawione zostały dopowiedzenia stosowane w bazie danych iSybislaw.

Przeanalizowano frekwencję oraz sposób wykorzystania poszczególnych typów dopowiedzeń i skonfrontowano je ze stosowanymi w polskojęzycznej Wikipedii. Omówiono podobieństwa i różnice między systemem tworzonym przez naukowców a systemem tworzonym przez internautów ochotników.

The paper shows the system of keyword appositions used in the iSybislaw database. The frequency and methods of use for different types of appositions were analysed and compared with these used in the Polish-language Wikipedia. The similarities and differences between the system created by scientists and the system created by internet volunteers were described.

Słowa kluczowe: dopowiedzenie, słowa kluczowe, iSybislaw, Wikipedia, język informacyjno- wyszukiwawczy

Keywords: apposition, keywords, iSybislaw, Wikipedia, information retrieval system

Cytaty

Powiązane dokumenty

najczęściej akcentuje te same sylaby – licząc od końca: pierwszą (14 razy), trzecią (12) i szóstą (12), aczkolwiek, nieco inaczej niż w M, z sylab je otaczających już

Uważnie obserwowałam teraz pracę dzieci i czekałam na chwilę największego zaintereso- wania się nią […] Jednocześnie uważnie przyglądałam się samej pracy (nie

Polega na dodawaniu wszystkich słów kluczowych grupy równoważnościowej do słowa kluczowego zaproponowanego przez użytkownika (łączenie za pomocą operatora OR/lub)..

Gall Anonim Wincenty Kadłubek Janko z Czarnkowa Jan Długosz. Nazwa plemienia

Celem artykułu jest analiza wybranych portali informacyjnych dedykowa- nych ochronie zdrowia do wyszukiwania informacji i pozyskiwania wiedzy o zdrowiu w kontekście

Biorąc pod uwagę niski poziom wód gruntowych, występujący obecnie na tym obszarze, jak również silnie drenujące oddziaływanie Odry powodujące ucieczkę wód gruntowych z

Під час провадження в УВП такої слідчої дії як огляд, освідування особи, можемо визначити наступні типові порушення прав та законних інтересів осіб, а

«С этой точки зрения на территории Российской Империи до 1870-х годов не было ни одного города, потому что отдельного городского права ещё