• Nie Znaleziono Wyników

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

dr hab. Ireneusz M. Świtała, prof. UP – przewodniczący koordynatorzy:

dr Jovita Vaskevic-Buś (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna) dr Małgorzata Bereźnicka (pedagogika)

dr Marek Pietrzyk (bezpieczeństwo narodowe) dr Agnieszka Buczek (pedagogika specjalna) dr Sławomir Trusz (pedagogika)

dr Krzysztof Chaczko (praca socjalna)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Aby uniknąć rocznego i 3-letniego okresu oczekiwania na pierwsze wyniki badania karier zawodowych absolwentów, którzy ukończyli studia I ( tylko w przypadku, gdy

Wyrażam zgodę na gromadzenie, wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, które posłużą wyłącznie

Nowy sylabus/zmiana**: jednorazowa/stała; struktury programu studiów; wprowadzenie przedmiotu; korekta nazwy przedmiotu, wymiaru godzin, punktów ECTS; efektów uczenia się,

PLAN DYŻURÓW DYDAKTYCZNYCH Semestr letni 2020/2021. Zakład Pielęgniarstwa Zachowawczego - Pracownia

Wraz z upływem lat, na skutek degeneracji i akumulacji uszkodzeń komórkowych obserwuje się stopniowe obniżenie funkcji biologicznych i mechanizmów naprawczych

Studia Niestacjonarne Kryminologii Pierwszego Stopnia Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego.. na

termin zapłaty ceny zostanie przez strony ustalony na czas późniejszy, może pojawić się problem że sprzedawca nie otrzyma.. zapłaty albo gdy przedmiotem są rzeczy oznaczone co

7) dr Tomasz Szeląg – koordynator ds. jakości kształcenia dla kierunku Prawo 8) Mateusz Nowak – przedstawiciel studentów dla kierunku Administracja 9) Paweł Grzesiak