Dziecięce zabawy - Irith Hass - fragment relacji świadka historii [TEKST]

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

IRITH HASS

ur. 1931; Lublin

Miejsce i czas wydarzeń Lublin, dwudziestolecie międzywojenne

Słowa kluczowe Lublin, dwudziestolecie międzywojenne, matka, ojciec, ulica 3 Maja, Ogród Saski, dzieciństwo, stosunki polsko-

żydowskie, zabawy

Dziecięce zabawy

[Z mieszkania] wychodziłam od razu do tego ogródka, myśmy go nazywaliśmy magistracki ogródek. Tam przychodziły dzieci zewsząd, żydowskie i nieżydowskie, i myśmy się razem bawili w „Boicie się czarnego luda” i w chowanego, i w klasy, i w państwo.

Do Saskiego Ogrodu, [chodziłam] z mamusią, albo z mamusią i koleżankami mamusi, albo z ciocią. Jako dziecko latałam za takim kołem z patyczkiem tam. Były takie alejki i tam ślicznie było. [Chodziłam] czasem na urodziny [do] jakieś koleżanki. I do babci i do dziadziusia – codziennie [chodziliśmy] tatuś, mamusia i ja.

Widziałam na wystawach różne zabawki, które chciałam, żeby mi kupili, coś dla lalek, jakiś serwis dla lalek albo jakąś kuchnie dla lalek, coś takiego. Mamusia mi mówiła przeważnie: „Ale nie mam pieniędzy.”. Potem mi kupili tą lalkę Shirley Temple i miałam ją do ostatniej chwili. Shirley Temple to w naszym wieku była artystka-dziecko i potem robili serie lalek, które wyglądały jak [ona].

Data i miejsce nagrania 2008-07-03, Lublin

Rozmawiał/a Tomasz Czajkowski

Transkrypcja Piotr Krotofil

Redakcja Weronika Prokopczuk

Prawa Copyright © Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Figure

Updating...

References

Related subjects :