• Nie Znaleziono Wyników

Informacja o podjętych działaniach na rzecz e-learningu w obecnej sytuacji epidemiologicznej.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Informacja o podjętych działaniach na rzecz e-learningu w obecnej sytuacji epidemiologicznej."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Koszalin 12 marca 2020 roku.

mgr inż. Dariusz Lech Kamiński – nauczyciel przedmiotów informatycznych - Zespołu Szkół nr 9 w Koszalinie

Informacja o podjętych działaniach na rzecz e-learningu w obecnej sytuacji epidemiologicznej.

Podstawowe informacje :

Każda klasa posiada własną podstronę z pozostawianymi dla uczniów materiałami i zadaniami, którą każdy uczeń zna.

Każdy z uczniów ma obowiązek od dnia 16 marca codziennie sprawdzać pocztę w oczekiwaniu na informacje przedmiotowe.

Szczegółowe wytyczne przedmiotowe:

Uczniowie klas 3TIA i 3TIB z przedmiotów Systemy Baz Danych oraz Pracownia Baz Danych realizują

indywidualne projekty, które mają dokończyć w domu i przysłać do mnie. Z każdym uczniem mam kontakt poprzez e-mail.

W następnym tygodniu uczniowie powinni oczekiwać e-mail zwrotnego z informacją o błędach w pracach i co należy poprawić oraz zadania dodatkowego.

Uczniowie klasy 3A z przedmiotu Eksploatacja Urządzeń Cyfrowych również realizują indywidualne projekty, które mają dokończyć w domu i przysłać do mnie. Z każdym uczniem mam kontakt poprzez e-mail. W następnym tygodniu uczniowie powinni oczekiwać e-mail zwrotnego z informacją o błędach w pracach i co należy poprawić oraz zadania dodatkowego.

Natomiast z przedmiotu Urządzenia i Sieci Cyfrowe uczniowie klasy 3A dostali do przygotowania tematyczne prezentacje i wystąpienia tematyczne na lekcji. Obecnie jesteśmy w trakcie ich realizacji. Z wszystkimi uczniami mam kontakt poprzez e-mail. W związku ze zmianą sytuacji i harmonogramu wystąpień oraz prezentacji, wszyscy uczniowie mają czas do dnia 23 marca na wykonanie swoich prezentacji i wysłania ich do mnie.

(temat w emailu jak zawsze : 3a-przezentacja-nazwisko, plik nazwany tak samo jak temat emaila).

Uczniowie klasy 1TIC z przedmiotu Podstawy Informatyki dostali do wykonania indywidualne tematy prezentacji według harmonogramu, który obecnie realizujemy. Z każdym z uczniów mam kontakt poprzez e-mail. Dodatkowo należy podczas tygodnia 16-20 marca utrwalić materiał, który przerabialiśmy na zajęciach, czyli :

1. Budowa i zasada działania dysku twardego komputera, 2. Rodzaje i parametry techniczne pamięci RAM.

3. Rodzaje i parametry techniczne CPU.

Materiał należy utrwalić z prezentacji i według zagadnień które zostaną podane na znanej uczniom stronie internetowej.

W następnym tygodniu należy oczekiwać dodatkowych informacji na e-mail.

Uczniowie klasy 4TIC mają obowiązek zaglądać codziennie na grupę klasową.

UWAGA !!!

Wszelkie zapytania przedmiotowe należy wysyłać na znany uczniom adres e-mail wpisując w temacie : klasa, nazwisko, temat. Na przykład : 3c, Ygrekowski, pytanie o ocenę z pracy. / 2X, Xiksinsky, prezentacja.

Pozdrawiam życząc zdrowia wam i waszym rodzinom.

Dariusz Kamiński.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Bezrobocie zmniejsza się – więcej osób wyrejestrowuje się z ewidencji urzędów pracy niż rejestruje

Jeśli wystąpienia, które zostaną wybrane do prezentacji na forum szkoły, będą dodatkowo oceniane przez nauczyciela, uczniowie powinni dowiedzieć się o tym jeszcze przed

Rolnicy, którzy otrzymali zakaz utrzymywania świń, w związku z nie spełnianiem zasad bioasekuracji, mogą składać wnioski do ARiMR (nabór ciągły) o

- spotkanie edukacyjne: W dniu 22.01.2019 pracownik OZ PSSE we Wrześni przeprowadził spotkanie edukacyjne ,,Bezpieczne wakacje zimowe (ferie)” dla dzieci uczestniczących w

Kalkulator biurowy: 12-pozycyjny wyświetlacz, 4 przyciski pamięci: MC, MR, M+, M-, Obliczanie marży [MU], Pierwiastek kwadratowy [√], Zmiana znaku [+/-], Kasowanie ostatniej

W poszczególnych powiatach naszego województwa ceny skupu mleka kształtowały się w granicach 1,50 - 1,95 zł/l.. Jak zawsze cena jest zróżnicowana, zależna przede

Narodowi demokraci, przez swoją akcję antyruską, przynieśli tylko szkodę naszemu społeczeństwu. Istotnie, działalność ich dała wyniki wprost przeciwne niż te

Skorzystajcie z Platformy edukacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej, na której jest e-podręcznik z „Informatyki”, a w nim to, co nam się dziś