historia klasa VII 4.05.2020.docx

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Historia Klasa VII Poniedziałek

Temat: Propaganda sowiecka. Notatka

1. Plakaty propagandowe w Związku Sowieckim.

2. Kult jednostki w ZSRS – praca z tekstem źródłowym. 3. Wykonaj zadania w ćwiczeniach na str. 90 – 91. Prześlij do oceny do środy 06 maja 20r.

Wtorek, 05.05.20r.

Temat: Kultura okresu międzywojennego. Notatka

1. Nowe trendy w architekturze i sztuce. 2. Sztuka filmowa.

3. Przemiany w modzie.

Figure

Updating...

References

Related subjects :