• Nie Znaleziono Wyników

Widok SPIS TREŚCI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Widok SPIS TREŚCI"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

137

ZN KUL 63 (2020), nr 1 (249)

OD REDAKCJI (FROM THE EDITOR) . . . . Jadwiga Plewko

strona 3

ARTYKUŁY (ARTICLES)

Światy wartości mieszkańców miasta. Na przykładzie

badań socjologicznych w Zabrzu (A world of values of an urbaninhabitants .

The example of sociological research in Zabrze) . . . . Wojciech Krzysztof Świątkiewicz

strony 5-22

Wartości prorodzinne w świadomości młodzieży słowackiej w procesie

przemian (2006 – 2011 – 2016) (Pro-family values in the consciousness of

Slovakian youth in the process of change (2006 – 2011 – 2016))

Ondrej Štefaňak . . . . strony 23-45

Preferencja wartości a jakość i trwałość małżeństwa. Badanie żon

Anonimowych Alkoholików (Value preference and the quality and durability

of marriage . A study of wives of members of the Alcoholics Anonymous) . . . . Dominika Zarosińska, Jacek Śliwak

strony 47-68

Wartość pracy dla pracujących osób pozbawionych wolności

(The value of labour for working prisoners) . . . . Katarzyna Lenart-Kłoś

strony 69-85

SPIS TREŚCI (CONTENTS)

(2)

138

ZN KUL 63 (2020), nr 1 (249)

SpiS treści (cONteNtS)

Społeczno-kulturowa wartość wykorzystania gier i zabaw w edukacji, integracji międzypokoleniowej i międzykulturowej według

koncepcji Edmunda Bojanowskiego (Socio-cultural value of using games

and plays in education, intergenerational and intercultural integration

according to Edmund Bojanowski’s concept) . . . Maria Opiela

strony 87-102

Wpływ koncepcji sprawiedliwości Chaima Perelmana na dokonywane

dzisiaj rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego (The impact

of Chaim Perelman’s conception of justice on today’s

Constitutional Court decisions) . . . . Piotr Szymon Śmieja

strony 103-119

RECENZJE (REVIEWS)

Piotr Tadeusz Kwiatkowski, Odzyskanie niepodległości w polskiej

pamięci zbiorowej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2018, ss . 325 . . . . Zbigniew Kurcz

strony 121-126

Janusz Mariański, Socjologia i moralność . Czym jest i dokąd

zmierza socjologia moralności, Wydawnictwo Adam

Marszałek, Toruń 2019, ss . 364 . . . . Andrzej Tarczyński

strony 127-130

Cyprian Rogowski, „Sakroturyzm w dobie globalizacji . Studium

transdyscyplinarne”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ss . 371 . . . . Tomasz Adamczyk

Cytaty

Powiązane dokumenty

Nasuwają się jednak wątpliwości, czy odsetek piśmien­ ności wśród mieszczan nie był mniejszy niż wykazuje tabela, gdyż nasze materiały słabo uwzględniają

В настоящей статье мы на нескольких примерах одной из периферийных функций местоименных лексем «ten/этот» хотели указать на то,

P rzyjrzenie się bilansowi działań banku po­ tw ierdza jego dużą rolę w południowo-środkowo-zachodniej części K ró­ lestwa (gubernie ldelecka i warszawska

Разговорный глагол даться/даваться совпадает с чешским dát se лишь в одном значении, а именно ‘попасть по своей вине в неприятное положе- ние’: даться (кому)

Można się jednak też obawiać czy nie pow staje t'a niebezpieczeństwo pewnego statycznego ujęcia przy którym cała wschodnia część basenu Morza Śródziemnego

Artykuł umieszczony jest w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych, tworzonej przez Muzeum Historii Polski

Błąd F reyre w kw estii dziedziczenia cech nabytych pow tarza się w jego roz­ ważaniach nad dietetyką i kształtow aniem się dziedzicznego (jego zdaniem) pokroju

Piłsudskiego była owocem jego związ­ ku z córką znanego działacza PPS, Feliksa Perla (ob. Narutowicz „dopóki był ‘skromnym ministrem był dla wielkiej