• Nie Znaleziono Wyników

Mikroekonomia — ćwiczenia 13

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Mikroekonomia — ćwiczenia 13"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Mikroekonomia — ćwiczenia 13

Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel

1.

Zadanie 4 s.36 ze zbiorku Aksman, Kopczewski...

2.

Zadanie 10 s.37 ze zbiorku Aksman, Kopczewski...

3.

Zadanie 15 s.38 ze zbiorku Aksman, Kopczewski...

4.

Funkcja kosztów monopolisty – jedynego chirurga plastycznego w Powiecie Pskowskim – to c(y) = 90 + 7 · y, a odwrotna funkcja popytu na jego produkt p(y) = 100y2 − 2 · y + 100.

a) Obliczyć cenę, zysk i poziom produkcji.

b) Zatrudniony przez monopolistę socjolog zauważył, że w dość szerokim przedziale cenowym elastyczność popytu niebieskookich jest dwukrotnie wyższa niż brązowookich. Poszukać możliwości dyskryminacji.

1

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

Since in his ten years long life he had seen almost everything, his satisfaction from life every day was dependent on consumption of usually not eaten products: icecreams i

Udowodnić, że efekty substytucyjny i dochodowy z każdej postaci równania Słuckiego/Hicka są niezależne od wyboru konkretnej funkcji użyteczności odzwierciedlającej dane

Ile w tej sytuacji Ryszard by pracował i ile miał na konsumpcję? Czy oceniłby obecną sytuację jako lepszą, czy jako gorszą niż z punktu a)? Czy jest tu jakaś niejasność?. c)

Aby to uzyskać, potrzebna jest także energia elektryczna – 1 jednostka na każdą tonę wody morskiej (dostarczenie mniejszej ilości oznacza, że przetworzyć da się tylko tyle

b) Tłumacz może przetłumaczyć 5 stron w godzinę, z czego przez połowę czasu używa komputera, a przez pozostały czas myśli.. Obliczyć (zakładając, że się da)

Opisać proces dochodzenia do tej równowagi, jeśli początkowo cena jest równa 8 i istnieją firmy posługujące się każdą z tych technologii (zmianę technologii traktujemy

[r]