• Nie Znaleziono Wyników

Lekcje on-line poprzez Microsoft Teams

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Lekcje on-line poprzez Microsoft Teams"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

1

Lekcje on-line poprzez Microsoft Teams są realizowane według kalendarza w aplikacji.

10.06.2020r. ( środa )

Temat: Ułamki dziesiętne o mianowniku 100 – utrwalenie wiadomości.

Rozwiąż zadania 1-8 ze Sprawdź siebie str. 256 (podręcznik).

Sprawdź poprawność twojego rozwiązania na stronie 286.

15.06.2020r. ( poniedziałek) Temat: Liczby ujemne.

Obejrzyj filmy:

https://pistacja.tv/film/mat00154-liczby-calkowite-wprowadzenie?playlist=432 https://pistacja.tv/film/mat00155-liczby-calkowite-na-osi-liczbowej?playlist=432

Sporządź w zeszycie notatkę.

1) Zanotuj informacje z Sowa uczy – podręcznik str. 210 2) Liczby przeciwne, różne od zera, różnią się tylko znakiem.

-3 i 3 -10 i 10

Liczba przeciwną do 0 jest 0.

3) Porównywanie liczby ujemnej z różną od niej liczbą całkowitą

 Każda liczba ujemna jest mniejsza od zera.

 Każda liczba ujemna jest mniejsza od dowolnej liczby dodatniej.

 Z dwóch liczb ujemnych ta liczba jest mniejsza, która leży na osi liczbowej dalej od zera.

22.06.2020r. ( poniedziałek ) Temat: Liczby ujemne – ćwiczenia.

Rozwiąż ćwiczenia: 1,2,3,5,6,8,9 str. 46 – 48 Dla chętnych: ćw. 13 str. 49

(2)

2 23.06.2020r. ( wtorek )

Temat: Dodawanie liczb całkowitych.

Obejrzyj film (od początku do czasu 10:40):

https://www.youtube.com/watch?v=oK1aEAVTxFw

Sporządź w zeszycie notatkę z przykładami oraz zasadami praktycznymi przedstawionymi w filmie.

Suma liczb przeciwnych jest równa zero.

Rozwiąż zadania z Czy umiesz? Sprawdź! str.217 (podręcznik).

Dla chętnych (więcej przykładów): zad. 2 i zad. 5 str. 215.

Dodatkowy film (w razie potrzeby, nieobowiązkowy):

https://pistacja.tv/film/mat00158-dodawanie-liczb-calkowitych?playlist=466

24.06.2020r. ( środa )

Temat: Odejmowanie liczb całkowitych.

Obejrzyj film (od początku do czasu 3:07):

https://www.youtube.com/watch?v=oK1aEAVTxFw

Sporządź w zeszycie notatkę z przykładami przedstawionymi w filmie.

Obejrzyj również film:

https://pistacja.tv/film/mat00159-odejmowanie-liczb-calkowitych?playlist=466 Rozwiąż zadania: 8 i 9 str. 220 (podręcznik).

Sprawdź poprawność swojego rozwiązania na stronie 284.

Jeśli chcesz, rozwiąż więcej zadań bądź ćwiczeń.

25.06.2020r. ( czwartek )

Temat: Liczby całkowite – utrwalenie wiadomości.

Rozwiąż zadania 1-9 ze Sprawdź siebie str. 223 (podręcznik).

Sprawdź poprawność twojego rozwiązania na stronie 284.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dla dowolnej liczby wymiernej postaci m/n, gdzie m jest liczbą całkowitą, a n liczbą naturalną, zapisać warunki m/n < q oraz m/n > q używając tylko liczb m, n, działań

Rzucamy dwa razy symetryczną, sześcienną kostką, której jedna ściana ma jedno oczko, dwie mają dwa oczka i trzy ściany mają po trzy oczka.. Oblicz prawdopodobieństwo, że

Wyja±nij poj¦cia: jednostka urojona, liczba zespolona, cz¦±¢ rzeczywista i urojona liczby zespolonej, moduª liczby zespolonej, sprz¦»enie liczby zespolonej.. Poda¢ in-

Aby ją odnaleźć, używamy dwóch dodatkowych tablic – jednej przechowującej różne wartości z tablicy danych w porządku ich wystąpienia, drugiej –

Aby ją odnaleźć, używamy dwóch dodatkowych tablic – jednej przechowującej różne wartości z tablicy danych w porządku ich wystąpienia, drugiej –

Sporządź w zeszycie notatkę. 210 2) Liczby przeciwne, różne od zera, różnią się tylko znakiem. 3) Porównywanie liczby ujemnej z różną od niej liczbą całkowitą.. 

Zapoznaj się z nową wiadomością na temat wykresów zdań (podręcznik, strona 285).. Wykonaj zadanie 7

Pamiętaj – porażenia prądem elektrycznym są bardzo niebezpieczne , dlatego używaj urządzeń elektrycznych zgodnie z instrukcją stosując się do