• Nie Znaleziono Wyników

Nauczyciel: Anna Okowicka Przedmiot: język angielski Klasa: 4te Temat lekcji:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nauczyciel: Anna Okowicka Przedmiot: język angielski Klasa: 4te Temat lekcji:"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Nauczyciel: Anna Okowicka Przedmiot: język angielski Klasa: 4te

Temat lekcji: Phrasal verbs – revision.

Data lekcji: 15 kwietnia 2020

Wprowadzenie do tematu: Uczeń utrwala rozpoznawanie i użycie różnych czasowników frazowych.

Instrukcje do pracy własnej: W trakcie rozwiązywania zadań postaraj się robić zadania samodzielnie, bez korzystania z dodatkowych pomocy dydaktycznych. Zadania wykonywane przez Ciebie mają być formą powtórki przez egzaminem maturalnym.

Praca własna:

1. Zanim zaczniesz rozwiązywać zadania w podręczniku na stronie 251 zapoznaj się z informacją na stronie 250.

2. Oprócz najczęściej używanych czasowników frazowych zwróć uwagę na przykładowe zdanie obok każdego z nich.

3. Jeśli potrzebujesz zapisz w zeszycie przedmiotowym informacje utrwalające tworzenie i zastosowanie tych czasowników.

4. Zadania do wykonania 1-5/str.251.

Informacja zwrotna: Odpowiedzi do zadań zapisz w zeszycie przedmiotowym. Jeżeli potrzebujesz dodatkowych konsultacji związanych z powyższym tematem

to prześlij odpowiedzi na mój adres mailowy:

ania.oko.elektronik@wp.pl i skontaktuj się ze mną przez Messenger w celu omówienia tematu indywidualnie.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przed przystąpieniem do głównego zadania przeczytaj i przeanalizuj zdania z ramki: „KNOW YOUR PHRASES”.. Możesz przepisać zdania do zeszytu z

Temat lekcji: Use of English – rozpoznawanie, znajomość i stosowanie struktur gramatyczno-

Sporządź notatkę o przyimkach w zeszycie przedmiotowym wzorując się na informacji podanej w podręczniku i/lub skorzystaj ze swojego sprawdzonego źródła.. Zadania do

Instrukcje do pracy własnej: Przed przystąpieniem do zadania uczeń tworzy plan własnej pracy i przegląda strony Internetowe w celu wyszukania treści, które będą potrzebne

Wyrażając przypuszczenia dotyczące tego, co miało miejsce lub nie miało miejsca w przeszłości, używamy następującej konstrukcji:.. Czasownik modalny + HAVE + trzecia

Instrukcje do pracy własnej: Przeczytaj ponownie notatkę z poprzedniej lekcji i wykonaj zadania utrwalające czasowniki modalne i zaznacz w nich kluczowe dla Ciebie informacje..

2. Podkreśl wszystkie nowe słowa /wyrażenia zawarte w tekście i przepisz je do zeszytu z polskim tłumaczeniem. Zadanie sprawdzające czy zrozumiałeś o czym był tekst to zadanie

Wprowadzenie do tematu: Uczeń utrwala poznane wcześniej słownictwo z zakresu ZAKUPY I USŁUGI i wykorzystuje je w zadaniach sprawdzających zrozumienie tekstów czytanych. Instrukcje