• Nie Znaleziono Wyników

Ciągi arytmetyczne

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ciągi arytmetyczne"

Copied!
88
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Ciągi arytmetyczne

(2)

Definicja

Ciąg arytmetyczny to ciąg, w którym różnica między kolejnymi wyrazami jest stała, czyli

a

n+1

− a

n

= const

Tę stałą różnicę w ciągu arytmetycznym będziemy oznaczali literą r . Czyli a

n+1

− a

n

= r lub równoważnie a

n+1

= a

n

+ r .

Czyli ta różnica to jest to, co dodajemy do danego wyrazu, by otrzymać kolejny.

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 2 / 25

(3)

Definicja

Ciąg arytmetyczny to ciąg, w którym różnica między kolejnymi wyrazami jest stała, czyli

a

n+1

− a

n

= const

Tę stałą różnicę w ciągu arytmetycznym będziemy oznaczali literą r . Czyli a

n+1

− a

n

= r lub równoważnie a

n+1

= a

n

+ r .

Czyli ta różnica to jest to, co dodajemy do danego wyrazu, by otrzymać

kolejny.

(4)

Przykłady

Sprawdźmy, czy podane ciągi są arytmetyczne.

1, 5, 9, 13, ...

arytmetyczny, gdyż różnica jest stała i wynosi 4. 7, 4, 1, −2, ... arytmetyczny, gdyż różnica jest stała i wynosi −3. 1, −1, 1, −1, ... nie jest arytmetyczny, gdyż różnica nie jest stała, raz wynosi −2, innym razem 2.

5, 5, 5, 5, ... arytmetyczny, gdyż różnica jest stała i wynosi 0. 1, 2, 4, 8, ... nie jest arytmetyczny, gdyż różnica nie jest stała, 2 − 1 6= 4 − 2 6= 8 − 4.

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 3 / 25

(5)

Przykłady

Sprawdźmy, czy podane ciągi są arytmetyczne.

1, 5, 9, 13, ... arytmetyczny, gdyż różnica jest stała i wynosi 4.

7, 4, 1, −2, ... arytmetyczny, gdyż różnica jest stała i wynosi −3. 1, −1, 1, −1, ... nie jest arytmetyczny, gdyż różnica nie jest stała, raz wynosi −2, innym razem 2.

5, 5, 5, 5, ... arytmetyczny, gdyż różnica jest stała i wynosi 0.

1, 2, 4, 8, ... nie jest arytmetyczny, gdyż różnica nie jest stała,

2 − 1 6= 4 − 2 6= 8 − 4.

(6)

Przykłady

Sprawdźmy, czy podane ciągi są arytmetyczne.

1, 5, 9, 13, ... arytmetyczny, gdyż różnica jest stała i wynosi 4.

7, 4, 1, −2, ...

arytmetyczny, gdyż różnica jest stała i wynosi −3. 1, −1, 1, −1, ... nie jest arytmetyczny, gdyż różnica nie jest stała, raz wynosi −2, innym razem 2.

5, 5, 5, 5, ... arytmetyczny, gdyż różnica jest stała i wynosi 0. 1, 2, 4, 8, ... nie jest arytmetyczny, gdyż różnica nie jest stała, 2 − 1 6= 4 − 2 6= 8 − 4.

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 3 / 25

(7)

Przykłady

Sprawdźmy, czy podane ciągi są arytmetyczne.

1, 5, 9, 13, ... arytmetyczny, gdyż różnica jest stała i wynosi 4.

7, 4, 1, −2, ... arytmetyczny, gdyż różnica jest stała i wynosi −3.

1, −1, 1, −1, ... nie jest arytmetyczny, gdyż różnica nie jest stała, raz wynosi −2, innym razem 2.

5, 5, 5, 5, ... arytmetyczny, gdyż różnica jest stała i wynosi 0.

1, 2, 4, 8, ... nie jest arytmetyczny, gdyż różnica nie jest stała,

2 − 1 6= 4 − 2 6= 8 − 4.

(8)

Przykłady

Sprawdźmy, czy podane ciągi są arytmetyczne.

1, 5, 9, 13, ... arytmetyczny, gdyż różnica jest stała i wynosi 4.

7, 4, 1, −2, ... arytmetyczny, gdyż różnica jest stała i wynosi −3.

1, −1, 1, −1, ...

nie jest arytmetyczny, gdyż różnica nie jest stała, raz wynosi −2, innym razem 2.

5, 5, 5, 5, ... arytmetyczny, gdyż różnica jest stała i wynosi 0. 1, 2, 4, 8, ... nie jest arytmetyczny, gdyż różnica nie jest stała, 2 − 1 6= 4 − 2 6= 8 − 4.

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 3 / 25

(9)

Przykłady

Sprawdźmy, czy podane ciągi są arytmetyczne.

1, 5, 9, 13, ... arytmetyczny, gdyż różnica jest stała i wynosi 4.

7, 4, 1, −2, ... arytmetyczny, gdyż różnica jest stała i wynosi −3.

1, −1, 1, −1, ... nie jest arytmetyczny, gdyż różnica nie jest stała, raz wynosi −2, innym razem 2.

5, 5, 5, 5, ... arytmetyczny, gdyż różnica jest stała i wynosi 0.

1, 2, 4, 8, ... nie jest arytmetyczny, gdyż różnica nie jest stała,

2 − 1 6= 4 − 2 6= 8 − 4.

(10)

Przykłady

Sprawdźmy, czy podane ciągi są arytmetyczne.

1, 5, 9, 13, ... arytmetyczny, gdyż różnica jest stała i wynosi 4.

7, 4, 1, −2, ... arytmetyczny, gdyż różnica jest stała i wynosi −3.

1, −1, 1, −1, ... nie jest arytmetyczny, gdyż różnica nie jest stała, raz wynosi −2, innym razem 2.

5, 5, 5, 5, ...

arytmetyczny, gdyż różnica jest stała i wynosi 0. 1, 2, 4, 8, ... nie jest arytmetyczny, gdyż różnica nie jest stała, 2 − 1 6= 4 − 2 6= 8 − 4.

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 3 / 25

(11)

Przykłady

Sprawdźmy, czy podane ciągi są arytmetyczne.

1, 5, 9, 13, ... arytmetyczny, gdyż różnica jest stała i wynosi 4.

7, 4, 1, −2, ... arytmetyczny, gdyż różnica jest stała i wynosi −3.

1, −1, 1, −1, ... nie jest arytmetyczny, gdyż różnica nie jest stała, raz wynosi −2, innym razem 2.

5, 5, 5, 5, ... arytmetyczny, gdyż różnica jest stała i wynosi 0.

1, 2, 4, 8, ... nie jest arytmetyczny, gdyż różnica nie jest stała,

2 − 1 6= 4 − 2 6= 8 − 4.

(12)

Przykłady

Sprawdźmy, czy podane ciągi są arytmetyczne.

1, 5, 9, 13, ... arytmetyczny, gdyż różnica jest stała i wynosi 4.

7, 4, 1, −2, ... arytmetyczny, gdyż różnica jest stała i wynosi −3.

1, −1, 1, −1, ... nie jest arytmetyczny, gdyż różnica nie jest stała, raz wynosi −2, innym razem 2.

5, 5, 5, 5, ... arytmetyczny, gdyż różnica jest stała i wynosi 0.

1, 2, 4, 8, ...

nie jest arytmetyczny, gdyż różnica nie jest stała, 2 − 1 6= 4 − 2 6= 8 − 4.

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 3 / 25

(13)

Przykłady

Sprawdźmy, czy podane ciągi są arytmetyczne.

1, 5, 9, 13, ... arytmetyczny, gdyż różnica jest stała i wynosi 4.

7, 4, 1, −2, ... arytmetyczny, gdyż różnica jest stała i wynosi −3.

1, −1, 1, −1, ... nie jest arytmetyczny, gdyż różnica nie jest stała, raz wynosi −2, innym razem 2.

5, 5, 5, 5, ... arytmetyczny, gdyż różnica jest stała i wynosi 0.

1, 2, 4, 8, ... nie jest arytmetyczny, gdyż różnica nie jest stała,

2 − 1 6= 4 − 2 6= 8 − 4.

(14)

Ważny i prosty wzór

Jeśli mamy dany ciąg arytmetyczny, którego pierwszy wyraz wynosi a

1

, a różnica r , to łatwo możemy obliczyć dowolny wyraz tego ciągu.

Mamy a

1

i r .

a

2

= a

1

+ r

a

3

= a

2

+ r = a

1

+ r + r = a

1

+ 2r a

4

= a

3

+ r = a

1

+ 2r + r = a

1

+ 3r a

5

= a

4

+ r = a

1

+ 3r + r = a

1

+ 4r

itd. Nietrudno uogólnić ten wzór do a

n

= a

1

+ (n − 1)r . Czyli np. a

17

= a

1

+ 16r i a

100

= a

1

+ 99r .

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 4 / 25

(15)

Ważny i prosty wzór

Jeśli mamy dany ciąg arytmetyczny, którego pierwszy wyraz wynosi a

1

, a różnica r , to łatwo możemy obliczyć dowolny wyraz tego ciągu.

Mamy a

1

i r .

a

2

= a

1

+ r

a

3

= a

2

+ r = a

1

+ r + r = a

1

+ 2r a

4

= a

3

+ r = a

1

+ 2r + r = a

1

+ 3r a

5

= a

4

+ r = a

1

+ 3r + r = a

1

+ 4r

itd. Nietrudno uogólnić ten wzór do a

n

= a

1

+ (n − 1)r . Czyli np.

a

17

= a

1

+ 16r i a

100

= a

1

+ 99r .

(16)

Ważny i prosty wzór

Jeśli mamy dany ciąg arytmetyczny, którego pierwszy wyraz wynosi a

1

, a różnica r , to łatwo możemy obliczyć dowolny wyraz tego ciągu.

Mamy a

1

i r .

a

2

= a

1

+ r

a

3

= a

2

+ r = a

1

+ r + r = a

1

+ 2r a

4

= a

3

+ r = a

1

+ 2r + r = a

1

+ 3r a

5

= a

4

+ r = a

1

+ 3r + r = a

1

+ 4r

itd.

Nietrudno uogólnić ten wzór do a

n

= a

1

+ (n − 1)r . Czyli np. a

17

= a

1

+ 16r i a

100

= a

1

+ 99r .

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 4 / 25

(17)

Ważny i prosty wzór

Jeśli mamy dany ciąg arytmetyczny, którego pierwszy wyraz wynosi a

1

, a różnica r , to łatwo możemy obliczyć dowolny wyraz tego ciągu.

Mamy a

1

i r .

a

2

= a

1

+ r

a

3

= a

2

+ r = a

1

+ r + r = a

1

+ 2r

a

4

= a

3

+ r = a

1

+ 2r + r = a

1

+ 3r

a

5

= a

4

+ r = a

1

+ 3r + r = a

1

+ 4r

(18)

Ważny i prosty wzór

Wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego:

a

n

= a

1

+ (n − 1)r

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 5 / 25

(19)

Prosta konsekwencja ważnego i prostego wzoru

Żeby uzyskać wyraz n-ty to muszę do wyrazu pierwszego dodać (n − 1) razy różnicę r . Jeśli natomiast chcę uzyskać wyraz n-ty, ale zaczynając od wyrazu k-tego, to muszę dodać (n − k) razy r . Czyli

a

n

= a

k

+ (n − k)r

(20)

Przykłady

Oblicz 20 wyraz każdego z podanych ciągów arytmetycznych:

a) 2, 9, 16, 23...

Obliczamy różnicę: r = 9 − 2 = 7.

Obliczamy dwudziesty wyraz a

20

= a

1

+ 19r = 2 + 133 = 135 b) 10, 7, 4, 1...

Obliczamy różnicę: r = 7 − 10 = −3.

Obliczamy dwudziesty wyraz a

20

= a

1

+ 19r = 10 − 57 = −47

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 7 / 25

(21)

Przykłady

Oblicz 20 wyraz każdego z podanych ciągów arytmetycznych:

a) 2, 9, 16, 23...

Obliczamy różnicę: r = 9 − 2 = 7.

Obliczamy dwudziesty wyraz a

20

= a

1

+ 19r = 2 + 133 = 135 b) 10, 7, 4, 1...

Obliczamy różnicę: r = 7 − 10 = −3.

Obliczamy dwudziesty wyraz a

20

= a

1

+ 19r = 10 − 57 = −47

(22)

Przykłady

Oblicz 20 wyraz każdego z podanych ciągów arytmetycznych:

a) 2, 9, 16, 23...

Obliczamy różnicę: r = 9 − 2 = 7.

Obliczamy dwudziesty wyraz a

20

= a

1

+ 19r = 2 + 133 = 135

b) 10, 7, 4, 1...

Obliczamy różnicę: r = 7 − 10 = −3.

Obliczamy dwudziesty wyraz a

20

= a

1

+ 19r = 10 − 57 = −47

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 7 / 25

(23)

Przykłady

Oblicz 20 wyraz każdego z podanych ciągów arytmetycznych:

a) 2, 9, 16, 23...

Obliczamy różnicę: r = 9 − 2 = 7.

Obliczamy dwudziesty wyraz a

20

= a

1

+ 19r = 2 + 133 = 135 b) 10, 7, 4, 1...

Obliczamy różnicę: r = 7 − 10 = −3.

Obliczamy dwudziesty wyraz a

20

= a

1

+ 19r = 10 − 57 = −47

(24)

Przykłady

Oblicz 20 wyraz każdego z podanych ciągów arytmetycznych:

a) 2, 9, 16, 23...

Obliczamy różnicę: r = 9 − 2 = 7.

Obliczamy dwudziesty wyraz a

20

= a

1

+ 19r = 2 + 133 = 135 b) 10, 7, 4, 1...

Obliczamy różnicę: r = 7 − 10 = −3.

Obliczamy dwudziesty wyraz a

20

= a

1

+ 19r = 10 − 57 = −47

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 7 / 25

(25)

Przykłady

Oblicz 20 wyraz każdego z podanych ciągów arytmetycznych:

a) 2, 9, 16, 23...

Obliczamy różnicę: r = 9 − 2 = 7.

Obliczamy dwudziesty wyraz a

20

= a

1

+ 19r = 2 + 133 = 135 b) 10, 7, 4, 1...

Obliczamy różnicę: r = 7 − 10 = −3.

Obliczamy dwudziesty wyraz a

20

= a

1

+ 19r = 10 − 57 = −47

(26)

Przykłady

Oblicz jedenasty wyraz każdego z podanych ciągów arytmetycznych, o których wiemy, że:

a) a

4

= 11, a

6

= 21

Obliczamy różnicę: 2r = a

6

− a

4

= 21 − 11 = 10, czyli r = 5. Obliczamy jedenasty wyraz a

11

= a

4

+ 7r = 11 + 35 = 46 b) a

20

= 10, a

40

= 90

Obliczamy różnicę: 20r = a

40

− a

20

= 90 − 10 = 80, czyli r = 4. Obliczamy dwudziesty wyraz a

11

= a

20

− 9r = 10 − 36 = −26

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 8 / 25

(27)

Przykłady

Oblicz jedenasty wyraz każdego z podanych ciągów arytmetycznych, o których wiemy, że:

a) a

4

= 11, a

6

= 21

Obliczamy różnicę: 2r = a

6

− a

4

= 21 − 11 = 10, czyli r = 5.

Obliczamy jedenasty wyraz a

11

= a

4

+ 7r = 11 + 35 = 46 b) a

20

= 10, a

40

= 90

Obliczamy różnicę: 20r = a

40

− a

20

= 90 − 10 = 80, czyli r = 4.

Obliczamy dwudziesty wyraz a

11

= a

20

− 9r = 10 − 36 = −26

(28)

Przykłady

Oblicz jedenasty wyraz każdego z podanych ciągów arytmetycznych, o których wiemy, że:

a) a

4

= 11, a

6

= 21

Obliczamy różnicę: 2r = a

6

− a

4

= 21 − 11 = 10, czyli r = 5.

Obliczamy jedenasty wyraz a

11

= a

4

+ 7r = 11 + 35 = 46

b) a

20

= 10, a

40

= 90

Obliczamy różnicę: 20r = a

40

− a

20

= 90 − 10 = 80, czyli r = 4. Obliczamy dwudziesty wyraz a

11

= a

20

− 9r = 10 − 36 = −26

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 8 / 25

(29)

Przykłady

Oblicz jedenasty wyraz każdego z podanych ciągów arytmetycznych, o których wiemy, że:

a) a

4

= 11, a

6

= 21

Obliczamy różnicę: 2r = a

6

− a

4

= 21 − 11 = 10, czyli r = 5.

Obliczamy jedenasty wyraz a

11

= a

4

+ 7r = 11 + 35 = 46 b) a

20

= 10, a

40

= 90

Obliczamy różnicę: 20r = a

40

− a

20

= 90 − 10 = 80, czyli r = 4.

Obliczamy dwudziesty wyraz a

11

= a

20

− 9r = 10 − 36 = −26

(30)

Przykłady

Oblicz jedenasty wyraz każdego z podanych ciągów arytmetycznych, o których wiemy, że:

a) a

4

= 11, a

6

= 21

Obliczamy różnicę: 2r = a

6

− a

4

= 21 − 11 = 10, czyli r = 5.

Obliczamy jedenasty wyraz a

11

= a

4

+ 7r = 11 + 35 = 46 b) a

20

= 10, a

40

= 90

Obliczamy różnicę: 20r = a

40

− a

20

= 90 − 10 = 80, czyli r = 4.

Obliczamy dwudziesty wyraz a

11

= a

20

− 9r = 10 − 36 = −26

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 8 / 25

(31)

Przykłady

Oblicz jedenasty wyraz każdego z podanych ciągów arytmetycznych, o których wiemy, że:

a) a

4

= 11, a

6

= 21

Obliczamy różnicę: 2r = a

6

− a

4

= 21 − 11 = 10, czyli r = 5.

Obliczamy jedenasty wyraz a

11

= a

4

+ 7r = 11 + 35 = 46 b) a

20

= 10, a

40

= 90

Obliczamy różnicę: 20r = a

40

− a

20

= 90 − 10 = 80, czyli r = 4.

Obliczamy dwudziesty wyraz a

11

= a

20

− 9r = 10 − 36 = −26

(32)

Podsumowanie

Najważniejsze jest to, by pamiętać, jak powstają kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego - poprzez dodanie stałej różnicy r . Jeśli więc chcemy uzyskać wyraz numer 17 z wyrazu numer 12, to muszę tę różnicę dodać 5 razy, czyli a

17

= a

12

+ 5r . Analogicznie jeśli chcę otrzymać wyraz numer 36 z wyrazu numer 51, to muszę różnicę odjąć 15 razy, czyli a

36

= a

51

− 15r .

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 9 / 25

(33)

Sum n wyrazów ciągu

Przez S

n

oznaczamy sumę pierwszych n wyrazów ciągu, czyli:

S

n

= a

1

+ a

2

+ a

3

+ ... + a

n

Czyli np. S

1

= a

1

, S

2

= a

1

+ a

2

,

S

5

= a

1

+ a

2

+ a

3

+ a

4

+ a

5

,

(34)

Sum n wyrazów ciągu

Przez S

n

oznaczamy sumę pierwszych n wyrazów ciągu, czyli:

S

n

= a

1

+ a

2

+ a

3

+ ... + a

n

Czyli np.

S

1

= a

1

,

S

2

= a

1

+ a

2

,

S

5

= a

1

+ a

2

+ a

3

+ a

4

+ a

5

,

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 10 / 25

(35)

Sum n wyrazów ciągu

Przez S

n

oznaczamy sumę pierwszych n wyrazów ciągu, czyli:

S

n

= a

1

+ a

2

+ a

3

+ ... + a

n

Czyli np.

S

1

= a

1

, S

2

= a

1

+ a

2

,

S

5

= a

1

+ a

2

+ a

3

+ a

4

+ a

5

,

(36)

Sum n wyrazów ciągu

Przez S

n

oznaczamy sumę pierwszych n wyrazów ciągu, czyli:

S

n

= a

1

+ a

2

+ a

3

+ ... + a

n

Czyli np.

S

1

= a

1

, S

2

= a

1

+ a

2

,

S

5

= a

1

+ a

2

+ a

3

+ a

4

+ a

5

,

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 10 / 25

(37)

Sum n wyrazów ciągu

Ważne, by umieć wykorzystywać wzory na sumę ciągu.

W szczególności pamiętajmy, że skoro

S

n−1

= a

1

+ a

2

+ a

3

+ ... + a

n−1

oraz

S

n

= a

1

+ a

2

+ a

3

+ ... + a

n

, to

a

n

= S

n

− S

n−1

,

(38)

Sum n wyrazów ciągu

Ważne, by umieć wykorzystywać wzory na sumę ciągu. W szczególności pamiętajmy, że skoro

S

n−1

= a

1

+ a

2

+ a

3

+ ... + a

n−1

oraz S

n

= a

1

+ a

2

+ a

3

+ ... + a

n

, to

a

n

= S

n

− S

n−1

,

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 11 / 25

(39)

Sum n wyrazów ciągu

Ważne, by umieć wykorzystywać wzory na sumę ciągu. W szczególności pamiętajmy, że skoro

S

n−1

= a

1

+ a

2

+ a

3

+ ... + a

n−1

oraz

S

n

= a

1

+ a

2

+ a

3

+ ... + a

n

, to

a

n

= S

n

− S

n−1

,

(40)

Sum n wyrazów ciągu - przykład 1

Oblicz piąty wyraz ciągu, jeśli suma jego pierwszych n wyrazów dana jest wzorem S

n

= 2

n

+ n.

Obliczamy S

5

= 2

5

+ 5 = 37 oraz S

4

= 2

4

+ 4 = 20, czyli a

5

= 37 − 20 = 17

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 12 / 25

(41)

Sum n wyrazów ciągu - przykład 1

Oblicz piąty wyraz ciągu, jeśli suma jego pierwszych n wyrazów dana jest wzorem S

n

= 2

n

+ n.

Obliczamy S

5

= 2

5

+ 5 = 37 oraz S

4

= 2

4

+ 4 = 20,

czyli

a

5

= 37 − 20 = 17

(42)

Sum n wyrazów ciągu - przykład 1

Oblicz piąty wyraz ciągu, jeśli suma jego pierwszych n wyrazów dana jest wzorem S

n

= 2

n

+ n.

Obliczamy S

5

= 2

5

+ 5 = 37 oraz S

4

= 2

4

+ 4 = 20, czyli a

5

= 37 − 20 = 17

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 12 / 25

(43)

Sum n wyrazów ciągu - przykład 1

Zauważmy, że ciąg, którego suma jest dana wzorem S

n

= 2

n

+ n nie jest ciągiem arytmetycznym.

Mamy a

1

= S

1

= 2

1

+ 1 = 3, a

2

= S

2

− S

1

= 2

2

+ 2 − 3 = 3, a

3

= S

3

− S

2

= 2

3

+ 3 − 6 = 5.

a

2

− a

1

= 0, ale a

3

− a

2

= 2, czyli to nie jest ciąg arytmetyczny.

(44)

Sum n wyrazów ciągu - przykład 1

Zauważmy, że ciąg, którego suma jest dana wzorem S

n

= 2

n

+ n nie jest ciągiem arytmetycznym.

Mamy a

1

= S

1

= 2

1

+ 1 = 3,

a

2

= S

2

− S

1

= 2

2

+ 2 − 3 = 3, a

3

= S

3

− S

2

= 2

3

+ 3 − 6 = 5.

a

2

− a

1

= 0, ale a

3

− a

2

= 2, czyli to nie jest ciąg arytmetyczny.

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 13 / 25

(45)

Sum n wyrazów ciągu - przykład 1

Zauważmy, że ciąg, którego suma jest dana wzorem S

n

= 2

n

+ n nie jest ciągiem arytmetycznym.

Mamy a

1

= S

1

= 2

1

+ 1 = 3, a

2

= S

2

− S

1

= 2

2

+ 2 − 3 = 3,

a

3

= S

3

− S

2

= 2

3

+ 3 − 6 = 5.

a

2

− a

1

= 0, ale a

3

− a

2

= 2, czyli to nie jest ciąg arytmetyczny.

(46)

Sum n wyrazów ciągu - przykład 1

Zauważmy, że ciąg, którego suma jest dana wzorem S

n

= 2

n

+ n nie jest ciągiem arytmetycznym.

Mamy a

1

= S

1

= 2

1

+ 1 = 3, a

2

= S

2

− S

1

= 2

2

+ 2 − 3 = 3, a

3

= S

3

− S

2

= 2

3

+ 3 − 6 = 5.

a

2

− a

1

= 0, ale a

3

− a

2

= 2, czyli to nie jest ciąg arytmetyczny.

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 13 / 25

(47)

Sum n wyrazów ciągu - przykład 1

Zauważmy, że ciąg, którego suma jest dana wzorem S

n

= 2

n

+ n nie jest ciągiem arytmetycznym.

Mamy a

1

= S

1

= 2

1

+ 1 = 3, a

2

= S

2

− S

1

= 2

2

+ 2 − 3 = 3, a

3

= S

3

− S

2

= 2

3

+ 3 − 6 = 5.

a

2

− a

1

= 0, ale a

3

− a

2

= 2, czyli to nie jest ciąg arytmetyczny.

(48)

Sum n wyrazów ciągu arytmetycznego

Dla ciągu arytmetycznego możemy wyprowadzić przyjemny wzór:

S

n

= a

1

+ a

2

+ ... + a

n−1

+ a

n

S

n

= a

n

+ a

n−1

+ ... + a

2

+ a

1

Czyli otrzymujemy:

2S

n

= (a

1

+ a

n

) + (a

2

+ a

n−1

) + ... + (a

n−1

+ a

2

) + (a

n

+ a

1

)

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 14 / 25

(49)

Sum n wyrazów ciągu arytmetycznego

Dla ciągu arytmetycznego możemy wyprowadzić przyjemny wzór:

S

n

= a

1

+ a

2

+ ... + a

n−1

+ a

n

S

n

= a

n

+ a

n−1

+ ... + a

2

+ a

1

Czyli otrzymujemy:

2S

n

= (a

1

+ a

n

) + (a

2

+ a

n−1

) + ... + (a

n−1

+ a

2

) + (a

n

+ a

1

)

(50)

Sum n wyrazów ciągu arytmetycznego

Teraz zauważmy, że każdy nawias jest równy a

1

+ a

n

, gdyż mamy:

a

k

+ a

n−(k−1)

= a

1

+ (k − 1)r + a

n

− (k − 1)r = a

1

+ a

n

Tych nawiasów jest n, więc otrzymujemy: 2S

n

= n · (a

1

+ a

n

) czyli:

S

n

= n · (a

1

+ a

n

) 2

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 15 / 25

(51)

Sum n wyrazów ciągu arytmetycznego

Teraz zauważmy, że każdy nawias jest równy a

1

+ a

n

, gdyż mamy:

a

k

+ a

n−(k−1)

= a

1

+ (k − 1)r + a

n

− (k − 1)r = a

1

+ a

n

Tych nawiasów jest n, więc otrzymujemy:

2S

n

= n · (a

1

+ a

n

)

czyli:

S

n

= n · (a

1

+ a

n

)

2

(52)

Sum n wyrazów ciągu arytmetycznego

Teraz zauważmy, że każdy nawias jest równy a

1

+ a

n

, gdyż mamy:

a

k

+ a

n−(k−1)

= a

1

+ (k − 1)r + a

n

− (k − 1)r = a

1

+ a

n

Tych nawiasów jest n, więc otrzymujemy:

2S

n

= n · (a

1

+ a

n

) czyli:

S

n

= n · (a

1

+ a

n

) 2

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 15 / 25

(53)

Sum n wyrazów ciągu arytmetycznego

Mamy więc następujący wzór na sumę początkowych n wyrazów ciągu arytmetycznego

S

n

= n · (a

1

+ a

n

) 2

Podstawiając a

n

= a

1

+ (n − 1)r otrzymujemy dodatkowy wzór: S

n

= n · (2a

1

+ (n − 1)r )

2

(54)

Sum n wyrazów ciągu arytmetycznego

Mamy więc następujący wzór na sumę początkowych n wyrazów ciągu arytmetycznego

S

n

= n · (a

1

+ a

n

) 2

Podstawiając a

n

= a

1

+ (n − 1)r otrzymujemy dodatkowy wzór:

S

n

= n · (2a

1

+ (n − 1)r ) 2

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 16 / 25

(55)

Przykład

Oblicz sumę wszystkich liczb całkowitych od 1 do 200, które nie są podzielne przez 5.

Obliczymy sumę dwóch ciągów: a

n

wszystkich liczb całkowitych od 1 do

200 oraz b

n

wszystkich liczb całkowitych od 1 do 200, które są podzielne

przez 5. Następnie odejmiemy od siebie te dwie sumy.

(56)

Przykład

Oblicz sumę wszystkich liczb całkowitych od 1 do 200, które nie są podzielne przez 5.

Obliczymy sumę dwóch ciągów: a

n

wszystkich liczb całkowitych od 1 do 200 oraz b

n

wszystkich liczb całkowitych od 1 do 200, które są podzielne przez 5.

Następnie odejmiemy od siebie te dwie sumy.

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 17 / 25

(57)

Przykład

Oblicz sumę wszystkich liczb całkowitych od 1 do 200, które nie są podzielne przez 5.

Obliczymy sumę dwóch ciągów: a

n

wszystkich liczb całkowitych od 1 do

200 oraz b

n

wszystkich liczb całkowitych od 1 do 200, które są podzielne

przez 5. Następnie odejmiemy od siebie te dwie sumy.

(58)

Przykład

Oblicz sumę wszystkich liczb całkowitych od 1 do 200, które nie są podzielne przez 5.

Dla a

n

mamy: a

1

= 1, n = 200, a

200

= 200, czyli S

a

=

200·(1+200)

2

= 20100

Dla b

n

mamy: b

1

= 5, n = 40, b

40

= 200, czyli S

b

=

40·(5+200)2

= 4100

Ostatecznie nasza suma wynosi S = S

a

− S

b

= 20100 − 4100 = 16000

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 18 / 25

(59)

Przykład

Oblicz sumę wszystkich liczb całkowitych od 1 do 200, które nie są podzielne przez 5.

Dla a

n

mamy: a

1

= 1, n = 200, a

200

= 200, czyli S

a

=

200·(1+200)

2

= 20100

Dla b

n

mamy: b

1

= 5, n = 40, b

40

= 200, czyli S

b

=

40·(5+200)2

= 4100

Ostatecznie nasza suma wynosi S = S

a

− S

b

= 20100 − 4100 = 16000

(60)

Przykład

Oblicz sumę wszystkich liczb całkowitych od 1 do 200, które nie są podzielne przez 5.

Dla a

n

mamy: a

1

= 1, n = 200, a

200

= 200, czyli S

a

=

200·(1+200)

2

= 20100

Dla b

n

mamy: b

1

= 5, n = 40, b

40

= 200, czyli S

b

=

40·(5+200)2

= 4100

Ostatecznie nasza suma wynosi S = S

a

− S

b

= 20100 − 4100 = 16000

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 18 / 25

(61)

Przykład

Oblicz sumę wszystkich liczb całkowitych od 1 do 200, które nie są podzielne przez 5.

Dla a

n

mamy: a

1

= 1, n = 200, a

200

= 200, czyli S

a

=

200·(1+200)

2

= 20100

Dla b

n

mamy: b

1

= 5, n = 40, b

40

= 200, czyli S

b

=

40·(5+200)2

= 4100

(62)

Przykłady różne

Wyrazy 16 − x , 3x − 2 oraz 2x są odpowiednio drugim, trzecim i czwartym wyrazym ciągu arytmetycznego. Oblicz x oraz pierwszy wyraz tego ciągu.

Ponieważ mamy do czynienia z ciągiem arytmetycznym, a więc różnica wyrazów jest stała:

(3x − 2) − (16 − x ) = 2x − (3x − 2)

Możemy też zapisać, że dwukrotność środkowego wyrazu to suma wyrazów skrajnych:

2 · (3x − 2) = 16 − x + 2x

Rozwiązujemy i otrzymujemy x = 4, czyli wyrazy tego ciągu to 12, 10, 8. Łatwo już zauważyć, że pierwszy wyraz tego ciągu to 14.

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 19 / 25

(63)

Przykłady różne

Wyrazy 16 − x , 3x − 2 oraz 2x są odpowiednio drugim, trzecim i czwartym wyrazym ciągu arytmetycznego. Oblicz x oraz pierwszy wyraz tego ciągu.

Ponieważ mamy do czynienia z ciągiem arytmetycznym, a więc różnica wyrazów jest stała:

(3x − 2) − (16 − x ) = 2x − (3x − 2)

Możemy też zapisać, że dwukrotność środkowego wyrazu to suma wyrazów skrajnych:

2 · (3x − 2) = 16 − x + 2x

Rozwiązujemy i otrzymujemy x = 4, czyli wyrazy tego ciągu to 12, 10, 8.

Łatwo już zauważyć, że pierwszy wyraz tego ciągu to 14.

(64)

Przykłady różne

Wyrazy 16 − x , 3x − 2 oraz 2x są odpowiednio drugim, trzecim i czwartym wyrazym ciągu arytmetycznego. Oblicz x oraz pierwszy wyraz tego ciągu.

Ponieważ mamy do czynienia z ciągiem arytmetycznym, a więc różnica wyrazów jest stała:

(3x − 2) − (16 − x ) = 2x − (3x − 2)

Możemy też zapisać, że dwukrotność środkowego wyrazu to suma wyrazów skrajnych:

2 · (3x − 2) = 16 − x + 2x

Rozwiązujemy i otrzymujemy x = 4, czyli wyrazy tego ciągu to 12, 10, 8. Łatwo już zauważyć, że pierwszy wyraz tego ciągu to 14.

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 19 / 25

(65)

Przykłady różne

Wyrazy 16 − x , 3x − 2 oraz 2x są odpowiednio drugim, trzecim i czwartym wyrazym ciągu arytmetycznego. Oblicz x oraz pierwszy wyraz tego ciągu.

Ponieważ mamy do czynienia z ciągiem arytmetycznym, a więc różnica wyrazów jest stała:

(3x − 2) − (16 − x ) = 2x − (3x − 2)

Możemy też zapisać, że dwukrotność środkowego wyrazu to suma wyrazów skrajnych:

czyli wyrazy tego ciągu to 12, 10, 8.

Łatwo już zauważyć, że pierwszy wyraz tego ciągu to 14.

(66)

Przykłady różne

Wyrazy 16 − x , 3x − 2 oraz 2x są odpowiednio drugim, trzecim i czwartym wyrazym ciągu arytmetycznego. Oblicz x oraz pierwszy wyraz tego ciągu.

Ponieważ mamy do czynienia z ciągiem arytmetycznym, a więc różnica wyrazów jest stała:

(3x − 2) − (16 − x ) = 2x − (3x − 2)

Możemy też zapisać, że dwukrotność środkowego wyrazu to suma wyrazów skrajnych:

2 · (3x − 2) = 16 − x + 2x

Rozwiązujemy i otrzymujemy x = 4, czyli wyrazy tego ciągu to 12, 10, 8.

Łatwo już zauważyć, że pierwszy wyraz tego ciągu to 14.

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 19 / 25

(67)

Przykłady różne

Wyrazy 16 − x , 3x − 2 oraz 2x są odpowiednio drugim, trzecim i czwartym wyrazym ciągu arytmetycznego. Oblicz x oraz pierwszy wyraz tego ciągu.

Ponieważ mamy do czynienia z ciągiem arytmetycznym, a więc różnica wyrazów jest stała:

(3x − 2) − (16 − x ) = 2x − (3x − 2)

Możemy też zapisać, że dwukrotność środkowego wyrazu to suma

wyrazów skrajnych:

(68)

Przykłady różne

Wyrazy 11 − x , 2x + 1 oraz 3x + 1 są odpowiednio pierwszym, drugim i czwartym wyrazym ciągu arytmetycznego. Oblicz x oraz sumę pierwszych dwunastu wyrazów tego ciągu.

Ciąg arytmetyczny, czyli jest stała różnica: (2x + 1) − (11 − x ) = r ale także:

(3x + 1) − (2x + 1) = 2r Podstawiamy za r pierwsze równanie i otrzymujemy:

(3x + 1) − (2x + 1) = 2 · (2x + 1 − 11 + x )

Rozwiązujemy i otrzymujemy x = 4. Mamy więc a

1

= 7 oraz a

2

= 9, czyli r = 2. Obliczamy S

12

ze wzoru S

n

=

n·(2a1+(n−1)r )2

:

S

12

= 12 · (2 · 7 + 11 · 2)

2 = 216

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 20 / 25

(69)

Przykłady różne

Wyrazy 11 − x , 2x + 1 oraz 3x + 1 są odpowiednio pierwszym, drugim i czwartym wyrazym ciągu arytmetycznego. Oblicz x oraz sumę pierwszych dwunastu wyrazów tego ciągu.

Ciąg arytmetyczny, czyli jest stała różnica:

(2x + 1) − (11 − x ) = r

ale także:

(3x + 1) − (2x + 1) = 2r Podstawiamy za r pierwsze równanie i otrzymujemy:

(3x + 1) − (2x + 1) = 2 · (2x + 1 − 11 + x )

Rozwiązujemy i otrzymujemy x = 4. Mamy więc a

1

= 7 oraz a

2

= 9, czyli r = 2. Obliczamy S

12

ze wzoru S

n

=

n·(2a1+(n−1)r )2

:

S

12

= 12 · (2 · 7 + 11 · 2)

2 = 216

(70)

Przykłady różne

Wyrazy 11 − x , 2x + 1 oraz 3x + 1 są odpowiednio pierwszym, drugim i czwartym wyrazym ciągu arytmetycznego. Oblicz x oraz sumę pierwszych dwunastu wyrazów tego ciągu.

Ciąg arytmetyczny, czyli jest stała różnica:

(2x + 1) − (11 − x ) = r ale także:

(3x + 1) − (2x + 1) = 2r

Podstawiamy za r pierwsze równanie i otrzymujemy: (3x + 1) − (2x + 1) = 2 · (2x + 1 − 11 + x )

Rozwiązujemy i otrzymujemy x = 4. Mamy więc a

1

= 7 oraz a

2

= 9, czyli r = 2. Obliczamy S

12

ze wzoru S

n

=

n·(2a1+(n−1)r )2

:

S

12

= 12 · (2 · 7 + 11 · 2)

2 = 216

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 20 / 25

(71)

Przykłady różne

Wyrazy 11 − x , 2x + 1 oraz 3x + 1 są odpowiednio pierwszym, drugim i czwartym wyrazym ciągu arytmetycznego. Oblicz x oraz sumę pierwszych dwunastu wyrazów tego ciągu.

Ciąg arytmetyczny, czyli jest stała różnica:

(2x + 1) − (11 − x ) = r ale także:

(3x + 1) − (2x + 1) = 2r Podstawiamy za r pierwsze równanie i otrzymujemy:

(3x + 1) − (2x + 1) = 2 · (2x + 1 − 11 + x )

Rozwiązujemy i otrzymujemy x = 4. Mamy więc a

1

= 7 oraz a

2

= 9, czyli r = 2. Obliczamy S

12

ze wzoru S

n

=

n·(2a1+(n−1)r )2

:

S

12

= 12 · (2 · 7 + 11 · 2)

2 = 216

(72)

Przykłady różne

Wyrazy 11 − x , 2x + 1 oraz 3x + 1 są odpowiednio pierwszym, drugim i czwartym wyrazym ciągu arytmetycznego. Oblicz x oraz sumę pierwszych dwunastu wyrazów tego ciągu.

Ciąg arytmetyczny, czyli jest stała różnica:

(2x + 1) − (11 − x ) = r ale także:

(3x + 1) − (2x + 1) = 2r Podstawiamy za r pierwsze równanie i otrzymujemy:

(3x + 1) − (2x + 1) = 2 · (2x + 1 − 11 + x ) Rozwiązujemy i otrzymujemy x = 4.

Mamy więc a

1

= 7 oraz a

2

= 9, czyli r = 2. Obliczamy S

12

ze wzoru S

n

=

n·(2a1+(n−1)r )2

:

S

12

= 12 · (2 · 7 + 11 · 2)

2 = 216

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 20 / 25

(73)

Przykłady różne

Wyrazy 11 − x , 2x + 1 oraz 3x + 1 są odpowiednio pierwszym, drugim i czwartym wyrazym ciągu arytmetycznego. Oblicz x oraz sumę pierwszych dwunastu wyrazów tego ciągu.

Ciąg arytmetyczny, czyli jest stała różnica:

(2x + 1) − (11 − x ) = r ale także:

(3x + 1) − (2x + 1) = 2r Podstawiamy za r pierwsze równanie i otrzymujemy:

(3x + 1) − (2x + 1) = 2 · (2x + 1 − 11 + x )

Rozwiązujemy i otrzymujemy x = 4. Mamy więc a = 7 oraz a = 9, czyli

Obliczamy S

12

ze wzoru S

n

=

n·(2a1+(n−1)r )2

: S

12

= 12 · (2 · 7 + 11 · 2)

2 = 216

(74)

Przykłady różne

Wyrazy 11 − x , 2x + 1 oraz 3x + 1 są odpowiednio pierwszym, drugim i czwartym wyrazym ciągu arytmetycznego. Oblicz x oraz sumę pierwszych dwunastu wyrazów tego ciągu.

Ciąg arytmetyczny, czyli jest stała różnica:

(2x + 1) − (11 − x ) = r ale także:

(3x + 1) − (2x + 1) = 2r Podstawiamy za r pierwsze równanie i otrzymujemy:

(3x + 1) − (2x + 1) = 2 · (2x + 1 − 11 + x )

Rozwiązujemy i otrzymujemy x = 4. Mamy więc a

1

= 7 oraz a

2

= 9, czyli r = 2. Obliczamy S

12

ze wzoru S

n

=

n·(2a1+(n−1)r )2

:

S

12

= 12 · (2 · 7 + 11 · 2)

2 = 216

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 20 / 25

(75)

Przykłady różne

W ciągu arytmetycznym n-ty wyraz jest równy 11, suma pierwszych n wyrazów wynosi 72, natomiast pierwszy wyraz ma wartość

1n

. Oblicz n.

Zapisujemy wzór na sumę pierwszych n wyrazów: S

n

= n · (a

1

+ a

n

)

2 czyli:

72 = n · (

1n

+ 11)

2

Rozwiązujemy i otrzymujemy n = 13.

(76)

Przykłady różne

W ciągu arytmetycznym n-ty wyraz jest równy 11, suma pierwszych n wyrazów wynosi 72, natomiast pierwszy wyraz ma wartość

1n

. Oblicz n.

Zapisujemy wzór na sumę pierwszych n wyrazów:

S

n

= n · (a

1

+ a

n

) 2

czyli:

72 = n · (

1n

+ 11) 2 Rozwiązujemy i otrzymujemy n = 13.

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 21 / 25

(77)

Przykłady różne

W ciągu arytmetycznym n-ty wyraz jest równy 11, suma pierwszych n wyrazów wynosi 72, natomiast pierwszy wyraz ma wartość

1n

. Oblicz n.

Zapisujemy wzór na sumę pierwszych n wyrazów:

S

n

= n · (a

1

+ a

n

) 2 czyli:

72 = n · (

1n

+ 11)

2

(78)

Przykłady różne

W ciągu arytmetycznym ósmy wyraz jest równy 5, suma pierwszych 16 wyrazów wynosi 84. Oblicz sumę pierwszych dziesięciu wyrazów tego ciągu.

Zapisujemy dwa wzory:

a

8

= a

1

+ 7r oraz:

S

16

= 16 · (2a

1

+ 15r ) 2

Podstawiając a

8

= 5 oraz S

16

= 84 mamy układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi. Rozwiązujemy i otrzymujemy a

1

= 1.5 oraz r = 0.5.

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 22 / 25

(79)

Przykłady różne

W ciągu arytmetycznym ósmy wyraz jest równy 5, suma pierwszych 16 wyrazów wynosi 84. Oblicz sumę pierwszych dziesięciu wyrazów tego ciągu.

Zapisujemy dwa wzory:

a

8

= a

1

+ 7r

oraz:

S

16

= 16 · (2a

1

+ 15r ) 2

Podstawiając a

8

= 5 oraz S

16

= 84 mamy układ dwóch równań z dwiema

niewiadomymi. Rozwiązujemy i otrzymujemy a

1

= 1.5 oraz r = 0.5.

(80)

Przykłady różne

W ciągu arytmetycznym ósmy wyraz jest równy 5, suma pierwszych 16 wyrazów wynosi 84. Oblicz sumę pierwszych dziesięciu wyrazów tego ciągu.

Zapisujemy dwa wzory:

a

8

= a

1

+ 7r oraz:

S

16

= 16 · (2a

1

+ 15r ) 2

Podstawiając a

8

= 5 oraz S

16

= 84 mamy układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi. Rozwiązujemy i otrzymujemy a

1

= 1.5 oraz r = 0.5.

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 22 / 25

(81)

Przykłady różne

W ciągu arytmetycznym ósmy wyraz jest równy 5, suma pierwszych 16 wyrazów wynosi 84. Oblicz sumę pierwszych dziesięciu wyrazów tego ciągu.

Zapisujemy dwa wzory:

a

8

= a

1

+ 7r oraz:

S

16

= 16 · (2a

1

+ 15r ) 2

Podstawiając a

8

= 5 oraz S

16

= 84 mamy układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi.

Rozwiązujemy i otrzymujemy a

1

= 1.5 oraz r = 0.5.

(82)

Przykłady różne

W ciągu arytmetycznym ósmy wyraz jest równy 5, suma pierwszych 16 wyrazów wynosi 84. Oblicz sumę pierwszych dziesięciu wyrazów tego ciągu.

Zapisujemy dwa wzory:

a

8

= a

1

+ 7r oraz:

S

16

= 16 · (2a

1

+ 15r ) 2

Podstawiając a

8

= 5 oraz S

16

= 84 mamy układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi. Rozwiązujemy i otrzymujemy a

1

= 1.5 oraz r = 0.5.

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 22 / 25

(83)

Przykłady różne

Teraz obliczamy S

10

:

S

10

= 10 · (2 · 1.5 + 9 · 0.5)

2 = 37.5

(84)

Środkowy wyraz

W ciągu arytmetycznym warto pamiętać o wykorzystywaniu środkowego wyrazu.

Przykładowo jeśli wiemy, że S

7

= 21

to możemy łatwo wyliczyć czwarty wyraz, gdyż a

4

=

a1+a2 7

, czyli S

7

= 7 · (a

1

+ a

7

)

2 = 7a

4

i otrzymujemy a

4

= 3.

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 24 / 25

(85)

Środkowy wyraz

W ciągu arytmetycznym warto pamiętać o wykorzystywaniu środkowego wyrazu. Przykładowo jeśli wiemy, że

S

7

= 21

to możemy łatwo wyliczyć czwarty wyraz, gdyż a

4

=

a1+a2 7

, czyli S

7

= 7 · (a

1

+ a

7

)

2 = 7a

4

i otrzymujemy a

4

= 3.

(86)

Środkowy wyraz

W ciągu arytmetycznym warto pamiętać o wykorzystywaniu środkowego wyrazu. Przykładowo jeśli wiemy, że

S

7

= 21

to możemy łatwo wyliczyć czwarty wyraz, gdyż a

4

=

a1+a2 7

, czyli S

7

= 7 · (a

1

+ a

7

)

2 = 7a

4

i otrzymujemy a

4

= 3.

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 24 / 25

(87)

Środkowy wyraz

W ciągu arytmetycznym warto pamiętać o wykorzystywaniu środkowego wyrazu. Przykładowo jeśli wiemy, że

S

7

= 21

to możemy łatwo wyliczyć czwarty wyraz, gdyż a

4

=

a1+a2 7

, czyli S

7

= 7 · (a

1

+ a

7

)

2 = 7a

4

i otrzymujemy a = 3.

(88)

W razie jakichkolwiek pytań, proszę pisać na T.J.Lechowski@gmail.com.

Tomasz Lechowski Batory 2LO 9 kwietnia 2019 25 / 25

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zamiast dokªadnych pojedynczych wyników podane s¡ ilo±ci wyników, których warto±ci mieszcz¡ si¦ w danym przedziale, tzw... W pewnym do±wiadczeniu farmakologicznym bada

[r]

Czy nie przeczy to tezie, że pierwszy wyraz ciągu nie może mieć wpływu na

[r]

włączając dwa „winampy” jednocześnie i z jednego podając sygnał użyteczny, a z drugiego jakieś zakłócenie mamy możliwość generacji sygnału zakłóconego, sygnał

Idea działania całego filtru adaptacyjnego zasadniczo jest podobna do przedstawionej wyżej, czyli filtracja sygnału za pomocą filtra o modyfikowanych

Laboratorium 7: Funkcje

Suma trzech pierwszych wyrazów ciągu

Wyznacz wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego, wiedząc, że suma pierwszych pięciu jego wyrazów jest równa 10, a wyraz trzeci, piąty i trzynasty tworzą w podanej

Pierwszy miesiąc: jedna para królików rodzi nową parę królików.. Razem: 2

Laboratorium 7: Funkcje

[r]

[r]

164. Wśród poniższych sześciu szeregów wskaż szereg zbieżny, a następnie udowodnij jego zbieżność.. musi być rozbieżny). N - może być zbieżny lub

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 2, lato 2020/21.. Zadania do omówienia na ćwiczeniach w

Odpowiedź: Podany szereg jest

Co więcej, to że w jakiejś przestrzeni metrycznej każdy ciąg Cauchy’ego jest zbieżny, jest na tyle interesujące, że doczekało się specjalnej nazwy: przestrzeń me- tryczna,

Gdy odległość pomiędzy pociągami wynosi 1 km, pszczoła zaczyna latać tam i z powrotem pomiędzy pociągami z prędkością 60 km na godzinę.. Wyrazić od- ległość jaką

Denicja.. Iloczyn pierwszych trzech wyrazów ci¡gu geometrycznego wynosi 8, a ich suma jest równa 21 2. a) Przez dwa kolejne dni notowa« indeks gieªdowy wzrastaª po 5% dziennie, a

W dowolnym n-wyrazowym postępie arytmetycznym o sumie wyrazów równej n, k-ty wyraz jest równy 1.. Dla podanego n wskazać takie k, aby powyższe zdanie

Wyznacz sumę czterech kolejnych początkowych wyrazów tego ciągu Zad. Oblicz x, wiedząc że liczby 2x, x+3, 2x+6 są kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Oblicz sumę

Zad. Trzy liczby, które tworzą ciąg arytmetyczny, dają w sumie 39. Jeśli pierwszą i ostatnią liczbę pomniejszymy o 3, zaś od drugiej odejmiemy 5, to otrzymane różnice w tej samej

Ile jest równy pierwszy wyraz tego ciągu i suma pięciu początkowych wyrazów?.