• Nie Znaleziono Wyników

Język polski. Wielki sprawdzian. Klasa V. Test 0. Wersja A Test na wejście. Instrukcja

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Język polski. Wielki sprawdzian. Klasa V. Test 0. Wersja A Test na wejście. Instrukcja"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

Język polski. Wielki sprawdzian

Klasa V. Test 0. Wersja A Test na wejście

Imię i nazwisko

. . . .

Numer ucznia w dzienniku

. . .

Klasa

. . . .

Instrukcja 1. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 40 minut.

2. Przeczytaj uważnie tekst i wszystkie polecenia.

3. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem.

4. W zadaniach, w których masz do wyboru odpowiedzi A, B, C, D, wybierz jedną i w umieszczo- nym obok niej kwadracie postaw znak X.

A.

B.

C.

D.

5. Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem, a poprawną odpowiedź zaznacz znakiem X.

A.

B.

C.

D.

6. W zadaniach, w których należy zapisać odpowiedzi, pisz starannie i czytelnie. Pomyłki prze- kreślaj.

7. W pozostałych zadaniach postępuj zgodnie z informacją podaną w poleceniu.

Powodzenia!

(2)

Wróciliśmy do szkoły, zaczęła się oczywiście jesień, była ona piękna i ciepła […].

– Prawdziwe „babie lato” – cieszyła się Ciotka, natomiast Pan od angielskiego zadał nam natych- miast wypracowanie about „Indian summer”, tyle tylko, że nie musiało być długie.

A potem liście zaczęły żółknąć, brązowieć i czerwienieć we wszystkich możliwych odcie- niach, no a potem jeszcze zaczęły po prostu opadać i wtedy te kolory pozlewały się w wielobarw- ny dywan na trawnikach.

– Co byście powiedzieli na ognisko klasowe w ten weekend? – spytała Pani, a jak się okazało, takie pytanie zostało zadane także w innych klasach. […]

Tak więc pojechaliśmy wszyscy, chociaż nie chodziliśmy do tej samej klasy. Miejsce, trzeba to przyznać, wybrano bardzo ładne i niezbyt daleko od szkoły. Była tam spora polana otoczona lasem, płytka rzeczka nieopodal, a ponieważ w tym miejscu urządzano ogniska, organizacja całej imprezy przebiegła nader sprawnie. […]

Wyjechaliśmy wczesnym przedpołudniem, razem, wspólnym autokarem, bo klas nie było dużo, uczniów też nie, więc wszyscy zmieścili się bez problemu. Na miejscu zapędzono nas do sprzątania lasu, to znaczy pozwoliliśmy się zapędzić bez żadnych sprzeciwów, bo las był nawet gęsty i stwarzał świetne okazje do ukrycia się przed Panią i obrzucania szyszkami. […] Bawili- śmy się więc w najlepsze, nawet pościągaliśmy całkiem sporo opału przy okazji i dopiero gwiz- dek zwołał nas z powrotem na polanę. […]

A potem zaczęły się przygotowania do ogniska, no wiecie, te wszystkie przepychanki z oto- czeniem odpowiedniego miejsca kamieniami, ułożeniem opału w odpowiednich stertach, zakle- paniem sobie miejsca do siedzenia i zatknięciem swojego patyka obok oraz tym podobne rzeczy.

Późnym popołudniem podłożono wreszcie ogień i dyżurni zostali, żeby podsycać ognisko do czasu, gdy będzie wystarczająco dużo popiołu, by móc upiec ziemniaki. Reszta się bawiła lub biegała po lesie. Potem zapędzono nas do mycia rąk w rzeczce, szczęściem woda była czysta i nadspodziewanie ciepła, więc pobrodziłem sobie nawet przez chwilę, gdy inni odeszli. […]

Czas szybko leciał, ale ściemniało się już wyraźnie, zanim ziemniaki doszły, jak to mówią.

Było straszne zamieszanie przy tym wyciąganiu ich z ogniska.

R. Birkenmajer-Walczy, Ciotka, my i reszta świata, Poznań 2010, s. 102–109.

Zadanie 1. (0–1 p.)

Kto w tekście opowiada o wydarzeniach?

A. Pan od angielskiego. C. Pani.

B. Ciotka. D. Uczeń.

Zadanie 2. (0–1 p.)

Wyraz, który pozwala rozpoznać osobę mówiącą w podkreślonym fragmencie tekstu, to A. czasownik w liczbie pojedynczej.

B. rzeczownik w rodzaju męskim.

C. czasownik w liczbie mnogiej.

(3)

Zadanie 3. (0–1 p.)

Miesiącem, w którym rozegrały się opisane w tekście wydarzenia, był najprawdopodobniej A. sierpień.

B. wrzesień.

C. listopad.

D. maj.

Zadanie 4. (0–1 p.)

W drugim akapicie tekstu podkreśl zdanie, które zawiera przenośnię.

Zadanie 5. (0–1 p.)

Spośród zaproponowanych poniżej tytułów podkreśl ten, który według ciebie najlepiej pa- suje do tekstu. Swój wybór uzasadnij co najmniej w dwóch zdaniach.

Ognisko Leśna przygoda Szkolna wycieczka Powrót do szkoły

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zadanie 6. (0–2 p.)

Ustal, czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe. Wpisz znak X w odpowiedniej rubryce.

prawda fałsz a) Uczniowie wyjechali do lasu wczesnym popołudniem.

b) Wszyscy pojechali jednym autobusem, bo klasy nie były liczne.

c) Uczniowie – zamiast zbierać opał na ognisko – bawili się w chowane- go i obrzucali szyszkami.

d) Zabawę i zbieranie opału przerwał dźwięk gwizdka.

e) Dyżurni pilnowali ogniska, aby ogień nie zgasł.

f) Uczniowie upiekli w ognisku tylko kiełbaski.

(4)

W wykropkowanych miejscach wpisz odpowiednie litery, tak by powstał plan wydarzeń.

A. Wyciąganie ziemniaków z popiołu.

B. Propozycja wycieczki.

C. Mycie rąk.

D. Przygotowywanie ogniska.

E. Powrót z wakacji do szkoły.

F. Wyjazd.

G. Zbieranie opału.

1 . . … 2 … . . 3 … . . 4 … . . 5 … . . 6 . . … 7 . . …

Zadanie 8. (0–2 p.)

Poniższe znaki informują o tym, czego nie wolno robić w lesie. Dwa z tych zakazów zapisz, używając bezokoliczników.

. . . . . . . .

(5)

Zadanie 9. (0–2 p.)

W każdym rzędzie są trzy wyrazy zapisane zgodnie z tą samą zasadą ortografi czną i jeden wyraz niepasujący do danej zasady. Znajdź i wykreśl wszystkie niepasujące wyrazy.

a) wrócić móc sprzeciwów mówić b) żółknąć późno wieczór góra c) dłuższe dyżurny żeby księżyc d) chwila natychmiast klasach chrust e) przebiegać obrzucać najlepsze trzeba f) odcieniach możliwych trawnikach mucha

Zadanie 10. (0–1 p.)

Szereg, w którym zapisano tylko wyrazy pokrewne do rzeczownika ogień, to A. żar, płomień, ogniki.

B. gorący, ognisty, niebezpieczny.

C. zaognić, ognisty, ognisko.

D. straż, niebezpieczeństwo, pożar.

Zadanie 11. (0–1 p.)

Rzeczownik szkoła składa się z A. 5 głosek i 6 liter.

B. 6 głosek i 6 liter.

C. 5 głosek i 5 liter.

D. 6 głosek i 5 liter.

Zadanie 12. (0–5 p.)

Wyobraź sobie, że byłeś uczestnikiem wycieczki szkolnej do lasu. Napisz kartkę z pamiętni- ka. Opowiedz o tym, co się wydarzyło.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

(1/2 wyznaczonego miejsca)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cytaty

Powiązane dokumenty