Pełen tekst

(1)

ST-3123A Seagate 3,5" IDE

W ym iary zew nętrzne 1 cię żar

wysokość [m m ] 25,4

szerokość [m m ] 102,1

g łę b o ko ść [m m ] 146,6

ciężar [k g ] 0,68

Pojem ność D ysk n iesform a to w an y Form at (512B na sektor)

c a łk o w ita [M B ] 101,7

p o w ie rzch n i [M B]

cylin d ra [M B ] ście żki [B ]

Dop, temp. P racy Spocz.

n

Organizacja Fizyczna Logiczna

d yskó w 1 6

c y lin d ró w 1024

g ło w ic danych 2 12

g ło w ic serw o sum a se kto ró w

se ktście żkę 17

O późnienia [m s ]

Średnio 16

RIW

TFLTR 5

Max 32

Latency 7,87

Overhead

Dopuszczalne przeciąż, g ra w it [G ] Dysk zaparkow any

Praca bez b łę d ó w B łę d y korygow alne

Prędkość tra n s m is ji M B /s ] Dysk <-> B u fo r 2,64 B u fo r <-> H ost

W rtpre. Re-wrt cu rr Land, zone CMOS-typ

n/d n/d auto user

Poj. zapas. ZBR

Niezawodność B łę d y (xx ->1 na Exx)

M TB FriO O O h] M U R [m in ] CDL [lata ] O N O F F [*1000] RER UER SER 250

B u fo r dysku [k B ] 32 Prędkość obr. [1 /m in ] 3811

Syfem kodow ania (1,7)RLL

Gęstość za p isu [ TPI] 2400

Pozycjoner Voice Coil

S tarł / S top [s ] Poz. hał. [dB A @ 1m]

Typowy R W w v v n Max Spin-up Idle Stand-by Sleep

p o b ó r m o c y [W ] 4,600 3,900

lin ia +12V [A ] 1,000

lin ia +5V [A ]

(2)

1 — i n RST « o GND DB7 • # DB8 DB6 • » DB9 D65 • © DBA DB4 • « DB8 DB3 • © DBC DB2 • O DBD DB1 • • DBE D60 • O D6F

GND KEY

RES I! • • GND

IOW GND

IOR • 0 GND RES • • RES RES • • GND IRQ • • SI 6 AD1 • o PDG AD2 • • AD2 CSO • • CS1 DSP • © GND

♦ 12V GND (12V) GND (5V)

♦ 5V

Jedyny dysk w syste m ie (S ing le D rive).

« f l > .

Drugi dysk w syste m ie d w u d ysko w ym (S lave Drive).

J1

$3

J2 Pierw szy d ysk w syste m ie d w u d ysko w ym (M aster, Slave Present).

a

1

Zarezerw owana.

J3

Do w yłącznego u żytku p rod u ce n ta . U ru ch a m ia program sam otes- tujący (Factory Test).

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :