• Nie Znaleziono Wyników

Konsultacje na Microsoft Teams

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Konsultacje na Microsoft Teams"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Nauczyciel: Ewa Domańska Przedmiot: matematyka Klasa: 2TIC

Data lekcji: 11.05.2020

Godzina: 11.00 - 11.45

Temat: Pole trójkąta - zadania.

Konsultacje na Microsoft Teams

……….

Nauczyciel: Ewa Domańska Przedmiot: matematyka Klasa: 2TIC

Data lekcji: 15.05.2020

Godzina: 13.00 - 13.45 Temat: Pole czworokąta.

Lekcja on-line na Microsoft Teams

……….

Nauczyciel: Ewa Domańska Przedmiot: matematyka Klasa: 2TIC

Data lekcji: 15.05.2020

Godzina: 14.00 - 14.45 Temat: Pole czworokąta.

Konsultacje na Microsoft Teams + messenger

Cytaty

Powiązane dokumenty

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 11.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 14.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 15.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 12.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2017.tib.ja.gr2 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

Sporządź w zeszycie notatkę. 210 2) Liczby przeciwne, różne od zera, różnią się tylko znakiem. 3) Porównywanie liczby ujemnej z różną od niej liczbą całkowitą.. 

Sporządź w zeszycie notatkę. 210 2) Liczby przeciwne, różne od zera, różnią się tylko znakiem. 3) Porównywanie liczby ujemnej z różną od niej liczbą całkowitą.. 

Prowadź zajęcia, spotkania dotyczące współpracy lub szkolenia przy użyciu funkcji spotkań online Zacznij spotkanie od razu Dodaj uczestników bezpośrednio do spotkania,