• Nie Znaleziono Wyników

Jeden dzień w Akademii pana Kleksa – opis sytuacji

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Jeden dzień w Akademii pana Kleksa – opis sytuacji"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Jeden dzień w Akademii pana Kleksa – opis sytuacji

1. Cele lekcji

a) Wiadomości Uczeń:

• zna treść lektury,

• zna zasady redagowania opisu sytuacji.

b) Umiejętności Uczeń:

• potrafi przygotować plan wydarzeń z przebiegu dnia w akademii,

• wybiera najważniejsze zdarzenia, czyta ze zrozumieniem,

• redaguje opis sytuacji.

2. Metoda i forma pracy

Praca w grupach

3. Środki dydaktyczne

• tekst lektury,

• brystol oraz kolorowe kartoniki w tych samych kolorach dla danej grupy,

• kredki.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Na początku zajęć nauczyciel odczytuje fragment lektury, opisujący zwykły dzień w akademii.

Następnie dzieli uczniów na grupy. W każdym zespole nie powinno być więcej niż 4 osoby.

Zespoły siadają na wyznaczonych miejscach w sali.

(2)

b) Faza realizacyjna

1. Przed zajęciami nauczyciel powinien przygotować salę tak, by dzieci mogły się przemieszczać bez trudu.

Każdy zespół ma swój kolorowy brystol oraz kartoniki – identyfikatory w charakterystycznym dla danej grupy kolorze.

2. Zadaniem każdego zespołu będzie narysowanie wielkiego zegara oraz zaznaczenie na jego tarczy tej części dnia, z którą kojarzy się im informacja umieszczona na instrukcji dla grupy

3. (załącznik 1).

4. Po wykonaniu zadania grupy dokonują prezentacji na forum.

c) Faza podsumowująca

Następnie nauczyciel prosi o wybranie jednego zdarzenia z lektury, które spodobało się uczniom najbardziej, i przygotowanie szczegółowego planu na jego temat.

Aby urozmaicić zajęcia, można najpierw poprosić uczniów, by spróbowali to zdarzenie zaprezentować za pomocą scenki pantomimicznej lub ilustracji.

Uczniowie muszą wypisać wszystkie szczegóły – zapisać je w formie dokładnego planu wydarzeń, a następnie zredagować opis sytuacji według schematu zaproponowanego przez nauczyciela (załącznik 2). Praca powinna liczyć przynajmniej 15 zdań pojedynczych rozwiniętych. W opisie nie może zabraknąć informacji dotyczących emocji bohaterów.

Uczniowie powinni zaznaczyć, w jaki sposób na daną sytuację reagowali wychowankowie pana Kleksa, co czuli w danym momencie.

5. Bibliografia

J. Brzechwa, Akademia pana Kleksa, Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 1999.

6. Załączniki

załącznik 1.

W tabeli umieszczono luźne skojarzenia, dotyczące codziennych wydarzeń w Akademii.

(3)

Odgadnijcie, o jakim zdarzeniu jest mowa i narysujcie je, a potem zamieście na planszy.

Jest to pora

sennych lusterek A teraz czas na odrobinkę nauki

Biedroneczki są

w kropeczki Z pompką w dłoni – pan Kleks

swych uczniów goni

Czas relaksu...

załącznik 2.

• określenie dokładnego miejsca zdarzenia (w której części Akademii rozrywa się zdarzenie),

• określenie pory dnia, godziny,

• wymienienie uczestników i określenie ich reakcji,

• omówienie przebiegu wydarzeń,

• omówienie rezultatów, skutków wydarzeń,

• omówienie zakończenia sytuacji,

• ocena.

7. Czas trwania lekcji

2 x 45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Scenariusz przeznaczony jest do realizacji w klasie 4.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Z wiedzy pozażródłowej wiadomo, że nie powstało początkowo studium teologii, prawo kanoniczne miało wykładać trzech profesorów, zaś prawo cywilne aż

Inny obrazkowy dowód wzoru na sumę liczb nieparzystych przedstawiono w deltoidzie 1/2012, zaś inny dowód wzoru na sumę sześcianów. – w

W pracy przedstawiono potwierdzającą metodę oznaczania chloropromazyny w nerkach trzody i bydła oraz moczu przy zastosowaniu techniki LC-MS/MS speł- nijcej wymagania Decyzji Komisji

Zdrowe, silne i wyćwiczone dziecko, mając dwa lata, może wytrzymać już dość silny ucisk. Wtenczas można dla uniknięcia zmęczenia rąk naciskać nie pracą mięśni ramion

Zakresy szczegółowe obejmują zabiegi refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia wymienione w kata- logu świadczeń medycznych jako procedury chirurgii jednego dnia.. Te same

Jeżeli w grupie są uczniowie, którzy znają Berlin, tworzą oddzielną grupę doradców, którzy pomagają innym w podjęciu decyzji, a w fazie prezentowania wyników pracy uczniowie

W tym celu włożył do dużej brytfanny jeden płomyk świecy, położył na nim maleńki kawałeczek mięsa, wrzucił dwa szkiełka: jedno czerwone i

W 1994 roku świat zobaczył zupełnie nowy samochód – Toyotę RAV4.. Od tamtej chwili już nic nie było takie,

Organizator zastrzega sobie prawo do niewnoszenia przez kluby wniosków, protestów i skarg w formie pisemnej, elektronicznej, multimedialnej (filmy, zdjęcia itp.) W sprawach

Przenoszenie zakażenia COVID-19 z matki na dziecko rzadkie Wieczna zmarzlina może zacząć uwalniać cieplarniane gazy Ćwiczenia fizyczne pomocne w leczeniu efektów długiego

Skoro się dało słowo honoru – należy go dotrzymać, zwłaszcza kiedy się jest gąsienicą.. I gąsienica wpełzła

Spośród lanych zabytków w ym ienić można brązową k lam erkę esowatą typu A, wtórnie zw iniętą ósem kow a to brązow e sz p ile profilow ane grupy lVa

PRZYŁĄCZANIE WIOSEK DO INN YC H PARAFII (1866-1915) innej parafii urzędy cywilne i kościelne często podają sprzeczne relacje, co powoduje dodatkowe badania i opóźnia

Dziecko z Rodzicem tworzy parę, jedna osoba staje w rozkroku, a druga czołga się pod jej nogami2. Następnie następuje

7 Dodajmy, że william Devereaux junior pisuje do tej samej gazety co jego matka, i jej także nie potrafi się w żadnym aspekcie przeciwstawić. 8 saul Bellow,

Zabrali mnie do domu dziecka, [tam zrobili mi] badania lekarskie [i] stwierdzili, że jestem chora na płuca, to się wzięło [jeszcze] z getta. Jeden z moich wujków miał gruźlicę

przemieniać się w ciebie uczestnicząc w Jego życiu?.. 14 marca

Obserwuje, jak kartka odsuwa się od twarzy, kiedy się na nią dmucha. Gdy kartka wróci na swoje miejsce, dziecko skupia uwagę na jej kontakcie

W Konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania oraz adres do

d) wyjeżdżający w roku akademickim, w którym kończą studia I stopnia w semestrze zimowym, mogą ubiegać się o wyjazd tylko na semestr zimowy (tj. ostatni semestr studiów I

Przy pomocy nauczyciela uczniowie wypisują z tekstu lektury charakterystyczne zwroty i wyrażenia opisujące wygląd oraz charakter Kleksa.. Skojarzenia uczniów zostają zapisane na

Kiedy zespoły przygotują się do wystąpień (posiadają argumenty opracowane na podstawie lektury), nauczyciel rozpoczyna rozprawę sądową, prosi woźnego sądowego o zamknięcie drzwi

Przedmioty (przygotowane w domu przez nauczyciela) potrzebne do odgadywania i łączenia ich z treścią lektury: lusterko, kłębek nici, globus, kartka z rozmazanym kleksem, magiczne