• Nie Znaleziono Wyników

Test 6 pkt………../42, ..............% 1. Rozstrzygnij czy podane niżej zdania są

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Test 6 pkt………../42, ..............% 1. Rozstrzygnij czy podane niżej zdania są"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Test 6 pkt………../42, ...%

1. Rozstrzygnij czy podane niżej zdania są prawdziwe czy fałszywe.. Obok zdań dopisz prawda lub fałsz. (0-4 p.)

Antropogeneza to nauka o powstaniu gatunku ludzkiego. prawda Pionizacja ciała, w odróżnieniu od dwunożnego chodu, uważana

jest za jedno z kryteriów człowieczeństwa. prawda

Określenie „habilis” oznacza „zręczny”. prawda

W jaskini Szanidar w Iraku odkryto słynny pochówek

Neandertalczyka . prawda

2. Technikę hartowania żelaza opanowali (0- 1 p.) a. Hetyci

b. Babilończycy c. Fenicjanie

d. Egipcjanie

3. Pierwszym gatunkiem ludzkim, który wywędrował z Afryki i zasiedlił wielkie obszary Europy i Azji, był: (0-1 p.)

a.Homo Neandertalis b. Homo Habilis c. Homo Sapiens

d. Homo Erectus

4. Jak nazywało się pierwsze miasto na Bliskim Wschodzie? (0-1 p.) a. Babilon

b. Tyr c. Aszur d. Jerycho

5. Faraonem, który zjednoczył ok 2850 r. p.n.e. Egipt Górny i Dolny był: (0-1 p.) a. Mene s

b. Amenhotep IV c. Ramzes II d. Tutenchamon

6. Najwyższy urzędnik w starożytnym Egipcie, kierujący administracją państwową nosił tytuł: (0-1 p.)

a. Pisarz b. Kapłana c. Wezyra d. Architekta

(2)

7. Gdzie najwcześniej zaczęło rozwijać się rolnictwo? (0-1 p.) a. w Ameryce Południowej

b. w Europie c. w Afryce

d. na Bliskim Wchodzie

8. Na jakich terenach znajdowała się starożytna Mezopotamia? (0-1 p.) a.między Eufratem a Tygrysem

b. na Dalekim Wschodzie c.na Bliskim Wschodzie d. w dolinie Indusu

9. Kiedy w Mezopotamii pojawili się Sumerowie? (0-1 p.) a. w V tysiącleciu p.n.e.

b. w połowie IV tysiąclecia p.n.e.

c. w III tysiącleciu n.e.

d. w III tysiącleciu p.n.e.

10. Jak nazywano wielopiętrowe świątynie ściętej piramidy schodowej, budowane przez Sumerów? (0-1 p.)

a. zikkuraty b. nekropolie c. cykardany d. metropolie

11. Jakie miasto opuścił Abraham? (0-1 p.) Mezopotamia

12. Ile lat Mojżesz prowadził Żydów do Ziemi Obiecanej? (0-1 p.) a. 10

b. 20 c. 30 d. 40

13. Kto był pierwszym królem Izraela. (0-1 p.) Był to Saul.

14. Kto wybudował Świątynie Jerozolimską? (0-1 p.) a. Saul

b. Dawid c. Salomon d. Mojżesz

15. Największe terytorialnie państwo greckie to: (0-1 p.) a. Korynt

b. Ateny c. Sparta d. Argos

(3)

16. . Rozstrzygnij czy podane niżej zdania są prawdziwe czy fałszywe.. Obok zdań dopisz prawda lub fałsz. (0-4 p.)

Najwyższą władzą w Atenach po reformie Klejstenesa

były eklezja i Rada Pięciuset fałsz

Reforma Klejstenesa oznaczała likwidację niewolnictwa

za długi fałsz

Reforma Peryklesa oznaczała rozkwit demokracji prawda

Rada w Sparcie nazywana była geruzją prawda

17. Uzupełnij tabelkę: (0- 6 p.)

Bitwa Strony walczące Strona zwycięska Rok

Plateje Sparta- Ateny Ateny 479 p.n.e.

Issos Persja- Macedonia Macedonia 333 p.n.e.

Akcjum Marek- Antoniusz-

Oktawian-August Rzym 31r.p.n.e

Termopile Persja vs. Grecy ze Spartą

Persja 480 p.n.e.

Guagamele Macedonia- Persja Macedonia 331 p.n.e.

Kanny Kartagina Rzym-Kartagina 216 p.n.e.

18. Kim był Aleksander III Wielki? (0-1 p.)

Dowódcą wojsk macedońskich, miał wiele zwycięstw na koncie.

19. Co to jest kultura hellenistyczna? (0-1 p.)

Zmieszanie kultury greckiej z kulturą Bliskiego Wschodu, co miało wpływ na stworzenie nowego stylu w sztuce.

20. Jaka jest legendarna data powstania Rzymu? (0-1 p.) a. 753r p.n.e.

b. 776r p.n.e.

c. 759r p.n.e.

d. 796r p.n.e.

21. Rozstrzygnij czy podana niżej informacja prawidłowo określa podział Rzymu. (0-1 p.)

– Rzym Królewski od 753 r p. n. e.

– Republika od 508 r p. n. e.

– Rzym Cesarski od 27 r p. n. e.

(4)

Tak.

2. Połącz terminy z ich objaśnieniami wpisując odpowiednią cyfrę w wykropkowane miejsca. (0-4 p.)

a) dyktator …1……..

b) imperator …3……..

c) trybun ludowy …4……..

d) konsul …2……..

1. W okresie republiki był jednym z dwóch najwyższych rangą urzędników wybieranych na roczną kadencję. Był odpowiedzialny za politykę zagraniczną.

2. Urzędnik nadzwyczajny, któremu przyznawano władzę absolutną na okres maksymalnie sześciu miesięcy, aby zapobiegł nadzwyczajnym kryzysom 3. Tytuł, który w czasach republiki przyznawano w Rzymie zwycięskim wodzom 4. Urząd w republice rzymskiej utworzony w 494 roku p.n.e., którego

podstawowym zadaniem była ochrona interesów obywateli, 23. Jak nazywały się wojny z Kartaginą? Ile ich stworzono? (0-1 p.) Były to wojny punickie i było ich trzy.

24. Jak nazywały się jednostki, na które była podzielona armia rzymska? (0-1 p.) Legion dzielący się na kohorty i centurie.

25. Jak Rzymianie nazywali obszary podbite? (0-1 p.) Prowincjami.

26. Kto stał na czele największego powstania niewolników w Rzymie? (0-1 p.) Spartakus.

27. Poniższy obraz Vinzenzo Camucciego przedstawia pewne wydarzenia z historii Rzymu.

Napisz jakie wydarzenie przedstawia i w którym roku miało ono miejsce. (0-2 p.)

Śmierć Juliusza Cezara „idy marcowe 44.r.p.n.e

………

Cytaty

Powiązane dokumenty

Au début, nous avons attendu avec les parents, puis le principal a appelé chaque élève un par un.. Nous nous sommes rassemblés et le professeur principal de notre classe

Wykazać, że jeżeli n > k, to jednorodny układ k rów- nań liniowych z n niewiadomymi ma niezerowe

W grafie podanym na rysunku zaznaczono jego

[r]

Rozstrzygnij czy podane niżej zdania są prawdziwe czy fałszywe... Obok zdań dopisz prawda

3 The b_____ on a product contains various data about it, such as its price and sell-by date.. 4 This item is going to be

Ćwiczenia maturalne – parafrazy, tłumaczenie zdań, uzupełnianie luk, formy czasowników.. They are alive today because they didn’t eat

[r]