DOTKNIJ, PANIE, MOICH OCZU

W dokumencie GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NA JUTRZNIĘ (Stron 40-0)

Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał.

Dotknij, Panie, moich warg, abym przemówił uwielbieniem, Dotknij, Panie, mego serca i oczyść je.

Niech Twój Święty Duch dziś ogarnie mnie.

99. Droga (Magda Anio ł ) a F

A dróg tysiące wszędzie tak było jest i będzie G E

a droga Twoja Panie niech moją pozostanie.

a F C G

1. Czy chce się czy nie, dobrze czy źle, gorzko czy miód łatwo czy trud . Czy słońce czy deszcz, motyl czy kleszcz, upał czy mróz, stresik czy luz.

Ref: a F C G

Ja idę, idę, nie stanę, nie zawrócę, drogi nigdy nie porzucę.

ja idę, idę, nie spojrzę się za siebie, idę prosto meta w niebie.

a E ja idę, ja idę.

2. Czy woda czy piach, spoko czy strach, cukier czy sól, uśmiech czy ból Czy chce się czy nie, dobrze czy źle, gorzko czy miód, łatwo czy trud.

100. Duchu Ogniu, Duchu ż arze Ref: g d Es F Duchu Ogniu, Duchu żarze, Duchu Światło, Duchu Blasku, B Es c Es D F Duchu Wichrze i Pożarze, ześlij płomień Twojej łaski.

B D g c D F 1. Chcesz, rozpalisz i rozognisz, serca wzniesiesz na wysokość, B G7 c D g D W ciemność rzucisz blask pochodni i rozproszysz grzechu mroki.

2. Naszą nicość odbudujesz w najpiękniejsze znów struktury, Tchnieniem swoim świat przesnujesz w szeleszczących modlitw sznury.

3. Z mgieł konkretny kształt wywodzisz i z chaosu piękno ładu, Tyś spokojem wśród niezgody, w bezradności Tyś jest radą.

4. Twe zbliżenie zaróżowi pulsem życia, wzrostu drżeniem.

Narodzimy się na nowo, ciemność stanie się promieniem.

101. Duchu Ś wi ę ty pouczaj mnie e h e h

Duchu Święty pouczaj mnie, Duchu Święty poprowadź mnie.

C D e C D e Chcę iść za Tobą Duchu Święty, chcę iść za Tobą Duchu Święty.

102. Duchu Ś wi ę ty przyjd ź C a

Duchu Święty przyjdź, działaj pośród nas.

Duchu Święty przyjdź, przemień smutku czas.

F C

I niech spadnie deszcz błogosławieństw twych.

F G

Ojcze oczyść mnie, Duchu Święty przyjdź.

Niech Twój Święty Duch dziś przenika mnie.

I niech zawsze już gości w duszy mej

103. Duchu Ś wi ę ty tchnienie Ojca F B F

1. Duchu Święty, Tchnienie Ojca, Dawco życia.

Duchu Święty, Źródło wody żywej w nas.

d a B F Tak pragniemy Ciebie Panie, jak spękana ziemia deszczu, B F C jak pustynia kropli wody, Duchu, przyjdź.

2. Duchu Święty, Tyś Mądrością niezmierzoną.

Duchu Święty, Ty oświetlasz drogi nam.

I prowadzisz nas do domu, gdzie mieszkanie przed wiekami przygotował dla nas Ojciec, Duchu, przyjdź.

Tak pragniemy Ciebie Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody, Duchu, przyjdź.

Prowadź mnie, prowadź mnie...

104. Duchu Ś wi ę ty wo ł am przyjd ź Duchu Święty wołam przyjdź, /x2 A

bądź jak ogień duszy mej, /x2 e bądź jak ogień w ciele mym, /x2 D rozpal mnie. A D A

Wszechmogący Bóg jest pośród nas, e D A miłosierdzie jego wielkie jest.

Okazuje dobroć swoją dziś dla tych, którzy chcą miłować Go.

105. Duszo ma Pana chwal Ref: G D A h G D A

Duszo ma, Pana chwal, oddaj Bogu cześć, Świętemu śpiewaj pieśń.

G D G A h G A h

Z mocą wywyższaj Go, duszo ma, uwielbiam Boże Cię.

G D A h 1. Nowy dzień wraz ze wschodem słońca, Znów nadszedł czas by Ci śpiewać pieśń.

Cokolwiek jest już za mną i to wszystko, co przede mną.

G D A D Wiem będę śpiewać, gdy nadejdzie zmrok.

2. Bogaty w miłość gniew oddalasz, Panie Twe serce miłe, wielkie Imię Twe.

Ze względu na Twą dobroć będę śpiewać Tobie pieśni, Wiele powodów, by uwielbiać Cię.

3. Przyjdzie dzień, gdy bez sił zostanę, Nadejdzie czas mego końca tu.

Dusza ma będzie już na zawsze Cię uwielbiać, W wieczności z Tobą piękna zabrzmi pieśń.

106. Dym ja ł owca D h G A

1. Dym jałowca łzy wyciska, noc się coraz wyżej wznosi.

Strumień srebrną falą błyska, czyjś głos w leśnej ciszy prosi.

Ref: Żeby była taka noc, kiedy myśli mkną do Boga, Żeby były takie dni, gdy się przy Nim ciągle jest.

Żeby był przy Tobie ktoś, kogo nie zniechęca droga, Abyś plecak swoich win, stromą ścieżką umiał nieść.

2. Ogrzej dłonie przy ognisku, płomień twarz ci zarumieni.

Usiądziemy razem blisko, jedną myślą połączeni.

3. Tuż przed szczytem się zatrzymaj, Spójrz jak gwiazdy w dół spadają Spójrz jak drży kosodrzewina, góry z tobą wraz wołają.

107. Dzieckiem Bo ż ym jestem ja

Ref: G C D G

Dzieckiem Bożym jestem ja. La, la, la, la, la, la, la, la, la G G7 C G

1. Ojciec Bóg kocha nas, miłość swą zsyła nam, A D Któż jak On wielki jest, któż jak On miłość ma, G G7 C G Święty Bóg Ojciec nasz, co dzień ma hojną dłoń, E a D G Kocha nas dzieci swe mimo grzechów oraz wad,

2. Ojciec Bóg syna dał, jako dar grzesznym nam Jezus Bóg zniżył się, Jezus brat zbawił nas

On przez krzyż grzechy starł, życie dał, radość wzniósł I zmartwychwstał jako Pan, on jedyną droga nam.

3. Słońce mam w sercu swym, bowiem Pan kocha mnie, Cieszę się jak śpiewam wciąż, bowiem Pan kocha mnie Któż mi dał tyle łask, przyjaźń swą, szczęścia moc Któż jak Pan, któż jak Bóg tak pokochał dziecko swe.

108. Dzi ę ki Ci, Bo ż e m ó j D A fis E

Ref: Dzięki Ci Boże mój, za ten krzyż,

Który Jezus cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie.

1. Prawda jedyna słowa Jezusa z Nazaretu, Że swego syna posłał z niebios Bóg na świat.

Aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy I w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas.

2. Uwierz w Jezusa przecież On za ciebie umarł I z miłości do nas przyszedł na ten świat.

Błogosławiony ten, co wierzy, choć nie widział Zaufaj dziś Bogu a na wieki będziesz żył.

109. Dzi ę ki Jezu Ref.: E A E Dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Ci, że kochasz mnie.

E cis A E H E Dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie.

1. Tam na Golgocie umarłeś za mnie ...

2. Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie ...

3. Wkrótce przyjdziesz, stąd mnie weźmiesz ...

110. Dzisiaj spojrzał na mnie Pan Ref.: E H A H

Dzisiaj spojrzał na mnie Pan i ja też spojrzałem na Niego.

E H A H E Dzisiaj spojrzał na mnie Pan, powiedziałem Mu: ,,Kocham Cię!' 1. Spojrzał Pan bogatemu młodzieńcowi w oczy I rzekł: ,,zostaw wszystko Teraz, już możesz pójść za mną', A on odszedł i zasmucił się. 2. W synagodze Pan nauczał wszystkich Ale ujrzał człowieka chorego.

Rzekł mu: ,,Wstań, odtąd będziesz zdrowy, Czyż nie mogę czynić tego, co chcę?' 3. Zląkł się Piotr tych, co mu zrobić nic nie mogli I zaparł się Pana.

Potem gorzko zapłakał I zobaczył oczy Pana pełne łez przebaczenia.

4. Tuż przy Grobie spotkał się Pan z Marią Magdaleną i rzekł jej: ,,Mario!' Ona rozpoznała swego Pana I z pewnością ucieszyła się!

111. Dzisiaj tu, jutro tam Ref: G D

Dzisiaj tu, jutro tam, każda radość krótko trwa.

C G D G Dobrze z sobą było nam, więc śpiewamy dzisiaj tu a jutro tam.

G C G 1. Zapytałem raz Jezusa, czy nienawiść w sercu ma F D

Do ludzkości, co skazała Go na śmierć.

G G7 C c O miłości lepiej mów, nie mam czasu, bywaj zdrów,

G D G CG Tyle jeszcze do zrobienia, muszę iść.

2. Kiedy Adam raj opuszczał z jednym jabłkiem w dłoni swej, Zapytałem go, co dalej będzie z nim.

Będę orał, sadził, siał, o Kaina, syna dbał, Teraz całkiem sam zostałem muszę iść.

112. Dzi ś jes t czas D G D CG

1. Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę D G A W tej świątyni, którą my jesteśmy sami.

G D G D Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go.

G e CA Jego chwała wnet wypełni miejsce to.

D G A D Ref: Chwała cześć. (Chwalmy Go).

2. Bóg przebywa w chwale swego ludu, On pragnie, aby wzywać Jego imię.

Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go.

Jego chwała wnet wypełni miejsce to.

113. Emmanuel a F C G Bóg jest zawsze między nami, Bóg jest zawsze blisko nas.

On zna wszystkie twoje rany, przed Nim się nie schowasz.

Bóg jest zawsze blisko przy nas, możesz do Niego przyjść.

a F C e (E) On chce obmyć to, co skrywasz, nie musisz bać się dziś.

Ref.: a F C G a F C G Emmanuel, jest pośród nas. Emmanuel, dotyka nas.

Emmanuel, nie mamy sił. Emmanuel, Ty musisz przyjść. / x2 Emmanuel, jest blisko nas. Emmanuel, dotyka nas.

Emmanuel, nie mamy sił. Emmanuel, Ty musisz przyjść. / x2 114. Figi

G C G e a D G D Choćby figi nie zakwitły, a urodzaj winnic by znikł, G C G D a a7 D D7 Oliwki owoc chybił by, ziemia dała marny plon,

G C G e a D G D Choćby owce wszystkie wybił ktoś, a w oborach brakłoby krów, G C G e a D G D Jednak w Panu radość będę miał, jednak w Panu radość będę miał, G C e a

rozraduję się w Bogu zbawienia mego.

G D G

Moją mocą jest Pan! ALLELUJA /x2 Moją mocą jest Pan.

115. Flaga D h G A W moim sercu mieszka Bóg a Jego flagą radość jest /x2 G A D

A Jego flagą radość jest.

Podniosę flagę wysoko, wysoko./x2 G A G A Niech pozna, pozna cały świat./x2 Niech wszyscy ludzie zobaczą, zobaczą, Niech pozna, pozna cały świat. /x2

116. Franciszku jak ż e ś Ty odgad ł C e C7 A

1. Franciszku, jakżeś Ty odgadł, że Bóg w nieskończoność rozciągnięty d f G G7

mieszka cichutko pod korzeniem dębu, dziś już spod Prawa wyjęty?

F C d A

Albo kto Ci powiedział, kiedyś Ty po górach chodził, F C G G7

że Ty i kwiaty, że was Bóg urodził?

REF: C G a e

Zabierz mnie, pójdziemy razem, ja się chwycę Twego sznura, F C G G7

zdejmę buty, żeby lepiej czuć kamienie.

Zabierz mnie, pójdziemy razem, pochodzimy sobie po górach, dalej, lepiej czuć kamienie.

2. Dziś zaplątałeś się w las atomowych rakiet,

więc może spróbujesz powiedzieć ludziom, że z ich sumieniem coś na bakier Patrzę, bo tak Ci ładnie w tym worku, tylko zastanawiam się dlaczego.

Bóg od ośmiu długich wieków nie dał Ci butów i worka lepszego...

117. Gdy Bo ż y Duch wype ł nia mnie e H e

Gdy Boży Duch wypełnia mnie jak Dawid śpiewać chcę. /x2 a e H e

Jak Dawid, jak Dawid, jak Dawid śpiewać chcę. /x2

(... klaskać, śpiewać, skakać, śmiać się ...)

118. Gdybym nie mia ł Ciebie (INTRO G F G F BC) G a G a G a C

Jesteśmy w Tobie bezpieczni w Tobie schronieni każdego dnia.

G a G a G a C Ukryci w Tobie obmyci z winy trzymasz w swym ręku nas.

G a G a G a C Ufam Tobie wiem, że mogę dobre rzeczy dajesz mi.

G a G a G a C Jesteś dobry, nieskończony, Panie w miłości swej.

Ref: D e7 C D e7 C Gdybym nie miał Ciebie, to nie miałbym niczego /x4

G F G (FBC) G F G (FBC) Ty jesteś siłą mą nie ugnę się, kto ufa Tobie nie zachwieje się /x4

119. Gdy schodzimy się D fis G A

Gdy schodzimy się, niech Święty Duch w nas działa, D fis G A

Gdy schodzimy się, by wielbić Imię Twe, G A D h Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte

G A D D7 G A D D7 Błogosławisz mocą Swą. Błogosławisz, boś obiecał to, G A D

Błogosławisz mocą Swą.

120. Gdyby wiara twa

a E a

Gdyby wiara twa była wielka jak gorczycy ziarno - te słowa mówi ci Pan. /x2 a d a E a

I z taką wiarą rzekłbyś do góry przesuń się, przesuń się /x2 a E a A góra posłusznie przesunie się, przesunie się przesunie się.

W Imię Jezusa przesunie się, przesunie się, przesunie się.

I chromy stanie na nogi swe, na nogi swe, na nogi swe.

I kto łzy leje otrze je, otrze je, otrze je.

Chory odzyska zdrowie swe, zdrowie swe, zdrowie swe.

I kto jest smutny uśmiechnie się, uśmiechnie się, uśmiechnie się.

d a E a Spływa, spływa, spływa Duch Święty /x4 a E a Duch Święty swa mocą dotyka mnie, dotyka mnie, dotyka mnie.

Od czubka głowy, po stopy ma, po stopy me, po stopy me.

Duch Święty swą mocą dotyka cię, dotyka cię, dotyka cię.

Od czubka głowy po stopy twe, po stopy twe.

Spływa, spływa, spływa Duch Święty. /x4 121. Gdy kiedy ś Pan powr ó ci zn ó w D C A

1. Gdy kiedyś Pan powróci znów, gdy kiedyś Pan powróci znów.

D D7 G g D A D Abyśmy też tam byli, gdy kiedyś Pan powróci znów.

2. Gdy święci swój opuszczą grób, ...

3. Gdy Boga tron otoczą w krąg, ...

4. Gdy księgę swą otworzy Bóg, ...

5. Gdy po imieniu wezwie Pan, ...

6. Gdy ucztę nam zgotuje Bóg, ...

7. Gdy zabrzmi pieśń Alleluja, ...

122. Gdy kl ę cz ę przed Tob ą

G h C D G h C D

1. Gdy klęczę przed Tobą, modlę się i składam hołd, G a D G C D G Weź ten dzień, uczyń go Twym i we mnie miłość wznieć.

Gh CD Gh CD G D h G a D G Ref: Ave Marija, gratia plena. Dominus tecum, benedicta Tu.

2. Wszystko Tobie daję, każdy dzień i każdą myśl.

Matko Boga, Matko moja, wznieś je przed Pana tron.

3. Gdy klęczę przed Tobą, widzę Twą radosną twarz, Każda myśl, każde słowo niech spocznie w dłoniach Twych.

123. Gdy na morzu wielka burza C F C G C

Gdy na morzu wielka burza Jezus ze mną w łodzi jest. /x2 C F G C Mocną ręką trzyma mnie, łódka nie kołysze się.

C F C G C Gdy na morzy wielka burza Jezus ze mną w łodzi jest.

124. Gdy po wielkim po ł owie C a

Gdy po wielkim połowie Jezus z uczniami siadł, d G

Spytał Piotra Szymona, tak jak dziś pyta nas. /x2

Bracie, siostro, czy miłujesz Mnie? - Tak Panie, Ty wiesz, że kocham Cię.

... czy modlisz się? - Tak Panie, Ty wiesz, że modlę się.

... czy idziesz Mą drogą? - Tak Panie, Ty wiesz, że idę nią.

... czy niesiesz krzyż? - Tak Panie, Ty wiesz, że niosę go.

125. Gdy srebrników gar ść e C e H

1. Gdy srebrników garść w sakwie dźwięczy Ci.

On boleje tym, Jego serce drży.

G D e C D Kiedy błądzisz tak, zło przegryza cię. Jesteś gotów Mu obiecywać, że:

Ref.: G e C D Za miłości gest Chryste oddam Ci całe życie.

G e C D(e) Za ten jeden gest Jezu pójdę dziś Twoim śladem.

2. Kur trzy razy piał, ty zaparłeś się.

Płacze serce twe, żal rozrywa cię.

Jesteś gotów znów zerwać z życiem złym.

Pójść przeprosić Go i powiedzieć, że:

3. Gdy na krzyżu był, ocet dałeś Mu.

Jego szatę tyś w kości wygrał też.

Teraz klęczysz gdzieś w synagogi drzwiach.

Prosisz - przebacz mi, jam nie godzien jest.

126. Głosem Twoim

G D G e C D G G7 1. Pamiętam dzień, w którym znalazłeś mnie, włożyłeś w usta nową pieśń C D G e C D G G7 i treścią w życiu mądrość, siła jest, dziś głosem Twoim zostać chcę.

C D G e C D G G7 Ref: Głosem Twoim zostać chcę, Mówić imię Jezus.

C D G e C D G Głosem Twoim zostać chcę, O miłości Twej opowiadać ludziom chcę. /x2 2. Codziennie Ty pomnażasz siły me, Twe Słowo światłem staje się.

Chlebem mej duszy, wodą życia jest, więc głosem Twoim zostać chcę.

3. Ty apostołom dałeś swoją moc, by światłem Twoim stali się.

Przyjmą usta me i napełnij je, by głosem Twoim stały się.

127. Gdy uczniów swych posy ł a ł Pan e D a e

1. Gdy uczniów swych posyłał Pan, by nieśli wieść radosną.

e D a e C D G Żegnając ich dał swoją moc i mówił tak z miłością.

Ref: G C D G C D G Nie warto na drogę tę sandałów i płaszcza zabierać.

G C D e

Nie trzeba tam srebra brać o dach nad głową zabiegać. /x2 2. Nowinę tę głosili, więc po czterech stronach świata.

Bogaci tak, nie mając nic, bo miłość jest tak bogata.

3. Gdy ukończyli żniwo swe w ostatnią drogę ruszali.

Patrzyli w niebo na Ojca dom i tak z ufnością śpiewali.

128. Hej, Jezu!

E A E A E Hej, Jezu Królem Tyś… życie Twe uwalnia mnie.

Będę sławić cały dzień… doskonałe drogi Twe.

Fis H Fis H Fis Hej Jezu Panem Tyś… chcę słuchać twoich słów.

Twe Królestwo ujrzeć chcę… wola Twa niech spełni się.

Gis Cis Gis Cis Gis Chwała Barankowi, cześć… weź mnie do ziemi swej.

Zwyciężymy w Imię Twe… ogłosimy rządy Twe.

B Dis B Dis B Hej, o hej o Lwie Judy… jak potężny jesteś Ty.

Hej, o hej o Lwie Judy… jak wspaniały jesteś Ty.

129. Hymn III tysi ą clecia (Otwórzmy bramy) d C a d

1. Pańska jest ziemia i co jest na ziemi Jej długi okrąg z mieszkańcami swymi;

On ją na morzach utrzymuje stale, I miękkie wody chciał dać za grunt skale.

Ref.:

Otwórzcie bramy, co nietknione stały.

Bramy wieczyste! Bo idzie Król chwały.

Któż ten Król chwały? I kto jest ten mężny?

Pan mocny w boju i Bóg nasz potężny.

Otwórzcie bramy, co nietknione stały.

Bramy wieczyste, bo idzie Król chwały.

F g C d Któż ten Król chwały? Pan o cnoty dbały.

F g C d C d On w te drzwi wnidzie, on jest Królem chwały.

2. Któż na Twą górę może wstąpić, Panie?

Albo na miejscu poświęconym stanie?

Ten, który krzywdą rąk swych nie oszpeci, Ten, co ma serce czyste, Bożych dzieci.

3. Kto dba o duszę, nie przysiągł kłamliwie, Z Pańskiej litości pójdzie mu szczęśliwie.

Oto jest rodzaj i taka rachuba,

Tych, co chcą znaleźć twarz Boga Jakuba.

130. Hosanna na niebiosach G D e C D

1. Hosanna! Hosanna! Hosanna na niebiosach./ x2 C D G C D G Sławić chcemy Cię wciąż z radością i czcią.

C D G e a D G Wywyższony bądź Boże nasz. Hosanna niechaj ciągle brzmi.

2. Chwała! Chwała! Królowi królów chwała cześć./x 2 Sławić chcemy Cię wciąż z radością i czcią.

Wywyższony bądź Boże nasz. Królowi królów chwała cześć.

3. Jezus! Jezus! Jezus Królem królów jest./x 2 Sławić chcemy Cię wciąż z radością i czcią.

Wywyższony bądź Boże nasz. Jezus Królem królów jest.

131. Idzie Jezus

D e D A Idzie Jezus, spójrz jak kroczy On po wodzie, podnosi cię i pomaga ci wstać, D G g

Idzie Jezus, On jest Panem tych spienionych fal.

D A D

Idzie Jezus, On: kocha cię, ... (umacnia, kieruję, oświeca, pociesza.) 132. Idzie mój Pan e a H7 e Idzie mój Pan, idzie mój Pan, On teraz biegnie by spotkać mnie. /x 2

e a e D G H7 Mija góry, łąki lasy, by komunii stał się cud.

e a e D e H7 e On chce Chlebem nas nakarmić, by nasycić życia głód.

133. Idziemy razem D G D

1. Idziemy razem, trzymamy się za ręce, e A Codziennie głębiej poznając Boży szlak.

A kiedy miłość zakwita w sercach ludzi, Jakże cudowny jest wtedy ten świat.

Ref: D A Raz dwa trzy cały świat, niech cały świat śpiewa z nami,

A D G A Bogu dziękując za słońce i nieba aksamit.

D G Ja i ty Boga chwal, dziękuj za życie, za wszystko,

D A D D7 Ile masz w piersi tchu śpiewaj dziś z nami dziękując Mu.

G D A D Ile masz w piersi tchu, śpiewaj dziś z nami dziękując Mu.

2. Idziemy razem, trzymamy się za ręce, Tak wielu ludzi, co dzień mija nas.

Nie widzą innych, zaślepieni w sobie.

Spójrzcie na bliźnich już najwyższy czas.

3. Idziemy razem, trzymamy się za ręce, Codziennie głębiej poznając Boży szlak.

A kiedy miłość dojrzała w sercach ludzi, Jakże miłością wypiękniał ten świat.

134. Idź z nami

C d G7 C 1. Idź z nami przez ten mroczny świat, bądź zawsze gdzie jesteśmy my.

C7 d G7 C G Pomocą bądź w każdej chwili złej, boś przecież Bogiem nas wszystkich jest.

Ref.: a D7 G Ty z nami bądź choć wiatr w oczy wieje nam.

e F H7 e Chociaż w duszy lęku moc, nie opuszczaj proszę nas. /x2 H7 e

Tak proszę Cię.

2. ,,Ufaj” – powiedziałeś kiedyś nam. ,,Kochaj ludzi” – tak uczyłeś nas.

Wiarę dałeś by przez życie iść, wpoiłeś nam nadzieję swą.

135. Jaka si ł a Ref.: E Jaka siła jest w splecionych mocno dłoniach, A E H Jaką moc ma spojrzenie w ludzkie oczy.

Jak dobrze gdy ludzi łączy serce, każdy dzień inaczej się toczy.

E H E A 1. Dlatego człowiek nie może być sam E A E H i pragnie zawsze drugiego człowieka.

Bo wtedy prościej wygląda ten świat, gdy ktoś na sprawy drugiego czeka.

2. Naprawdę uwierz, jak dobrze jest wtedy, gdy ludzi łączy głęboko myśl jedna.

I gdy przy blasku białych świec Płynie modlitwa jak łamanie chleba.

3. W kręgu bliskich tkwi wartość przyjaźni, Więc życzymy wam tego samego.

Bo na tej ziemi potrzeba Chrystusa, A On uczył ludzi właśnie tego.

136. Jak brzask h G e A

1. Jak brzask rozprasza nocy mrok, jak świt otwiera życia drzwi Fis7 h G e A A7 miłości dar, Twojej prawdy słów uczy nas i pomaga wiernym Tobie być.

Ref.: D fis h Uwielbiam Ciebie Panie mój za wiary skarb, e G A przez który stajesz się obecny pośród nas, D fis h uwielbiam Ciebie Panie mój za wiary skarb e A D Fis7/h/

przez który stajesz się obecny w nas.

2. Jak chleb jednością ziaren jest, jak krzew co drzewem staje się miłości dar, twego ciała znak łączy nas i przemienia życia szare dni.

3. Jak deszcz dotykiem swoich łez na świat strumienie życia śle.

miłości dar, przenajświętszej krwi zbawia nas, daje siłę aby dalej żyć.

137. Jak Ci ę zrozumie ć tajemnico a e a e G 1. Jak Cię zrozumieć, Tajemnico, co spełniasz się każdego dnia?

a e d a E7 Po stokroć i po razy tysiąc Bóg nam w ofierze siebie dał.

Ref.: a d E7

Myśmy niegodni ofiary tej, myśmy niegodni. Boże, chcąc pojąć, zrozumieć Cię, a7 d7 H7 E

trzeba się modlić, trzeba się modlić, trzeba się modlić!

2. Tyś wybrał drogę pełną cierni, choć miałeś tron u nieba bram, i stałeś się, jak my, śmiertelny, by życie swoje oddać nam.

3. Za nasze grzechy i niestałość, Ty, Boży Syn, Przedwieczna Myśl, wciąż nam oddajesz Krew i Ciało, byśmy na wieki mogli żyć.

4. Więc czy to w pracy, czy w spoczynku, będziemy z Ciebie czerpać wzór, dziękując Tobie, Boży Synu, za mękę Twoją i za ból.

138. Jak Dawid kiedy przed Bogiem by ł a e a e

1. Jak Dawid, kiedy przed Bogiem był, będę tańczył ze wszystkich sił

G a (e) Przed Panem Królem mym.

Jak Miriam grała na bębnie swym, Będę klaskać ze wszystkich sił, Przed Panem Królem mym.

Ref: F G F a (e) Pokłońmy się przed Bogiem, Oddajmy Jemu cześć.

F G F a (e) Wielbijmy Imię Jezus, Śpiewajmy Panu pieśń.

F G F a (e) Wielbijmy Imię Jezus, Śpiewajmy Panu pieśń.

W dokumencie GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NA JUTRZNIĘ (Stron 40-0)