• Nie Znaleziono Wyników

Mikroekonomia — ćwiczenia 12

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Mikroekonomia — ćwiczenia 12"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Mikroekonomia — ćwiczenia 12

1. Zadanie 10 s.34 ze zbiorku Aksman, Kopczewski...

2. Podzespoły elektroniczne są produkowane w branży doskonale konkurencyjnej przy pomocy jednej z dwóch technologii o funkcjach kosztów długookresowych

odpowiednio c1(y) = y22 + 8 i c2(y) = 2y32 + 7. Obliczyć jakie będą parametry równowagi długookresowej (liczba firm stosujących każdą z technologii, produkcja każdej firmy, produkcja łączna i cena), jeśli funkcja popytu jest równa d(p) = 7200 − 100p. Opisać proces dochodzenia do tej równowagi, jeśli początkowo cena jest równa 8 i istnieją firmy posługujące się każdą z tych technologii (zmianę technologii traktujemy jako likwidację starej firmy i założenie nowej).

3. Zadanie 8 s.34 ze zbiorku Aksman, Kopczewski...

4. Zadanie 14 s.35 ze zbiorku Aksman, Kopczewski...

5. Rynek płynów mrozoodpornych do spryskiwaczy w Polsce jest doskonale konkurencyjny i obecnie jest w stanie rónowagi długookresowej. Działające na nim firmy mają technologię o funkcji kosztów, przy ustalonych na obecnym poziomie cenach czynników produkcji, c(y) = y2+ 4.

a) Obliczyć parametry tej równowagi jeśli funkcja popytu to d(p) = 600 − 2 · p.

b) Rząd postanowił wprowadzić podatek, w wysokości 1 zł od butelki, motywując to dofinansowaniem funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi. Co się będzie działo:

(i) w bardzo krótkim okresie (od razu po wprowadzeniu podatku, gdy produkcja jest jeszcze ustalona);

(ii) w krótkim okresie, gdy koszty produkcji są postaci cS(y) = c(y) +

1

2y − y)+, gdzie ¯y to wielkość produkcji ustalona wcześniej (obliczona w punkcie a);

(iii) w średnim okresie (gdy liczba firm jest ustalona);

(iv) w długim okresie.

1

Cytaty

Powiązane dokumenty

Udowodnić, że efekty substytucyjny i dochodowy z każdej postaci równania Słuckiego/Hicka są niezależne od wyboru konkretnej funkcji użyteczności odzwierciedlającej dane

Ile w tej sytuacji Ryszard by pracował i ile miał na konsumpcję? Czy oceniłby obecną sytuację jako lepszą, czy jako gorszą niż z punktu a)? Czy jest tu jakaś niejasność?. c)

Aby to uzyskać, potrzebna jest także energia elektryczna – 1 jednostka na każdą tonę wody morskiej (dostarczenie mniejszej ilości oznacza, że przetworzyć da się tylko tyle

b) Tłumacz może przetłumaczyć 5 stron w godzinę, z czego przez połowę czasu używa komputera, a przez pozostały czas myśli.. Obliczyć (zakładając, że się da)

[r]

po co nam szkoła jeśli jest Wikipedia? d) zasoby edukacyjne w Internecie dzięki wartościom hakerskim i nowy licencjom wydawniczym są w pełni otwarte i darmowe, e) w

Obecnie w gromadzenie i udostępnianie informacji o nowych technologiach jest zaangażowane wiele ośrodków naukowych, badawczo-rozwojowych oraz jednostek

Podwyższona utlenialność stwierdzana w wodzie charakteryzującej się zawarto- ścią związków azotu, jonów chlorkowych oraz zwiększoną opalescencją jest wskaźni-