Opis nieruchomości Nieruchomość nie jest zabudowana, porośnięta trawą. Nieruchomość obecnie niewykorzystywana.

Pełen tekst

(1)

Lokalizacja

Nieruchomość położona w zachodniej części m. Niziny w gm. Orły. W pobliżu znajduje się DK 77 oraz autostrada A4.

Opis nieruchomości

Nieruchomość nie jest zabudowana, porośnięta trawą. Nieruchomość obecnie niewykorzystywana.

Niniejszy folder promocyjny nie stanowi oferty w myśli art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1459 tj. z późn.

Zmianami)

Dane kontaktowe: (13) 443 73 00;

irena.ochalek@psgaz.pl Podstawowe informacje

Spółka / Oddział: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

Lokalizacja:

Miasto: Niziny Adres:

Typ nieruchomości: grunt niezabudowany

Powierzchnia

Powierzchnia użytkowa zabudowań / lokalu: 0 m2 Powierzchnia gruntu: 386 m2

Powierzchnia biurowa: 0 m2

Nr działki: 335/1

Obręb: 0007

Nr Księgi Wieczystej: PR1P/00061262/9

Informacje planistyczne: Zgodnie ze SUiKZP nieruchomość położona w terenach rolnych.

Tytuł prawny: prawo własności

(2)

Strona 2 z 24

Lokalizacja

Nieruchomość położona w centralnej części m. Niziny w gm. Orły. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi boisko sportowe. W pobliżu znajduje się DK 77 oraz autostrada A4.

Opis nieruchomości

Nieruchomość nie jest zabudowana, porośnięta trawą. Nieruchomość obecnie niewykorzystywana

.

Niniejszy folder promocyjny nie stanowi oferty w myśli art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1459 tj. z późn.

Zmianami)

Dane kontaktowe: (13) 443 73 00;

irena.ochalek@psgaz.pl Podstawowe informacje

Spółka / Oddział: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

Lokalizacja:

Miasto: Niziny Adres:

Typ nieruchomości: grunt niezabudowany

Powierzchnia

Powierzchnia użytkowa zabudowań / lokalu: 0 m2 Powierzchnia gruntu: 116 m2

Powierzchnia biurowa: 0 m2

Nr działki: 181/3

Obręb: 0007

Nr Księgi Wieczystej: PR1P/00061262/9

Informacje planistyczne: Zgodnie ze SUiKZP nieruchomość położona w terenach mieszkaniowych.

Tytuł prawny: prawo własności

(3)

Strona 3 z 24

Lokalizacja

Nieruchomość położona w miejscowości Zaklików przy ul. Dworcowej, w bliskiej odległości od stacji kolejowej „Zaklików”, w pobliżu drogi DW 855.

Opis nieruchomości

Nieruchomość składająca się z dwóch działek gruntu o powierzchni łącznej 734 m.kw. Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowo-socjalnym. Działka uzbrojona w podstawowe media. Nieruchomość obecnie niewykorzystywana.

Niniejszy folder promocyjny nie stanowi oferty w myśli art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1459 tj. z późn.

Zmianami)

Dane kontaktowe: (13) 443 73 00;

irena.ochalek@psgaz.pl

SPRZEDAŻ LUB WYNAJEM Podstawowe informacje

Spółka / Oddział: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

Lokalizacja:

Miasto: Zaklików Adres: ul. Dworcowa

Typ nieruchomości: grunt zabudowany

Powierzchnia

Powierzchnia użytkowa zabudowań / lokalu: 183,87 m2 Powierzchnia gruntu: 734 m2

Powierzchnia biurowa: 53,18 m2

Nr działki: 838/3, 839/2

Obręb: 0001 Zaklików

Nr Księgi Wieczystej: TB1S/00033797/3

Informacje planistyczne: Zgodnie ze SUiKZP nieruchomość położona w terenach rozwoju osadnictwa wiejskiego o wielofunkcyjnym charakterze.

Tytuł prawny: prawo własności

(4)

Strona 4 z 24

Lokalizacja

Nieruchomość położona w m. Małkowice, gmina Orły. Nieruchomość zlokalizowana w centralnej części miejscowości.

W pobliżu znajduje się DK 77.

Opis nieruchomości

Nieruchomość nie jest zabudowana, porośnięta trawą. Nieruchomość obecnie niewykorzystywana.

Niniejszy folder promocyjny nie stanowi oferty w myśli art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1459 tj. z późn.

Zmianami)

Dane kontaktowe: (13) 443 73 00;

irena.ochalek@psgaz.pl Podstawowe informacje

Spółka / Oddział: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

Lokalizacja:

Miasto: Małkowice Adres:

• Typ nieruchomości: grunt niezabudowany

Powierzchnia

Powierzchnia użytkowa zabudowań / lokalu: 0 m2 Powierzchnia gruntu: 800 m2

Powierzchnia biurowa: 0 m2

Nr działki: 532

Obręb: 0006

Nr Księgi Wieczystej: PR1P/00061263/6

Informacje planistyczne: Zgodnie ze SUiKZP nieruchomość położona w terenach dominującej zabudowy mieszkaniowej z zabudową usługową.

Tytuł prawny: prawo własności

(5)

Strona 5 z 24

Lokalizacja

Nieruchomość położona w m. Tarnowiec, zlokalizowana w centralnej części miejscowości Tarnowiec, bezpośrednio przylegająca do parku.

Opis nieruchomości

Nieruchomość po zlikwidowanej stacji gazowej, porośnięta trawą. Obecnie niewykorzystywana.

Niniejszy folder promocyjny nie stanowi oferty w myśli art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1459 tj. z późn.

Zmianami)

Dane kontaktowe: (13) 443 73 00;

irena.ochalek@psgaz.pl Podstawowe informacje

Spółka / Oddział: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

Lokalizacja:

Miasto: Tarnowiec Adres:

• Typ nieruchomości: grunt niezabudowany

Powierzchnia

Powierzchnia użytkowa zabudowań / lokalu: 0 m2 Powierzchnia gruntu: 399 m2

Powierzchnia biurowa: 0 m2

Nr działki: 386/2

Obręb: 0015

Nr Księgi Wieczystej: KS1J/00048949/4

Informacje planistyczne: Zgodnie ze SUiKZP nieruchomość przeznaczona pod stację gazową.

Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego gruntu

(6)

Strona 6 z 24

Lokalizacja

Nieruchomość położona jest w miejscowości Złotniki, gm. Mielec, powiat mielecki. Nieruchomość zlokalizowana w terenach z częściowym uzbrojeniem w urządzenia infrastruktury technicznej – bez drogi dojazdowej.

Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana kontenerem po stacji redukcyjno-pomiarowej i infrastrukturą towarzyszącą.Nieruchomość obecnie niewykorzystywana

.

Niniejszy folder promocyjny nie stanowi oferty w myśli art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1459 tj. z późn.

Zmianami)

Dane kontaktowe: (13) 443 73 00;

irena.ochalek@psgaz.pl Podstawowe informacje

Spółka / Oddział: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

Lokalizacja:

Miasto: Złotniki Adres:

Typ nieruchomości: grunt niezabudowany

Powierzchnia

Powierzchnia użytkowa zabudowań / lokalu: 0 m2 Powierzchnia gruntu: 144 m2

Powierzchnia biurowa: 0 m2

Nr działki: 304

Obręb: 0048

Nr Księgi Wieczystej: TB1M/00044032/8

Informacje planistyczne: Zgodnie ze SUiKZP nieruchomość położona w terenach zabudowanych i wskazanych do przeznaczenia pod zabudowę.

Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budowli

(7)

Strona 7 z 24

Lokalizacja

Nieruchomość położona w Gorzycach przy ul. Żwirki i Wigury 9, w pobliżu DK 77.

Opis nieruchomości

Nieruchomość składająca się z działki gruntu o powierzchni 2765 m2, zabudowana w 1997 r. budynkiem warsztatowym.

Nieruchomość obecnie niewykorzystywana.

Niniejszy folder promocyjny nie stanowi oferty w myśli art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1459 tj. z późn.

Zmianami)

Dane kontaktowe: (13) 443 73 00;

irena.ochalek@psgaz.pl Podstawowe informacje

Spółka / Oddział: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

Lokalizacja:

Miasto: Gorzyce

Adres: ul. Żwirki i Wigury 9

Typ nieruchomości: grunt zabudowany

Powierzchnia

Powierzchnia użytkowa zabudowań / lokalu: 255,04 m2 Powierzchnia gruntu: 2765 m2

Powierzchnia biurowa: 39 m2

Nr działki: 1743/25

Obręb: 0002

Nr Księgi Wieczystej: TB1T/00037792/7

Informacje planistyczne: Zgodnie ze SUiKZP nieruchomość położona w terenach rolniczych o wysokich jakościach gleby – 22.R1.

Tytuł prawny: prawo własności

(8)

Strona 8 z 24

Lokalizacja

< Nieruchomość położona w m. Humniska, gm. Brzozów.>

< > < >

Opis nieruchomości

<Nieruchomość nie jest zabudowana, porośnięta trawą. Nieruchomość obecnie niewykorzystywana

.

>

<

>

Niniejszy folder promocyjny nie stanowi oferty w myśli art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1459 tj. z późn.

Zmianami)

Dane kontaktowe: (13) 443 73 00;

irena.ochalek@psgaz.pl

<

> < >

Podstawowe informacje

Spółka / Oddział: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

Lokalizacja:

Miasto: <Humniska>

Adres:

• Typ nieruchomości: <grunt niezabudowany>

Powierzchnia

Powierzchnia użytkowa zabudowań / lokalu: <0> m2 Powierzchnia gruntu: <100> m2

Powierzchnia biurowa: <0> m2

Nr działki: <4678/5>

Obręb: <0003>

Nr Księgi Wieczystej: <KS1B/00039036/7>

Informacje planistyczne: <Zgodnie ze SUiKZP nieruchomość położona w terenach rolnych.>

Tytuł prawny: <prawo własności >

(9)

Strona 9 z 24

Lokalizacja

<Nieruchomość położona w m. Kobylany, gm. Chorkówka. Nieruchomość zlokalizowana w centralnej części miejscowości.>

<

> < >

Opis nieruchomości

<Nieruchomość nie jest zabudowana, porośnięta trawą. Nieruchomość obecnie niewykorzystywana.>

<

>

Niniejszy folder promocyjny nie stanowi oferty w myśli art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1459 tj. z późn. Zmianami) Dane kontaktowe: (13) 443 73 00;

irena.ochalek@psgaz.pl

<

>

<>

Podstawowe informacje

Spółka / Oddział: <Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle>

Lokalizacja:

Miasto: <Kobylany>

Adres: <>

Typ nieruchomości: <grunt niezabudowany>

Powierzchnia

Powierzchnia użytkowa zabudowań / lokalu: <0> m2 Powierzchnia gruntu: <700> m2

Powierzchnia biurowa: <0> m2

Nr działki: <1881>

Obręb: <0005>

Nr Księgi Wieczystej: <KS1K/00096906/3>

Informacje planistyczne: <Zgodnie ze SUiKZP nieruchomość położona w terenach istniejącej stacji redukcyjno- pomiarowej wraz ze strefą kontrolowaną.>

Tytuł prawny: <prawo użytkowania wieczystego>

(10)

Strona 10 z 24

Lokalizacja

<Nieruchomość położona w m. Korczyna k/Krosna. Nieruchomość zlokalizowana w dzielnicy Dół ok. 2 km od centrum.>

<

>

<

>

Opis nieruchomości

<Nieruchomość niezabudowana, po zlikwidowanej stacji gazowej, porośnięta trawą. Nieruchomość obecnie niewykorzystywana.>

<

>

Niniejszy folder promocyjny nie stanowi oferty w myśli art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1459 tj. z późn.

Zmianami)

Dane kontaktowe: (13) 443 73 00;

irena.ochalek@psgaz.pl

< >

<>

Podstawowe informacje

Spółka / Oddział: <Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle>

Lokalizacja:

Miasto: <Korczyna>

Adres: <>

• Typ nieruchomości: <grunt niezabudowany>

Powierzchnia

Powierzchnia użytkowa zabudowań / lokalu: <0> m2 Powierzchnia gruntu: <200> m2

Powierzchnia biurowa: <0> m2

Nr działki: <945/2>

Obręb: <0004>

Nr Księgi Wieczystej: <KS1K/00074968/5>

Informacje planistyczne: <Zgodnie ze SUiKZP nieruchomość przeznaczona pod stację gazową>

Tytuł prawny: <prawo własności>

(11)

Strona 11 z 24

Lokalizacja

<Nieruchomość położona w m. Kożuchów, gm. Wiśniowa. W pobliżu znajduje się DW 988.>

<

> < >

Opis nieruchomości

<Nieruchomość nie jest zabudowana, porośnięta trawą. Nieruchomość obecnie niewykorzystywana.>

<

>

Niniejszy folder promocyjny nie stanowi oferty w myśli art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1459 tj. z późn.

Zmianami)

Dane kontaktowe: (13) 443 73 00;

irena.ochalek@psgaz.pl

<

> < >

Podstawowe informacje

Spółka / Oddział: <Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle>

Lokalizacja:

Miasto: <Kożuchów>

Adres: <>

• Typ nieruchomości: <grunt niezabudowany>

Powierzchnia

Powierzchnia użytkowa zabudowań / lokalu: <0> m2 Powierzchnia gruntu: <192> m2

Powierzchnia biurowa: <0> m2

Nr działki: <393/1>

Obręb: <0005>

Nr Księgi Wieczystej: <RZ1S/00034633/4>

Informacje planistyczne: <Zgodnie ze SUiKZP nieruchomość położona w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, wyłączonym z zabudowy.>

Tytuł prawny: <prawo użytkowania wieczystego>

(12)

Strona 12 z 24

Lokalizacja

<Nieruchomość położona w m. Przemyśl. W pobliżu znajduje się DK 77.>

< > < >

Opis nieruchomości

<Nieruchomość nie jest zabudowana, porośnięta trawą. Nieruchomość obecnie niewykorzystywana.>

<>

Niniejszy folder promocyjny nie stanowi oferty w myśli art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1459 tj. z późn.

Zmianami)

Dane kontaktowe: (13) 443 73 00;

irena.ochalek@psgaz.pl

<> <>

Podstawowe informacje

Spółka / Oddział: <Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle>

Lokalizacja:

Miasto: <Przemyśl>

Adres: <ul. Żurawica>

Typ nieruchomości: <grunt niezabudowany>

Powierzchnia

Powierzchnia użytkowa zabudowań / lokalu: <0> m2 Powierzchnia gruntu: <133> m2

Powierzchnia biurowa: <0> m2

Nr działki: <691/1>

Obręb: <0203>

Nr Księgi Wieczystej: <PR1P/00070250/8>

Informacje planistyczne: <Zgodnie ze SUiKZP nieruchomość położona w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.>

Tytuł prawny: <prawo własności>

(13)

Strona 13 z 24

Lokalizacja

<Nieruchomość położona w Rzezowie przy ul. Seniora, w centralnej części miasta.>

<

>

<

>

Opis nieruchomości

<Nieruchomość nie jest zabudowana, porośnięta trawą. Teren nieruchomości częściowo ogrodzony, brak urządzonego zjazdu. Nieruchomość obecnie niewykorzystywana.>

<

>

Niniejszy folder promocyjny nie stanowi oferty w myśli art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1459 tj. z późn.

Zmianami)

Dane kontaktowe: (13) 443 73 00;

irena.ochalek@psgaz.pl

<

>

<

>

Podstawowe informacje

Spółka / Oddział: <Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle>

Lokalizacja:

Miasto: <Rzeszów>

Adres: <ul. Seniora>

Typ nieruchomości: <grunt niezabudowany>

Powierzchnia

Powierzchnia użytkowa zabudowań / lokalu: <0> m2 Powierzchnia gruntu: <302> m2

Powierzchnia biurowa: <0> m2

Nr działki: <1085/3, 1085/5, 1085/6>

Obręb: <0208 Nowe Miasto>

Nr Księgi Wieczystej: <RZ1Z/00091787/0>

Informacje planistyczne: <Zgodnie ze SUiKZP nieruchomość położona w terenach usługi ponadlokalne.>

Tytuł prawny: <prawo użytkowania wieczystego>

(14)

Strona 14 z 24

Lokalizacja

<Lokal mieszkalny położony w budynku wielorodzinnym w Rzeszowie przy ul. Dukielskiej we wschodzniej części miasta.>

< > < >

Opis nieruchomości

<Lokal mieszkalny, położony w budynku wielorodzinnym w Rzeszowie przy ul. Dukielskiej o powierzchni użytkowej 62,33 m2, wraz z udziałem w gruncie. Obecnie jest wynajmowany.>

<>

Niniejszy folder promocyjny nie stanowi oferty w myśli art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1459 tj. z późn.

Zmianami)

Dane kontaktowe: (13) 443 73 00;

irena.ochalek@psgaz.pl

<> <>

Podstawowe informacje

Spółka / Oddział: <Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle>

Lokalizacja:

Miasto: <Rzeszów>

Adres: <ul. Dukielska 7/15>

• Typ nieruchomości: <lokal mieszkalny>

Powierzchnia

Powierzchnia użytkowa zabudowań / lokalu: <62,33> m2 Powierzchnia gruntu: <470> m2

Powierzchnia biurowa: <0> m2

Nr działki: <1713/3>

Obręb: <0215>

Nr Księgi Wieczystej: <RZ1Z/00169047/9>

Informacje planistyczne: <Zgodnie z MPZP nieruchomość położona w terenach2MWn- zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o niskiej intensywności.>

Tytuł prawny: <lokal stanowiący odrębną własność>

(15)

Strona 15 z 24

Lokalizacja

<Lokal mieszkalny położony w budynku wielorodzinnym w Rzeszowie przy ul. Pułkownika Iranka Osmeckiego 3/19 we wschodzniej części miasta, w pobliżu DK 94 i S19.>

<

>

<

>

Opis nieruchomości

<Lokal mieszkalny położony w budynku wielorodzinnym w Rzeszowie przy ul. Pułkownika Iranka Osmeckiego 3/19 o powierzchni użytkowej 48 m2, wraz z udziałem w gruncie. Obecnie jest wynajmowany.>

<>

Niniejszy folder promocyjny nie stanowi oferty w myśli art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1459 tj. z późn.

Zmianami)

Dane kontaktowe: (13) 443 73 00;

irena.ochalek@psgaz.pl

<> <>

Podstawowe informacje

Spółka / Oddział: <Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle>

Lokalizacja:

Miasto: <Rzeszów>

Adres: <ul. Pułkownika Iranka Osmeckiego 3/19>

• Typ nieruchomości: <lokal mieszkalny>

Powierzchnia

Powierzchnia użytkowa zabudowań / lokalu: <48> m2 Powierzchnia gruntu: <0> m2

Powierzchnia biurowa: <0> m2

Nr działki: <300/173>

Obręb: <0213>

Nr Księgi Wieczystej: <RZ1Z/00168746/2, RZ1Z/00146196/1>

Informacje planistyczne: <Zgodnie ze SUiKZP nieruchomość położona w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.>

Tytuł prawny: <lokal stanowiący odrębną własność>

(16)

Strona 16 z 24

Lokalizacja

<Lokal mieszkalny położony w budynku wielorodzinnym w Rzeszowie przy ul. Prymasa 1000-lecia we wschodzniej części miasta, w pobliżu DK 94 i S19.>

<

>

< >

Opis nieruchomości

<Lokal mieszkalny położony w budynku wielorodzinnym w Rzeszowie przy ul. Prymsa 1000-lecia 9/30 o powierzchni użytkowej 44,80 m2, wraz z udziałem w gruncie. Obecnie jest wynajmowany.>

<>

Niniejszy folder promocyjny nie stanowi oferty w myśli art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1459 tj. z późn.

Zmianami)

Dane kontaktowe: (13) 443 73 00;

irena.ochalek@psgaz.pl

<> <>

Podstawowe informacje

Spółka / Oddział: <Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle>

Lokalizacja:

Miasto: <Rzeszów>

Adres: <ul. Prymasa 1000-lecia 9/30>

• Typ nieruchomości: <lokal mieszkalny>

Powierzchnia

Powierzchnia użytkowa zabudowań / lokalu: <44,80> m2 Powierzchnia gruntu: <0> m2

Powierzchnia biurowa: <0> m2

Nr działki: <197/17, 197/18, 198/15, 198/16, 198/17, 204/12, 204/13, 231/47, 231/48>

Obręb: <0213>

Nr Księgi Wieczystej: <RZ1Z/00168745/5>

Informacje planistyczne: <Zgodnie ze SUiKZP nieruchomość położona w terenach MW – zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.>

Tytuł prawny: <lokal stanowiący odrębną własność>

(17)

Strona 17 z 24

Lokalizacja

<Nieruchomość położona w m. Świlcza. Nieruchomość położona przy DK 94.>

<

>

< >

Opis nieruchomości

<Nieruchomość nie jest zabudowana, porośnięta trawą. Nieruchomość obecnie niewykorzystywana.>

<

>

Niniejszy folder promocyjny nie stanowi oferty w myśli art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1459 tj. z późn.

Zmianami)

Dane kontaktowe: (13) 443 73 00;

irena.ochalek@psgaz.pl

<

>

< >

Podstawowe informacje

Spółka / Oddział: <Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle>

Lokalizacja:

Miasto: <Świlcza>

Adres: <>

Typ nieruchomości: <grunt niezabudowany>

Powierzchnia

Powierzchnia użytkowa zabudowań / lokalu: <0> m2 Powierzchnia gruntu: <658> m2

Powierzchnia biurowa: <0> m2

Nr działki: <1810/2>

Obręb: <0008>

Nr Księgi Wieczystej: <RZ1Z/00097476/9>

Informacje planistyczne: <Zgodnie ze SUiKZP nieruchomość położona w terenach produkcyjno-składowych.>

Tytuł prawny: <prawo użytkowania wieczystego>

(18)

Strona 18 z 24

Lokalizacja

<Nieruchomość położona w m. Świlcza. Działka zlokalizowana w terenie z dogonym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej.>

<

>

< >

Opis nieruchomości

<Nieruchomość nie jest zabudowana, porośnięta trawą. Nieruchomość obecnie niewykorzystywana. Teren ogrodzony.>

<

>

Niniejszy folder promocyjny nie stanowi oferty w myśli art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1459 tj. z późn.

Zmianami)

Dane kontaktowe: (13) 443 73 00;

irena.ochalek@psgaz.pl

<

>

<

>

Podstawowe informacje

Spółka / Oddział: <Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle>

Lokalizacja:

Miasto: <Świlcza>

Adres: <>

Typ nieruchomości: <grunt niezabudowany>

Powierzchnia

Powierzchnia użytkowa zabudowań / lokalu: <0> m2 Powierzchnia gruntu: <335> m2

Powierzchnia biurowa: <0> m2

Nr działki: <3495/1, 3496/1>

Obręb: <0008>

Nr Księgi Wieczystej: <RZ1Z/00093569/0, RZ1Z/00105368/9>

Informacje planistyczne: <Zgodnie ze SUiKZP nieruchomość położona w terenach zabudowy mieszkaniowo- usługowej.>

Tytuł prawny: <prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego>

(19)

Strona 19 z 24

Lokalizacja

<Nieruchomość położona w m. Świlcza. Działka zlokalizowana w terenie z dogonym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej.>

<

> < >

Opis nieruchomości

<Nieruchomość nie jest zabudowana, porośnięta trawą. Nieruchomość obecnie niewykorzystywana

.

>

<

>

Niniejszy folder promocyjny nie stanowi oferty w myśli art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1459 tj. z późn.

Zmianami)

Dane kontaktowe: (13) 443 73 00;

irena.ochalek@psgaz.pl

<> <>

Podstawowe informacje

Spółka / Oddział: <Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle>

Lokalizacja:

Miasto: <Świlcza>

Adres: <>

• Typ nieruchomości: <grunt niezabudowany>

Powierzchnia

Powierzchnia użytkowa zabudowań / lokalu: <0> m2 Powierzchnia gruntu: <300> m2

Powierzchnia biurowa: <0> m2

Nr działki: <838>

Obręb: <0008>

Nr Księgi Wieczystej: <RZ1Z/00099431/6>

Informacje planistyczne: <Zgodnie ze SUiKZP nieruchomość położona w terenach zabudowy mieszkaniowo- usługowej.>

Tytuł prawny: <prawo użytkowania wieczystego>

(20)

Strona 20 z 24

Lokalizacja

<Nieruchomość położona w Rzeszowie przy ul. Strzelniczej.>

<

>

<

>

Opis nieruchomości

Nieruchomość nie jest zabudowana. Nieruchomość obecnie niewykorzystywana

.

< >

Niniejszy folder promocyjny nie stanowi oferty w myśli art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1459 tj. z późn.

Zmianami)

Dane kontaktowe: (13) 443 73 00;

irena.ochalek@psgaz.pl Podstawowe informacje

Spółka / Oddział: <Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle>

Lokalizacja:

Miasto: <Rzeszów>

Adres: <ul. Strzelnicza>

• Typ nieruchomości: <grunt niezabudowany>

Powierzchnia

Powierzchnia użytkowa zabudowań / lokalu: <0> m2 Powierzchnia gruntu: <415> m2

Powierzchnia biurowa: <0> m2

Nr działki: <231/28>

Obręb: <214 Staroniwa II>

Nr Księgi Wieczystej: <RZ1Z/00092739/6>

Informacje planistyczne: <Zgodnie z MPZP nieruchomość położona w terenie przeznaczonym pod infrastrukturę techniczną gazownictwa.>

Tytuł prawny: <prawo własności>

(21)

Strona 21 z 24

Lokalizacja

<Nieruchomość położona w Chorkówka. Nieruchomość zlokalizowana w centralnej części miejscowości.>

<

> < >

Opis nieruchomości

<Nieruchomość nie jest zabudowana, porośnięta trawą. Nieruchomość obecnie niewykorzystywana.>

<

>

Niniejszy folder promocyjny nie stanowi oferty w myśli art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1459 tj. z późn.

Zmianami)

Dane kontaktowe: (13) 443 73 00;

irena.ochalek@psgaz.pl

<

> <>

Podstawowe informacje

Spółka / Oddział: <Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle>

Lokalizacja:

Miasto: <Chorkówka>

Adres: <>

• Typ nieruchomości: <grunt niezabudowany>

Powierzchnia

Powierzchnia użytkowa zabudowań / lokalu: <0> m2 Powierzchnia gruntu: <600> m2

Powierzchnia biurowa: <0> m2

Nr działki: <874/2>

Obręb: <0002>

Nr Księgi Wieczystej: <KS1K/00041277/4>

Informacje planistyczne: <Zgodnie ze SUiKZP nieruchomość położona w terenach istniejącej stacji redukcyjno- pomiarowej wraz ze strefą kontrolowaną.>

Tytuł prawny: <prawo użytkowania wieczystego>

(22)

Strona 22 z 24

Lokalizacja

< Nieruchomość położona w Rzeszowie przy ul. Paderewskiego.>

< >

< >

Opis nieruchomości

<Nieruchomość po zlikwidowanej stacji gazowej.>

<

>

Niniejszy folder promocyjny nie stanowi oferty w myśli art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1459 tj. z późn. Zmianami) Dane kontaktowe: (13) 443 73 00;

irena.ochalek@psgaz.pl Podstawowe informacje

Spółka / Oddział: <Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle>

Lokalizacja:

Miasto: <Rzeszów>

Adres: <

ul.

Paderewskiego>

• Typ nieruchomości: <grunt niezabudowany>

Powierzchnia

Powierzchnia użytkowa zabudowań / lokalu: <0> m2 Powierzchnia gruntu: <595> m2

Powierzchnia biurowa: <0> m2

Nr działki: <1315/3>

Obręb: <208>

Nr Księgi Wieczystej: <RZ1Z/00032207/0>

Informacje planistyczne: <Zgodnie ze SUiKZP nieruchomość położona w terenach o następującym

przeznaczeniu: usługi komercyjne, dopuszczenie usług publicznych, działalność gospodarcza pozarolnicza.>

Tytuł prawny: <prawo użytkowania wieczystego>

(23)

Strona 23 z 24

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, po zlikwidowanej stacji gazowej, porośnięta trawą. Nieruchomość obecnie niewykorzystywana. Z dostępem do utwardzonej drogi.

Niniejszy folder promocyjny nie stanowi oferty w myśli art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1459 tj. z późn.

Zmianami)

Dane kontaktowe: (13) 443 73 00;

irena.ochalek@psgaz.pl

<

< >

Podstawowe informacje

Spółka / Oddział: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

Lokalizacja:

Miasto: Jasło, Sobniów Adres:

• Typ nieruchomości: grunt niezabudowany

Powierzchnia

Powierzchnia użytkowa zabudowań / lokalu: 0 m2 Powierzchnia gruntu: 1132 m2

Powierzchnia biurowa: 0 m2

Nr działki: 245

Obręb: 0011 Sobniów II

Nr Księgi Wieczystej: KS1J/00053598/6

Informacje planistyczne: Zgodnie ze SUiKZP nieruchomość położona w terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej.

Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego

(24)

Strona 24 z 24

Lokalizacja

Nieruchomość położona w miejscowości Ulanów, w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Tanew” oraz w niedalekiej odległości od rzeki Tanew.

Opis nieruchomości

Nieruchomość składająca się z dwóch działek gruntu o powierzchni łącznej 3854 m2. Nieruchomość zabudowana domkami drewnianymi typ „góralska chata” oraz budowlami służącymi rekreacji. Działka uzbrojona w podstawowe media. Nieruchomość obecnie częściowo wykorzystywana.

Niniejszy folder promocyjny nie stanowi oferty w myśli art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1459 tj. z późn. Zmianami) Dane kontaktowe: (13) 443 73 00;

irena.ochalek@psgaz.pl

SPRZEDAŻ LUB WYNAJEM Podstawowe informacje

Spółka / Oddział: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

Lokalizacja:

Miejscowość: 37-410 Ulanów, pow. niżański

Adres: OŚRODEK SZKOLENIOWO - WYPOCZYNKOWY „METANIA”

Typ nieruchomości: grunt zabudowany

Powierzchnia

Powierzchnia użytkowa zabudowań: 438,70 m2 Powierzchnia gruntu: 3854 m2

Powierzchnia domków typ „góralska chata”:1szt. o pow. 122,5 m2 oraz 5 szt. o pow. po 54 m2

Nr działki: 1848/2, 1848/4

Obręb: 0001 Ulanów

Nr Księgi Wieczystej: TB1N/00089510/1 i TB1N/00086461/1

Informacje planistyczne: Zgodnie ze SUiKZP nieruchomość położona w terenie usług turystycznych, sportu i rekreacji, istniejące i preferowane dla tych usług.

Tytuł prawny: prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :