PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ 2017/2018

Pełen tekst

(1)

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ 2017/2018

Cel operacyjny Uroczystość / wydarzenie

Termin realizacji

Forma realizacji Odpowiedzialni WRZESIEŃ

Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej i brania odpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

Rozpoczęcie roku

szkolnego 4 IX 2017

Konferansjerka J. Kowalczyk Zaproszenie gości D. Makara

Dekoracja M. Kuter, A. Fiedeń Poczty sztandarowe

(kościół, szkoła)

kl. II LO i kl. IV TE Opiekun: W. Baryła Poznawanie kultury

rodzimej, kultury regionu i Europy oraz pogłębianie szacunku dla tradycji szkolnej, narodowej, europejskiej.

Narodowe Czytanie

„Wesela” S. Wyspiańskiego

5 IX 2017 E. Salak, J. Kowalczyk

PAŹDZIERNIK Kształtowanie

pozytywnego środowiska rówieśniczego i zdrowych relacji pomiędzy uczniami.

Integracja klas I IX-X 2017 Np. wyjazd do Motycza Wychowawcy chętnych klas I

Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej i brania odpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

Ślubowanie klas I

Dzień Edukacji Narodowej

13 X 2017 (piątek)

Zaproszenie gości Akt ślubowania

Wychowawcy klas I technikum i liceum

Prowadzenie uroczystości i część artystyczna

E. Stefańska, M. Szram Samorząd szkolny Poczty sztandarowe

(musztra w auli)

A. Fiedeń,

poczet kl. IV TI/TOR i kl. II LO

Dekoracja M. Krystjańczuk

Uczenie planowania własnego czasu zgodnie z własnymi celami

Światowy Dzień

Oszczędzania 31 X 2017 H. Czapla

E. Stefańska R. Jazgarska

(2)

i potrzebami oraz umiejętność samodyscypliny

(odraczania gratyfikacji).

LISTOPAD Poznawanie kultury

rodzimej, kultury regionu i Europy oraz pogłębianie szacunku dla tradycji szkolnej, narodowej, europejskiej.

Święto Niepodległości 10 XI 2017 Gra terenowa z udziałem gimnazjum

J. Jarawka, K. Konopka, M.

Niedźwiadek

11 XI 2017 Poczty sztandarowe (kościół) i delegacja z kwiatami

kl. IV TI/TOR i kl. II LO Opiekun: B. Maińska Przeciwdziałanie

zachowaniom ryzykownym takim jak: agresja

i przemoc, cyberprzemoc, uzależnienia, przedwczesna inicjacja seksualna,

nieodpowiedzialne kierowanie pojazdami.

Światowy Dzień Rzucania Palenia

17 XI 2017 Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu

B. Maińska, T. Olko

Kształtowanie

pozytywnego środowiska rówieśniczego i zdrowych relacji pomiędzy uczniami.

Dzień Życzliwości 21 XI 2017 Kl. III TOR – M. Medyńska

M. Szram, J. Kowalczyk

GRUDZIEŃ Kształtowanie

pozytywnego środowiska rówieśniczego i zdrowych relacji pomiędzy uczniami.

Mikołajki Jagiellońskie Samorząd Uczniowski

Kształtowanie

pozytywnego środowiska rówieśniczego i zdrowych relacji pomiędzy uczniami.

Uczenie prawidłowej

Dzień Praw Człowieka 10 XII M. Niedźwiadek, K. Konopka, J.

Jarawka

(3)

komunikacji, kształtowanie postawy dialogu,

umiejętności słuchania innych i tolerancji dla odmiennych poglądów, działania zespołowego.

Poznawanie kultury rodzimej, kultury regionu i Europy oraz pogłębianie szacunku dla tradycji szkolnej, narodowej, europejskiej.

Spotkanie opłatkowe XII 2017 G. Lendzion i ks. katecheta

STYCZEŃ Tworzenie przestrzeni

do współpracy z rodzicami, współdecydowanie

i współodpowiedzialność rodziców za to, co dzieje się w szkole.

Studniówka 27 I 2018 Organizacja

studniówki

Rodzice i wychowawcy klas IV technikum

Próby poloneza przed

studniówką Nauczyciel wych. fiz.

LUTY Propagowanie zdrowego

stylu życia.

Konkurs Mistrza Żonglerki luty 2018 Żonglerka A. Fiedeń W. Baryła Przeciwdziałanie

zachowaniom ryzykownym takim jak: agresja

i przemoc, cyberprzemoc, uzależnienia, przedwczesna inicjacja seksualna,

nieodpowiedzialne kierowanie pojazdami.

Warsztaty na temat cyberprzemocy dla klas I

luty 2018 E. Salak

(4)

MARZEC Kształtowanie poczucia

przynależności do społeczności szkolnej i brania odpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

Uczenie prawidłowej komunikacji, kształtowanie postawy dialogu,

umiejętności słuchania innych i tolerancji dla odmiennych poglądów, działania zespołowego.

Dzień Otwartych Drzwi Dzień Samorządności Szkoły

23 III 2018 (piątek)

Organizacja i przeprowadzenie

Zespół ds. Promocji Szkoły Wszyscy nauczyciele

KWIECIEŃ Tworzenie środowiska

sprzyjającego uczeniu się i odpowiedzialności za własny rozwój.

Szkolny konkurs z matematyki dla klas maturalnych „Maraton maturalny”

kwiecień 2018

Organizacja i przeprowadzenie konkursu

M. Kuter, M. Sochan

Uczenie prawidłowej komunikacji, kształtowanie postawy dialogu,

umiejętności słuchania innych i tolerancji dla odmiennych poglądów, działania zespołowego.

Szkolny konkurs wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego

kwiecień 2018 Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu

M. Mazur

Promowanie wartości edukacji.

Rozwijanie u uczniów wiedzy na swój temat:

obraz siebie, mocne strony, uzdolnienia.

Kształtowanie samoakceptacji i budowanie poczucia własnej wartości.

Pożegnanie maturzystów

27 IV 2018

Część artystyczna i konferansjerka.

Zaproszenie gości.

Wychowawcy kl. III technikum E. Sawka –Kunach

Poczty sztandarowe i ich przekazanie

Poczet: kl. IV i III technikum Poczet: kl. II LO

A. Fiedeń

Dekoracja Kl. III TOR – M. Medyńska

(5)

MAJ Poznawanie kultury

rodzimej, kultury regionu i Europy oraz pogłębianie szacunku dla tradycji szkolnej, narodowej, europejskiej.

Rocznica Konstytucji 3 Maja

3 V 2018 Np. wystawa Klasa I TOR/TE – R. Jazgarska Poczty sztandarowe

(kościół) i delegacja z kwiatami

Kl. III i kl. II LO Opiekun: W. Baryła

Poznawanie kultury rodzimej, kultury regionu i Europy oraz pogłębianie szacunku dla tradycji szkolnej, narodowej, europejskiej.

Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej i brania odpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

IV Powiatowy Konkurs j. angielskiego „English around the English – speaking countries” dla gimnazjalistów.

maj 2018 Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu

K. Konopka

CZERWIEC Poznawanie kultury

rodzimej, kultury regionu i Europy oraz pogłębianie szacunku dla tradycji szkolnej, narodowej, europejskiej.

Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej i brania odpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

X Powiatowy Konkurs Historyczny „Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy”

czerwiec 2018

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu

M. Krystjańczuk, M. Niedźwiadek, M. Szram

(6)

Promowanie wartości edukacji.

Rozwijanie u uczniów wiedzy na swój temat:

obraz siebie, mocne strony, uzdolnienia.

Kształtowanie samoakceptacji i budowanie poczucia własnej wartości.

Zakończenie roku

szkolnego 24 VI 2018

Prowadzenie uroczystości i pożegnanie klasy III ZSZ.

Dekoracja. Zaproszenie gości.

E. Stefańska, K. Konopka Kl. III ZSZ - T. Olko

Poczty sztandarowe Kl. II LO i kl. III technikum E. Sawka -Kunach

Nagłośnienie: M. Graboś, G. Lendzion Zdjęcia i relacje z wydarzeń: E. Salak

Zimowa przerwa świąteczna: 23-31.12.2017 Ferie zimowe: 19.01.2018 – 11.02.2018

Wiosenna przerwa świąteczna – 29.03.2018 – 02.04.2018 Egzaminy maturalne: 4-25.05.2018

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :