• Nie Znaleziono Wyników

Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe Grupa A

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe Grupa A"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe

Grupa A

1. Na mapie zaznaczono obszary występowania stref klimatycznych na Ziemi. Podaj nazwy dwóch stref oznaczonych literami A i B. 0–1 p.

A. ………..

B. ………..

2. Skreśl zbędne wyrazy tak, aby podane zdania były

prawdziwe. 0–2 p.

A. W klimacie górskim wraz ze wzrostem wysokości temperatura powietrza wzrasta / spada.

B. Klimat morski charakteryzuje się chłodniejszymi / cieplejszymi latami niż klimat kontynentalny.

C. Zima w klimacie kontynentalnym jest deszczowa / mroźna.

3. Wpisz na podstawie schematu rozmieszczenia stref krajobrazowych na półkuli północnej właściwe numery obok nazw stref. 0–2 p.

Pustynie gorące:

Tundra:

Lasy liściaste i mieszane:

Sawanna:

Cytaty

Powiązane dokumenty

Celem lekcji jest poznanie stref klimatycznych i krajobrazowych na Ziemi oraz ich charakterystycznych cech.. Strefy klimatyczne - to układające się równoleżnikowo pasy o

podzwrotnikowych (śródziemnomorski, podzwrotnikowy monsunowy, podzwrotnikowy suchy), strefa klimatów umiarkowanych ciepłych (morski, lądowy, przejsciowy, monsunowy), strefa

Uczniowie odczytują nazwy stref klimatycznych z atlasów geograficznych i wybrane osoba podchodzi do mapy ściennej aby pokazać przebieg danej strefy.. Nauczyciel rysuje na

Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego dla klimatyzacji (lato) Strefy.

Strefy klimatyczne różnią się od siebie bardzo mocno pod względem cech wpływających na życie roślin, zwierząt i ludzi. Te same warunki klimatyczne mogą być jednak korzystne

Wpisz na podstawie schematu rozmieszczenia stref krajobrazowych na półkuli północnej właściwe numery obok nazw stref.

Wpisz na podstawie schematu rozmieszczenia stref krajobrazowych na półkuli północnej właściwe numery obok nazw stref.

Wpisz na podstawie schematu rozmieszczenia stref krajobrazowych na półkuli północnej właściwe numery obok nazw stref.