Plan pracy szkoły w roku szkolnego 2016/2017

Pełen tekst

(1)

1

Plan pracy szkoły w roku szkolnego 2016/2017

Zespół Szkół Technicznych w Kcyni

Lp. Data Wydarzenie/uroczystość/impreza/akcja Odpowiadający

1. 1 września 2016 r. Rozpoczęcie roku szkolnego

Dyrektor, J. Krzoska, A. Kobierowska,

M. Lisiecki

2. 15 września 2016r.

Rada pedagogiczna: Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, terminarza obserwacji,

zatwierdzenie rocznego programu wychowawczego i programu profilaktyki,

przedstawienie planów pracy pedagoga, zespołów przedmiotowych, SU, Analiza wyników

egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stara i nowa formuła),

losy absolwentów

Dyrektor, Liderzy zespołów

przedmiotowych, Opiekun SU, Joanna Krzoska, Katarzyna Łyszczarz,

Adam Kłosowski,

3. 12-13 września 2016r. Kiermasz książek

SU, A. Król,

biblioteka

4. 15 wrzesień 2016r. Wyjazd integracyjny kl. I TE/TI A.Kowalska, 5. 16 września 2016r. Akcja sprzątania świata „Podaj dalej… Drugie

życie odpadów”

wychowawcy klas

6. 22 września 2016 r. Zebrania z rodzicami Dyrektor,

wychowawcy klas

7. 29 września 2016 r. Dzień Języków Obcych J. Krzoska, G. Schulz

8. 30 września 2016 r. Klasowe obchody Dnia Chłopaka wychowawcy klas

9.

10 października

2016r. Szkolna akcja honorowego krwiodawstwa W.Zymni, wolontariusze

10. październik 2016r. Wybory do Samorządu Uczniowskiego A. Kowalska

(2)

2

11. 14 października 2016r. Uroczystości związane z Dniem Edukacji

Narodowej, Ślubowanie klas pierwszych W. Szczepańska, A. Kobierowska

12. październik 2016r. Wyjazd o schroniska w Ruścu SU, A. Kowalska

13. październik 2016r. „Dzień Św. Jana Pawła II”

ks. M. Januchowski

14. 18-19 października 2016r. Lekcja otwarta dla klas I – „Dlaczego i czy warto uczyć się języków obcych”

J. Krzoska

15. 01 listopada 2016r. Dzień Wszystkich Świętych dzień wolny od zajęć dydaktycznych

16. 08 listopada 2016 r. Zebrania z rodzicami – dyżury nauczycieli

wychowawcy klas, nauczyciele

17. 10 listopada 2016 r. Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

nauczyciele historii

18. 11 listopada 2016 r. Narodowe Święto Niepodległości dzień wolny od zajęć dydaktycznych

19. 20 listopada 2016r. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – punkt informacyjny

W. Zymni,

J.Krzoska, A. Kobierowska

20. listopad 2016 r. Szkoleniowa rada pedagogiczna wszyscy nauczyciele

21. listopad 2016 r. Spotkanie z pracodawcami K. Łyszczarz

22. listopad 2016r. Święto pluszowego misia A.Kobierowska, I. Kasprowska

22. listopad 2016 r. Olimpiada Teologii Katolickiej

ks. M. Januchowski, E. Zawistowska

24. listopad 2016r. Konkurs biblijny „Civitas Christiana” ks. M. Januchowski

25. listopad 2016r. Zaduszki J. Krzoska

(3)

3

26. listopad/grudzień 2016r. Próbne matury nauczyciele przedmiotów

maturalnych

27. 1 grudnia 2016r. Światowy Dzień Walki z AIDS

W. Zymni, wolontariusze, SU,

A. Kowalska

28. grudzień 2016r. Świąteczna akcja charytatywna- Witaj Mikołaju

W. Zymni, E. Zawistowska, J. Krzoska, wolontariusze

29. grudzień 2016r.

Akcja charytatywna „Boże Narodzenie-PCK z ubogimi”, zbiórka odzieży i

zabawk dla domu dziecka

W. Zymni, wolontariusze,

E. Zawistowska, J. Krzoska, A. Siwiak

30. grudzień 2016r. Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej SU, A.Kowalska

31. grudzień 2016r. Kiermasz Mikołajkowy wychowawcy klas , J. Krzoska, W. Zymni

32. grudzień 2016r. Warsztaty świąteczne A.Kobierowska, J. Krzoska, W. Zymni

33. grudzień 2016r. Szlachetna paczka SU, A. Kowalska

34. grudzień 2016r. Konkurs na najpiękniejszą salę lekcyjną, „extra klasa”

SU, A. Kowalska, wychowawcy klas

35. 16 grudnia 2016r. Termin wpisywania ocen przewidywanych na I półrocze

36. 20 grudnia 2016r.

Spotkanie z rodzicami – informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych za I

półrocze

wychowawcy klas, nauczyciele

37. grudnia 2016r. Wigilia dla osób najuboższych z Kcyni i okolic

W. Zymni,wolontariusze,

E. Zawistowska, J. Krzoska

38. grudnia 2016 r. Wycieczka do fabryki bombek

K. Łyszczarz, J. Krzoska,

W. Zymni

39. 22 grudnia 2016r. Wigilia szkolna

(4)

4

40. stycznia 2017 r. Zimowa przerwa świąteczna

41. styczeń 2017r. Szkolna akcja honorowego krwiodawstwa W. Zymni, wolontariusze

42. stycznia 2017r. Konkurs o Powstaniu Wielkopolskim w Nakle nad Notecią

A. Siwiak

43. 12 stycznia 2017 r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

44. 18 stycznia 2017 r. Wystawianie ocen za I półrocze wszyscy nauczyciele

45. 24 stycznia 2017r. Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej Dyrektor, wszyscy nauczyciele

46. 26 stycznia 2017r. Spotkanie wychowawców klas z rodzicami – podsumowanie I półrocza

Dyrektor, wszyscy nauczyciele

47.

27 stycznia 2017 r. Zakończenie I półrocza

48.

30 stycznia 2016r. – 12 luty

2017r. Ferie zimowe

49. 16 luty 2017r. Analityczne posiedzenie rady pedagogicznej Dyrektor, wszyscy nauczyciele

50. luty 2017r. Dzień Języka Ojczystego A.Kobierowska, A.Król

51. luty 2017r. Gminne Dyktando Ortograficzne dla uczniów gimnazjum

A.Kobierowska, A.Król

52. 14 lutego 2017r. Walentynki SU, A. Kowalska,

A. Kobierowska

53.

8 marca 2017r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

SU, A. Kowalska

54. 21 marca 2017r. Dzień Wiosny – Dzień Hobby SU, A.Kowalska,

wychowawcy klas

55. marzec 2017 r. Szkoleniowa rada pedagogiczna Dyrektor, wszyscy nauczyciele

(5)

5

56. 23 marca 2017r. Termin proponowanych ocen oraz zagrożeń oceną niedostateczną w klasach IV technikum

wszyscy nauczyciele

57. 28 marca 2017 r. Zebrania z rodzicami, informacja dla rodziców klas IV o proponowanych ocenach i zagrożeniach

wychowawcy klas, nauczyciele

58. marzec 2017r. Targi edukacyjne UMK J. Krzoska

59. marzec/kwiecień 2016/2017r. Rekolekcje Wielkopostne

60. kwiecień 2017 r. Śniadanie wielkanocne dla osób najuboższych z Kcyni i okolic

W. Zymni, wolontariusze, E.Zawistowska

61. 13 -18 kwietnia 2017 r. Wiosenna przerwa świąteczna

62. 24 kwietnia 2017 r. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich A.Król , biblioteka

63. kwiecień 2017 r. Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę ks. M. Januchowski, A. Siwiak

64. kwiecień 2017r. Multimedialny Konkurs Historyczny w Szubinie A.Siwiak

65. 19 kwietnia 2017r. Termin wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych uczniom klas IV technikum

wszyscy nauczyciele

66. 25 kwietnia 2017 r.

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej dla klas programowo najwyższych Dyżur nauczycielski – spotkanie z rodzicami

Dyrektor, wszyscy nauczyciele

67. kwiecień 2017 r. Drzwi otwarte

A.Kobierowska, J. Krzoska, A. Kowalska,

W.Zymni

68. 28 kwietnia 2017r. Zakończenie klas IV Technikum J.Krzoska

69. kwiecień 2017r. Konkurs z rachunkowości A. Kowalska

(6)

6

70. 08 maja 2017 r.

Egzamin maturalny

71. 18 maja 2017r. Konkurs dla uczniów ZST „1z10”- konkurs wiedzy o UE

J. Krzoska, K. Łyszczarz

72. maj 2017r. Wycieczka do ZNTK w Paterku K. Łyszczarz, J. Krzoska

73. maj 2017r. Wycieczka do Volkswagen Poznań K. Łyszczarz, J. Krzoska

74. maj 2017r. Biwak klasa III TE/TI J. Krzoska

75. 23 maja 2017r. Gminny Konkurs Językowy „O pióro Burmistrza Kcyni”

J. Krzoska, G. Schulz

76. maj 2017r. Mistrzostwa Małych Drużyn Sanitarnych I. Kasprowska

77. 24 maja 2017r. Termin wpisywania przewidywanych ocen rocznych

wszyscy nauczyciele

78. 31 maja 2017 r. Światowy Dzień bez Tytoniu

W. Zymni, wychowawcy klas,

A.Król

79. 25 maja 2017r. Zebrania z rodzicami, informacja dla rodziców o proponowanych ocenach i zagrożeniach

wychowawcy klas, nauczyciele

80. 13 czerwca 2017 r. Termin wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych

wszyscy nauczyciele

81. 19 czerwca 2017r. Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej Dyrektor, wszyscy nauczyciele

82. czerwiec 2017 r. Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

83. 24 czerwca 2017 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego A. Kobierowska

84. 26 czerwca 2017r. Analityczne posiedzenie rady pedagogicznej Dyrektor, wszyscy nauczyciele

(7)

7

Pomóż nam pomagać innym- całoroczna akcja zbiórki używanych ubrań, sprzętu domowego i zabawek dla rodzin najbardziej potrzebujących z Kcyni i okolic- wolontariat

Organizacja roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół Technicznych w Kcyni

1. Kalendarz wynikający z rozporządzenia MEN

1 września 2016 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

23- 31 grudnia 2016 Zimowa przerwa świąteczna 30 stycznia 2017- 12 lutego 2017 Ferie zimowe

13 – 18 kwietnia 2017 Wiosenna przerwa świąteczna

28 kwietnia 2017 Zakończenie zajęć w klasie IV Technikum

4,5,8 maja 2017 Egzaminy maturalne - część pisemna - część ustna

23 czerwca 2017 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2. Dni ustawowo wolne od pracy:

 Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2016r.,

 Boże Narodzenie – 23 grudnia -31 grudnia 2016 r.,

 Nowy Rok – 1 stycznia 2017r.,

 Trzech Króli – 6 stycznia 2017r.,

 Poniedziałek Wielkanocny – 17 kwietnia 2017 r.,

 Święto Pracy – 1 maja 2017 r.,

 Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2017 r.,

 Boże Ciało – 15 czerwca 2016 r.

3. Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017:

a) dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej:

31 października 2016r.

2 maja 2017r.

(8)

8 8 maja 2017r.

2 dni w okresie od 30 maja do 4 lipca 2017r., w których odbywać się będą egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie E.12,E.13, E.14, A.35, A.36

b) dla Technikum Informatycznego i Ekonomicznego 31 października 2016r.

2 maja 2017r.

4 maja 2017r.

5 maja 2017r.

8 maja 2017r.

16 czerwca 2017r.

4 dni okresie od 30 maja do 4 lipca 2017r., w których odbywać się będą egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie E.12,E.13,E.14, A.35, A.36

4. Rady pedagogiczne

Termin Temat

30 sierpnia 2016 Rada sierpniowa- wypracowanie planu pracy szkoły

15 września 2016 Rada Pedagogiczna organizacyjna

listopad 2016 Rada Pedagogiczna szkoleniowa

styczeń 2017 Rada pedagogiczna – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

24 stycznia 2017 Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej 16 luty 2017 Analityczne posiedzenie rady pedagogicznej

marzec 2017 Rada pedagogiczna szkoleniowa

25 kwietnia 2017 Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej dla klas programowo najwyższych

(9)

9

kwiecień 2017 Rada pedagogiczna – egzamin maturalny

maj/czerwiec 2017 Rada pedagogiczna – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

19 czerwca 2017 Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

26 czerwca 2017 Analityczne posiedzenie rady pedagogicznej

5. Spotkania z rodzicami

22 września – czwartek

spotkania wychowawców wszystkich klas Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej

godz. 16.00 zebranie rodziców, wybory trójek klasowych zebranie trójek klasowych rodziców

8 listopada – wtorek - dzień otwarty dla rodziców

godz. 16.00 20 grudnia – wtorek

godz. 16.00 zebranie z rodzicami (powiadomienie o spodziewanych ocenach niedostatecznych i obniżonych ocenach zachowania) 26 stycznia – czwartek

godz. 16.00 spotkanie z rodzicami, informacje o ocenach uzyskanych za I półrocze 28 marca – wtorek

godz. 16.00 spotkania wychowawców wszystkich klas Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej - powiadomienie o spodziewanych ocenach niedostatecznych i obniżonych ocenach zachowania uczniów klas IV Technikum)

25 kwietnia – wtorek - dzień otwarty dla rodziców 25 maja – czwartek

godz. 16.00

zebranie z rodzicami (powiadomienie o spodziewanych ocenach niedostatecznych i obniżonych ocenach zachowania)

maj – OBOWIĄZKOWO informacja na piśmie o spodziewanych ocenach końcoworocznych wraz z podpisem zwrotnym.

(10)

10

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :