TYPY REAKCJI CHEMICZNYCH

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TYPY REAKCJI CHEMICZNYCH

Zadanie 1 ( 1 punkt)

Przeanalizuj równania reakcji I odaj, które z nich są reakcjami utleniania-redukcji:

I. SiO2 + 2 H2F2 → SiF4 + 2 H2O II. 2 KOH + H2S → K2S + 2 H2O III. H2S+ Ca → CaS + H2

IV. CO2 + 2 Mg → 2 MgO + C a) I, II,

b) I, III, IV, c) III, IV, d) wszystkie.

Zadanie 2 (1 punkt) Wskaż reakcje syntezy:

I. 2 SO2 + O2 → 2 SO3

II. 2 Na + H2SO4 → Na2SO4 + H2 III. CaO + CO2 → CaCO3

IV. CaCO3 → CaO + CO2

a) IV, b) I, III c) I, II, III, d) II, III, IV.

Zadanie 3 (2 punkty)

Podaj wzór I nazwę monomer, który w wyniku polimeryzacji tworzy związek o następującej budowie:

[ - CH2- CH - ]n | Cl

Figure

Updating...

References

Related subjects :