• Nie Znaleziono Wyników

Czas realizacji: 3 czerwca 2020 roku. Lekcja 1 Temat: Computer equipment - reading, listening and writing. Lekcja 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Czas realizacji: 3 czerwca 2020 roku. Lekcja 1 Temat: Computer equipment - reading, listening and writing. Lekcja 2"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Czas realizacji: 3 czerwca 2020 roku.

Lekcja 1

Temat: Computer equipment - reading, listening and writing.

Lekcja 2

Temat: “I’ve been to the computer sale” - czas Present Perfect zdania twierdzące i przeczące.

Lekcja 3

Temat: “Computer equipment, using computers “- ćwicznia Lekcja 1

Podręcznik strona 84 i 85 – utrwalanie słownictwa “wyposażenie i użycie komputera”.

https://anglistaonline.macmillan.pl/?utm_source=email&utm_medium=email5&utm_campaign=ang _online - e-podręcznik

Linki do utrwalenia słownictwa

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-6/sets Quizlet (potem szukaj rozdział 7) https://sp12pt-

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/cecylia_jakubiak_sp12pt_onmicrosoft_com/EYKajq2WOWpNr8R yBj4mVIoB63H4CSJG4fCxWEIsr3CPvA?e=oNJ3mD - nagranie 3.01

https://sp12pt-

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/cecylia_jakubiak_sp12pt_onmicrosoft_com/EXeHxCelxJZAvjwLXJ 2T_CgBYUr1iFmuwzvEyUk-gqtwwA?e=mwRCzf nagranie 3.09

Podręcznik strona 85 ćwiczenia: 5, 6 i 7 (listening exercises)

Posłuchajcie nagrań i zróbcie ćwiczenia ustnie lub pisemnie. Słuchajcie tyle razy ile potrzebujecie Ćwiczenie 5

https://sp12pt-

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/cecylia_jakubiak_sp12pt_onmicrosoft_com/ESeXi_vuJvxNnafuB3 ZeEuUBWZlbvt_bAvGC5aUQAhkKJg?e=io5a97 nagranie 3.03

Ćwiczenie 6 https://sp12pt-

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/cecylia_jakubiak_sp12pt_onmicrosoft_com/EczPCFrlKMZEs6J4T4 o8kzEBbJLCpwJZN2Apcowbid5Jog?e=7ejzxE nagranie 3.04

Ćwiczenie 7 https://sp12pt-

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/cecylia_jakubiak_sp12pt_onmicrosoft_com/EaDzS3HJ9SBLvNQC XRte7FEBXryANgE1T4KGOLS_7oP7Fg?e=3iIbfn nagranie 3.05

Ćwiczenie 3 (reading) strona 85

(2)

Przeczytajcie tekst i odpowiedzcie na pytania. Najlepiej pisemnie w zeszycie lub Wordzie.

LEKCJA 2

Podręcznik strona 86 – utrwalanie słownictwa i czasu Present Perfect Zróbcie ustnie ćwiczenia 1, 2, 4 i 5.

Ćwiczenie 1 – przeczytaj i posłuchaj komentarzy na wyprzedaży komputerowej; wybierz poprawną odpowiedź.

https://sp12pt-

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/cecylia_jakubiak_sp12pt_onmicrosoft_com/EbZnFJKRHtlMrr4pD YJV_MAB8W-eBXOtQxO4l8ntbp6keg?e=Huq421 nagranie 3.07

Ćwiczenie 2 – czasowniki nieregularne https://sp12pt-

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/cecylia_jakubiak_sp12pt_onmicrosoft_com/EQ4uxCGzzVVBvDMl zG2Z67IB-trQVptx_1kpVzxV0et5Gg?e=3PP7ms nagranie 3.08

Oraz link z czasownikami nieregularnymi (te, które już były udostępnione)

https://www.youtube.com/watch?v=Hs9K4Y2UNUM https://www.youtube.com/watch?v=XEfqj6J5cBQ

Ćwiczenie 4 (ustnie) - ułóż zdana w czasie Present Perfect. Przykład 1. She/buy/ a printer więc

She + has+ III forma buy czyli bought + a printer

(Może wystąpić have lub has, trzeba dopasować do osoby)

Ćwiczenie 5 (ustnie) - uzupełnij tekst poprawną formą czasownika w czasie Present Perfect.

W ćwiczeniu (w nawiasie) występuje czasownik w I formie, przed nim w niektórych zdaniach jest wyraz “not” to wtedy trzeba stosować haven’t lub hasn’t i III forma czasownika

(sprawdzajcie na stronie 122 czy jest podany w tabelce czasownik z nawiasu, jeśli jest to używamy formy wpisanej w 3 kolumnie, jeśli nie ma to trzeba dodać do czasownika, który jest w nawiasie końcówkę - ed i w ten sposób utworzycie III formę).

W ćwiczeniu, jeśli w nawiasie występuje czasownik bez “not”, to wtedy stosujemy have lub has (wybieramy odpowiednią do osoby formę) i III forma czasownika

LEKCJA 3

Robicie ćwiczenia do wysłania.

(3)

ZADANIA DO WYSŁANIA

Podręcznik strona 85 ćwiczenie 4 – napiszcie własne ogłoszenie o sprzedaży komputera i dodatkowego urządzenia; wzorujcie się na ćwiczeniu 3 strona 85.

Zeszyt ćwiczeń - strona 61

Uwaga! Pomyliłam się zadając do zrobienia strony w zeszycie ćwiczeń w części 9. Powinnam podać strony 60 i 62 (a podałam 61 i 63). Przepraszam

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dla dodatniej liczby naturalnej n znaleźć wzór na największą potęgę liczby pierwszej p dzielącą n!4. Rozłożyć na czynniki pierwsze

Temat 1: Egzamin ósmoklasisty - ćwiczenia utrwalające poznany materiał: słownictwo, funkcje językowe, konstrukcje gramatyczne.. Temat 3: Jeść to czy nie jeść (niesmaczne,

(b) w pierścieniu ideałów głównych każdy ideał pierwszy

Niech punkt I będzie środkiem okręgu wpisanego w trójkąt ABC, zaś D, E, F niech będą punktami przecięcia dwusiecznych kątów A, B, C trójkąta ABC odpowiednio z bokami BC, AC

Podlaski Konkurs Matematyczny 2006 Zadania przygotowawcze - klasy drugie..

13 W przestrzeniach metrycznych można zdefiniować symetralną (jako zbiór tych punk- tów, które są równoodległe od dwóch ustalonych punktów)?. Jak wyglądają symetralne w

Jeżeli mianowicie zakładamy, że funkcja pojawia się jako logiczne następstwo pewnej konfiguracji przyczynowej, to oczywiście nie może być tej konfiguracji

zyka niż człowieka, wtedy jednak powoływałoby się do istnienia nową total ­ ność, na gruncie której możliwa byłaby ciągła historia, historia dyskursu jako nauka