Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 7 w Częstochowie na rok szkolny 2017/2018 Kalendarz imprez, uroczystości, konkursów, zawodów, wydarzeń, działań.

Pełen tekst

(1)

1

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 7 w Częstochowie na rok szkolny 2017/2018

Kalendarz imprez, uroczystości, konkursów, zawodów, wydarzeń, działań.

Termin Zadania Organizatorzy/ Odpowiedzialni Miejsce, zakres imprezy

wrzesień 2017

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 Powitanie uczniów klas IV - VII SP Spotkania integracyjne w klasach

Dyrekcja Szkoły Wychowawcy klas

uroczystość szkolna

Warsztaty adaptacyjno- integracyjne dla uczniów klas IV-VII

Wychowawcy klas Pedagog

szkoła

Warsztaty „Co to znaczy zgrana klasa?” dla uczniów klas IV-VII I i II-III

Wychowawcy klas Pedagog

szkoła

Diagnoza oczekiwań rodziców co do realizacji zadań z zakresu wychowania i profilaktyki.

Wychowawcy klas Pedagog

szkoła

Akademia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018

Anna Machura

Małgorzata Miłkowska - Nylec

uroczystość szkolna Spotkania Zespołów przedmiotowych - opracowanie

planów pracy na rok 2017/18

Wioletta Glanda,

Edyta Gąszczak, Katarzyna Sobieraj Żaneta Trąbczyńska, Członkowie zespołów

szkoła

Wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego Samorząd Uczniowski

Roman Ociepa, Piotr Merenda

szkoła

„Powitanie na wesoło” uczniów klas IV - VII SP Dyrekcja Szkoły Pedagog

Wychowawcy klas Wyznaczeni nauczyciele

wyjazd integracyjny

(2)

2 Ogłoszenie Międzyklasowego Konkursu na prezentację

multimedialną nt. „Ja, moja klasa, moje gimnazjum”

oraz innych konkursów międzyklasowych

organizowanych w ciągu roku szklonego, będących elementem przedsięwzięć wychowawczych i

profilaktycznych o Nagrodę Dyrektora SP nr 7.

Pedagog szkoła

Stworzenie siatki pomocy koleżeńskiej: ustalenie przez wychowawców klas z uczniami (za zgodą rodziców) zasad kontaktowania się, udzielania i korzystania z pomocy w sytuacji dłuższej nieobecności ucznia w szkole spowodowanej usprawiedliwioną nieobecnością.

Wychowawcy klas szkoła

Szkolenie dla Rodziców uczniów kl. IV-VII nt.

„Organizowanie i udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej

w świetle nowych regulacji prawnych” oraz „Pierwsze kroki w nowej szkole”.

Pedagog rodzice uczniów klas IV-VII

Szkolenie dla uczniów kl. III i ich rodziców nt.

„Egzamin gimnazjalny - zasady”, „Dostosowanie warunków i form przeprowadzania w roku szk. 2017 - 18 egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, „Od czego zależy trafny wybór zawodu i szkoły?”

Pedagog rodzice uczniów klas III

Analiza egzaminu gimnazjalnego 2017 Dyrektor Szkoły Zespoły przedmiotowe Zespół ds. analizy i poprawy wyników egzaminu gimnazjalnego Zespół ds. EWD

szkoła

Test diagnozujący z matematyki w oddziałach czwartych SP „Lepsza szkoła” - sesja 1

Nauczyciele matematyki Iwona Pala

szkoła

Dyskoteka szkolna SU szkoła

Wygrajmy razem – zawody integracyjne na wesoło Żaneta Trąbczyńska , Beata Heppner, Mariola Sojda

Hala sportowa

(3)

3 październik

2017

Dzień Edukacji Narodowej Wioletta Gradek - Konieczna Anna Jamrozińska - Ciura

Adam Makówka, Anna Kolczarek

uroczystość szkolna

Dzień Chłopaka Wychowawcy klas

SU

szkoła Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

2-8.10.2017r.

Pedagog szkoła

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 10.10.2017 Pedagog

Pracownicy PPP Nr 3

Nauczyciele biologii i przyrody

szkoła

Kampania Białych Serc Europejski solidarny protest przeciw narkotykom i przemocy „Powiedz STOP uzależnieniom” 12-22.10.2017r.

Pedagog

Wychowawcy klas SU

szkoła

Inauguracja Kampanii Pola Nadziei Klub Młodego Wolontariusza szkoła Inauguracja projektu „Tolerancja dla

niepełnosprawności” (kl. VII, II)

Pedagog

Pracownik PPP Nr 3

szkoła Zbiórka środków do pielęgnacji i higieny osobistej dla

małych pacjentów ZOL przy ul. Michałowskiego w Częstochowie

Klub Młodego Wolontariusza szkoła

Grosz do grosza SU szkoła

Wycieczka fakultatywna do Oświęcimia Wychowawcy klas III Wyznaczeni nauczyciele

Oświęcim Szkolenie „Bezpieczna droga do szkoły” dla uczniów

klas IV

Pedagog

Funkcjonariusze Policji

szkoła

Warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla klas VII Pedagog

Funkcjonariusze Policji

szkoła

Konkurs Wiedzy o Książce, Bibliotece i Mediach Wieczorek Kamila szkoła Międzyszkolny Event Lekkoatletyczny „Lekkoatletyka

dla każdego”

Żaneta Trąbczyńska, CKS Budowlani

hala

Zacznij od Lekkiej – projekt badawczy PZLA, Netsle, SGGW

Żaneta Trąbczyńska, PZLA, CKS Budowlani

hala

(4)

4 listopad

2017

Konkursy Śląskiego Kuratora Oświaty 1)dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe z:a)Języka

Polskiego, b)Matematyki, c)Języka Angielskiego, d)Języka Niemieckiego, e)Historii;

2)dla uczniów dotychczasowych gimnazjów Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe z:

a)Języka Polskiego, b)Matematyki, c)Biologii, d)Języka Angielskiego, e)Historii, f)Geografii, g)Wiedzy o Społeczeństwie, h)Fizyki, i)Chemii, j)Języka Niemieckiego,

Dyrektor Szkoły

Liderzy Zespołów przedmiotowych Nauczyciele powołani do komisji konkursowych

etapy szkolne

Przygotowanie uczniów do Powiatowego Turnieju Matematyczno - Przyrodniczego Czar Par”

Nauczyciele przedmiotów matematyczno - przyrodniczych

szkoła Eliminacje szkolne do XVII edycji Ogólnopolskiego

Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

Wioletta Glanda Roman Ociepa

szkoła

Eliminacje szkolne do V Powiatowego Turnieju Chemicznego „Młody chemik”

Tomasz Tyrała szkoła

Apel z okazji Dnia Niepodległości Katarzyna Kosmala Anna Szymańska

uroczystość szkolna

Dzień Życzliwości i Pozdrowień Pedagog

SU

szkoła 20 listopada IV Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka Pedagog

Wychowawcy klas

Nauczyciele historii i WOS

szkoła

Andrzejki szkolne SU szkoła

Dyskoteka szkolna SU szkoła

Konkurs recytatorski poezji Haliny Poświatowskiej Beata Stachowicz, Edyta Gąszczak konkurs szkolny Konkurs plastyczny „ Koty Poświatowskiej” Małgorzata Sosna konkurs szkolny Konwersacje z języka niemieckiego w Instytucie

Goethego w Krakowie

Anna Machura Kraków

(5)

5 grudzień

2017

Próbny egzamin gimnazjalny (badanie diagnostyczne) dla uczniów klas trzecich

Z-ca Dyrektora Szkoły

Przewodniczący zespołu ds. analizy i poprawy wyników egzaminu

gimnazjalnego

szkoła

Światowy Dzień Walki z AIDS (1.12.17r.) Udział uczniów w konkursie wiedzy nt. HIV/AIDS oraz obchodach tego Dnia

Pedagog

Nauczyciele biologii

szkoła

Jak zostać św. Mikołajem? Mikołajkowe przedstawienie dla dzieci i osób z niepełnosprawnościami

Klub Młodego Wolontariusza szkoła

Eliminacje szkolne do Powiatowego Turnieju

„Matematyczno - Przyrodniczego Czar Par” Alicja Miedzińska Iwona Pala

szkoła

Mikołajkowy Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt „Lepiej grać niż brać”

P.Merenda hala

Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – II etap

Wioletta Glanda Roman Ociepa

szkoła

Góra Grosza SU szkoła

Zbiórka odzieży i zabawek dla Domu Małego Dziecka SU szkoła

Spotkania Wigilijne w klasach Koncert kolęd

Wychowawcy klas

Paweł Sołtysik szkoła - zespoły klasowe uroczystość szkolna styczeń

2018

Analiza próbnego egzaminu gimnazjalnego dla uczniów klas trzecich (badania diagnostycznego)

Koordynator egzaminu

Liderzy zespołów przedmiotowych Zespoły nadzorujące egzamin Zespół ds. analizy i poprawy wyników egzaminu gimnazjalnego Dyrekcja Szkoły, Wychowawcy klas

szkoła

Eliminacje szkolne do Powiatowego Konkursu

„Matematyka w geografii”

Alicja Miedzińska Wioletta Glanda

szkoła

Tydzień z Wielką Orkiestra Świątecznej Pomocy Klub Młodego Wolontariusza szkoła Dzień Babci i Dziadka (kl. IV-V) Wychowawcy klas

Nauczyciele plastyki i techniki

szkoła

(6)

6 Eliminacje szkolne do Powiatowego Konkursu

„Matematyka w banku” Alicja Miedzińska

Iwona Pala

szkoła Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy Parki

Krajobrazowe Polski” – III etap Wioletta Glanda Roman Ociepa

Zawiercie

Spartakiada Przedszkolaka Nauczyciele wychowania fizycznego szkoła

luty 2018

Konkursy Śląskiego Kuratora Oświaty Dyrektor Szkoły

Liderzy Zespołów Przedmiotowych

etapy powiatowe Udział w Powiatowym Turnieju Matematyczno -

Przyrodniczym Czar Par”

Nauczyciele przedmiotów matematyczno - przyrodniczych

SP 53 Przedsięwzięcie wych.-profilakt. „Moda na

bezpieczeństwo i zdrowie”, w tym

Dzień Ochrony Danych Osobowych oraz DBI (28.01.2018r., 8.02.2018r.)

Pedagog

Wychowawcy klas Nauczyciele informatyki Nauczyciele

szkoła

Powiatowy Turniej Chemiczny „Młody chemik” – II etap

Tomasz Tyrała

Dyskoteka szkolna SU szkoła

Walentynki szkolne SU szkoła

Apel podsumowujący osiągnięcia uczniów w I półroczu SU szkoła Turniej Piłki Nożnej „Siódemka Cup” Żaneta Trąbczyńska , Wojciech

Turek

hala

marzec 2018

Szkolny konkurs na temat „ Polskiego Państwa Podziemnego”

Anna Szymańska Katarzyna Kosmala

szkoła

Dzień Samorządności SU szkoła

Zajęcia psychoedukacyjne „Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym” dla uczniów klas III G

Pedagog Pracownik CIZ

szkoła

Warsztaty fizyczno-chemiczne (połączone z realizacją projektu edukacyjnego)

Konrad Śpiewak Tomasz Tyrała

szkoła

Eliminacje szkolne do Powiatowego Konkursu

„Matematyka w banku”

Alicja Miedzińska Iwona Pala

szkoła Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy Parki

Krajobrazowe Polski” – IV etap

Wioletta Glanda Roman Ociepa

Będzin

(7)

7 Szkolny konkurs dla uczniów SP „Wiem więcej” Nauczyciele przedmiotów

matematyczno - przyrodniczych

szkoła Powiatowy Konkurs „Matematyka w geografii” –

etap II

Wioletta Glanda,

Alicja Miedzińska I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” Iwona Pala szkoła Ogólnopolski konkurs języka angielskiego FOX 2018 Katarzyna Duraj szkoła IV Środowiskowy Punkt Informacyjny o Szkołach

Ponadgimnazjalnych dla uczniów klas II-III G i VII SP

Pedagog

Emilia Sobolewska

Wychowawcy klas, nauczyciele

szkoła

Jurajski Powiatowy Konkurs Geograficzny – etap I Wioletta Glanda szkoła

Dzień Kobiet Wychowawcy klas szkoła

Gazetka okolicznościowa - rocznica zbrodni katyńskiej Katarzyna Kosmala, Anna Szymańska

szkoła kwiecień

2018

Szkolny turniej przyrodniczy dla uczniów klas V-VI

„Z przyrodą na co dzień”

Adam Makówka szkoła

Udział w Kampanii „Pola Nadziei” Klub Młodego Wolontariusza szkoła

Egzamin gimnazjalny Dyrekcja Szkoły szkoła

Szkolny konkurs na pisankę lub kartkę wielkanocną Emilia Sobolewska szkoła Zorganizowanie Powiatowego Konkursu „Matematyka

w banku”

Alicja Miedzińska, Iwona Pala szkoła Międzyszkolny Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej

Chłopów „Lepiej grać niż brać”

Barbara Ulewicz hala

Światowy Dzień Zdrowia Żaneta Trąbczyńska, Ida Tamioła, Pedagog

szkoła

maj 2018

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja Agnieszka Małolepsza Anna Szymańska

uroczystość szkolna

Konkurs międzyklasowy na temat Konstytucji 3 maja Katarzyna Kosmala Anna Szymańska

szkoła 31 maja Światowy Dzień bez Papierosa (konkurs

plastyczny, happening)

Pedagog

Nauczyciele przyrody i biologii

szkoła

(8)

8

Dzień Matki (kl. IV -V) Wychowawcy klas

Nauczyciele plastyki i techniki

szkoła Szkolny konkurs o UE „ Wiesz - wygrywasz” Edyta Gąszczak

Wioletta Glanda

szkoła

Apel z okazji Dnia Europy Edyta Gąszczak uroczystość szkolna

Konkurs „Polska Piastów” Katarzyna Kosmala

Anna Szymańska

Szkoła Podstawowa nr 16 w Częstochowie

Szkolny konkurs „Mistrz Rachunku” Alicja Miedzińska i nauczyciele matematyki

szkoła (uczestniczą wszyscy uczniowie szkoły)

Test przyrodniczy – „Młody przyrodnik” Adam Makówka szkoła

VII edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego

„Mistrz rachunku”

Nauczyciele matematyki Żarki Letnisko Próbny egzamin gimnazjalny (badanie diagnostyczne)

dla uczniów klas drugich – przygotowanie i sprawdzanie

Z-ca Dyrektora Szkoły

Przewodnicząca Zespołu ds. analizy i poprawy wyników egzaminu gimnazjalnego

Nauczyciele przedmiotów

szkoła

Finał Jurajskiego Powiatowego Konkursu Geograficznego

Wioletta Glanda Myszków

Bieg uliczny "Z Siódemką na 7-kę" Żaneta Trąbczyńska, Katarzyna Sobieraj, Wyznaczeni nauczyciele

szkoła Szkolny Konkurs z języka niemieckiego Anna Machura, Anna Jamrozińska –

Ciura, Anita Tomalska

szkoła Szkolny Konkurs z języka angielskiego dla wszystkich

oddziałów

Małgorzata Miłkowska-Nylec szkoła

czerwiec 2018

Szkolne Oskary Beata Stachowicz , Konrad Śpiewak

Katarzyna Sobieraj

uroczystość szkolna Dzień Dziecka - Wybór Najsympatyczniejszych

Koleżanek i Kolegów

Pedagog

Wychowawcy klas SU

szkoła

Zorganizowanie konwersacji z języka niemieckiego w Instytucie Goethego w Krakowie

Anna Machura Kraków

Szkolny Konkurs Ekologiczny „O zielone drzewko” Wioletta Glanda, Roman Ociepa szkoła

(9)

9 Apel podsumowujący osiągnięcia uczniów w II półroczu SU uroczystość szkolna

Podsumowanie Międzyklasowego Konkursu na prezentację multimedialną nt. „Ja, moja klasa, moje gimnazjum” o Nagrodę Dyrektora SP nr 7. Spotkanie całej społeczności szkolnej podsumowujące działania wychowawczo-profilaktyczne w br. szk.

Pedagog

Wychowawcy klas

szkoła

Testy diagnozujące dla uczniów na koniec klasy

czwartej analiza wyników udział projekcie badawczym

„Lepsza szkoła”

Nauczyciele języka polskiego, matematyki

szkoła

Analiza próbnego egzaminu gimnazjalnego (badania diagnostycznego) dla uczniów klas drugich

Zespół ds. analizy i poprawy wyników egzaminu gimnazjalnego

szkoła Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018 Edyta Gąszczak, Anita Tomalska

Tomasz Tyrała

uroczystość szkolna Przygotowanie rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 Alicja Miedzińska, Ida Tamioła

W roku szkolnym 2017/18 podejmowane będą następujące zadania:

Zadania związane ze strategią wychowawczą i profilaktyczną szkoły

Konkursy wiedzy, tematyczne, artystyczne (wg kalendarza, na bieżąco)

Zbiórka surowców wtórnych w ramach Edukacji Ekologicznej

Zdjęcia i notatki z uroczystości szkolnych na stronę szkoły - cały rok (E. Sobolewska)

 Praca na rzecz szkoły - budowa zabawek magnetycznych – II półrocze (K. Śpiewak)

Realizacja projektu „Tolerancja dla niepełnosprawności”

 Realizacja VIII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane - Twoja sprawa”

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :