Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Download (0)

Full text

(1)

ZPP-2810-01/22

1 Zakopane, dnia 11.02.2022r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-01/22

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SWZ

W odpowiedzi na zadane pytania dotyczące postępowania przetargowego na: „Sukcesywną dostawę materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem„

Działając na podstawie art. 284 ust. 2, 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) przesyłam Państwu treść pisemnych pytań i odpowiedzi związane z udzielonymi wyjaśnieniami na zadane pytania dotyczących przedmiotowej SWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pyt: 1. Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych dla rozmiaru CH 10 o długości 400 mm, pozostałe rozmiary 600 mm, reszta parametrów zgodna z SIWZ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane parametry produktu.

Pyt. 2. Pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści elektrody 45x43 mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane parametry produktu.

Pyt. 3. Pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m2?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane parametry produktu.

Pyt. 4. Pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści propozycję przeliczenia pozycji 11.

Pyt. 5. Pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści gazę bawełnianą o powierzchni 1m2?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane parametry produktu.

Pyt. 6. Pozycja 21

(2)

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków w opakowaniu a’90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści propozycję przeliczenia pozycji 21.

Pyt. 7. Pozycja 22-24

Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu folia-papier?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane parametry produktu.

Pyt. 8. Pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści kraniki wykonane z poliwęglanu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane parametry produktu.

Pyt. 9. Pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści propozycję przeliczenia pozycji 29.

Pyt. 10. Pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści miski nerkowate o pojemności użytkowej 300 ml, maksymalna pojemność 900 ml?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane parametry produktu.

Pyt. 11. Pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową myjkę do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączonej obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane, rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60g/m2, niezwężana w nadgarstku, zgrzewana termicznie?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane parametry produktu.

Pyt. 12. Pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=12szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści propozycję przeliczenia pozycji 34.

Pyt. 13. Pozycja 36

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje wydzielenia wskazanych pozycji do odrębnego pakietu zgodnie z treścią SIWZ.

Pyt. 14. Pozycja 46

Czy Zamawiający dopuści opatrunki pakowane a’25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści propozycję przeliczenia pozycji 46.

Pyt. 15. Pozycja 48

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku pakowanego a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści propozycję przeliczenia pozycji 48.

Pyt. 16. Pozycja 49

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku pakowanego a’30 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

(3)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści propozycję przeliczenia pozycji 49.

Pyt.17. Pozycja 54 – 56

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki pakowane a’15 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści propozycję przeliczenia pozycji 54-56.

Pyt.18. Pozycja 57

Czy Zamawiający dopuści podkład perforowany co 38cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane parametry produktu.

Pyt.19. Pozycja 57

Czy Zamawiający dopuści podkład 2 warstwowy: bibuła 23g + folia PE 10g/m2?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane parametry produktu.

Pyt.20. Pozycja 57

Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 40m z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane parametry produktu.

Pyt.21. Pozycja 57

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z 2 x celuloza ( 2 x 18g/m2) oraz foli PE 16μm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane parametry produktu.

Pyt.22. Pozycja 58

Czy Zamawiający dopuści podkład perforowany co 38cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane parametry produktu.

Pyt.23. Pozycja 58

Czy Zamawiający dopuści podkład 2 warstwowy: bibuła 23g + folia PE 14g/m2?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane parametry produktu.

Pyt.24. Pozycja 58

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 58cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane parametry produktu.

Pyt.25. Pozycja 59

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz jałowy 100ml?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane parametry produktu.

Pyt.26. Pozycja 62

Czy Zamawiający dopuści przylepiec w opakowaniu a’6szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści propozycję przeliczenia pozycji 62.

Pyt. 27. Pozycja 63

Czy Zamawiający dopuści przylepiec w opakowaniu a’24szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści propozycję przeliczenia pozycji 63.

Pyt.28. Pozycja 64

(4)

Czy Zamawiający dopuści przylepiec w opakowaniu a’12szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści propozycję przeliczenia pozycji 64.

Pyt.29. Pozycja 65

Czy Zamawiający dopuści przylepiec w opakowaniu a’12szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści propozycję przeliczenia pozycji 65.

Pyt.30. Pozycja 66

Czy Zamawiający dopuści przylepiec w opakowaniu a’12szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści propozycję przeliczenia pozycji 66.

Pyt.31. Pozycja 70

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane parametry produktu.

Pyt. 32., Pozycja 77-80

Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml z 10%

rozszerzeniem skali do 2,2ml, 5,5ml, 11ml 22ml?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane parametry produktu.

Pyt. 33. Pozycja 79

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki w opukaniu a’50 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści propozycję przeliczenia pozycji 79.

Pyt. 34. Pozycja 93

Czy Zamawiający dopuści zatyczkę do cewnika sterylną?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane parametry produktu.

Pyt: 35. Pozycja 40

Z uwagi na dokonane przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym ograniczenie konkurencji do wyrobu konkretnego producenta (poprzez podanie w opisie przedmiotu zamówienia w pakiecie zbiorczym, pozycja nr 40- opisu katalogowego wyrobu konkretnego producenta), wnosimy o przestrzeganie przez Zamawiającego przepisu zawartego w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Konkretyzując, wnosimy o dopuszczenie pasków testowych, które charakteryzują się: rodzaj próbki krwi do badania: świeża próbka pełnej krwi kapilarnej uzyskanej z opuszki palca lub krew żylna; paski zawierające enzym GDH-FAD, który nie interferuje z tlenem zawartym w krwi pacjenta; duży ekran z podświetlanymi cyframi (czytelność wyniku, ułatwia pracę personelu o zmroku); podświetlana szczelina (ułatwia umieszczenie paska testowego); możliwość prezentacji wyniku w jednostkach mmol/l, zamiennie mg/dl; objętość próbki krwi konieczna do wykonania badania:

0,5ul; czas pomiaru: 5 sekund; automatyczne kodowane glukometru (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów)- łatwość w obsłudze bez dodatkowych czynności sprawdzających;część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem po pomiarze (funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu

(5)

pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta); zakres pomiaru: dolna granica zakresu - ≤ 20mg/L; górna granica zakresu - ≤ 600 mg/dL; kapilara zasysająca znajduje się na szczycie paska testowego (wygoda pomiaru kropli krwi); termin przydatności pasków testowych po otwarciu fiolki a la 50 szt. wynosił minimum 6 miesięcy; bezpłatny płyn kontrolny w zestawie z glukometrem (możliwość kontroli glukometru przed pierwszym użyciem); zaoferowane paski testowe do glukometrów to wyrób medyczny refundowany;

posiadamy certyfikat z weryfikacji ISO 15197:2015 ( przeprowadzony i zatwierdzony przez notyfikowaną jednostkę TUV Rheinland Polska Sp. o.o.)- parametry z normy ISO 15197:2015 są zalecane przez wytyczne PTD ; glukometr z dożywotnią gwarancją;

Informujemy, że glukometry do w/w pasków testowych zostaną przez nas dostarczone bezpłatnie.

Odpowiedź: Zamawiający określił parametry techniczne jakie musi spełnić powyższy produkt, należy stosować się do siwz.

Pyt. 36. Pozycja 40

Informujemy że glukometr i paski testowe powinien spełniać pełny zakres normy EN IS0 15197:2015 obejmujący punkty od 1. do 8. Norma EN ISO 15197:2015 jako norma zharmonizowana została opublikowana w maju 2016 w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej z okresem przejściowym do 30 czerwca 2017 roku, co w praktyce oznacza, ze po tym terminie wszystkie glukometry i paski testowego będą musiały ją spełniać. W związku z powyższym we wszystkich postepowaniach, w których umowa nie zakończy się przed 01.07.17r zamawiający obowiązkowo powinni wymagać od producentów

dostarczenie certyfikatu z weryfikacji na zgodność z normą EN ISO 15197:2015 w pełnym jej zakresie. Czy wymagają Państwo:

a) glukometru, który spełnia normę EN ISO 15197:2015?

b) dołączenia do oferty certyfikatu z normy ISO 15197:2015 w języku polskim, wystawionego przez niezależną jednostkę notyfikowaną?

potwierdzenie na spełnienie normy ISO 15197: 2015 w instrukcji pasków testowych w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający opisał parametry techniczne jakie muszą spełniać produkty, informuje również w/w postępowanie nie zawiera zakupu gleukometrów należy stosować się do siwz.

Pyt.37. Pozycja 40

Czy Zamawiający wymaga specyfikacji w rzeczonej pozycji dla kompatybilnych z glukometrami pasków, aby do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują BEZPOŚREDNIO WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu. Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku (Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.

Odpowiedź: Zamawiający opisał parametry techniczne jakie muszą spełniać produkty, oraz zawarł informację o braku możliwości składania ofert częściowych informuje, również w/w postępowanie nie zawiera zakupu gleukometrów należy stosować się do siwz.

(6)

Pyt.38 Pozycja 40

Czy Zamawiający wymaga glukometr, którego pamięć wynosi co najmniej 600 ostatnich pomiarów?

Odpowiedź: Zamawiający opisał parametry techniczne jakie muszą spełniać produkty, informuje również w/w postępowanie nie zawiera zakupu gleukometrów należy stosować się do siwz..

Pyt.39. Pozycja 40

Czy Zamawiający wymaga glukometr z podświetlaną szczeliną paskową oraz z podświetlonym ekranem?

Odpowiedź: Zamawiający opisał parametry techniczne jakie muszą spełniać produkty, informuje również w/w postępowanie nie zawiera zakupu gleukometrów należy stosować się do siwz.

Pyt.40 Pozycja 40

Czy Zamawiający wymaga paski zawierające enzym GDH-FAD, który nie interferuje z tlenem zawartym w krwi pacjenta?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie określił parametru dotyczącego enzym GDH-FAD, który nie interferuje z tlenem zawartym w krwi pacjenta.

Pyt.41. Pozycja 40

Czy Zamawiający wymaga pasków testowych o temperaturze przechowywania min. 2-32 st C?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie określił parametru dotyczącego temperatury przechowywania

Pyt.42. Pozycja 40

Czy Zamawiający wymaga system do monitorowania glukozy z funkcją Dual Color, który pomaga szybko zinterpretować wynik poziomu glikemii ( po wykonaniu pomiaru, na

glukometrze pojawia się kolor zielony/czerwony w zależności od poziomu glikemii Pacjenta)?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie określił parametru dotyczącego system do monitorowania glukozy z funkcją Dual Color, który pomaga szybko zinterpretować wynik poziomu glikemii Pyt.43. Pozycja 40

Czy Zamawiający wymaga glukometr, który wyświetla symbol ostrzeżenia ketonowego w przypadku wyniku większego lub równego 240 mg/dl ( 13,3 mmol/l)?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający opisał parametry techniczne jakie muszą spełniać produkty, informuje również w/w postępowanie nie zawiera zakupu gleukometrów należy stosować się do siwz.

Pyt: 44. Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści dwa otwory boczne naprzeciwległe?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane parametry produktu.

Pyt: 45. Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze CH 10 o długości 400 mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane parametry produktu.

Pyt: 46. Pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 50 mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane parametry produktu.

Pyt: 47. Pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści myjki wykonane w całości z włókniny poliestrowej?

(7)

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane parametry produktu.

Pyt: 48. Pozycja 57

Czy Zamawiający dopuści podkład składający się z jednej warstwy bibuły o gramaturze 23g +jedna warstwa folii 10g?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane parametry produktu.

Pyt: 49. Pozycja 57

Czy Zamawiający dopuści perforację co 38 cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane parametry produktu.

Pyt: 50. Pozycja 58

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o szerokości 58 cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane parametry produktu.

Pyt: 51. Pozycja 58

Czy Zamawiający dopuści perforację co 38 cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane parametry produktu.

Pyt: 52. Pozycja 58

Czy Zamawiający dopuści podkład składający się z jednej warstwy bibuły o gramaturze 23g + jedna warstwa folii 10g?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane parametry produktu.

Pyt: 53. Pozycja 70

Czy Zamawiający dopuści oznakowanie nazwy lub logo producenta na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane parametry produktu.

Pyt: 54. Pozycja 90

Zamawiający w pozycji 90 w kolumnie nazwa podaje „wąsy do tlenoterapii min. 5m dla dorosłych”, natomiast w kolumnie dawka „min. 8m”. W związku z tym zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jakiej minimalnej długości oczekuje Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający informuje – właściwie podane należy traktować 5m dla dorosłych.

Pyt: 55. Czy Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, w zakresie załącznika 1 do umowy – na poszczególne pozycje? Niniejszy zabieg umożliwi złożenie większej liczby ofert atrakcyjnych cenowo w stosunku do walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakościowych, a fundusze zostaną zagospodarowane w racjonalny sposób.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający informuje, że nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji do odrębnego pakietu zgodnie z treścią SIWZ.

Pyt: 56. Pozycja 11

czy zamawiający dopuści fartuchy jednorazowe z włókniny polipropylenowej, wiązane w pasie i przy szyi, gramatura min. 20g/m2 długość min. 110cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane parametry produktu.

Pyt: 57. Pozycja 30

czy zamawiający dopuszcza dren o dł. 200 cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane parametry produktu.

(8)

Pyt: 58. Pozycja 34

Czy zamawiający dopuści myjkę nasączoną mydłem o neutralnym pH 5,5, wymiary myjki 17,2 cm x 24,2 cm (+/- 1 cm), 20 szt. w opakowaniu, waga myjki 6,3 g. (+/- 0,1), grubość myjki 3 mm?

Czy zamawiający dopuści myjkę w formie rękawicy, do mycia ciała pacjenta jednostronnie impregnowana mydłem o neutralnym pH 5,5, myjka jednorazowego użytku - gotowa do użycia po aktywacji wodą, hipoalergiczna, myjkę wykonaną z jednej strony z tkaniny bawełnianej (biało-niebieskie paski) dwustronnie drapanej, impregnowanej mydłem, podfoliowanej wewnętrznie, z drugiej strony z włókniny podfoliowanej wewnętrznie, warstwa folii zwiększa wytrzymałość myjki podczas mycia pacjenta?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane parametry produktu.

Pyt: 59. Pozycja 40

Czy Zamawiający wydzieli asortyment zawarty w Pakiecie zbiorczym poz. 40 do odrębnego zadania, co umożliwi przystąpienie do postępowania większej ilości oferentów, tak aby Zamawiający mógł uzyskać jak najbardziej korzystną ofertę? Na rynku polskim występuje kilkanaście różnych podmiotów (potencjalnych wykonawców) mających w swojej ofercie paski testowe do glukometrów, które mogłyby złożyć ofertę w przypadku wydzielenia pozycji 40 w przedmiotowym postepowaniu. Udział tych podmiotów w przedmiotowym postępowaniu nie będzie możliwy, jeśli Zamawiający nie dokona takiego wydzielenia, gdyż obecna konstrukcja całego pakietu bardzo silnie ogranicza konkurencję ze względu na zawarcie w pakiecie przedmiotu zamówienia należącego ro różnych, niepowiązanych ze sobą wzajemnie grup produktowych, stanowiących łącznie bardzo szeroki asortyment.

Należy podkreślić, że jeśli Zamawiający dokona podziału zgodnie z propozycją wykonawcy, automatycznie zwiększy to liczbę podmiotów mogących zaoferować paski testowe do glukometrów, co może spowodować obniżenie nawet o 50% finalnej ceny najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający informuje, że nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji do odrębnego pakietu zgodnie z treścią SIWZ.

Pyt: 60. Pozycja 40

Zamawiający określa system do pomiaru stężenia glukozy we krwi podając w poz. 40 nazwę własną glukometru będącą zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową wyłącznie do pasków testowych tego samego producenta (ze względu na chronione prawem patentowym zabezpieczenia konstrukcyjne sprawiające, że z glukometrem danego producenta kompatybilne są wyłącznie paski tego samego wytwórcy) tym samym narażając Zamawiającego na wysoką cenę. Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, miałby możliwość obniżenia kosztów w budżecie przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający, postępując zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 99, ust. 4-6) dopuści zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się parametrami:

a) enzym oksydaza glukozy GOD, zakres pomiaru 20-600mg/dl, hematokryt 10-70%, możliwość wykonywania pomiaru we krwi osób dorosłych i noworodków, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, przydatność pasków do użycia w ciągu 12 miesięcy po otwarciu fiolki, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

b) enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, możliwość wykonywania pomiarów we krwi kapilarnej i żylnej, zakres pomiaru 20-600mg/dl, hematokryt 20-60%, czas

(9)

pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, opakowanie pasków zawierające 2 fiolki x 25 szt. co wydłuża okres możliwości użycia otwartego opakowania pasków, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaproponowane parametry produktu.

Zatwierdzam dnia 11.02.2022r.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im.

dr S. Jasińskiego w Zakopanem Krystyna Walendowicz

Figure

Updating...

References

Related subjects :