• Nie Znaleziono Wyników

Test: 1.Jeśli przez przewodnik w czasie 10s przepłynął ładunek 150 C, to natężenie prądu ma wartość: a) 150 A b)15 A c)15 V 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Test: 1.Jeśli przez przewodnik w czasie 10s przepłynął ładunek 150 C, to natężenie prądu ma wartość: a) 150 A b)15 A c)15 V 2"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Dziś kolejna fizyka :

1. Zapiszcie temat : „Powtórzenie wiadomości z elektryczności”

2. Przeczytaj powtórzenie wiadomości z podręcznika str.112 - 113

3. Wykonacie w zeszycie test, zapisując w zadaniach rachunkowych obliczenia, wyniki proszę do soboty przesłać do sprawdzenia przez dziennik librus

4. Pomocą będzie podręcznik str.68 – 113 5. Test:

1.Jeśli przez przewodnik w czasie 10s przepłynął ładunek 150 C, to natężenie prądu ma wartość:

a) 150 A b)15 A c)15 V

2. Rzeczywisty kierunek przepływu prądu jest a) od + do –

b) od – do +

c) zależy od źródła prądu

3. Oblicz natężenie prądu, jaki płynie w przewodniku o oporze 2 Om, jeżeli przyłożone do niego napięcie wynosi 100 V.

a) 50 A b) 200 A c) 0,02 A

4. Jaki ładunek elektryczny przepłynął przez przewodnik w czasie 60 s, jeśli natężanie prądu wynosi 0,3 A

a)20 C b)180 C c)18 C

5. W czasie pracy ogniwa galwanicznego następuje zamiana:

a)energii mechanicznej w elektryczną b)energii chemicznej w elektryczną c)energii cieplnej w elektryczną

6. Napięcie na oporniku o oporze 2 kΩ, w którym płynie prąd o natężeniu 2 mA wynosi:

a)40 V b)4 V c)10 V

7. Symbolem oporu elektrycznego jest:

a)A

(2)

b) I c)R

8. Jeśli natężenie prądu płynącego przez przewodnik o długości 1m i średnicy przekroju poprzecznego 20 mm zwiększyło się 6 krotnie, to oznacza, że:

a)opór zmalał 6 – cio krotnie

b)napięcie źródła prądu wzrosło 6 – cio krotnie c)obie odpowiedzi są prawidłowe

9. Wskaż czynnik nie powodujący wzrost oporu w przewodniku elektrycznym:

a)wzrost długości przewodu b)wzrost temperatury

c)wzrost napięcia na jego końcach

10. Do przesunięcia ładunku o wartości 5 C użyto siły 100 N. Wiedząc, ze ładunek pokonał drogę 2 m, oblicz różnicę potencjałów.

a)250 V b)100 V c)40 V

11. Jeśli do końców przewodnika przyłożono napięcie 12 V, a przez przewodnik popłynął prąd o natężeniu 2 A, to opór przewodnika wynosi:

a)24 Ω b)6 Ω c)2/12 Ω

12. Amperomierz łączymy do obwodu:

a)szeregowo b)równolegle c)zależy od obwodu

13. Który , z dwóch miedzianych drutów o jednakowym przekroju poprzecznym i długości I - 15 cm i II - 5 cm, ma większy opór:

a)II - 3 razy b)I – 3 razy c)I - 10 razy

Powodzenia P.Laszek

Cytaty

Powiązane dokumenty

We show that the low-temperature negative magnetoresistance is anisotropic with respect to the magnetic field orientation, and its angular dependence reveals the appearance of

znaczących postaci świata teatru i filmu w kreowanie spektaklu oraz najlepszy dobór obsady wykonawczej produkcja staje się swoją własną reklamą. Budowaniu marki służy tu

Jeśli ktoś zadanie wykona, ale nie będzie mógł przesłać do sprawdzenia, proszę o przyniesienie do szkoły (np. na pendrive lub kartce), gdy jej

Elektroskop jest ładowany przez indukcję przy użyciu szklanej pałeczki, która uzyskała ładunek dodatni przez potarcie jedwabiem... Mały obiekt ma

Jeśli wszystkie klasy Hom(A, B) są zbiorami, to kategorię C nazywamy lokalnie małą... zastąpiony

Znaczna część ropy naftowej na świecie transportowana jest statkami, dlatego porty morskie zapewniają warunki bezpośredniej dostawy tego surowca bez konieczności

Pierwszego dnia Adam nakrywa do stołu, a Basia zmywa naczynia, drugiego dnia Basia nakrywa, Jurek zmywa, trzeciego – Jurek nakrywa, Adam zmywa.. Jurek nakrywał do stołu we

Natężenie prądu elektrycznego płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia między końcami tego

Na ile sposobów można spośród nich wybrać czteroosobową delegację, jeśli w skład delegacji nie może wchodzić żadne małżeństwo..

Przedstawi

mostka jest przedstawiony na

parametry diody stabilizacyjnej ( Zenera ).

przy takich samych wymiarach geometrycznych.. Tensometr jest wykorzystywany

1/2w nierówności nawet jeśli delta jest ujemna to i tak robimy wykres z którego

Aby odpowiedzieć na tak postawione pytania należy obliczyć pole powierzchni prostopadłościanu... Pole powierzchni tego prostopadłościanu

[r]

*Trzy pytania muszą dotyczyć OSÓB, dwa pytania MIEJSC, dwa PRZEDMIOTÓW, trzy pytania muszą dotyczyć WYDARZEŃ przedstawionych w książce (z początku, środka i

– Je suis veuf mais j’habite avec mon fils, ma belle-fille et ma petite- fille Mathilde. La cave –

W słoneczne dni powierzchnia ziemi rozgrzewa się, od niej nagrzewa się powietrze.. W sprzyjających warunkach powstają unoszące się pionowo strumienie

Rysunek pokazuje obserwowaną z Ziemi pozorną drogę Słońca po niebie i wysokość Słońca nad widnokręgiem w różnych po- rach rokuA. Uzupełnij ten rysunek, wpisując w

Po drodze do domu myślałem sobie, że to fajnie, że szkoła się skończyła, że nie będzie lekcji ani ćwiczeń, ani kar, ani zabawy na pauzach i że teraz nie

Według staroŜytnych Greków świat fizyczny składał się z Ŝywiołów, czyli wody, powietrza, ognia i ziemi?. Z ilu Ŝywiołów, według staroŜytnych Greków, składał

1) Dla relacji binarnej w zbiorze X={a,b,c,d,e,f,g} opisanej zadaną tablicą zbudować diagram Hassego i za jego pomocą wyznaczyć zbiór ograniczeń górnych i zbór ograniczeń