• Nie Znaleziono Wyników

Doda, test PDF / Memorizer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Doda, test PDF / Memorizer"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Doda

Ten test sprawdza wiedzę na temat tekstów piosenek w wykonaniu Dody

1/ Nie toleruje słowa NieZawsze dostaję to co chcęTwe miejsce jest u moich stóp_ _ _ _ _ _(6słów)

ja pani twa i twój bóg

2/ Dziękuję wam za to, że nie boję się życiaNie boję się!Z wami dolecę do gwiazd, pokonam strach_ _ _ _(4 słowa)

bez was ciemno jest

3/ Nie wybrałeś mnie - żegnaj więcNie nie nie chce żyć jak cieńNie wybrałeś mnie - żegnaj więc _ _ _ _ _(5słów)

nie nie nie atakuj mnie

4/ Każdy na początku wierzy że jest dla niego planKtoś na górze gdzieś na chmurze nam narysował goMatka zazdrość w ludziach płodzi gniew_ _ _ _ _ _ _ (7słów)

On chce byś zawrócił z drogi swej

5/ Zrób takMów takTak źleWiem jak żyć maszBy było lepiej_ _ _ _ _ _ (6słów)

Codziennie słyszysz to od mądrych ludzi

6/ Odnalazłam sens życia,odnalazłam goJedna miłość umiera,by móc zastąpić jąOdnalazłam sens życia,odnalazłam go_ _ _ _ _ _ (6słów)

będę się śmiała ze swych łez

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Cytaty

Powiązane dokumenty

PROCEEDINGS OF THE ETHICOMP* 2020 18th International Conference on the Ethical and Social Impacts of ICT Logroño, La Rioja, Spain June 15 – July 6 online.. Title Paradigm Shifts in

Można więc zastanowić się, dlaczego Tchorżewski domaga się pod­ jęcia wobec „Gazety Lubelskiej” aż tak drastycznych środków, skoro w uzasadnieniu podaje

Autorzy listu wyrażają radość z powodu tej publikacji, której autor „zapisał i ocenił krzywdę zadaną naszemu towarzyszowi broni [...] przez niejakiego

Incorporating the rate of change allows us to classify wave power regions that have good potential while having higher stability, sub- sequently, these can bene fit from future and

S ensacyjne „N ow iny” przechodziły ew olucję od bezstronności politycznej po w spółpracę z ks.. zaczął ostro atakow ać po litykę

Twórczość jego w tej dziedzinie w yprzedziła pogłę­ bione stu d ia arch iw alne Szym ona Askenazego, a recep cja dzieł L im a­ now skiego nie m iała sobie

Bij gebruik van kogels met steeds afnemende diameter zal echter het punt worden bereikt waar niet alle deeltjes van de beschouwde fractie m e e r kurmen breken, en uiteindelijk zijn

K onflikt między Wysiekierskimi i Ludwiką Zabłocką a Karolem Ku­ czem starał się załagodzić Maksymilian de Vidal, b rat Ludwika, współ­ pracownik „K uriera