• Nie Znaleziono Wyników

Nauka w „Akademii Pana Kleksa”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Nauka w „Akademii Pana Kleksa”"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Nauka w „Akademii Pana Kleksa”

1. Cele lekcji

a) Wiadomości Uczeń:

• zna treść „Akademii Pana Kleksa”,

• wie, jakie przedmioty lekcyjne były nauczane w bajkowej szkole,

• zapoznaje się ze specyficzną formą nauki w Akademii Pana Kleksa.

b) Umiejętności Uczeń:

• potrafi określić podstawową problematykę tekstu,

• potrafi trafnie posłużyć się cytatem i zinterpretować go,

• potrafi posługiwać się językiem w sposób bogaty i różnorodny,

• potrafi stworzyć czytelną notatkę lub notować w formie punktów, tabeli,

• doskonali umiejętności pracy z tekstem.

c) Postawy

Uczeń wie, jak ważna jest nauka w życiu każdego człowieka.

2. Metoda i forma pracy

Heureza, praca z tekstem, elementy dyskusji, praca indywidualna i zbiorowa, metoda zajęć praktycznych.

3. Środki dydaktyczne

Przedmioty (przygotowane w domu przez nauczyciela) potrzebne do odgadywania i łączenia ich z treścią lektury: lusterko, kłębek nici, globus, kartka z rozmazanym kleksem, magiczne sosy Kleksa – przygotowane np. z kolorowych farb pomieszanych z wodą.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

1. Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji i uświadamia im cele zajęć.

2. Na prośbę nauczyciela uczniowie opowiadają jak wyglądał dzień w Akademii Pana Kleksa. Wymieniają poszczególne czynności zgodnie z ich harmonogramem.

Następnie wymieniają nagrody i kary stosowne w bajkowej szkole (mogą korzystać z tekstu lektury).

(2)

b) Faza realizacyjna

1. Przy pomocy nauczyciela uczniowie ustalają harmonogram zajęć uczniów Kleksa.

2. Uczniowie wymieniają magiczne potrawy goszczące w jadłospisie Kleksa oraz jego wychowanków.

3. Uczniowie wymieniają nazwy poszczególnych lekcji i opowiadają o ich przebiegu (kleksografia, nauka przędzenia liter, lekcja o chorych sprzętach, geografia).

4. Nauczyciel pokazuje przygotowane wcześniej magiczne przedmioty, a uczniowie odgadują z jakim przedmiotem lekcyjnym są one związane. Opowiadają, na czym polegał dany przedmiot i jak przebiegała lekcja.

5. Uczniowie charakteryzują lekcje Pana Kleksa, wymieniają określenia dla nich właściwe (lekcje: żartobliwe, zabawne, wesołe, pouczające, interesujące, niebanalne, praktyczne, magiczne, łączące teorię z praktyką).

c) Faza podsumowująca

1. Uczniowie otrzymują do uzupełnienia tabelkę zawierająca nazwy przedmiotów lekcyjnych obowiązujących w szkole Kleksa (załącznik 1).

2. Uczniowie zastanawiają się dlaczego nauka w szkole Kleksa była taka wesoła i lubiana przez wychowanków?

5. Bibliografia

1. Brzechwa J., Akademia Pana Kleksa, SARA, Warszawa 2000.

2. Markowski A., Kultura języka polskiego, PWN, Warszawa 2005.

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia załącznik 1

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA – CZEGO UCZY? KLEKSOGRAFIA

PRZĘDZENIE LITER

LECZENIE CHORYCH SPRZĘTÓW

(3)

GEOGRAFIA

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

Cytaty

Powiązane dokumenty

When the method is based on the D35 size of the parent bed material 89% of calculated friction factors are within a factor of 2 of the observed values; 48% have discrepancy

Publikacja Литературная критика русской эмиграции первой волны, autorstwa Tatiany Giennadiewny Pietrowej, wydana w serii „Теория и история

Części modelu z tą Zasadą Specjalną otrzymują Zasady Specjalne: Wytrzymałość Psychiczna, Magiczna Ochrona (5+) oraz Magiczne Ataki.. Dodatkowo, Postacie z tą Zasadą

Kiedy dłoń wyciągam doń, Grzecznie liże moją dłoń I zabawnie szczerzy kły, Choć nie bywa nigdy zły!. Gdy psu kość dam, pies ją ssie, Bo to są

„ Wiosenne porządki” - opowieść ruchowa – Rodzic czyta dziecku tekst , dzieci pokazują go za pomocą ruchów.. Wiosenne porządki

• ślimak wysuwa się powoli z muszelki: wysuń język z buzi na górną wargę i przesuwaj powoli do góry. • huśtawka unosi się do góry i wraca na dół: wysuń język z buzi

technikum, poziom podstawowy Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe II. E.Holak, W.Lewiński, M.Łaszczyca,

Układy ASIC były projektowane pracochłonną metodą full eustom, jednak dzięki tej metodzie Autor miał dużą swobodę w doborze wymiarów tranzystorów oraz

To ćwiczenie można wykonać w dwojaki sposób – można przenosić elementy przy pomocy słomki przez „zasysanie”, lub przesuwać je lekkim dmuchaniem przez słomkę (dla

Zadaniem dziecka jest odgadnąć co zmieniło się w pokoju lub co z niego zniknęło.. Pamiętaj by zwrócić uwagę dziecka na to by zachować ostrożność i nie zdejmować

Ogromnym atutem bibliotekarza szkolnego jest też to, że może on zająć się literaturą chętnie czytaną przez uczniów, a nie wybraną ze spisu obowiązkowych

Osoba, która zaczyna jako pierwsza, rzuca kostką i posuwa się o wylosowaną ilość oczek.. Każde pole ma swój inny

W tym celu włożył do dużej brytfanny jeden płomyk świecy, położył na nim maleńki kawałeczek mięsa, wrzucił dwa szkiełka: jedno czerwone i

dzelkiem i innym kolorem wyznacz granicę między.. Karta pracy do e-Doświadczenia Młodego Naukowca opracowana przez: KINGdom Magdalena Król. Klasa III Tydzień 9

nymi osobami, które prowadzą zajęcia.. Karta pracy do e-Doświadczenia Młodego Naukowca opracowana przez: KINGdom Magdalena Król. Klasa II Tydzień 21

Przy pomocy nauczyciela uczniowie wypisują z tekstu lektury charakterystyczne zwroty i wyrażenia opisujące wygląd oraz charakter Kleksa.. Skojarzenia uczniów zostają zapisane na

Kiedy zespoły przygotują się do wystąpień (posiadają argumenty opracowane na podstawie lektury), nauczyciel rozpoczyna rozprawę sądową, prosi woźnego sądowego o zamknięcie drzwi

Na początku zajęć nauczyciel odczytuje fragment lektury, opisujący zwykły dzień w akademii. Następnie dzieli uczniów na grupy. W każdym zespole nie powinno być więcej niż 4

Magiczne przedmioty przygotowane przez nauczyciela (szkatułka z sekretami, świece, kolorowe szkiełka, złoty kluczyk, piegi, żabka, gwizdek, lusterko, pigułki na porost włosów,

3. Wyjaśnienie pracy domowej... Pękala b., Słowo o poloniście, Wyd. Jędrychowska M., Lektura i kultura. Szkice i artykuły metodycznedla nauczycieli języka polskiego,

https://www.youtube.com/watch?v=3Zdt_WV_TT0&list=PLpZ81D-sBsJ-wlqdSON3uPBl3weKBl34X Jeśli chcesz możesz posłuchać innych piosenek np.,, Zaklęcie doktora Paj-Chi –Wo”-prawda,

Zastosowanie metody AFLP do analizy DNA rzepaku ozimego The use of AFLP method for analysis of winter oilseed rape DNA.. Słowa kluczowe: rzepak ozimy, markery molekularne, AFLP

Celem niniejszej pracy była analiza podstawowych właściwości chem icznych silnie zdew astow anych gruntów rekultyw ow anych kom postam i z osadów ściekow ych.. MATERIAŁ