1. Zobacz, przynoszę pod Twój Krzyż, swoje upadki i kłopoty a C G

I wiem, znów wybaczysz mi.

Nie zostawisz mnie, nie będę sam, obiecałeś to i zaufałem, Bo wiem, wybaczysz mi to wszystko

Ref: a C G D Przy Tobie mam skrzydła dwa u ramion.

Dla Ciebie mogę zdobyć szczyt Panie mój!

Z Tobą znów czuję się jak anioł Z Tobą mogę dotknąć chmur.

2. Zobacz, przychodzę pod Twój Krzyż, ja, taki zwykły i niedoskonały Lecz wiem, odmienisz mnie.

Nie potrzebuję nic. Wszystko mam. Wezmę tylko płaszcz i sandały.

Bo Ty wystarczysz ma za wszystko.

14. Anio ł Str ó ż (Magda Anio ł ) A E A

1. Murarz wielkie domy stawia, by gdzie mieszkać było Muzyk gra na instrumencie, by się lepiej żyło

Piekarz musi zaś pracować, by nie brakło chleba Anioł stróż pilnuje duszy, by poszła do nieba Ref. : Aniele, aniele - niebieski posłańcu

Przy mnie stój, przy mnie stój w tańcu i w różańcu Aniele, aniele - wysłanniku Boga

Czuwaj bo, czuwaj bo niebezpieczna droga.

2. Górnik węgiel wydobywa, rybak łowi ryby Pan czarodziej coś czaruje ale tak na niby Żołnierz nam pilnuje granic bo pilnować trzeba Anioł stróż pilnuje duszy by poszła do nieba.

3. Nauczyciel uczy dzieci, aby mądre były, Chemik mydło produkuje, by się dzieci myły, Pan ogrodnik sieje trawę, aby sobie rosła Anioł Stróż pilnuje duszy, by do nieba poszła.

15. Ave Maria wo ł a ca ł y ś wiat F g C F

1. Pozdrawiam Ciebie Matko, Mistrzyni moich dróg.

d g C F Pozdrawiam Ciebie Pani, Nadziejo moich próśb.

Pozdrawiam Cię Królowo w swe dłonie weź mój los I wspieraj, byśmy zawsze nieśli miłości ton.

Ref: F g C F d g C F Ave Maryja woła cały świat. Ave Maryja, Matko Boga i nas.

2. Niech w sercach naszych zabrzmi dla Ciebie „Ave” pieśń, Niech maj trwa dla nas zawsze, w nim wzrasta Twoja cześć.

Niech nigdy nie ustanie pozdrowień „Ave” moc.

Ty naszym hymnem stań się, pragnieniem naszym bądź 16. A ż sponad g ó r i m ó rz C a

Aż sponad mórz i szczytów gór, twa miłość spływa na mnie w dół, F G

A ja otwieram serce me, niech miłość Twa uwolni mnie

Szczęśliwy jestem w prawdzie Twej, do Ciebie wznoszę ręce swe Chcę zawsze śpiewać o miłości Twojej Panie.

O miłości Twej zawsze śpiewać, chcę o miłości Twej zawsze śpiewać /x2

17. Barka

D A D D7 G A

1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, Szukał ludzi gotowych pójść za Nim, D A DD7

By łowić serca słów Bożych prawdą.

Ref: G A D h e A D D7 O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię.

G A D h e A G D Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

2. Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe.

Do pracy z Tobą i czyste serce.

3. Ty potrzebujesz mych dłoni, mego serca młodego zapałem, Mych kropli potu i samotności.

4. Dziś wypłyniemy już razem, łowić serca na morzu dusz ludzkich Twej prawdy siecią i słowem życia.

18. Bądź pozdrowiony gościu nasz D A h G e A Bądź pozdrowiony gościu nasz, w radosne progi nasze wejdź.

D A h G A D My zapalimy zamiast lamp szczęśliwe ognie naszych serc.

19. B ą d ź kr ó low ą moich czystych my ś li e a e ah C D e H 1. Bądź Królową moich czystych myśli Uchroń przed brudem me serce

Nie pozwól kochać świata bez krzyża, bądź ze mną, gdy czekam na niebo wieczne.

G F a e Ref: Matko łaski pełna pod Twoją obronę nas weź C D e H

Aby wiara nasza chwałą była Bogu. /x2

2. Bądź Królową moich snów, nadziei, uchroń przed fałszem mą duszę.

Nie pozwól w pieniądz jej zamienić. bądź ze mną, gdy czekam na niebo wieczne.

3. Bądź Królową moich dni i nocy, uchroń przed zdradą me czyny.

Nie pozwól w rozpacz je zamienić, bądź ze mną, gdy czekam na niebo wieczne.

20. B ą d ź pozdrowiona Matko dziewico Ref.: e C G D

Bądź pozdrowiona, Matko Dziewico! Bądź pozdrowiona, Panno nad pannami!

W Tobie obrona przed nawałnicą. Ucieczko grzeszników, módl się za nami! /x2 e D C e D G

1. Tobie zwiastował Anioł, że porodzisz Syna, co zbawić ma wszystkich nas.

G D C e G H W Tobie nadziei naszej przyczyna, nasza ostoja na każdy czas.

2. Tyś to z boleścią w sercu wytrwała pod krzyżem, na którym umierał Syn.

Tyś mu całe swe życie oddała, byśmy zbawienia doznali w Nim.

21. B ą d ź z nami w kontakcie C F G C F G C Bądź z nami w kontakcie Panie Boże Choć diabeł robi nam zwarcie F G C a

Niech iskra miłości między nami przeskoczy F G C

Niech zapalą się nasze latarnie.

22. B ę d ę biec d g d 1. Gdy nie słyszę Twoich słów i nie mogę znaleźć Cię, d g d Kiedy błądzę pośród dróg i zaczynam gubić sens.

d B A7 d B7 A7 d Panie! Zatrzymaj mnie i pokaż mi, jak iść, By żyć – i by nieść Ciebie.

Ref.: d g A B7 A7 d

Będę biec! Gdy ukrywasz swoją Twarz, będę mówić „Ojcze Nasz” i będę ufać.

Będę biec! Będę wierzyć tak, jak mogę, że odnajdę swoją drogę do bram Nieba.

d g A B7 A7 B7 A7 Będę biec! Bo wiem, że gdy spotkam Ciebie, Ty przytulisz mnie do siebie, więc…

d Będę biec.

2. Wierzę, że mnie dobrze znasz, widzisz każdy z moich dni.

Pośród życia burz i fal, będę krzyczeć: „Ufam Ci!”

Panie! Nie pozwól mi oddalić nigdy się, bo całym sercem swym kocham Ciebie!

Ref: Będę biec! Będę szukać Twoich dróg, bo Tyś mój Pan i Bóg i moje szczęście.

Będę biec! będę walczyć z całych sił, Bo chcę, byś we mnie żył, jaśniał we mnie.

Będę biec! Bo wiem, że gdy spotkam Ciebie Ty przytulisz mnie do siebie, więc…

Będę biec.

e a H C H e

Będę biec! Będę służyć Panu Chwał, Przecież On mi wszystko dał, aby wielbić.

Będę biec! Będę słuchać Twego słowa, Byś mógł stwarzać mnie od nowa Tak, jak chcesz.

e a H C7 H7 C7 H7 Będę biec! Bo wiem, że gdy spotkam Ciebie Ty przytulisz mnie do siebie, więc…

e Będę biec.

23. B ę d ę Ci Panie ś piewa ł dzi ś psalm D fis D h G D e A

Będę Ci Panie śpiewał dziś psalm, śpiewał dziś psalm o Panie.

e fis h D G A D Będę wysławiał majestat Twój na wieki Panie mój.

24. B ę d ę ś piewa ł Ci D (C) G (F) D(C) G (F) Będę śpiewał Ci najpiękniejszą pieśń, z aniołami tak będę śpiewał Ci./x2 Święty, święty, święty jest Pan, zastępów Pan. /x2

Cała ziemia jest pełna Jego chwały./x4

25. Będę śpiewał memu Bogu C G a F

Będę śpiewał memu Bogu, gdyż jest godzien wszelkiej chwały C G F C

On mnie wyzwolił, /x3 od nieprzyjaciół.

26. B ę d ę ś piewa ł na cze ść Pana e D e D e (E)

Będę śpiewał na cześć Pana, który dobrem nasyca mnie.

a D G C e D e (E) Będę śpiewał na cześć Pana, On nasyca dobrem życie me. /x2

27. B ę d ę ś piewa ł Tobie D A G h G A D h Będę śpiewał Tobie, mocy moja. Ty Panie jesteś mą nadzieją.

D G A D Tobie ufam i bać się nie będę.

28. B ę d ę z anio ł ami ś piewa ł (Mocni w Duchu) F C B C F d7 a7 B C F

Będę z aniołami śpiewał: Alleluja! Będę tańczył ze świętymi. Alleluja!

B a7 g7 C Radość duszy mojej chcę wyśpiewać światu.

B a7 g7 B C Jezu, niesiesz pokój, prowadź mnie zawsze.

F C B C F F C g7 a7 B C Ref. Alleluja, radość duszy mojej! Alleluja!

29. B ę d ę ta ń czy ł przed Twoim tronem G C D G C D

1.Ziemia,którą mi dajesz nie jest fikcją ani bajką.

Bo wolność, którą mam w Tobie jest prawdziwa.

Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie!

Ref.: G D

Będę tańczył przed Twoim tronem i oddam Tobie chwałę C e G D

i nic już nie zamknie mi ust!

Żaden mur i żadna ściana, największa nawet tama, już nie, nie zatrzyma mnie już!

2.Większy, większy jest we mnie Ten, który mnie umacnia!

Żaden Goliat nie może z nim równać się! /x2

30. B ę dziemy ta ń czy ć , b ę dziemy ś piewa ć d B C d B C d Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy klaskać w dłonie swe.

d B C d Kiedy nasz Pan stanie z nami twarzą w twarz, B C d

spotkamy się w Nowym Jeruzalem.

Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy klaskać w dłonie swe.

Kiedy nasz Pan w białych szatach stawi nas Przed Ojcem Swym, przed Adonai.

g d C a d Nadejdzie dzień, w którym wszystko spełni się, co dawno już objawił Bóg.

Więc mocno trwaj, nigdy nie poddawaj się, nie poddawaj się!

31. Blisko, blisko

h G e Fis h Blisko, blisko, blisko, jesteś Panie mój, blisko tak, że czuję tchnienie Twe.

h G e Fis

I przychodzisz do mnie, już dotykasz mnie, łaską przebaczenia karmisz moją duszę.

32. Bili Go trzcin ą E H A E H A

Bili Go trzcina i pluli Mu w twarz mówili: ,,prorokuj, który to uderzył Ciebie z nas.”

A On choroby nasze niósł, cierpienia nasze wziął na Krzyż byś Ty mógł żyć, bym ja mógł żyć. Czy o tym wiesz.

Czy mówił Ci już kiedyś ktoś, że to Twój i mój grzech przybił Go.

Czy o tym wiesz? Czy o tym wiesz?

33. Blues Maryjny A fis A fis A E E7 1. Trudno Ci w życiu, masz serce zbolałe, pamiętaj Matkę masz.

A fis A fis A E A A7 To Matka jedyna wciąż czuwa nad Tobą i pociesza kiedy jesteś sam.

Ref: D fis D fis

O Maryjo Matko ma, dobrze to, że Ciebie mam, A D E

to Twój Syn Bóg i Zbawca nasz.

D fis D fis Sam za Matkę Ciebie dał, więc z radością idę w świat A E A

Aby ludziom miłość Bożą dać.

2. Ona cię miłuje, z tobą się raduje i pociesza gdy zwątpienia przyjdzie czas A kiedy ma ojczyzna pogrążona w potopie, to nadzieją i obroną jesteś jej.

34. B ł ogos ł aw duszo moja Pana (Gwadelupe) Ref: d B G A

Błogosław duszo moja Pana, Boże mój, o Panie mój!

d G d G d G d G 1. Jaśnieje w niebie Twój tron blaskiem oświeca ziemie! /x2 2. Będę radował się w Panu miła mu będzie pieśń moja!/x2

(potem idzie w górę H i zmiana do e C A H) 35. B ł ogos ł aw duszo moja Pana (TGD) Ref: E cis D fis A Błogosław duszo moja Pana, wszystko co we mnie Jego najświętsze imię.

E cis D fis A (E) Błogosław duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapominaj. /x2 fis A

1. On odpuszcza wszystkie twoje grzechy, E

Leczy wszystkie twoje choroby.

Okazuje Swoje miłosierdzie, On ratuje Ciebie od zguby.

On napełnia twoje życie dobrem,

Aż odnowi się twoja młodość jak u orła.

fis

Nie odpłaca według grzechów, nie chce wiecznie gniewać się.

D H

On pamięta żeśmy prochem, On najlepiej wie!

2. Tak jak ojciec nad swoimi dziećmi, Pan lituje się nad pokornym.

On oddala od nas nasze winy, Jak daleko wschód od zachodu.

Jak wysoko niebo jest nad ziemią

Tak jest wielka dobroć dla ludzi którzy się Go boją.

Dni człowieka są jak trawa, kwitnie On jak polny kwiat.

Kiedy mocniej wiatr zawieje znika po nim ślad!

Ref: Błogosław duszo….

Błogosławcie Pana –wszyscy aniołowie! E Błogosławcie Pana – wszyscy Jego ludzie! cis

Błogosławcie Pana –wszystkie Jego działa! D Błogosławcie Go! fis A

36. B ł ogos ł awieni mi ł osierni cis A E D A E

1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc.

E H Fis A H Cis Pomoc moja od Pana, wszak Bogiem On Miłosiernym jest.

2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć.

Rany uleczyć Krwią swoich ran, nowe życie tchnąć

Ref. E H cis A E H Fis 4-3 Błogosławieni miłosierni, Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

3. Gdyby Pan nie odpuścił win, któż by się ostać mógł?

Lecz On przebacza, czyńmy przeto jak nasz Bóg.

4. Pan Syna krwią zmazał wszelki dług, Syn z grobu żywy wstał, „Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch, niech to widzi świat.

A H cis A H A Bridge: Więc odrzuć lęk i wiernym bądź, swe troski w Panu złóż.

A H cis A H cis I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż żyje Pan, Twój Bóg.

A E fis D A E H4-3 Ref. Błogosławieni miłosierni, Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

37. Błogosławiona jesteś Maryjo d a g d g A7

Błogosławiona jesteś Maryjo i wywyższona przez Pana.

d g d F g A7 d On wielkie rzeczy w Tobie dokonał. Niepokalana.

Ty, któraś Słowo z wiarą przyjęła, by w Tobie Ciałem się stało.

Zrodziłaś światu Jutrzenkę Nową, Przedwieczną Światłość.

Bądź nam obroną Bogarodzico, gdy się błąkamy w ciemności.

Do światła wiary prowadź na nowo, drogą świętości.

38. B ł ogos ł awię Cię G D e C

1. Błogosławię Cię kiedy ziemia wydaje plon G D C gdy obfitość Panie zlewasz Swą błogosławię Cię . Błogosławię Cię gdy pustynia w krąg otacza mnie, choćbym przez pustkowie szedł, błogosławię Cię.

Za Twą łaskę, która zsyłasz, ja chwalę Cię Choćby ciemność mnie przykryła, ja powiem, że:

Ref: G D e C Panie błogosławię imię Twe, błogosławię Cię.

G D e D C Panie błogosławię imię Twe, błogosławię święte Imię Twe.

2. Błogosławię Cię kiedy słońca blask oświeca mnie, to co dajesz mi, najlepsze jest, błogosławię Cię.

Błogosławię Cię, kiedy drogę moją znaczy cierń, chociaż cierpię, pragnę chwalić Cię, błogosławię Cię.

Za Twą łaskę, która zsyłasz, ja chwalę Cię.

Choćby ciemność mnie przykryła, ja powiem, że:

39. Błogosławione jest imię Twe D fis G A

Błogosławione jest Imię Twe, /2x

G A fis h I wywyższone nad wszelką chwałę i cześć.

G e A Tyś jedynie Panem jest.

D fis G B C

Powstań! I Pana chwal, chwal Go na wieki.

Powstań! Chwal Boga wciąż, On jedynie jest Panem.

Powstań! I Pana chwal, chwal Go na wieki. D Powstań chwal Boga wciąż, On Panem wszechświata jest.

40. Bo góry mogą ustąpić C F

Bo góry mogą ustąpić /x2, i pagórki się zachwiać. /x2 d F a G Ale miłość moja, ale miłość moja nigdy nie odstąpi od ciebie.

C F C...

Mówi Pan.

41. Bo Góry mog ą ust ą pi ć (tak mówi Pan) fis E fis E

1. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, Ale miłość moja nie odstąpi od ciebie.

Ref: Tak mówi Pan, tak mówi Pan, tak mówi Pan, Który kocha ciebie, ciebie, ciebie i mnie.

2. Choćby matka, która kocha dziecko z swego łona opuściła je, To ja Bóg ojciec wszechmogący nigdy, nigdy nie opuszczę cię.

3. Bóg kocha cię osobiście, bezwarunkowo kocha cię.

Bóg kocha cię miłością ojca, dlatego, że jesteś Jego dzieckiem.

42. Bo jak ś mier ć pot ęż na jest mi ł o ść D G D A D Bo jak śmierć potężna jest miłość a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol.

D G D G A D Żar jej, to żar ognia, płomień Pański.

h A D h A Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią, nie zatopią jej rzeki.

43. Bo nikt nie ma z nas

D G e A Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem, każdy wnosi ze sobą to, co ma.

D G

Zatem aby wszystko mieć potrzebujemy siebie razem.

e A D Bracie, siostro ręka w rękę z nami idź.

44. Bo ż a rado ść jak rzeka G C G

1. Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka, G D

Boża radość wypełnia duszę mą (alleluja!).

G G7 C c

Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka, G D G

Boża radość wypełnia duszę mą.

Ref: G a D G C G Ram pam pam parararara...

2. Boża miłość jak rzeka ...

3. Boży pokój jak rzeka...

4. Boża radość, miłość, pokój...

45. Bo ż e Twa ł aska nad nami jest G D C G D C

Boże Twa łaska nad nami jest. Twoja miłość przychodzi wciąż.

a e D a e G D

Działasz w mocy pośród nas. Przenikasz serca, gładzisz grzech.

G D C My chcemy więcej Ciebie, więcej łaski Twej.

Pragniemy więcej mocy, więcej miłości Twojej.

46. Bo ż e Ty jeste ś moc ą d g d C d

Ref. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej!

d B d 1. Prowadź mnie Panie ścieżką Twoich przykazań, szlakiem Twoich prawd.

Tyś mi mój Panie tarczą w walce z szatanem, Ty zwycięstwo dasz!

2. Oświeć mi drogę światłem Twojej nauki, ukaż życia cel.

Podaj mi rękę, kiedy przyjdzie rozstanie, Rozprosz szczęściem strach.

3. Tyś jest, o Panie, ufnej wiary ostoją. Mocą w klęski dnia.

Łaska Twa zmyje mojej duszy zbrukanie Syna Twego Krwią.

47. Bóg Adonai e C G D Panie, któż jak Ty, od wieków jest Twój tron, na wieki są Twe dni.

Morza chwalą Cię, góry wznoszą pieśń, Tyś najwyższy jest.

ref. C e D C D Bóg Adonai - od poranka aż po zmierzch cała ziemia Tobie śpiewa. G Bóg Adonai - całe niebo chwali Cię Jedynemu Bogu chwała, /x2 cześć.

48. Bóg i tylko On

D h D h G A h G A D Bóg i tylko On, Bóg i tylko On. Panem moim jest jedynym, Panem moim jest na wieki.

49. Bóg, nasz Pan e h C D e C D e Bóg nasz Pan jest dobry cały czas. /x 2 Więc uwielbij Go. /x 4

50. Bóg da ł czas na nadziej ę d C g A

1. Bóg dał czas na nadzieję, czas na siew i czas na żniwo, Czas na radość i na śpiew i na ciszę w kościołach widnych.

Bóg dał czas, żeby kochać, żeby domy budować na skale.

Oto droga by iść, co dzień dalej i dalej.

Ref: F C d B g C Mogę dzielić wiatrem i chlebem, tyle wspólnych znajdować spraw.

F C d A na miłość pod Twoim niebem tyle miejsc.

2. Kiedy Bóg przyjdzie sądzić nasze serca i naszą marność Damy kłosy a On spali plewy oddzieli ziarno.

Będzie sądzić z miłości, tej najprostszej i tej niełatwej.

Sądzić tylko z miłości, to aż nadto, aż nadto.

51. Bóg jes t dobry (Mocni w Duchu) Ref: H E Fis H E Fis

Nie, nie, nie lękaj się, nie, nie poddawaj się H E Fis fis/cis E Fis Bo dobry Bóg jest tu On ze wszystkiego wyciągnie cię!

H Fis E H Fis E 1. Zapytasz: po co świat? Zapytasz: po co ja?

H E Fis gis/dis E Fis Zauważ może, że Ktoś stworzył cię z miłości bo tak kocha cię.

2. Kolejny wieczór sam, powoli dosyć masz.

Usiądź może, bo Ktoś czeka całe życie, aby spotkać cię.

3. Tak czasem trudno wstać, z radością życie brać.

Przebacz może, będzie łatwiej żyć i kochać tak, jak tego chcesz!

52. Bóg kocha mnie G e C D

Bóg kocha mnie takiego jakim jestem raduje się każdym moim gestem ALLELUJA!! Boża radość mnie rozpiera OOOO!!

53. Bóg jest tu D fis G A Bóg jest tu, Bóg jest tam! Bóg jest w każdym z nas i w sercu Go mam!

Światłem jest, w ciemną noc i w modlitwie mej słyszę Jego głos!

G A G A D Bóg jest tu, dobry jest! /x 2 W każdy czas!

54. Bóg nie umar ł Jezus ż yje D A D

Bóg nie umarł Jezus żyje/ x3.

A

Daj Mu ręce swe, daj Mu nogi swe, daj Mu serce swe, daj Mu duszę swą, D A D

On zawsze z tobą jest.

55. Bóg tak umi ł owa ł ś wiat D G A D

Bóg tak umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, Aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale życie wieczne miał.

Oo Jezus, Jezus, Jezus...

56. Bóg wskazuje cel D A h fis

Bóg wskazuje cel nawet tam gdzie sensu brak . G D G A On kocha mnie i sprawia, że nigdy nie zagubię się G D G A On prowadzi mnie zawsze przy Nim kroczyć chcę.

G D h fis G A D Z miłością swą na każdy dzień On wskazuje sens, On wskazuje cel g D g D

On na pola i pustkowia mnie prowadzi, Gdzie rzeki swoim szumem nucą pieśń.

G A D fis h G A D

Niebo uwielbia Go, gwiazdy Mu składają hołd, Gdzie cały świat chwały śpiewa psalm .

57. Bywają chwile, gdy jes tem sam D h e A 1. Bywają chwile, gdy jestem sam, nie mam do kogo użalić się.

Pragnę odnaleźć drogę do Ciebie, bo wiem, że zawsze Ty kochasz mnie.

Ref:

O Królowo, o Królowo, Matko ma, bądź tu przy mnie, bądź ze mną znów.

2. Wszystko w mym życiu jest takie proste, bo Ty mi Matko pomagasz w nim.

Są jednak chwile, że jest mi ciężko i jakże trudno samemu żyć.

3. Miłość do Ciebie jest tak jak gwiazda, którą zapalasz, gdy smutno mi.

Wierzę, że zawsze dodasz mi mocy abym mógł z Tobą na zawsze być.

58. By ć bli ż ej Ciebie chc ę D G D A

1. Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój, D G D A D z Tobą przez życie lżej nieść krzyża znój.

D A Ty w sercu moim trwasz, z miłością Stwórcy ziem, D G D A D Tulisz w ojcowski płaszcz, chroniąc mnie w nim.

2. Być bliżej Ciebie chcę na każdy dzień, za Tobą życiem swym iść jako cień.

Daj tylko, Boże dusz, obecność Twoją czuć, myśl moją pośród burz na Ciebie zwróć.

3. Choć jak wędrowiec sam idę przez noc, w Tobie niech siłę mam i w Tobie moc,

gdy czuwam i wśród snu, czy słońce jest, czy mrok niechaj mnie strzeże Twój, o Panie, wzrok.

4. Być bliżej Ciebie chcę i w śmierci czas, gdy mnie już będzie krył grobowy głaz.

być bliżej Ciebie chcę to me pragnienie czuj, bom ja jest dziecię Twe, Tyś Ojciec mój.

5. Promieniem słońca Bóg, odblaskiem zórz.

Po nocy krętych dróg i strasznych snów.

Przyjm Panie wdzięczny śpiew, za Twoje Ciało, Krew, Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój.

59. Ca ł a ziemio ś piewaj mu G C G C G D G

1.Cała ziemio śpiewaj Mu - śpiewaj Mu Królowi chwał, Ludu Boży śpiewaj Mu - śpiewaj Mu Królowi chwał.

Ref: D e Bo nasz Pan, najwyższej godzien jest chwały, Bo nasz Pan, najwyższej godzien jest czci, F G F D Jego łaska trwa na wieki, Jego łaska na wieki trwa.

2. Cała ziemio śpiewaj Mu - śpiewaj Mu Królowi chwał.

Wierni Jego tańczcie wraz - tańczcie wraz dla Króla chwał.

3. Cała ziemio śpiewaj Mu - śpiewaj Mu Królowi chwał.

W dłonie swe, klaszczcie wraz - klaszczcie wraz dla Króla chwał.

60. Chcę być Twoim ziarnem G a C G

Chcę być Twoim ziarnem, abyś mnie starł Chcę być Twoim chlebem, abyś łamał mnie.

e h C G Chcę być winnym gronem, abyś mnie wytłoczył Chcę być Twą oliwką, abyś zmiażdżył mnie!

G D a G D Im ja będę mniejszy, Ty będziesz większy, taki mały będę kochał Ciebie!

Gdy ja będę niczym, Ty będziesz wszystkim.

Chcę miłością stać się w Twoim sercu!

Odpocznij we mnie Umiłowany mój, Moja miłości, moje wszystko!

Odpocznij we mnie, mój Ukochany (G) Wejdę w zmartwychwstanie nie spostrzegłszy śmierci.

61. Chcemy s ł ucha ć Ci ę fis cis D E 1. Twoje słowo jak lampa dla stóp, co oświetla nam życie, fis cis

Pozwól poznać smak Twoich słów D E H h I wylewaj obficie swego Ducha .

D E A D E cis Ref. Chcemy słuchać Cię, w miłości Twej stawać się D E D E Podobnymi do Ciebie, niech słowo Twe wzejdzie, D E Fis

Weź serca i przemieniaj je!

Daj nam poznać Cię, tak wsłuchać się w prawo Twe, Byśmy byli gotowi, niech słowo Twe zrodzi Prawdziwe owoce wśród serc.

2. Twoje słowo dla duszy jak miód, co dzień karmisz do syta,

2. Twoje słowo dla duszy jak miód, co dzień karmisz do syta,

W dokumencie GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NA JUTRZNIĘ (Stron 10-0)