• Nie Znaleziono Wyników

Portfolio K A R O L I N A J U S K O W I A K

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Portfolio K A R O L I N A J U S K O W I A K"

Copied!
36
0
0

Pełen tekst

(1)

2 0 2 0

Portfolio

K A R O L I N A J U S K O W I A K

(2)

K A R O L I N A J U S K O W I A K

t e l / 7 9 5 9 2 4 0 0 4 g r a f .j u s k o w i a k @ g m a i l .c o m w w w .k a r o l i n a j u s k o w i a k .c o m

(3)

Urodziłam się w 1998 roku w War- szawie, gdzie obecnie studiuję na trzecim roku na kierunku grafika w Wyższej Szkole Informatyki Sto- sowanej i Zarządzania pod auspi- cjami PAN. Odbyłam staż w firmie Grupa Interia.pl. Jestem również freelancerem - wykonuje projekty graficzne w zakresie grafiki 2D oraz podstawowych dziedzinach za- awansowanych multimediów. Pra- cuję na programach oprogramowa- nia Adobe CC - Illustrator, InDesign, Photoshop, After Effect, Audition, Premiere, a także 3dsMax, Auto- CAD, ZBrush. Odbyłam 3-dniowy kurs Design Thinking organizowany przez Socjomanię w Krakowie. Szu- kam nowych wyz wań, które pomo- gą mi w zdobywaniu doświadczenia zawodowego. Interesuję się foto- grafią - amatorsko wykonuje zdję - cia, a także spor tem - w wolnym czasie sur fuję.

(4)

P R O J E K T Y K O M E R C Y J N E

L O G O

(5)

Logo

(6)

Projekt logo gminnej świetlicy dla dzieci w Zaborowie w gminie

Leszno - powiat warszawski zachodni.

0 1 Logo Świetlicy w Zaborowie

(7)
(8)

Projekt logo oraz szata graficzna koszulki dla polskiego reprezentanta Citroen Polska na zlocie Célébration Centenaire

Citroen we Francji w 2019 r.

0 2 Logo i koszulka Citroen Edition

(9)
(10)

Odświeżone logo firmowe. Projekt wizytówek dla firmy Aabel w dwóch wersjach, a także reklama do Gazety Babickiej. Wykonanie pro- jektu naklejek. Projekty zostały wykonane za pomocą: Adobe Illustrator,

0 3 Logo AABEL

(11)
(12)

P R O J E K T Y K O M E R C Y J N E G A Z E T K I R E K L A M O W E

0 3

(13)

Projekt stopki do gazetek Ding na stronie internetowej Ding.pl dla Grupa Interia.pl

0 3 Stopka do gazetek Ding

(14)

Projekt gazetkek promocyjnych Reserved - umieszczone na stronie Ding.pl, Okazjum.pl, Promoceny.pl oraz Promocyjni.pl.

0 4 Gazetki reklamowe Reserved

(15)
(16)
(17)

P R O J E K T N I E K O M E R C Y

M A G A Z Y N

(18)

Projekt magazynku o tematyce kulinarnej. Zaprojektowanie okładki, a także całego magazynu.

0 5 Magazyn Cukiernictwo i Piekarnictwo

(19)
(20)
(21)

P R O J E K T N I E K O M E R C Y J N Y

O P A K O W A N I E

(22)

Projekt wykrojników oraz szaty graficznej - ilustracji cze- kolad ChocoBox. Poniższe zdjęcia przedstawiają makiety opakowań. Projekt wykonany na konkurs.

0 6 PROJEKT OPAKOWAŃ CZEKOLAD CHOCOBOX

(23)
(24)

P R O J E K T Y K O M E R C Y J N E P L A K A T Y

0 7

(25)

Projekt plakatu promującego rozgrywki ligowe squ- asha w klubie fitness Calypso w Warszawie.

0 7 PLAKAT LIGA SQUASHA CALYPSO

(26)

Projekt plakatu na tydzień otwarty w klubie sportowym Squash Kort Klub.

0 8 PLAKAT SQUASH KORT

(27)

P R O J E K T Y K O M E R C Y J N E

R E K L A M Y D I G I T A L

(28)

Projekty kreacji newsletter - strony internetowe: Ding.pl, Okazjum.pl, Promoceny.pl oraz Promocyjni.pl.

0 9 KREACJE NEWSLETTER 1 0

(29)

Kampania reklamowa dla Leroy Merlin udostępnione na stronach inter- netowych: Okazjum.pl, Promoceny.pl, Ding.pl, Promocyjni.p, Interia.pl - wykonane w AdRetail Grupa Interia.pl

1 0 KAMPANIA REKLAMOWA LEROY MERLIN

(30)

Projekt kampanii reklamowej Kruszwicy - Smakowita de Luxe oraz Maślany Smak. Kampania została wyświetlona na serwi- sach należących do Grupy Interia.pl tj. Okazjum, Promocyjni, Promoceny.

11 KAMPANIA REKLAMOWA SMAKOWITA

(31)

P R O J E K T Y N I E K O M E R C Y J N E

W I Z U A L I Z A C J A WNĘTRZ

(32)

Projekt domu jednorodzinnego. Rysunek wykonany w programie Autodesk AutoCAD. Wizualizacja wykonana za pomocą 3ds Max.

1 2 PROJEKT DOMU I WIZUALIZACJA SALONU

(33)
(34)
(35)

Z O B A C Z W I Ę C E J

W W W . K A R O L I N A J U S K O W I A K . C O M

(36)

D Z I Ę K U J Ę Z A U W A G Ę

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zasadniczo powiela ona rozwiązania wcześniejszej ustawy z 1 r., ale uwzględnia także rozwiązania ustawodawstwa krajowego (w tym jeden z typów pozwoleń wodnoprawnych,

W konsekwencji człowiek nie może (i nie powinien próbować) uwolnić się od swojej fizyczno- ści. Jest przede wszystkim bytem somatycznym, który zaspokoić musi konkret- ne

Oświadczam, że projekt przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Aleksandrów gmina Jakubów został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz

aleksandra.dabrowska@ifj.edu.pl za potwierdzeniem otrzymania e-maila.. Pliki ofert złożonych drogą elektroniczną będą otwarte w tym samym terminie co oferty złożone pisemnie

Na co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszego cyklu doskonalenia zawodowego w ramach realizacji każdej z części, Wykonawca będzie zobligowany przekazać do

Test ten mierzy poziomy podstawowych form folianów (witamina B9) w osoczu i może być stosowany do oceny poziomu folianów i zaburzeń w ich podstawowym metabolizmie, który

Istnieje kilka sposobów badania hormonów (śliny, surowicy i moczu), jednak klinicznie o wiele bardziej istotne jest badanie ilości hormonów dostarczanych do receptorów tkankowych,

Badanie opiera się na wykorzystaniu najbardziej czułej i skutecznej metody Multiplex Real-time PCR, która zapewnia wiarygodną analizę, nawet przy minimalnym stopniu