• Nie Znaleziono Wyników

Jak wyglądał zakład krawiecki przed wiekiem

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Jak wyglądał zakład krawiecki przed wiekiem"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Kurier Lubelski nr 135, 12.06. 2012

Jak wyglądał zakład

krawiecki przed wiekiem

Młode krawcowe przy pracy w swoim zakładzie

rze nieistniejącego miasta". To na niej będą prezentowane od- bitki wykonane z kilkunastu ne- gatywów oraz skany całej kolek-

cji z Rynku 4.

W materiałach archiwalnych nie odnaleziono informacji, że w bu- dynku przy Rynku 4 miał sie- dzibę zakład fotograficzny. Nie- wykluczone, że autor zdjęć był fotografem w zakładzie miesz- czącym się zupełnie gdzie in- dziej.

Już dziś o godz. 17 w Galerii NN, działającej przy Ośrodku

״Brama Grodzka - Teatr NN", otwarta zostanie wystawa ״Twa- Ilona Leć

i.lec@kurierlubelski.pl Dziś już po raz ostatni prezentu- jemy zabytkowe zdjęcia odnale- zionę w maju, w trakcie remontu kamienicy przy Rynku 4.

2700 szklanych negatywów ukazuje nie tylko portrety poje- dynczych osób. Fotografia obok przedstawia cztery młode kraw- cowe. Panie fastrygują, tną, mie- rzą i szyją. Jedna z nich prawdo- podobnie siedzi przy bardzo po- pularnej w tamtym czasie maszynie Singer, wynalezionej jeszcze w XIX w.

Jak widać, wśród odnalezio- nych zdjęć nie brakuje takich, które pokazują grupy zawodowe w ich miejscach pracy. I tak mo- żemy sprawdzić jak wyglądał zwykły dzień pracy w tartaku, zajrzeć do zakładu fryzjerskiego, szpitala, urzędu, czy przyjrzeć się żniwom.

Fotografie zachowały się w niezwykle dobrym stanie.

Prawdopodobnie wykonano je w latach 1914-1939• Nie wiadomo niestety, kto jest ich autorem.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Czasy były rolniczo ciężkie i n a potrzeby gości spokrewnionych Rostworowskich, prze- bywających całe lata w Milejowie, trzeba było nieraz pozbywać się pozostawionych

Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN Lubelski zamek był piękną warownią.. Zamek

Jacek Szymczak i Roland Mielnicki w kwietniu 1989 roku robili zdjęcia w czasie urządza- nia siedziby Komitetu Obywatel- skiego „Solidarności" przy Kra- kowskim Przedmieściu 62

Prowadzi pracownię w Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie, jest też wykładowcą na Wydziale Foto- grafii FAMU w Pradze.. Spectrum artystycznych zain- teresowań Miloty Havrankovej

Gościli tu już tacy mi- strzowie jiik Wols i Edward Hartwig, teraz przyszedł czas n a Wasyla Pyłypiuka, bardzo znanego fotografika z Ukrainy.. Wasyl Pyłypiuk jest laureatem

Autorzy makiety z połowy XVIII wieku opierali się przede wszystkim na obrazie "Pożar miasta Lublina" z 1719 roku, który znajduje się w kościele

„Choinko piękna jak las” Fasolki Stała pod śniegiem panna zielona Nikt prócz zająca nie kochał jej Nadeszły święta i przyszła do nas Pachnący gościu, prosimy

Ale zażądał, by poddano go egzaminom (ostrość wzroku, szybkość refleksu), które wypadły pomyślnie, toteż licencję, w drodze wyjątku, przedłużono na rok. Kilka lat

W matematyce natomiast, akceptując osłabiony logicyzm, uznawał możliwość sprowadzenia jej pojęć (pierwotnych) do pojęć logicznych - przy niesprowadzalności

Zygmunt II August (1548 – 1572), syn Zygmunta I Starego i Bony Sforzy, wielki książę litewski od 1529 r., ostatni król na tronie polskim z dynastii Jagiellonów;

Udział celu, jakim jest utrzymanie status quo, rośnie wraz z wiekiem przedsiębiorców, podczas gdy udział celu w postaci rozwoju firmy zachowuje się dokładnie

⎯ [Slajd 11] [Pytanie] Czy więcej osób zostało skazanych z tytułu popełnienia przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu czy z tytułu popełnienia

Zastanowić się jednak wypada, czy istotnie oba wymienione znaleziska pozwalają na rekonstrukcję głównej części bryły drewnianego posągu z Ar- kony, o której

W stopniu Czeladnika symbolizuje je pięcioramienna Gwiazda Płomienista, która ukazuje się w świątyni tylko w pewnych rytualnie przewidzianych okolicznościach.. W Masonerii

Utrwalanie wiadomości dzieci na temat zwyczajów i symboliki Świąt Wielkanocnych Zachęcanie dzieci do podejmowania aktywności językowych, plastycznych, ruchowych. Otwieramy

Czar sztuki porównać moŜna do uśmiechu, którego się nigdy nie widziało, a które- go szuka się na próŜno dookoła, uśmiechu, który czasem czuje się w sobie, niby przy-

W jednoczesną implementację dwóch szczególnie popularnych mechanizmów – budżetu obywatelskiego oraz inicjatywy lokalnej – wpisane jest jednak duże ryzyko skonsumowania

Univariate time series modelling using ARIMA model was developed for forecasting sorghum production.. Box and Jenkins linear time series model, which involves autoregression,

W pierwszym dniu wystawy odby³y siê fina³y oraz wrêczenie nagród w trzech konkursach: „Mechanik na Medal”, „M³ody Mechanik na Medal” i „Serwis na Medal”,

Powiedz, że twój kolega najbardziej lubi grać w piłkę nożną.. Zapytaj koleżankę / kolegę, czy ogląda filmy

Takie działania są nie tylko wyrazem pogardy wobec personelu medycznego heroicznie walczącego o życie i zdrowie milionów Polek i Polaków – ale także

Medal poświęcony pamięci obrońców Wiednia: Leopolda I Habsburga, Jana III Sobieskiego, Jana Jerzego III Wettyna oraz Maksymiliana Emanuela Wittelsbacha, a

W niedzielę podpowiadamy zajęcia na basenie „Aktywne Lato na Błękitnej Fali, koncert promenadowy w NCPP, gdzie usłyszymy zespół Zakuka oraz spotkanie z autorem