• Nie Znaleziono Wyników

Mikroekonomia — ćwiczenia 9 1.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Mikroekonomia — ćwiczenia 9 1."

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Mikroekonomia — ćwiczenia 9

1. Janek dysponuje dochodem w wysokości 10000zł w tym roku i 10000zł w przyszłym. Stopa procentowa wynosi 10%.

a) Jaka jest wartość obecna jego dochodu (przy założeniu, że otrzymuje pieniądze zawsze na początku roku).

b) Narysować jego ograniczenie budżetowe, przy założeniu, że jednostka konsumpcji w każdym z okresów kosztuje 1zł.

c) Funkcja użyteczności konsumpcji w czasie to u(C1, C2) = C12· C2.

Ile Janek skonsumuje w tym, a ile w przyszłym roku? Czy będzie pożyczkodawcą, czy pożyczkobiorcą?

d) Jak zmieni się odpowiedź, jeśli mamy inflację, na skutek której cena jednostki konsumpcji w przyszłym roku wzrośnie do 2zł?

2. Mieszkańcy pewnej odległej wyspy żyją jedynie z uprawy ryżu. W tym roku zebrali 100 worków ryżu, który mogą albo skonsumować natychmiast, albo zmagazynować na zimę.

Plagą wyspy są szczury, które zjadają połowę plonów z magazynu.

a) Ile mieszkańcy będą konsumować natychmiast, a ile w zimie, jeśli mają funkcję użyteczności konsumcji w czasie, której moduł z krańcowej stopy substytucji C1 przez C2 wynosi CC2

1?

b) Na wyspę przybył okręt kupiecki i widząc zapotrzebowanie, zaproponował sprzedaż okrętowego szczurołapa – bardzo łownego kota, którego zakup spowoduje, że szczury zjedzą nie więcej niż 10% zmagazynowanych zbiorów. Ile maksymalnie mieszkańcy wsi zapłaciliby za kota (licząc w workach ryżu)?

3. Staszek dysponuje dochodem w wysokości 10000zł w tym roku i 20000zł w przyszłym. System bankowy oferuje dwie różne stopy procentowe: dla kretytów 15%

i dla lokat 5%.

a) Jaka jest wartość obecna jego dochodu (przy założeniu, że otrzymuje pieniądze zawsze na początku roku). Jaka jest wartość przyszła jego dochodu?

b) Narysować jego ograniczenie budżetowe, przy założeniu, że jednostka konsumpcji w każdym z okresów kosztuje 1zł.

c) Funkcja użyteczności konsumpcji w czasie to u(C1, C2) = C1· C2.

Ile skonsumuje w tym, a ile w przyszłym roku? Czy będzie pożyczkodawcą, czy pożyczkobiorcą?

4. Pewna firma na Malcie zajmuje się odsalaniem wody morskiej na potrzeby lokalnych wodociągów. Z litra wody morskiej można wyprodukować 0.9 litra wody odsolonej, a jako produkt uboczny powstaje 0.02 kilo soli, które także można sprzedać.

1

(2)

Mikroekonomia — ćwiczenia 9 2

Aby to uzyskać, potrzebna jest także energia elektryczna – 1 jednostka na każdą tonę wody morskiej (dostarczenie mniejszej ilości oznacza, że przetworzyć da się tylko tyle ton wody, ile dostarczono energii, reszta wraca do morza).

Wypisać zbiór Y, zakładając możliwość marnotrawstwa.

5. Skomentować i zilustrować obliczeniami prawdę ekonomiczną ”krańcowa stopa substytucji pracy przez kapitał jest malejąca (uwaga!), jeśli technologia jest taka, że produkty krańcowe są dodatnie i malejące oraz krańcowy produkt pracy rośnie gdy rosną nakłady kapitału”.

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

[r]

Jeśli założymy, że obecny w atmosferze aerozol nie zmienia albeda planetarnego, ile wynosić będzie zmiana temperatury powierzchni Ziemi?. Przedyskutować otrzymany wynik

Na przykład określony satelita będzie miał taką samą całkowitą energię mechaniczną E na każdej z czterech orbit pokazanych na rysunku 14.17, gdyż mają one wszystkie taką

Wskazani uczniowie, gdy wykonają zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres:.. matematyka2LOpm@gmail.com skan

Odpowiedz na pytanie, jak zmieni się produkcja finalna obu wyrobów, jeżeli produkcja globalna pierwszego spadnie o 5%, a drugiego wzrośnie o 8% (na podstawie metody Eulera

Nauczyciel pyta uczniów, czym jest charakterystyka. Uczniowie zastanawiają się, w jakich relacjach do opisu znajduje się charakterystyka. Co możemy charakteryzować, a co raczej

W swoim wystąpieniu proszę poruszyć następujące kwestie: czym są prądy morskie i co je wywołuje, jakie są rozmiary prądów morskich, jak nazywa się i jaka jest