Pakiety badań laboratoryjnych

Pełen tekst

(1)

Pakiety badań laboratoryjnych

ZDROWIE PO COVID-19 TARCZYCA NA 5TKE

Nazwa badania Cena regularna

w DokDok Cena w pakiecie Nazwa badania Cena regularna

w DokDok Cena w pakiecie

przeciwciała Sars-coV-2 całkowite 100,00 TSH 25,00

D-dimer 50,00 FT3 22,00

CRP 15,00 FT4 22,00

ALT 12,00 ATPO 40,00

AST 12,00 ATG 42,00

D3 65,00

Kreatynina surowica 20,00

Suma 274,00 239,00 Suma 151,00 129,00

DIAGNOSTYKA

INSULINOOPORNOŚCI PAKIET VEGE

Nazwa badania Cena regularna

w DokDok Cena w pakiecie Nazwa badania Cena regularna

w DokDok Cena w pakiecie

Test tolerancji glukozy 3 punktowy 20,00 B12 41,00

Insulina w 3 punktach (x3) 120,00 Ferryryna 36,00

Cholesterol całkowity 15,00 Żelazo 15,00

cholesterol HDL 14,00 Morfologia 5diff z rozmazem 15,00

cholerstrol LDL 16,00 Witamina D3 65,00

Triglicerydy 12,00 Glukoza 10,00

Bilirubina całkowita 13,00 Insulina 40,00

HbA1c 40,00

Suma 250,00 219,00 Suma 222,00 199,00

ZDROWA KOBIETA ZDROWY MĘŻCZYZNA

Nazwa badania Cena regularna

w DokDok Cena w pakiecie Nazwa badania Cena regulrna w

DokDok Cena w pakiecie

TSH 25,00 Cholesterol 15,00

Ferrytyna 36,00 Triglicerydy 12,00

Wapń 12,00 Bilirubina całkowita 13,00

Magnez 12,00 Apolipoproteina Al 54,00

Insulina 40,00 Kwas moczowy 12,00

AST 12,00 GGTP 12,00

ALT 12,00 TSH 25,00

Morfologia 5diff z rozmazem 20,00 Morfologia 5diff z rozmazem 20,00

Glukoza 10,00 D3 65,00

Triglicerydy 12,00

D3 65,00

Suma 256,00 219,00 Suma 228,00 199,00

ZDROWA CIĄŻA SPRAWNA WĄTROBA

Nazwa badania Cena regularna

w DokDok Cena w pakiecie Nazwa badania Cena regularna

w DokDok Cena w pakiecie

Morfologia 5diff z rozmazem 15,00 ALT 12,00

Badanie ogólne moczu 15,00 AST 12,00

p.ciała Toxoplasma gondi IgG 40,00 GGTP 12,00

Grupa krwi 45,00 Bilirubina całkowita 13,00

Glukoza 10,00 Albumina 12,00

HIV 50,00 Fosfataza alkaliczna 10,00

HBsAg 30,00

Test w kierunki kiły WR 20,00

Suma 225,00 199,00 Suma 71,00 59,00

(2)

Cennik badań laboratoryjnych

Grupa NFZ* Nazwa CENA

DOKDOK Symbol ICD9 Cz.

oczek. Materiał Badania Podstawowe

Hematologia Morfologia 3 diff (podstawowa) 12,00 zł MORF-3D C53 1 krew EDTA

Hematologia Morfologia 3Diff z rozmazem 20,00 zł MORF-3R C55 1 krew EDTA

Hematologia Morfologia 5Diff z rozmazem 20,00 zł MORF-5R C55 2 krew EDTA

Hematologia Morfologia analizator 5 diff (pełna ) 15,00 zł MORF-5D C55 1 krew EDTA

Hematologia OB 10,00 zł OB C59 1 krew cytrynianowa/

krew EDTA Hematologia Płytki krwi (krew cytrynianowa) 13,00 zł PLT-CYT C66 1 krew cytrynianowa

Hematologia Retikulocyty automatycznie 16,00 zł RETI-A C69 2 krew EDTA

Hematologia Rozmaz mikroskopowy (ręczny) 10,00 zł ROZMAZ C55 1 krew EDTA

Biochemia i immunochemia Albumina 12,00 zł ALB I09 1 surowica

Biochemia i immunochemia Albuminy wydalanie 20,00 zł MALB-DM 3 mocz DZM

Biochemia i immunochemia Albuminy w moczu (ilościowo) 20,00 zł MALB-M 3 mocz Biochemia i immunochemia Albuminy w moczu (jakościowo) 30,00 zł MALB-MJ 1 mocz

Biochemia i immunochemia ALT 12,00 zł ALT I17 1 surowica

Biochemia i immunochemia Amylaza 12,00 zł AMY I25 1 surowica

Biochemia i immunochemia Amylaza trzustkowa 20,00 zł AMY-T I27 3 surowica

Biochemia i immunochemia Amylaza trzustkowa w moczu 20,00 zł AMY-T-M I27 3 mocz

Biochemia i immunochemia Amylaza w moczu 20,00 zł AMY-M I25 1 mocz

Biochemia i immunochemia AST 12,00 zł AST I19 1 surowica

Biochemia i immunochemia Białko całkowite 12,00 zł TP I77 1 surowica

Biochemia i immunochemia Białko w moczu 15,00 zł TP-M A07 1 mocz

Biochemia i immunochemia Białko wydalanie 15,00 zł TP-DM A07 1 mocz DZM

Biochemia i immunochemia Bilirubina bezpośrednia 13,00 zł BIL-D I87 1 surowica

Biochemia i immunochemia Bilirubina całkowita 13,00 zł BIL-T I89 1 surowica

Biochemia i immunochemia Bilirubina frakcje 20,00 zł BIL-FRA I87/I91 1 surowica

Biochemia i immunochemia Bilirubina pośrednia 15,00 zł BIL-P I91 1 surowica

Biochemia i immunochemia Chlorki 15,00 zł CL I97 1 surowica

Biochemia i immunochemia Chlorki w moczu 15,00 zł CL-M I97 1 mocz

Biochemia i immunochemia Chlorki wydalanie 15,00 zł CL-DM I97 1 DZM

Biochemia i immunochemia Cholesterol całkowity 15,00 zł CHOL I99 1 surowica

Biochemia i immunochemia Cholesterol HDL 14,00 zł HDL K01 1 surowica

Biochemia i immunochemia Cholesterol LDL (met. bezp.) 16,00 zł LDL-D K03 3 surowica Biochemia i immunochemia CK (kinaza fosfokreatynowa) 15,00 zł CK M18 1 surowica

Biochemia i immunochemia CK-MB aktywność 35,00 zł CK-MB-A M19 1 surowica

Biochemia i immunochemia CK-MB mass 35,00 zł CK-MB M19 1 surowica

Biochemia i immunochemia CRP 15,00 zł CRP I81 1 surowica

Biochemia i immunochemia Czynnik reumatoidalny (ilościowo) 15,00 zł RF-IL K21 1 surowica

Biochemia i immunochemia Ferrytyna 36,00 zł FERR L05 1 surowica

Biochemia i immunochemia Fosfataza alkaliczna ALP 10,00 zł ALP L11 1 surowica

Biochemia i immunochemia Fosforany 12,00 zł P L23 1 surowica

Biochemia i immunochemia Fosforany mocz 14,00 zł P-M L23 1 mocz

Biochemia i immunochemia Fosforany wydalanie 14,00 zł P-DM L23 1 mocz DZM

Biochemia i immunochemia GGT 12,00 zł GGTP L31 1 surowica

Biochemia i immunochemia Glukoza 10,00 zł GLU-O L43 1 osocze

NaF/surowica

Biochemia i immunochemia Glukoza w moczu 12,00 zł GLU-M A15 1 mocz

Biochemia i immunochemia Glukoza w moczu wydalanie 12,00 zł GLU-DM A15 1 mocz DZM Biochemia i immunochemia Hemoglobina glikowana HbA1c 40,00 zł HBA1C L55 1 krew EDTA Biochemia i immunochemia Klirens kreatyniny (Kreat:SUR, Kreat:

DZM, Klirens) 20,00 zł KLIRENS 1 surowica

Biochemia i immunochemia Kreatynina (do rezonansu) 11,00 zł KREA M37 1 surowica Biochemia i immunochemia Kreatynina wydalanie 24h 12,00 zł KREA-DM M37 1 mocz DZM

Biochemia i immunochemia Kwas moczowy 12,00 zł UA M45 1 surowicz

Biochemia i immunochemia Kwas moczowy w moczu 16,00 zł UA-M M45 1 mocz

Biochemia i immunochemia Kwas moczowy wydalanie 16,00 zł UA-DM M45 1 mocz DZM

Biochemia i immunochemia LDH 11,00 zł LDH K33 1 surowica

Biochemia i immunochemia Lipaza 25,00 zł LIPAZA M67 3 surowica

Biochemia i immunochemia Magnez 12,00 zł MG M87 1 surowica

Biochemia i immunochemia Magnez w moczu 16,00 zł MG-M M87 1 mocz

(3)

Biochemia i immunochemia Magnez wydalanie 16,00 zł MG-DM M87 1 mocz DZM

Biochemia i immunochemia Mocznik 12,00 zł UREA N13 1 surowica

Biochemia i immunochemia Mocznik w moczu 15,00 zł UREA-M N13 1 mocz

Biochemia i immunochemia Mocznik wydalanie 15,00 zł UREA-DM N13 1 mocz DZM

Biochemia i immunochemia Mononukleoza zakaźna szybki test 30,00 zł MONONUK 1 surowica

Biochemia i immunochemia Odczyn lateksowy 20,00 zł LATEKS 1 surowica

Biochemia i immunochemia Odczyn Waaler-Rose'go 25,00 zł WAL-ROS 1 surowica

Biochemia i immunochemia Potas 12,00 zł K N45 1 surowica

Biochemia i immunochemia Potas w moczu 12,00 zł K-M N45 1 mocz

Biochemia i immunochemia Potas wydalanie 12,00 zł K-DM N45 1 mocz DZM

Biochemia i immunochemia Profil lipidowy (lipidogram) 25,00 zł LIPIDOW 1 surowica Biochemia i immunochemia Profil lipidowy (LDL oznaczone)

(lipidogram cholesterol) 30,00 zł LIPID-B K03 1 surowica Biochemia i immunochemia Proteinogram + Białko całkowite 30,00 zł PROT-B I79 1 surowica

Biochemia i immunochemia Równowaga kwasowo-zasadowa 40,00 zł RKZ O29 1 krew włośniczkowa

Biochemia i immunochemia Sód 10,00 zł NA O35 1 surowica

Biochemia i immunochemia Sód w moczu 10,00 zł NA-M O35 1 mocz

Biochemia i immunochemia Sód wydalanie 10,00 zł NA-DM O35 1 mocz DZM

Biochemia i immunochemia Test toler. glukozy 50g-0,1h 15,00 zł GL50-2 L43 1 osocze NaF/surowica Biochemia i immunochemia Test toler. glukozy (75g-0,1h, 2h test

obciążenia 20,00 zł GL75-3 L43 1 osocze

NaF/surowica Biochemia i immunochemia Test toler. glukozy (75g-0,2h) 15,00 zł GL75-2 L43 1 osocze

NaF/surowica Biochemia i immunochemia TIBC (Pakiet - Fe, UIBC, TIBC) 30,00 zł TIBC 1 surowica

Biochemia i immunochemia Transferyna 30,00 zł TRANS O43 1 surowica

Biochemia i immunochemia Triglicerydy 12,00 zł TRIG O49 1 surowica

Biochemia i immunochemia Troponina T 35,00 zł TROP-T O61 1 osocze heparynowe

Biochemia i immunochemia Wapń 12,00 zł CA O77 1 surowica

Biochemia i immunochemia Wapń w moczu 15,00 zł CA-M O77 1 mocz

Biochemia i immunochemia Wapń wydalanie 15,00 zł CA-DM O77 1 mocz DZM

Biochemia i immunochemia Żelazo 15,00 zł FE O95 1 surowica

Analityka Ogólna Antygen Giardia intestinalis w kale 50,00 zł KAL-LAM X13 1 kał

Analityka Ogólna Badanie ogólne moczu - pakiet 15,00 zł BOM A01 1 mocz

Analityka Ogólna Badanie ogólne płynu stawowego 40,00 zł PL-STAW 5 płyn stawowy

Analityka Ogólna Badanie ogólne płynu z jamy ciała 40,00 zł PJC-P A05 5 PJC

Analityka Ogólna Kał badanie ogólne 16,00 zł KAL-BO A23 3 kał

Analityka Ogólna Krew utajona w kale 15,00 zł KAL-KRE A17 1 kał

Analityka Ogólna Pasożyty/jaja pasożytów w kale 15,00 zł KAL-PAS A21 1 kał

Koaguologia Czas kaolinowo-kefalinowy APTT 12,00 zł APTT G11 1 osocze cytrynianowe

Koaguologia Czas protrombinowy / INR 12,00 zł PT G21 1 osocze cytrynianowe

Koaguologia Czas trombinowy 15,00 zł TT G25 1 osocze cytrynianowe

Koaguologia D-dimer 50,00 zł DD G49 1 osocze cytrynianowe

Koaguologia Fibrynogen 15,00 zł FIBR G53 1 osocze cytrynianowe

Endokrynologia 17-OH-Progesteron 60,00 zł 17-OHPR L79 7 surowica

Endokrynologia Androstendion 60,00 zł ANDROST I31 5 surowica

Endokrynologia Beta HCG 36,00 zł B-HCG L46 1 surowica

Endokrynologia DHEAS 60,00 zł DHEAS K27 5 surowica

Endokrynologia Estradiol 30,00 zł ESTR-E2 K99 1 surowica

Endokrynologia FSH 30,00 zł FSH L65 1 surowica

Endokrynologia Insulina 40,00 zł INSUL L97 1 surowica

Endokrynologia Kortyzol 40,00 zł KORT M31 1 surowica

Endokrynologia LH 36,00 zł LH L67 1 surowica

Endokrynologia Progesteron 36,00 zł PRG N55 1 surowica

Endokrynologia Prolaktyna 36,00 zł PRL N59 1 surowica

Endokrynologia PTH intact 36,00 zł IPTH N30 1 surowica

Endokrynologia Testosteron 36,00 zł TESTOS O41 1 surowica

Endokrynologia Testosteron wolny 70,00 zł TESTO-F 41 7 surowica

Endokrynologia Trijodotyronina TT3 30,00 zł TT3 O51 1 surowica

Endokrynologia Trijodotyronina wolna FT3 22,00 zł FT3 O55 1 surowica

Endokrynologia TSH 25,00 zł TSH L69 1 surowica

Endokrynologia Tyreoglobulina 40,00 zł TYREOGL O65 1 surowica

Endokrynologia Tyroksyna TT4 30,00 zł TT4 O67 1 surowica

Endokrynologia Tyroksyna wolna FT4 22,00 zł FT4 O69 1 surowica

Markery nowotworowe AFP 35,00 zł AFP L07 1 surowica

Markery nowotworowe CA 125 52,00 zł CA125 I41 1 surowica

Markery nowotworowe CA 15-3 52,00 zł CA153 I43 1 surowica

Markery nowotworowe CA 19-9 52,00 zł CA199 I45 1 surowica

(4)

Markery nowotworowe CEA 50,00 zł CEA I53 1 surowica

Markery nowotworowe PSA całkowity 35,00 zł PSA-T I61 1 surowica

Markery nowotworowe PSA wolny 40,00 zł PSA-F I63 1 surowica

Immunologia IgA 35,00 zł IGA L85 3 surowica

Immunologia IgE całkowite 35,00 zł IGE-T L89 1 surowica

Immunologia IgG 35,00 zł IGG L93 3 surowica

Immunologia IgM 35,00 zł IGM L95 3 surowica

Autoimmunologia P-ciała p/cytrulinowe 80,00 zł A-CCP N66 5 surowica

Autoimmunologia P-ciała p/jądrowe ANA - wybrane

antygeny (ELISA) 80,00 zł ANA O21 10 surowica

Autoimmunologia P-ciała p/jądrowe ANA (IF) 75,00 zł ANA-IF O21 7 surowica

Autoimmunologia P-ciała p/kardiolipinie (IgM i IgG) 182,00 zł ACA N89 10 surowica Autoimmunologia P-ciała p/kardiolipinowe ACA IgA 100,00 zł ACA-A N89 10 surowica Autoimmunologia P-ciała p/kardiolipinowe ACA IgG 100,00 zł ACA-G N89 10 surowica Autoimmunologia P-ciała p/kardiolipinowe ACA IgM 100,00 zł ACA-M N89 10 surowica Autoimmunologia P-ciała p/peroksydazie tarczycowej

TPO 40,00 zł ATPO O09 1 surowica

Autoimmunologia P-ciała p/receptorom TSH 80,00 zł A-TSH O15 14 surowica

Autoimmunologia P-ciała p/tyreoglobulinie TG 42,00 zł ATG O18 5 surowica

Diagnostyka infekcji Antygen HBs 30,00 zł HBSAG V39 1 surowica

Diagnostyka infekcji Antystreptolizyna O ASO 20,00 zł ASO U75 1 surowica

Diagnostyka infekcji

Badanie przesiewowe w kierunku zakażenia krętkiem kiły (test VDRL- RPR)

20,00 zł WR U79 1 surowica

Diagnostyka infekcji CMV IgG - Awidność 80,00 zł CMVG-AV F22 6 surowica

Diagnostyka infekcji HIV - antygen/przeciwciała 50,00 zł HIV-COM F91 1 surowica Diagnostyka infekcji P-ciała p/Bordetella pertussis IgM 60,00 zł BP-M S09 3 surowica

Diagnostyka infekcji P-ciała p/Borrelia IgG 60,00 zł BOR-G S21 2 surowica

Diagnostyka infekcji P-ciała p/Borrelia IgG, Western-blot 130,00 zł BOR-G-W S23 14 surowica

Diagnostyka infekcji P-ciała p/Borrelia IgM 50,00 zł BOR-M S25 2 surowica

Diagnostyka infekcji P-ciała p/Borrelia IgM, Western blot 130,00 zł BOR-M-W S27 14 surowica Diagnostyka infekcji P-ciała p/Chlamydia pneumoniae IgG 50,00 zł CHLAP-G S67 3 surowica Diagnostyka infekcji P-ciała p/Chlamydia pneumoniae IgM 50,00 zł CHLAP-M S65 3 surowica Diagnostyka infekcji P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgG 50,00 zł CHLAT-G S73 4 surowica Diagnostyka infekcji P-chlamydia trachomatis IgM 50,00 zł CHLAT-M S75 4 surowica

Diagnostyka infekcji P-ciała p/CMV IgG 50,00 zł CMV-G F19 1 surowica

Diagnostyka infekcji P-ciała p/CMV IgM 50,00 zł CMV-M F23 1 surowica

Diagnostyka infekcji P-ciała p/HBc całkowite 50,00 zł AHBC C31 1 surowica

Diagnostyka infekcji P-ciała p/HBs 35,00 zł AHBS V42 1 surowica

Diagnostyka infekcji P-ciała p/HCV 40,00 zł AHCV V48 1 surowica

Diagnostyka infekcji P-ciała p/Helicobacter pylori - test

jakościowy 47,00 zł HELI-TE U06 3 surowica

Diagnostyka infekcji P-ciała p/Helicobacter pylori IgG 40,00 zł HELIC U10 2 surowica Diagnostyka infekcji P-ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgG 50,00 zł MYC-G U41 3 surowica Diagnostyka infekcji P-ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgM 50,00 zł MYC-M U43 3 surowica Diagnostyka infekcji P-ciała p/toksynie krztuścowej

Bordetella pertussis IgA 50,00 zł BP-A S05 3 surowica

Diagnostyka infekcji P-ciała p/toksynie krztuścowej

Bordetella pertussis IgG 50,00 zł BP-G S07 3 surowica

Diagnostyka infekcji P-ciała p/Toxoplasma gondii IgG 40,00 zł TOX-G X41 1 surowica Diagnostyka infekcji P-ciała p/Toxoplasma gondii IgM 40,00 zł TOX-M X45 1 surowica Diagnostyka infekcji P-ciała p/wirusowi odry IgG 90,00 zł ODRA-G F96 15 surowica/PMR Diagnostyka infekcji P-ciała p/wirusowi opryszczki HSV IgG 90,00 zł HSV-G 6 surowica Diagnostyka infekcji P-ciała p/wirusowi opryszczki HSV IgM 90,00 zł HSV-M 6 surowica Diagnostyka infekcji P-ciała p/wirusowi ospy wietrznej IgG

VZV 110,00 zł OSPA-G 8 surowica

Diagnostyka infekcji P-ciała p/wirusowi ospy wietrznej IgM

VZV 110,00 zł OSPA-M 8 surowica

Diagnostyka infekcji P-ciała p/wirusowi różyczki IgG 40,00 zł RUB-G V19 1 surowica Diagnostyka infekcji P-ciała p/wirusowi różyczki IgM 40,00 zł RUB-M V23 1 surowica

Diagnostyka infekcji Rubella IgG - Awidność 150,00 zł RUBG-AW 14 surowica

Diagnostyka infekcji Toxo IgG - Awidność 90,00 zł TOXG-AW X49 6 surowica

Diagnostyka infekcji WR - test potwierdzenia 80,00 zł WR-POTW 10 surowica

Witaminy Kwas foliowy 41,00 zł KW-FOL M41 1 surowica

Witaminy Witamina 25-OH D3 65,00 zł 25OH-D3 O91 2 surowica

Witaminy Witamina B12 41,00 zł B12 O83 1 surowica

Badania Zaawansowane

Diagnostyka infekcji P-ciała p/wirusowi odry IgM 90,00 zł ODRA-M F97 15 surowica Mikrobiologia

(5)

Mikrobiologia: Antybiogramy i

mykogramy Antybiogram automatyczny 30,00 zł ANTYB-A 2-4 dni

Mikrobiologia: Antybiogramy i

mykogramy Antybiogram podstawowy 25,00 zł ANTYB-P 2-4 dni

Mikrobiologia: Antybiogramy i

mykogramy Antymykogram 50,00 zł ANT-MYK 2-4 dni

Mikrobiologia: badania

Podstawowe Kał - posiew ogólny 60,00 zł MTKAL 7 kał, wymaz z odbytu

Mikrobiologia: badania

Podstawowe Kał - posiew ogólny u dzieci do 2 lat 60,00 zł MTKALDZ 7 kał, wymaz z odbytu Mikrobiologia: badania

Podstawowe

Kał - posiew w kierunku nosicielstwa

Salmonella i Shigella (1 próbka) 90,00 zł M-SS-N 10 kał, wymaz z odbytu Mikrobiologia: badania

Podstawowe

Kał - posiew w kierunku nosicielstwa

Salmonella i Shigella (3 próbki) 180,00 zł M-SSN 10 wymaz z odbytu x 3, kał x 3

Mikrobiologia: badania Podstawowe

Kał - posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (SANEPID wpis) - 1 próbka

60,00 zł M-SSW 10 kał -1 próbka

Mikrobiologia: badania Podstawowe

Kał - posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (SANEPID wpis) - 3 próbki

180,00 zł MSSW 10 kał - 3 próbka

Mikrobiologia: badania Podstawowe

Kał - posiew w kierunku Salmonella i

Shigella 70,00 zł M-SS 10 kał, wymaz z odbytu

Mikrobiologia: badania Podstawowe

Ocena preparatu bezpośredniego oraz

posiew w kierunku dermatofitów 90,00 zł MGDERM 30 Zeskrobiny ze skóry, paznokci, włosy Mikrobiologia: badania

Podstawowe

Posiew materiału z górnych dróg

oddechowych 60,00 zł MTGDO 7

wymaz z: nosa, nosogardzieli, jamy ustnej, języka, migdałków Mikrobiologia: badania

Podstawowe Posiew materiału z zatok 60,00 zł MTZATO 7 aspirat, popłuczyny z

zatok Mikrobiologia: badania

Podstawowe Posiew moczu 60,00 zł MTMOCZ 7

mocz, mocz z nakłucia

nadłonowego, mocz z cewnika, inne Mikrobiologia: badania

Podstawowe Posiew wymazu z gardła 60,00 zł MTGARD 7 wymaz z gardła

Mikrobiologia: badania

Podstawowe Posiew wymazu z narządu wzroku 60,00 zł MTOKO 7

wymaz z: worka spojówkowego, rogówki Mikrobiologia: badania

Podstawowe Posiew wymazu z ucha 60,00 zł MTUCHO 7 wymaz z: kanału

słuchowego Mikrobiologia: badania

Podstawowe Posiew wymazu ze skóry 60,00 zł MTSKOR 7

wymaz z: pępka, skóry; wydzielina z gruczołu sutkowego Serologia

Serologia: badania podstawowe

Badanie przeglądowe alloprzeciwciał

przeciwciała odpornościowe 45,00 zł ALLO E05 2 krew EDTA/

surowica Serologia: badania

podstawowe Grupa krwi ABO, Rh 45,00 zł GRUPA E65 2 krew EDTA/

surowica Serologia: badania

podstawowe Krew karta 20,00 zł KREW-K 14 krew EDTA/

surowica

* Badania oznaczone jako NFZ są refudnowane ze skierowaniem od lekarza DokDok.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :