• Nie Znaleziono Wyników

Temat naszej lekcji : Muzyka i przyroda lekcja 2 – muzyka ilustracyjna Dwa tygodnie temu mówiliśmy o muzyce programowej która jest ściśle związana z muzyką ilustracyjną

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Temat naszej lekcji : Muzyka i przyroda lekcja 2 – muzyka ilustracyjna Dwa tygodnie temu mówiliśmy o muzyce programowej która jest ściśle związana z muzyką ilustracyjną "

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Muzyka klasa 5

Witam moje dzieci na lekcji muzyki.

Temat naszej lekcji : Muzyka i przyroda lekcja 2 – muzyka ilustracyjna

Dwa tygodnie temu mówiliśmy o muzyce programowej która jest ściśle związana z muzyką ilustracyjną . Poczytajcie i posłuchajcie muzyki na stronie e podręczniki w temacie który już zaczęliśmy:

https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/DIjC0yUDV/nAwHkKZi Pozdrawiam Anna Skóra

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przeciwsta- wia ono bowiem miłość – piosence, wchodząc w konflikt nie tylko z konwencją musicalową (gdzie przygotowanie widowiska z reguły jest metaforą docierania

„W muzyce podmiot który mówi nie jest obok swojej mowy, jak podpis znajdujący się na dole listu; i to o czym mówi nie jest poza jego mową, jako przedmiot.. Podmiot jest

W wierszu kamienna muzyka pojawia się kontekst baśniowy, który będzie ważny dla paralaksy 5: zza okularów.. Postaci z baśni często podróżują, trzymając się brody olbrzyma

Zgodnie z muzyką- dziecko maszeruje po pokoju na palcach kiedy nagranie muzyki jest głośne, a w przysiadzie kiedy muzyka jest cicha.. 2.Tańczące bibułki- przy nagraniu muzyki

Jakości te, dające odbiorcy szczególnie intensywne przeżycie istnienia, często charakteryzuje właśnie semantyczna „niewyrażalność” (zresztą egzystencjalna interpretacja

Wyrazy mają kilka znaczeń, zwróć uwagę na te znaczenia, które odnoszą się do muzyki?. https://www.youtube.com/watch?v=9E6b3swbnWg https://www.youtube.com/watch?v=YjXEeA-8FBE

Już jesień i latawców klucz A w kinach tyle pustych miejsc Z niedawnych zdarzeń ścieram kurz Babiego lata wątłą sieć, ooo... I jestem wiatrem, śpiewam wiatr I jestem łąką,

Zagadki słuchowe-Co słyszysz (rodzice uderzają o stół, klaszczą, gwiżdżą, itp). Rozwijanie słuchu fonematycznego” Jaki to

Egzotyczny, asymetryczny, wyrafinowany i frywolny w swej wymowie, intymny wręcz, nacechowany odniesieniami mitologicznymi tym razem do Wergiliuszowej sielanki, erotyką oraz

W sytuacji, kiedy ktoś lub coś Cię w Internecie zaniepokoi lub wystraszy, koniecznie opowiedz o tym rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej.. Nie ufaj osobom poznanym

Muzyka ilustracyjna i

• przeczytaj wiadomości o małych zespołach dętych i posłuchaj jak brzmią Trio stroikowe.. Kwintet dęty

Choć instrumenty te nie były jeszcze napędzane elektrycznie i ich brzmienie było czysto akustyczne, to w swoim założeniu są one uznawane za pierwszą zapowiedź muzyki konkretnej

nogramach Anny Jambor nazwa Pomorzanin oraz określenie pomorszczyzna poja­ wiają się także w kontekstach wskazujących na silne związki tego, co pomorskie,. z tym,

Przykładowo w publicznych zakładach opie- ki zdrowotnej są to: ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia

Dzieje się tak, ponieważ jajko ugotowane (szczególnie to na twardo) ma stały środek, a surowe nie może obracać się łatwo i szybko – jego płynny środek przesuwa się

Przenoszenie zakażenia COVID-19 z matki na dziecko rzadkie Wieczna zmarzlina może zacząć uwalniać cieplarniane gazy Ćwiczenia fizyczne pomocne w leczeniu efektów długiego

- zna i nazywa środki lokomocji, którymi podróżujemy: lądowe, wodne, powietrzne, - zna zasady bezpiecznej zabawy podczas wakacyjnego wypoczynku, zasady bezpiecznego korzystania

Radę zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony Przewodniczącemu na piśmie. Rada pracuje na posiedzeniach, które

czania” istoty ludzkiej... O osobiei która jest dzieckiem 221 Powiedzenie „Będziemy mieli dziecko” jest sądem mówiącym o osobie. Jesteśmy partnerem wobec osoby,

rodzina Latuszków, podobnie jak inne rodziny urzędni- ków państwowych (ojciec Leokadii, Józef, był policjantem), znalazła się w transporcie ewaku- acyjnym, którego

Na podstawie diagramów (podr. str.128 – struktura użytkowania ziemi)) podaj nazwę państwa, w którym największą powierzchnię zajmują:.. a)