Historia klasa 5 - 22 IV 2020.docx

12  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

22 IV 2020

Temat: Czasy Kazimierza Wielkiego.

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku (str. 203 – 207), napisać w zeszycie notatkę oraz wykonać zad. 3, str.207.

Materiał dodatkowy:

https://epodreczniki.pl/a/od-polski-drewnianej-do-murowanej---rzady-kazimierza-wielkiego/DrQhvDdAJ

24 IV 2020

Temat: Unia polsko-litewska.

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku (str. 208 – 213), napisać w zeszycie notatkę oraz wykonać zad. 3, str.213.

Proszę o przesłanie wykonanych zadań. Materiał dodatkowy:

Figure

Updating...

References

Related subjects :