• Nie Znaleziono Wyników

Obszar wsparcia:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Obszar wsparcia:"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Obszar wsparcia:

Profilaktyka logopedyczna

Scenariusz zajęć Autor: Barbara Galas

Grupa wiekowa: 5-latki

Temat: SKRZYNIA SKARBÓW NA DESZCZOWE DNI. Nazwy kolorów.

Cele operacyjne:

Dziecko:

 dmucha z różnym natężeniem, świadomie regulując ilość wydychanego powietrza;

 wykonuje ruchy języka: poziome, pionowe i okrężne;

 rozpoznaje oraz nazywa kolory: żółty, niebieski, czerwony, zielony, różowy, pomarańczowy, brązowy;

 śpiewa piosenkę;

 w zabawie parateatralnej odtwarza ruchem treść piosenki.

Wykaz rozwijanych i nabywanych umiejętności, ujętych w podstawie programowej, jako osiągnięcia dziecka kończącego przedszkole:

Dziecko:

 zwraca się bezpośrednio do rozmówcy;

 stara się mówić poprawnie, płynnie, zrozumiale dla innych;

 uczestniczy w proponowanych zabawach usprawniających funkcje mowy;

 stara się słuchać bez przerywania;

 dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania, nauki pisania;

 śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, tańcach, muzykowaniu.

Treści kształcenia:

 usprawnianie funkcji mowy: oddech, motoryka artykulacyjna;

 wdrażanie zasad prawidłowej komunikacji werbalnej;

 rozwijanie mowy powiązanej z działaniem;

 rozwój mowy (wyraźne mówienie, wzbogacanie słownictwa czynnego, śpiewanie piosenki);

 posługiwanie się w zabawie: mimiką, gestem, ruchem, rekwizytem;

 rozwijanie sprawności manualnej i orientacji w przestrzeni.

(2)

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opis sposobu realizacji:

Lp. Rodzaj ćwiczenia Przebieg Czas Uwagi o realizacji, warunki pobudzające aktywność dziecka 1. Nawiązanie do tematyki

zajęć.

1. Jakie skarby skrzynia ma?

Zainteresowanie tematem;

rozwiązanie zagadek.

2 min. Na środku Sali stoi skrzynia.

Nauczyciel (N) czyta zagadki (materiał do wydrukowania). Po ich rozwiązaniu przez dzieci N wyjmuje siedem worków w następujących kolorach: niebieski, czerwony, żółty, zielony, różowy, brązowy, pomarańczowy.

Ćwiczenia oddechowe.

1.Worek niebieski – kolor nieba, wody i wiatru:

-sztorm na morzu dmuchanie przez słomkę do wody

z różnym

natężeniem;

-spokojne morze równomierne dmuchanie na statki (wydłużanie fazy wydechowej).

3 min. Niebieski worek, słomki, miska z wodą, łódki wykonane z korka, prezentacja multimedialna Jak wykonać łódkę z korka?

2. Ćwiczenia usprawniające.

Ćwiczenia sprawności narządów mowy.

1.Worek różowy – kolor języka i warg:

język jako malarz oblizywanie warg ruchem okrężnym, przesuwanie języka po podniebieniu, oraz wewnętrznych ścianach

policzków, pod językiem.

3 min. Dzieci siedzą przed lustrem. N zachęca do zabawy opowiadając i demonstrując ruchy języka.

3. Ćwiczenia właściwe. 1.Worek

pomarańczowy kolor radości:

wspólne śpiewanie piosenki.

2. Worek żółty -

14 min. Wykonanie piosenki Kolory; (Autorka Barbara Galas); podkład muzyczny do piosenki.

Ilustracje do

(3)

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jaki mam kolor?

Nazywanie kolorów.

3.Kolorowe psikusy - Czy naprawdę mam taki kolor?

Określanie rzeczywistego koloru obiektu.

3. Worek zielony – Jaka to farba?

Nazywanie kolorów.

4.Worek brązowy - Jaki kolor ma ten przedmiot?:

kolorowanie

rysunku ze

szczególnym

zwróceniem uwagi

na dobór

właściwych barw;

nazwanie oraz opisanie obrazków.

wydrukowania.

Dzieci poprawnie określają kolor obiektu przedstawionego na ilustracji.

Prezentacja multimedialna Kolorowe psikusy.

Dzieci określają, czy kolor jest odpowiedni dla danego obiektu, czy nie.

Pokaz slajdów: Jaka to farba?

Rysunki do

pokolorowania (materiał do wydrukowania):

słońce, chmura, liść, prosiaczek, serce, orzech, pomarańcz.

4. Ćwiczenia kończące. 1 Worek czerwony:

zabawa

parateatralna przy muzyce.

2 min. Dzieci tańczą w kręgu przy akompaniamencie;

wspólnie śpiewają piosenkę wykonując odpowiednie gesty podczas wymieniania nazw poszczególnych kolorów:

żółty – ręce w górze

rozchodzą się

promieniście na boki;

niebieski – ręce w górze wykonują ruchy falujące;

zielony – ręce w dół wykonują ruch faliste;

czerwony ręce skrzyżowane na sercu;

różowy – dłonie ruchem okrężnym masują policzki;

(4)

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

brązowy – dłonie ruchem okrężnym masują brzuszek;

pomarańczowy – dzieci poskakują wesoło.

Metody za M. Kwiatowską (1985):

Czynne: ćwiczeń praktycznych.

Słowne: objaśnienia i instrukcje.

Percepcyjne: obserwacja i pokaz, przykład dorosłych.

Formy: praca indywidualna jednolita, grupowa jednolita Środki dydaktyczne:

skrzynia; siedem worków w następujących kolorach: niebieski, czerwony, żółty, zielony, różowy, brązowy, pomarańczowy; słomki, miska z wodą, małe łódki wykonane z korka;

lustro, komputer z dostępem do Internetu oraz głośnikami lub tablica multimedialna, środki dydaktyczne zamieszczone na portalu Scholaris (dla nauczyciela do wykorzystania w pracy z dzieckiem):

1. Treść zagadek;

2. Zapis nutowy wraz z tekstem piosenki Kolory; Autorka: Barbara Galas;

3. Ilustracje do pokolorowania: słońce, chmura, liść, prosiaczek, serce, orzech, pomarańcz;

4. Ilustracje do nazywania kolorów;

5. Prezentacja multimedialna – Jak wykonać łódkę z korka? (materiał dla nauczyciela);

6. Prezentacja multimedialna – Kolorowe psikusy;

7. Podkład muzyczny do piosenki Kolory;

8. Pokaz slajdów – Jaka to farba?.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Produkt ten został zaprojektowany i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.. Zgodność z przepisami

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

Uwagi: Propozycje zawarte w scenariuszu zostały przygotowane w taki sposób, aby nauczyciel mógł dostosować czas realizacji zajęć do możliwości dzieci w grupie oraz z

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

(zawiązanymi) oczami, tyłem do N, który przechodzi na lewą stronę dzieci i naśladuje głos wybranego zwierzęcia (koza, krowa, koń). Zadaniem dzieci jest

Uwagi: Propozycje zawarte w scenariuszu zostały przygotowane w taki sposób, aby nauczyciel mógł dostosować czas realizacji zajęć do możliwości dzieci w grupie oraz z

Uwagi: Propozycje zawarte w scenariuszu zostały przygotowane w taki sposób, aby nauczyciel mógł dostosować czas realizacji zajęć do możliwości dzieci w grupie oraz z