• Nie Znaleziono Wyników

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Skład Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia

dr hab. Małgorzata Góralska IINiB (przewodnicząca) dr hab. Małgorzata Dawidziak-Kładoczna IFP

dr Marlena Krupa IFR dr Joanna Lisek KJ dr Adrian Madej IFG dr Mariusz Plago ISKŚiO dr Jan Urbaniak KFN dr Jacek Woźny IFA dr Wiesława Zybura IFS dr Łukasz Żukowski IDiKS mgr Jakub Łubocki SSD Piotr Karwala student MSI

mgr Magdalena Maziarz, wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie (interesariusz zewnętrzny)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Potrafi posługiwad się podstawowymi pojęciami z zakresu bezpieczeostwa paostwa, jak też stosunków

Studia Niestacjonarne Kryminologii Pierwszego Stopnia Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego.. na

 Staż zakładowy obejmuje okres od zawarcia umowy do jej planowanego ustania z upływem okresu wypowiedzenia..  Po momencie wypowiedzenia może dojść

ale wykonywana na rzecz pracodawcy... rozszerza pojęcie pracownika dla celów Artykuł 8 ust. rozszerza pojęcie pracownika dla celów ubezpieczeń społecznych poza sferę stosunku

wywołujące negatywne skutki w organizmie wywołujące negatywne skutki w organizmie pracownika, może być uznane za przyczynę pracownika, może być uznane za przyczynę

 Staż zakładowy obejmuje okres od zawarcia umowy do jej planowanego ustania z upływem okresu wypowiedzenia..  Po momencie wypowiedzenia może dojść

Streszczenie: W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań dynamiki zużycia pięciu różnych płytek skrawających (do obróbki materiałów trudnoobrabialnych, do

Do poprawnego wyznaczenia wartości mocy elektrycznej w niskich zakresach warunków pracy, należało zastosować adekwatną metodologię pomiaru, uwzględniającą wpływ