• Nie Znaleziono Wyników

Temat lekcji: Jakie drzewa rosną w lesie?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Temat lekcji: Jakie drzewa rosną w lesie? "

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

05.050.2020 Lekcja przyrody dla klasy 4

Temat lekcji: Jakie drzewa rosną w lesie?

Przypominam o dzisiejszej lekcji online. Pozdrawiam Pani Ewelina 

Notatka do zeszytu: Najbardziej okazałymi roślinami w naszym otoczeniu są drzewa.

Zwykle mają pojedynczy, gruby, pokryty korą pień, który na pewnej wysokości zaczyna się rozgałęziać, tworząc konary. Te zaś dzielą się na coraz cieńsze gałęzie. Konary i gałęzie tworzą koronę drzewa. Korzenie, których na powierzchni zwykle nie widać, utrzymują całą roślinę w ziemi.

Zadanie 1. Wybierz właściwe cechy drzew liściastych i drzew iglastych.

Drzewa liściaste mają: □ liście miękkie, płaskie, szerokie.

□ liście sztywne, długie, wąskie, ostro zakończone.

Drzewa iglaste mają: □ liście miękkie, płaskie, szerokie.

□ liście sztywne, długie, wąskie, ostro zakończone.

2.a Połącz nazwy lasu z drzewami, które je tworzą. Użyj kolorów.

b. Wymień 3 gatunki drzew iglastych i 3 gatunki drzew liściastych.

………

………

………

3. Wypisz nazwy drzew, których fragmenty pokazano na fotografiach. 1………

2………

3………

4………

5………

6………

7………

8……….

9……….

Lasy iglaste

Lasy liściaste

Lasy mieszane

Drzewa iglaste i liściaste

Drzewa iglaste

Drzewa liściaste

(2)

Na podstawie własnej wiedzy oraz fragmentu tesktu odpowiedz na pytanie: Dlaczego warto dbać o lasy?

Cytaty

Powiązane dokumenty

Każdy zestaw tekstów powinien być opatrzony podpisem oraz zawierać następujące dane: imię, nazwisko, klasa, szkoła5. Umieszczony pod tekstem odręczny podpis autora

Fiołkowa 1a , Bydgoszcz .( ogłoszenie ilustruje mniejsza figura z napisem pojazd czterokołowy nakładająca się na koło poprzednie ) OGŁOSZENIE 3.. W okolicy supermarketu

Dla każdego zadania pamiętamy jego opis, datę przydziału (traktowaną jako datę rozpoczęcia realizacji zadania) oraz datę zakończenia realizacji3. Daty te są jednakowe dla

- każdy twórca ma prawo do autorstwa (może oznaczyć utwór swoim imieniem i nazwiskiem, pseudonimem czy udostępnić utwór anonimowo),.. - twórca ma prawo podjęcia decyzji,

Władysław Ludwik Panas urodził się 28 marca 1947 roku w Dębicy, niedaleko Rymania.. Był najmłod- szym dzieckiem Józefa i

Bolesław Heibert pyta syna: „Czy to się zaczyna złoty wiek rodu czy jego, z przeproszeniem, dekadencja.

W cząsteczce wody atom tlenu ma silniejsze zdolności do przyciągania elektronów niż atom wodoru, dlatego wspólne pary elektronowe są przesunięte w kierunku atomu tlenu.. Atom

Twoim zadaniem było wykonanie plakatu, bądź prezentacji na zagadnienia związane z zanieczyszczeniami powietrza. Proszę je przesłać na adres stachura.informatka@wp.pl Na prace