• Nie Znaleziono Wyników

Zaburzenia mowy u dzieci

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Zaburzenia mowy u dzieci"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

Zaburzenia mowy u dzieci

Zestawienie bibliograficzne odnotowuje zbiory Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej ZCDN w wyborze za lata 2003–2020 oraz aktualne źródła elektroniczne.

Podzielone jest – ze względu na rodzaj dokumentów – na trzy części: książki, artykuły z czasopism, źródła internetowe. W ich obrębie publikacje uszeregowano alfabetycznie według tytułu publikacji.

Książki

1. AFA-Skala: jak badać mowę dziecka afatycznego? / Anna Paluch, Elżbieta Drewniak- -Wołosz, Lucyna Mikosza – Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012

Sygn.: 173135, 173136

2. Audiogenne uwarunkowania zaburzeń komunikacji językowej / Zdzisław Marek Kurkowski – Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2013 Sygn.: 173335

3. B-learning w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci / Joanna Jatkowska – Gdańsk, Harmonia Universalis, 2019

Sygn.: 178377

4. Diagnoza logopedyczna: podręcznik akademicki / red. nauk. Ewa Czaplewska, Stanisław Milewski – Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012

Sygn.: 171723 C 376, 172035, 172566, 172567

5. Dysfunkcje integracji sensorycznej a sprawność językowa dzieci w młodszym wieku szkolnym / Daria Jodzis – Gdańsk, Harmonia Universalis, 2013

Sygn.: 173167, 173571, 173572

6. Dyslalia: psychospołeczny aspekt terapii logopedycznej / Agnieszka Hamerlińska- -Latecka – Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012

Sygn.: 173063, 173064

(2)

7. Dziecko afatyczne w szkole i przedszkolu: poradnik dla nauczycieli / red. Anna Paluch, Elżbieta Drewniak-Wołosz – Gliwice, Wydawnictwo Komlogo, 2017

Sygn.: 177181, 177785

8. Dziecko nie mówi...: badanie przymierza rodzinnego w triadzie matka ojciec dziecko / Tomasz J. Jasiński – Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2004 Sygn.: 163577, C 159.922, 171007

9. Jąkanie to nie wyrok: poradnik dla rodziców dzieci jąkających się / Anna Szerszeńska – Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013

Sygn.: 173622, 173623

10. Jąkanie w wieku przedszkolnym / Zbigniew Tarkowski, Ewa Humeniuk, Jolanta Dunaj – Olsztyn, Wydawnictwo UWM, cop. 2011

Sygn.: 174425

11. Logopedia: teoria zaburzeń mowy / red. nauk. Stanisław Grabias, Marek Kurkowski – Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2012

Sygn.: 172965, 172966

12. Logopedia małego dziecka / Elżbieta Stecko – Legionowo, 100 Procent, Błażej Stecko, cop. 2013

Sygn.: 173875, 173876

13. Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego / Bożenna Odowska-Szlachcic – Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2013

Sygn.: 173650, 173651

14. Moje dziecko się jąka: co mogę zrobić?: poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci jąkających się / Peter Schneider; przekł. Aleksandra Boroń; ilustracje Bernd Natke – Katowice, Centrum Logopedyczne, 2017

(3)

15. Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i praktyce logopedycznej / Mirosław Michalik – Gdańsk, Harmonia Universalis, 2015

Sygn.: 175558

16. Nie seplenię: program terapii sygmatyzmu / Danuta Weichert-Figurska – Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2015

Sygn.: 174989

17. O mowie dziecka: czyli jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwoju / Ewa Słodownik-Rycaj – Warszawa, „Żak”, 2000

Sygn.: 156378 C 376

18. Oblicza wad wymowy / Ewa Małgorzata Skorek – Warszawa, Wydawnictwo Akademickie

„Żak”, 2001 Sygn.: 173885

19. Opóźniony rozwój mowy / Tomasz Zaleski – Warszawa, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1992

Sygn.: 155001, 155002 C 61

20. Podręczny leksykon logopedyczny / Ulrike Franke – Gdańsk, Harmonia Universalis, 2014

Sygn.: 176947

21. Powiedz mi, co odczuwasz: ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z afazją oraz dla dzieci dwujęzycznych / Jagoda Cieszyńska – Kraków, Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2008

Sygn.: 173692

22. Przedszkolaki mądre smyki, ćwiczą swoje języki!: głoska „K” / Anna Poleszak;

[il.: Katarzyna Potoniec] – Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2018 Sygn.: B 24594

(4)

23. Przygody Mimków: pomoc logopedyczna do terapii opóźnionego rozwoju mowy / Iweta Kozłowska – Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2016

Sygn.: 177266

24. Reranie: profilaktyka, diagnoza, korekcja / Ewa Małgorzata Skorek – Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014

Sygn.: 174683

25. Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej / Swietłana Masgutowa, Anna Regner; Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej – Wrocław, Wydawnictwo Continuo, 2009

Sygn.: 173107, 173108, 173151

26. SLI – Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego / Laurence B. Leonard; tłł. Mikołaj Hernik – Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006

Sygn.: 171787

27. SLI i inne zaburzenia językowe / Grażyna Krasowicz-Kupis – Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2012

Sygn.: 172608

28. Surdologopedia: teoria i praktyka / red. nauk. Ewa Muzyka-Furtak – Gdańsk, Harmonia Universalis, 2015

Sygn.: 175410

29. Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy: wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej / Grażyna Gunia – Kraków, Oficyna Wydawnicza

„Impuls”, 2010

Sygn.: 170538, 170539

30. Wprowadzenie do zagadnień logopedii wieku rozwojowego / Krystyna Błachnio – Gniezno, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska „Milenium”, 2011 Sygn.: 171252, 171253 C 376

(5)

31. Zaburzenia artykulacji: teoria i praktyka / Anna Sołtys-Chmielowicz – Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013

Sygn.: 174185

32. Zaburzenia mowy u dzieci: wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne / Elżbieta Stecko – Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2002

Sygn.: 159012 C 376

33. Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia: badania, teoria, praktyka / Danuta Pluta-Wojciechowska – Bytom, Wydawnictwo Ergo-Sum, 2010

Sygn.: 177520

34. Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci z porodów przedwczesnych: diagnoza i efekty oddziaływań terapeutycznych / Ewa Gacka – Gdańsk, Harmonia Universalis, 2014 Sygn.: 174751

35. Zastygłe spojrzenie: fizjologiczne skutki patrzenia na ekran a rozwój dziecka / Rainer Patzlaff; z jęz. niem. przeł. Barbara Kowalewska – Kraków, Oficyna Wydawnicza

„Impuls”, 2008 Sygn.: 171678

36. Zrozumieć jąkanie: poradnik dla rodziców, nauczycieli i terapeutów / Elaine Kelman, Alison Whyte; przedm. Michael Palina; przeł. Patryk Dobrowolski – Kraków, Wydawnictwo Edukacyjne, 2018

Sygn.: 177888

37. Życie z zacięciem: integralny przewodnik po jąkaniu / red. Lucyna Jankowska- -Szafarska, Beata Suligowska, Roman Kara, Kamil Kupiec – Kraków, Wydawnictwo Edukacyjne, 2017

Sygn.: 177357

(6)

Artykuły z czasopism

1. Jak wspierać w przedszkolu dziecko jąkające się i jego rodzinę / Joanna Szymczakowska // Wychowanie w Przedszkolu – 2018, nr 9, s. 30-35

2. Język nie mówi: wybrane zaburzenia rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym / Monika Nowakowska // Refleksje – 2013, nr 3, s. 32-33

3. Logopedyczny słownik terminologii diagnostycznej / Józef Surowaniec; rec. Anna Sołtys-Chmielowicz // Logopedia – 2001, T. 29, s. 169-170

4. Nauczyciel przedszkola kontra ORM, czyli opóźniony rozwój mowy / Joanna Czapla //

Wychowanie w Przedszkolu – 2019, nr 6, s. 4-8

5. Nieprawidłowości rozwoju mowy: powstawanie i profilaktyka / Anastazja Górzyńska //

Życie Szkoły – 2002, nr 1, s. 22-26

6. Opieka logopedyczna nad dziećmi z ryzyka ciążowo-porodowego / Elżbieta Nitendel- -Bujakowa, Anna Kołtun // Logopedia – 2001, T. 29, s. 105-116

7. Opóźniony rozwój mowy / Małgorzata Kołodziejczak // Wychowawca – 2003, nr 9, s. 18 8. Porozmawiaj ze mną: wspomaganie komunikacji dzieci / Agnieszka Majewska, Monika

Kwapisiewicz, Ewa Wojna // Wychowanie w Przedszkolu – 2012, nr 8, s. 63-64

9. Problemy adaptacyjne dzieci z zaburzeniami mowy / Beata Boksa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze – 2007, nr 8, s. 41-45

10. Profilaktyka logopedyczna / Dorota Skakovska // Wychowanie w Przedszkolu – 2010, nr 2, s. 45-46

11. „R” czy „L”: terapia dziecka z rotacyzmem w wieku przedszkolnym / JoannaCzapla //

Wychowanie w Przedszkolu – 2015, nr 6, s. 58-61

12. Rozwojowa niepłynność, czy jąkanie – jak rozpoznać zaburzenie i jak postępować? / Kinga Kuszak // Wychowanie na Co Dzień – 2007, 12, s. 5-9

13. Seplenienie się nie zmieni, gdy terapii nie docenisz / Joanna Czapla // Wychowanie w Przedszkolu – 2015, nr 1, s. 56-60

14. Trudna mowa / Anna Meslin // Psychologia w Szkole – 2015, nr 1, s. 93-97

15. Uczeń ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego (SLI) / Monika Biała //

Szkoła Specjalna – 2015, nr 1, s. 61-69

(7)

IBUK Libra

1. Mowa i rozwój a zaburzenia. Teoria i praktyka logopedyczna / red. Michał Bitniok – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2015

2. Rozwój systemu fonetyczno-fonologicznego u dzieci w wieku przedszkolnym (wybrane zagadnienia) / Alicja Kabała – Uniwersytet Pedagogiczny Kraków, 2020 3. Zaburzenia artykulacji spółgłosek u dzieci rozpoczynających naukę szkolną / Ewa

Jeżewska-Krasnodębska – Oficyna Wydawnicza PULS, 2017

Zestawienie sporządziła Barbara Keller

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ostatnim komponentem w historii kształtowania się czarnej skrzynki jest pojawienie się wyjaśnień genetycznych, dzięki czemu ADhD stała się również chorobą

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII. WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

Co do treści, oba pamiętniki, t. polski i francuski różnią się znacznie. Stronice 42 i 43 tekstu polskiego pominięte zostały we francuskim; zato opuszczono w

Z dawniejszych prac tegoż autora pamiętać należy. o studjach jego nad dokumentami

Udziiałowi Polski w wojnie moskiewsko-inflanckiej poświęcona jest tylko krótka wzmianka, ponieważ zagadnienie to doczekało się opra­ cowania w specjalnej nowej

N aw et dzisiejsza historiografia w przeciw ieństw ie do daw niejszej, w sposób spokojny, rzeczo w y i bezna­ m iętny starająca się zbadać rolę K allim acha, nie

W tak zarysowanej perspektywie kultura kraju totalitarnego zawsze jest kulturą wysoką, bowiem nie musi zaprzedawać się rynkowi i nie po- grąża się w jałowej komercji. Te frazesy

A zatem w stosunku do dzieci, u których rozwój mowy od początku prze- biega nieprawidłowo lub też nigdy nie osiągnął odpowiedniego do wieku dziecka poziomu rozwoju, używanie

b) pion prorektora do spraw ogólnych;.. Wydziały są jednostkami organizacyjnymi, których podstawowym zadaniem jest prowadzenie kształcenia na danych kierunkach

3) wskazanie domniemanego sprawcy bądź sprawców mobbingu. Wzór skargi stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Pracownik powinien własnoręcznie podpisać skargę i

Biblioteka cyfrowa będąc platformą dostępu do zasobów jest także platformą komunikacji z użytkownikami, a nawet integracji środowiska biblioteki, ze wzglę­. 14 Na koniec

Autor ukazuje kolejne fa­ zy intelektualnej pracy uczonego, począwszy od języka po­ przez literaturę i filozofię - aż do kultury; zwraca także uwagę na sformułowanie

Celem badania jest określenie skuteczności klinicznej szczepień przeciwko rotawirusom w zapobieganiu przypadkom infekcji jelitowych o etiologii rotawirusowej

Lokalnie ślady po tych stawach są słabo widoczne i ich zlokalizowanie umożliwia- ją dopiero odwierty, w których spotykane są czasem miąż- sze warstwy złożone z

According to this concept, an educational startup system should be equipped with a large number of external elements installed directly on the system's PCB, but

wojny bur- skiej — autor Trylogii zajął stanowisko probrytyjskie, co mu przysparzało rozgłosu w anglojęzycznych kanałach komunikacyjnych, ale zarazem izolowało go od stanowi-

b) pion prorektora do spraw ogólnych;.. Wydziały są jednostkami organizacyjnymi, których podstawowym zadaniem jest prowadzenie kształcenia na danych kierunkach

1 Choć autorami wszystkich wybranych przez Pavičicia dzieł są reżyserzy chorwaccy (lub z Chorwacją związani), a większość filmów powstała w ramach chorwackiej produkcji

Ale jeśli chcecie mieć o wiele wygodniejsze, bardziej kulturalne słu- chawki, wybierzcie SRH440” (Shure) [2013, nr 3–4, s. Słowo „kulturalne” odnosiło się do

Autorka przybliża czytelnikowi zagadnienie uczenia się i nauczania języka obcego w kontekście teorii komunikacji z uwzględnieniem uczniów z dysfunkcją słuchu.. Jest to

In Section 4 we present a benefit/cost analysis of the project under current market regulations, but with a power supply portfolio that increasingly relies on intermittent

Prawo Pascala mówi, że ciśnienie, wywierane na część powierzchni płynu rozchodzi się jednakowo na wszystkie części powierzchni ograniczającej płyn..  Inne

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2014..