• Nie Znaleziono Wyników

Jak zmienia się długość dnia w ciągu roku?data

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Jak zmienia się długość dnia w ciągu roku?data"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

KARTA PRACY

Jak zmienia się długość dnia w ciągu roku?

data

Skład grupy: (zaznaczcie, kto jest liderem, sekretarzem, sprawozdawcą) 1. ... 4. ...

2. ... 5. ...

3. ... 6. ...

Pamiętajcie, że jest to praca grupowa, więc dobrze ją sobie zorganizujcie, szczególnie czas pracy - może już po kilku obliczeniach warto zastanowić się nad punktem 2. tej pracy.

Na początku zapoznajcie się ze wszystkimi poleceniami (5-10 minut).

Waszym zadaniem będzie obliczenie, jak tygodniowo zmienia się długość dnia w przeciągu pół roku i przedstawienie obliczeń w układzie współrzędnych prostokątnych. W tym celu:

1. Na podstawie godzin wschodu i zachodu słońca, obliczcie długość dnia; zapisy prowadźcie co tydzień, w każdą niedzielę. Wyniki zapisujcie w poniższej tabeli (10-15 minut).

Lp. Długość dnia Lp. Długość dnia

1 14

2 15

3 16

4 17

5 18

6 19

7 20

(2)

8 21

9 22

10 23

11 24

12 25

13 26

2. Ustalcie jednostkę dla osi x i y. Zapiszcie ją (5-10minut).

Teraz uzgodnijcie wspólną jednostkę, aby wszystkie grupy miały tę samą.

Uzgadnianiem jednostki zajmą się liderzy grup, którzy zapiszą ją później na tablicy - wspólnie wybierzcie tę właściwą.

3. Na papierze milimetrowym sporządźcie wykres zależności długości dnia od czasu.

Podpiszcie wykres - jakiego czasu on dotyczy (10 minut).

4. Na odwrocie tej karty spróbujcie zapisać wasze spostrzeżenia (5 minut).

Może pomogą wam w tym następujące pytania:

Czy ten wykres jest wykresem funkcji? (Uzasadnij odpowiedź).

Jak zmienia się długość dnia w ciągu pół roku? Czy jest to zmiana liniowa?

Ile czasu trwa najkrótszy dzień w roku, a ile najdłuższy?

Czy na podstawie wykresu możemy stwierdzić, kiedy zmiana długości dnia jest największa, a kiedy najmniejsza?

Inne uwagi ...

Opis do karty pracy: Jak zmienia się długość dnia w ciągu roku?

Karta jest nieodłączną częścią scenariusza lekcji pod tym samym tytułem.

(3)

Uczniowie dzięki karcie lepiej organizują sobie pracę w grupie. Zawarty tu tok lekcji pozwala uczniom na dużą samodzielność, a zarazem nakłada na nich większą odpowiedzialność za pracę, niż podczas tradycyjnej lekcji.

Obieranie ról lidera, sprawozdawcy i sekretarza stwarza warunki do komunikowania się uczniów.

Zadanie sekretarza polega na prawidłowym i czytelnym wypełnieniu karty.

Na jej podstawie uczniowie będą podsumowywali lekcję. Praca w grupach przy

opracowywaniu takiej karty jest dla uczniów mobilizacją do wnikliwego czytania poleceń oraz prowadzenia dyskusji.

Młodzież ma okazję wspólnego rozwiązywania problemów.

Po zakończeniu pracy nauczyciel powinien zebrać wszystkie karty, aby je ocenić.

Cytaty

Powiązane dokumenty

W praktyce jest jednak wiele istotnych szczegółów, przez które zakup Twojego wymarzonego stroju, może skończyć się rozczarowaniem, oraz wyrzuceniem pieniędzy w

Przenoszenie zakażenia COVID-19 z matki na dziecko rzadkie Wieczna zmarzlina może zacząć uwalniać cieplarniane gazy Ćwiczenia fizyczne pomocne w leczeniu efektów długiego

Przenoszenie zakażenia COVID-19 z matki na dziecko rzadkie Wieczna zmarzlina może zacząć uwalniać cieplarniane gazy Ćwiczenia fizyczne pomocne w leczeniu efektów długiego

Grupy otrzymują kalendarze z różnych lat – tak, aby każdy zespół opracowywał ½ roku – oraz karty pracy i arkusze papieru milimetrowego (jeden arkusz A3 dla jednego

Mój kolega, zapytany przez nauczyciela, nigdy nie zbaranieje. Przy mnie nigdy nie będzie osowiały. I musi pamiętać, że nie znoszę.. Tak samo nie cierpię jeszcze jednej cechy

2 lata przy 38 to pestka… Izrael był na finiszu i to właśnie wtedy wybuch bunt, dopadł ich kryzys… tęsknota za Egiptem, za niewolą, za cebulą i czosnkiem przerosła Boże

Jak twierdzi archeolog Maciej Szyszka z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, który przyczynił się do odkrycia owej piwnicy, pierwotnie budowla ta była jadalnią i kuchnią, w

Z pewnością ten rok był jednym z trudniejszych w naszym życiu zawodowym, ale dzięki reorganizacji pracy i pewnie też łutowi szczęścia wydaję się, że wirus z naszymi