1. Przetłumacz na język angielski.

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Pełen tekst

(1)

Wykonaj ćwiczenia (jeśli możesz wydrukuj je, wklej do zeszytu i uzupełnij).

1. Przetłumacz na język angielski.

przeprowadzić się do miasta 1 _________ _____ _____ _________

dostać pracę 2 _________ _____ _________

zakładać rodzinę 3 _________ _____ _________

podróżować dookoła świata 4 _________ _________ _____ _________

stać się sławnym 5 _________ _________

zostać w wiosce 6 _________ _____ _____ _________

2. Ułóż wyrazy z liter podanych w nawiasach.

1 I’m _________________ (URSE) that this is the correct answer.

2 I don’t ___________________ (LYLERA) think that this is a good idea.

3 __________ (NOE) __________ (YAD) he’ll go to India.

3. Co wydarzy się w przyszłości? Uzupełnij zdania odpowiednią formą wyrazów w nawiasach.

1 She _____________________ (finish) high school.

2 We _____________________ (not be) happy.

3 You _____________________ (win) a marathon.

4 My brother _____________________ (buy) a new car.

5 Jonathan _____________________ (not make) a fortune.

6 Robert and Marta _____________________ (not get) married.

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :