Historia klasa 5 - 06 V 2020.docx

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Pełen tekst

(1)

06 V 2020

Temat: Monarchia stanowa w Polsce.

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku (str. 222 – 227), napisać w zeszycie notatkę oraz wykonać zad. 2, str.227.

Materiał dodatkowy:

Obejrzyj filmik do lekcji: https://www.youtube.com/watch?v=fCDwR1o7V28 08 V 2020

Temat: Sejm Wielki i uchwalenie Konstytucji 3-go Maja. Proszę zapisać temat i obejrzeć podane materiały.

https://epodreczniki.pl/a/sejm-wielki-oraz-uchwalenie-konstytucji-3-maja/DC4grpLtl

https://epodreczniki.pl/a/dlaczego-o-przyczynach-uchwalenia-konstytucji-3-maja/D1Bo1e3Bl

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :