• Nie Znaleziono Wyników

Mikroekonomia - ćwiczenia 4

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Mikroekonomia - ćwiczenia 4"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Mikroekonomia - ćwiczenia 4

Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel

1.

Obliczyć niejawną funkcję użyteczności i odwzorowanie popytu dla u(x1, x2) równej

a) a1· x1+ a2· x2 przy ai > 0 (doskonałe substytuty);

b) min{a1· x1, a2· x2} przy ai > 0 (dobra doskonale komplementarne);

c) xa11 · xa22 przy ai > 0 (użyteczność Cobba-Douglasa).

2.

Obliczyć popyt i niejawną funkcję użyteczności dla konsumenta o funkcji użyteczności (zwanej przez ekonomistów CES) u(x1, x2) = (xρ1+ xρ2)ρ1.

Uwaga – najpierw sprawdzić, jak wklęsłość czy też quasi-wklęsłość funkcji jest związana z ρ.

3.

Czy funkcja v może być niejawną funkcją użyteczności dla konsumenta o lokalnie nienasyconych preferencjach i ciągłej funkcji użyteczności? Zakładając, że można, obliczyć x.

a) v(p, m) = 2 ln(m) − ln(p1· p2) + C;

b) v(p, m) = p m3

1+p2−1 o ile p1+ p2 > 1, 0 w przeciwnym przypadku;

c) v(p, m) = 2010mp

1+p2.

Co założyliśmy? Czy obliczony x rzeczywiście jest popytem?

1

Cytaty

Powiązane dokumenty

Proszę podać rodzaj aktu, jego pełną nazwę (tytuł), organ wydający oraz od kiedy wszedł w życie.. Proszę na stronie ePUAP lub na innej (podać źródło) opisać procedurę

d) Na podstawie informacji umieszczonych na stronie Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, proszę podać, jaki akt prawny i z jaką datą został ogłoszony w

[r]

Aby to uzyskać, potrzebna jest także energia elektryczna – 1 jednostka na każdą tonę wody morskiej (dostarczenie mniejszej ilości oznacza, że przetworzyć da się tylko tyle

b) Tłumacz może przetłumaczyć 5 stron w godzinę, z czego przez połowę czasu używa komputera, a przez pozostały czas myśli.. Obliczyć (zakładając, że się da)

Opisać proces dochodzenia do tej równowagi, jeśli początkowo cena jest równa 8 i istnieją firmy posługujące się każdą z tych technologii (zmianę technologii traktujemy

[r]

W ramach tego ćwiczenia będzie wykonywana konfiguracja interfejsu sieciowego za pomocą polecenia ifconfig, definiowanie routingu statycznego za pomocą polecenia route,