• Nie Znaleziono Wyników

Zaokrąglij podane liczby do całości

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Zaokrąglij podane liczby do całości"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Matematyka, poziom edukacyjny IV, klasa I Błąd bezwzględny i błąd względny przybliżenia

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1

Zasady zaokrąglania liczb Zasady zaokrąglania liczb

Przy zaokrąglaniu do jedności patrzymy na cyfrę po prawej stronie jedności, czyli na cyfrę części dziesiątych. Jeżeli jest ona równa 0, 1, 2, 3 lub 4, zaokrąglamy w dół, a jeżeli jest równa 5, 6, 7, 8 lub 9, zaokrąglamy w górę:

6,4 ≈ 6 7,9 ≈ 8 5,24 ≈ 5 0,02 ≈ 0

1. Zaokrąglij podane liczby do całości.

2,3 ≈ ... 18,45 ≈ ... 1,29 ≈ ... 7,98 ≈ ...

9,9 ≈ ... 23,78 ≈ ... 2,89 ≈ ... 100,41 ≈ ………

Przy zaokrąglaniu do dziesiątek patrzymy na następną cyfrę po prawej stronie cyfry dziesiątek, czyli na cyfrę jedności. Jeżeli jest ona równa 0, 1, 2, 3 lub 4, zaokrąglamy w dół, a jeżeli jest równa 5, 6, 7, 8 lub 9, zaokrąglamy w górę:

25 ≈ 30 92 ≈ 90 146 ≈ 150 283 ≈ 280

2. Zaokrąglij podane liczby do dziesiątek.

69 ≈ ... 17 ≈ ... 125 ≈ ... 891 ≈ ...

23 ≈ ... 97 ≈ ... 282 ≈ ... 1086 ≈ ...

(2)

Matematyka, poziom edukacyjny IV, klasa I Błąd bezwzględny i błąd względny przybliżenia

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2

3. Zaokrąglij podane liczby do setek.

126 ≈………… 574 ≈ ... 751 ≈ ... 238 ≈ ...

147 ≈ ... 497 ≈ ... 999 ≈ ... 1344 ≈ ...

4. Zaokrąglij podane liczby do tysięcy.

5321 ≈ ... 2305 ≈ ... 2986 ≈ ... 9712 ≈ ...

890 ≈ ... 1589 ≈ ... 9423 ≈ ... 4799 ≈ ...

Przy zaokrąglaniu do części dziesiątych patrzymy na następną cyfrę po prawej stronie, czyli na cyfrę części setnych. Jeżeli jest ona równa 0, 1, 2, 3 lub 4, zaokrąglamy w dół, a jeżeli jest równa 5, 6, 7, 8 lub 9, zaokrąglamy w górę:

0,15 ≈ 0,2 9,31 ≈ 9,3 1,341 ≈ 1,3 5,959 ≈ 6,0

5. Zaokrąglij podane liczby do części dziesiątych.

5,67 ≈ …... 1,58 ≈ ... 9,82 ≈ ... 9,712 ≈ …...

2,43 ≈ ... 2,97 ≈ …….... 5,27 ≈ ... 4,799 ≈ ...

6. Zaokrąglij podane liczby do części setnych.

5,321 ≈ ... 2,408 ≈ ... 2,984 ≈ ……... 9,7218 ≈ ...

0,891 ≈ ... 1,529 ≈ ... 9,455 ≈ ... 4,7293 ≈ ...

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jeżeli pomiędzy cyfrę setek a cyfrę dziesiątek tej liczby wpiszemy znak mnożenia, to po wykonaniu mnożenia otrzymamy połowę liczby n.. Po balu okazało się, że każdy

[r]

[r]

(1) cyfry setek, dziesiątek i jedności są parzyste, (2) cyfra setek jest większa od cyfry dziesiątek, (3) cyfra dziesiątek jest większa od cyfry jedności, (4) w zapisie tej

Zakoduj cyfrę dziesiątek, jedności i pierwszą cyfrę po przecinku rozwinięcia dziesiętne- go otrzymanego wyniku..

19. Agatka napisała trzycyfrową liczbę naturalną, o cyfrze setek 1, która była kwadratem liczby naturalnej. Jacek zamienił miejscami cyfrę dziesiątek z cyfrą jedności tej liczby

Odpowiedź zakoduj ( kolejno : cyfrę setek, cyfrę dziesiątek i cyfrę jedności ).. Rozwiązania zadań od 9

(10) Rozwa˙zamy zanieczyszczenie powietrza w du˙zym mie´ scie w s loneczny dzie´ n.. O 8:00 rano wynosi ono