ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2022/2023

Download (0)

Full text

(1)

1

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2022/2023

Klasa 1 l.p Przedmiot Tytuł i autor

(podręcznik)

Tytuł i autor (zestaw ćwiczeniowy)

wydawnictwo Numer dopuszczenia w

wykazie MEN

1 Edukacja

wczesnoszkolna

Oto ja. Klasa 1.

Podręcznik polonistyczno- społeczny. Części 1. Część 2.

Podręcznik matematyczno- przyrodniczy. Część 1. Część 2 Karina Mucha, Anna Stalmach- Tkacz, Joanna Wosianek

Oto ja. Klasa 1.

Ćwiczenia polonistyczno- społeczne. Części 1- 2.

Ćwiczenia matematyczno- przyrodnicze. Część 1- 2 Karina Mucha, Anna Stalmach- Tkacz, Joanna Wosianek

Grupa MAC S.A.

803/1/2017

2 Język angielski Tiger & Friends

C. Read, M. Ormerod, M.Kondro

Tiger & Friends

C. Read, M. Ormerod, M.Kondro

Macmillan 1051/1/2019 3. Język mniejszości

narodowej niemieckiej

Hallo Anna neu 1, Olga Swerlova

Hallo Anna neu 1, Olga Swerlova rozszerzony zeszyt ćwiczeń

Klett 1098/1/2020 4. Religia Bóg - nasz Ojciec,

red.: Władysław Kubik SJ B. Bester, T. Czarnecka A. Duka,

Red.: Władysław Kubik SJ, Bóg - nasz Ojciec, WAM Kraków

WAM Kraków AZ-11-01/18-KR- 3/20

(2)

2

Klasa 2

l.p Przedmiot Tytuł i autor

(podręcznik) Tytuł i autor

(zestaw ćwiczeniowy) wydawnictwo Numer dopuszczenia w

wykazie MEN

1 Edukacja

wczesnoszkolna

Oto ja. Klasa 2.

Podręcznik polonistyczno- społeczny. Części 1. Część 2.

Podręcznik matematyczno- przyrodniczy. Część 1. Część 2 Karina Mucha, Anna Stalmach- Tkacz, Joanna Wosianek

Oto ja. Klasa 2.

Ćwiczenia polonistyczno- społeczne. Części 1-4.

Ćwiczenia matematyczno- przyrodnicze. Część 1-2 Karina Mucha, Anna Stalmach- Tkacz, Joanna Wosianek

Grupa MAC S.A.

803/2/2018

2 Język angielski Tiger & Friends

C. Read, M. Ormerod, M. Kondro

Tiger & Friends

C. Read, M. Ormerod, M. Kondro

Macmillan 1051/2/2020 3. Język mniejszości

narodowej niemieckiej

Hallo Anna neu 2, Olga Swerlova

Hallo Anna neu 2, rozszerzony zeszyt ćwiczeń Olga Swerlova,

Klett 1098/2/2021

4. Religia ASC, Jezus - nasz Zbawiciel, A.

Duka W. Kubik SJ

T. Czarnecka, A.Jasiówka I. Przeździecka,

A. Komorowska, B. Bester, s.

Gabriela Janikula

Jezus - nasz Zbawiciel, red.

Władysław Kubik, Teresa Czarnecka,

WAM Kraków AZ-12-01/18-KR- 21/21

(3)

3

Klasa 3

l.p Przedmiot Tytuł i autor

(podręcznik) Tytuł i autor

(zestaw ćwiczeniowy) wydawnictwo Numer dopuszczenia w

wykazie MEN

1 Edukacja

wczesnoszkolna

Oto ja. Klasa 3.

Podręcznik polonistyczno- społeczny. Części 1. Część 2.

Podręcznik matematyczno- przyrodniczy. Część 1. Część 2 Karina Mucha, Anna Stalmach- Tkacz, Joanna Wosianek

Oto ja. Klasa 2.

Ćwiczenia polonistyczno- społeczne. Części 1-4.

Ćwiczenia matematyczno- przyrodnicze. Część 1-2 Karina Mucha, Anna Stalmach- Tkacz, Joanna Wosianek

Grupa MAC S.A.

803/3/2019

2 Język angielski Tiger & Friends

C.Read, M. Ormerod, M. Kondro

Tiger & Friends

C.Read, M. Ormerod, M. Kondro

Macmillan 1051/3/2020 3. Język mniejszości

narodowej niemieckiej

Hallo Anna neu 3, Olga Swerlova

Hallo Anna neu 3, rozszerzony zeszyt ćwiczeń, Olga Swerlova

Klett 1098/3/2021

4. Religia Jezu, czekamy na Ciebie; ks.

Władysław Kubik SJ (red.), Aleksandra Bałoniak

Jezu, czekamy na Ciebie; ks.

Władysław Kubik SJ (red.), Aleksandra Bałoniak

WAM AZ-13-01/18-KR- 9/22

(4)

4

Klasa 4

l.p Przedmiot Tytuł i autor (podręcznik)

Tytuł i autor

(zestaw ćwiczeniowy) wydawnictwo Numer dopuszczenia w

wykazie MEN

1 Języki polski Język polski 4. Między nami.

Podręcznik

A. Łuczak, A. Murdzek, K.

Krzemieniewska-Kleban

Język polski 4. Między nami.

Ćwiczenia. Wydanie rozszerzone A. Łuczak, A. Murdzek, K.

Krzemieniewska-Kleban

GWO 867/1/2017

2 Język angielski Brainy 4 - N. Beare Brainy 4,K. Stannett Macmillan 831/1/2017

3. Język mniejszości narodowej niemieckiej

Podręcznik pomocniczy Punkt klasa 4, Anna Potapowicz

Punkt klasa 4, Anna Potapowicz

zeszyt ćwiczeń WSiP 304/1/2010/2014

4. Historia Historia 4. Podróże w czasie.

T. Małkowski

GWO 829/1/2017

5 Matematyka Matematyka z plusem 4.

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Matematyka z plusem 4 ćwiczenia wersja C

M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki

GWO 780/1/2017

6 Przyroda M. Marko-Worłowska. F. Szlajfer, J. Stawarz;

Nowa Era 863/2019/z1 7 Plastyka Do dzieła,

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era 903/1/2017 8 Muzyka Lekcja muzyki, Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

Nowa Era 852/1/2017 9 Technika Jak to działa?

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era 295/1/2017 10 Informatyka Lubię to! 4

Michał Kęska Nowa Era 847/1/2020/z1

(5)

5 11 Religia --- --- --- ---

Klasa 5 l.p Przedmiot Tytuł i autor

(podręcznik)

Tytuł i autor

(zestaw ćwiczeniowy) wydawnictwo Numer dopuszczenia w

wykazie MEN

1 Języki polski Język polski 5. Między nami.

A. Łuczak, A. Murdzek

Język polski 5. Między nami.

Ćwiczenia. Wydanie rozszerzone

A. Łuczak, A. Murdzek

GWO 867/2/2018

2 Język angielski Brainy 5 - N. Beare Brainy 4 K. Stannett

Macmillan 831/2/2018

3. Język mniejszości narodowej

niemieckiej

Punkt klasa V, Anna Potapowicz Punkt klasa V, Anna Potapowicz - zeszyt ćwiczeń,

WSiP 304/2/2010/2015

4. Historia Historia 5. Podróże w czasie.

T. Małkowski

GWO 829/2/2018

5 Matematyka Matematyka z plusem 5.

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Matematyka z plusem 5 ćwiczenia wersja C

A. Mysior, M. Dobrowolska, S.

Wojtan, P. Zarzycki, Z. Bolałek

GWO 780/2/2018

6 Biologia Puls życia

Marian Sęktas, Joanna Stawarz,

Nowa Era 844/1/2018 7 Geografia Planeta Nowa, F. Szlajfer, Z.

Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz

Nowa Era 906/1/2018 8 Plastyka Do dzieła,

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era 903/2/2018

(6)

6 9 Muzyka Lekcja muzyki, Monika Gromek,

Grażyna Kilbach Nowa Era 852/2/2018

10 Technika Jak to działa?

Lech Łabecki, Marta Wiśniewska

Nowa Era 295/2/2018 11 Informatyka Lubię to! 5

Michał Kęska

Nowa Era 847/2/2021/z1

12 Religia --- --- --- ---

Klasa 6 l.p Przedmiot Tytuł i autor

(podręcznik)

Tytuł i autor (zestaw ćwiczeniowy)

wydawnictwo Numer dopuszczenia w

wykazie MEN

1 Języki polski Język polski 6. Między nami.

A. Łuczak, A. Murdzek Język polski 6. Między nami.

Ćwiczenia. Wydanie rozszerzone A. Łuczak, A. Murdzek

GWO 867/3/2019

2 Język angielski Brainy 6 - N. Beare Brainy 4 K. Stannett

Macmillan 831/3/2019

3. Język mniejszości narodowej

niemieckiej

Punkt klasa VI, Anna Potapowicz Punkt klasa VI, Anna Potapowicz - zeszyt ćwiczeń,

WSiP 304/3/2010/2017

4. Historia Historia 6. Podróże w czasie.

T. Małkowski

GWO 829/3/2019

5 Matematyka Matematyka z plusem 6.

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Matematyka z plusem 6.

ćwiczenia wersja C

M. Dobrowolska, Z. Bolałek, A.

Demby, praca zbiorowa A. Mysior, S. Wojtan

GWO 780/3/2022/z1

6 Biologia Puls życia , Joanna Stawarz; Nowa Era 844/2/2019

(7)

7 7 Geografia Planeta Nowa, T. Rachwał, R.

Malarz, D. Szczypiński Nowa Era 906/2/2019

8 Plastyka Do dzieła,

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era 903/3/2018 9 Muzyka Lekcja muzyki, Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

Nowa Era 852/3/2019 10 Technika Jak to działa?

Lech Łabecki, M. Łabecka

Nowa Era 295/3/2019 11 Informatyka Lubię to!

Michał Kęska

Nowa Era 847/3/2022/z1

12 Religia --- --- --- ---

Klasa 7 l.p Przedmiot Tytuł i autor

(podręcznik) Tytuł i autor

(zestaw ćwiczeniowy) wydawnictwo Numer dopuszczenia w

wykazie MEN

1 Języki polski Między nami

A. Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, R. Maszka

Między nami. Język polski 7.

Ćwiczenia dla klasy siódmej szkoły podstawowej

A. Łuczak, A. Murdzek

GWO 867/4/2017

2 Język angielski Brainy 7 - C. McBeth Brainy 4 K. Stannett

Macmillan 831/4/2020 3. Język niemiecki Weiter Deutsch Extra 1,

M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło,

PWN 1092/3/2020

4. Historia Historia 7. Podróże w czasie.

T. Małkowski GWO 829/4/2017

5 Matematyka Matematyka z plusem 7.

red. M. Dobrowolskiej

Matematyka z plusem 7.

ćwiczenia podstawowe Lech Jacek

GWO 780/4/2017

(8)

8

6 Biologia Puls życia,

Małgorzata Jefimow; Nowa Era 844/3/2020/z1

7 Geografia Planeta Nowa, R. Malarz, M. Szubert, T. Rachwał

Nowa Era 906/3/2017

8 Chemia Chemia Nowej Ery,

J. Kulawik, M. Litwin, T. Kulawik;

Nowa Era 785/1/2017

9 Fizyka To jest fizyka 7, Marcin Braun Nowa Era 818/1/2017

10 Plastyka Do dzieła,

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Nowa Era 903/4/2020/z1

11 Muzyka Lekcja muzyki, Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era 852/4/2020/z1

12 Informatyka Lubię to! 7 Grażyna Koba Nowa Era 847/4/2020/z1

13 Religia --- --- --- ---

Klasa 8 l.p Przedmiot Tytuł i autor

(podręcznik)

Tytuł i autor

(zestaw ćwiczeniowy) wydawnictwo Numer dopuszczenia w

wykazie MEN

1 Języki polski Między nami Język polski 8..

A. Łuczak, E. Prylińska, K.

Krzemieniewska-Kleban, A.

Suchowierska

Między nami. Język polski 8. Ćwiczenia. Wydanie rozszerzone

A. Łuczak, A. Murdzek

GWO 867/5/2018

2 Język angielski Brainy 8 - C. McBeth Brainy 4 K. Stannett

Macmillan 831/5/2021

(9)

9 3. Język niemiecki Weiter Deutsch Extra 2,

M. Kozubska, E. Krawczyk, L.

Zastąpiło

PWN 1092/5/2021

4. Historia Historia 8. Podróże w czasie.

T. Małkowski

GWO 829/5/2018

5 Matematyka Matematyka z plusem 8.

red. M. Dobrowolskiej

Matematyka z plusem 8.

ćwiczenia podstawowe Lech Jacek

GWO 780/5/2018

6 Biologia Marian Sęktas, Joanna Stawarz; Nowa Era 844/1/2018

7 Geografia Planeta Nowa, F. Szlajfer, Z.

Zaniewicz, R. Malarz

Nowa Era 906/4/2018

8 Chemia Chemia Nowej Ery

J. Kulawik, M. Litwin, T. Kulawik;

Nowa Era 785/2/2018

9 Fizyka To jest fizyka 8, Marcin Braun Nowa Era 818/2/2018

10 Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro

I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia- Maćkowska, T. Maćkowski

Nowa Era 874/2021/z1

11 Edukacja dla Bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie Jarosław Słoma

Nowa Era 846/2017

12 Informatyka Lubię to! 8 Grażyna Koba Nowa Era 847/5/2021/z1

13 Religia --- --- --- ---

Figure

Updating...

References

Related subjects :