metody analiz statystycznychkKowalewska-Kalkowska Halina dr hab. prof. US

Download (0)

Full text

(1)

NAZWA PRZEDMIOTU forma

zajęć nr grupy PROWADZĄCY kieru-

nek pozio

m rok sem syste

m specj KOD

metody analiz statystycznych k Kowalewska-Kalkowska Halina dr hab. prof. USGeog I 1 2 S fi8dy8g

systemy informacji geograficznej L Sypion-Dutkowska Natalia dr Geog I 1 2 S 4p9q8mu

geografia gospodarcza w Bocheński Tadeusz dr Geog I 1 2 S 376i5k7

geografia gospodarcza L Bocheński Tadeusz dr Geog I 1 2 S s4zdpfa

geografia ludności i osadnictwa w Ślusarczyk-Jurek Małgorzata dr Geog I 1 2 S smh8tt

geografia ludności i osadnictwa L Ślusarczyk-Jurek Małgorzata dr Geog I 1 2 S l9t1zmn

hydrologia i oceanografia w Świątek Małgorzata dr Geog I 1 2 S 9hwk2q5

hydrologia i oceanografia w Wolski Tomasz dr hab. prof. US Geog I 1 2 S q7jkxvo

hydrologia i oceanografia L Świątek Małgorzata dr Geog I 1 2 S 9hwk2q5

hydrologia i oceanografia L Wolski Tomasz dr hab. prof. US Geog I 1 2 S q7jkxvo

meteorologia i klimatologia w Cedro Anna prof. dr hab. Geog I 1 2 S ixevfpx

meteorologia i klimatologia L Walczakiewicz Szymon dr Geog I 1 2 S ofabyt2

język angielski lk Grabowska Martina mgr Geog I 2 4 S t9pi0xf

geografia fizyczna Polski w Łabuz Tomasz dr hab. prof. US Geog I 2 4 S v4blk5r

geografia fizyczna Polski ćw Łabuz Tomasz dr hab. prof. US Geog I 2 4 S x7oqsif

geografia regionalna świata - Europa w Rydzewski Tomasz dr Geog I 2 4 S 69yy2xz

geografia regionalna świata - Europa ćw Rydzewski Tomasz dr Geog I 2 4 S cs6cqsw

podstawy kształtowania i ochrony

środowiska w Wawrzyniak-Wydrowska Brygida dr Geog I 2 4 S 3380xlt

podstawy kształtowania i ochrony

środowiska L Wawrzyniak-Wydrowska Brygida dr Geog I 2 4 S 3380xlt

analizy przestrzenne w Terefenko Paweł dr hab. Geog I 2 4 S GI 0v9tpfb

analizy przestrzenne L Terefenko Paweł dr hab. Geog I 2 4 S GI 2mr60f9

geostatystyka w Terefenko Paweł dr hab. Geog I 2 4 S GI 2ki5ucm

geostatystyka L Terefenko Paweł dr hab. Geog I 2 4 S GI vkqp0dg

internet i publikowanie w sieci L Giza Andrzej dr Geog I 2 4 S GI 0e1o9uc

język angielski lk Grabowska Martina mgr Geog I 3 6 S 0u7uzjv

geografia regionalna świata - kraje

pozaeuropejskie w Rydzewski Tomasz dr Geog I 3 6 S yqn7zkd

geografia regionalna świata - kraje

pozaeuropejskie ćw Bieniek Bartosz mgr Geog I 3 6 S 3m601yd

seminarium dyplomowe s Bocheński Tadeusz dr Geog I 3 6 S xcdnczl

pracownia dyplomowa prc Bocheński Tadeusz dr Geog I 3 6 S iv8fk5g

język angielski lk Niedzielska Iwona mgr Geog II 1 2 S s6on8mp

stosunki międzynarodowe w Kavetskyy Igor dr hab. prof. US Geog II 1 2 S voo13j9

globalne zmiany atmosfery i klimatu k Walczakiewicz Szymon dr Geog II 1 2 S ffh1lcj

pracownia dyplomowa prc Bieniek Bartosz mgr Geog II 1 2 S 7djil3p

seminarium dyplomowe s Czapliński Paweł dr hab. prof. US Geog II 1 2 S dnsy08r

seminarium dyplomowe s Świątek Małgorzata dr Geog II 1 2 S n7dk95d

biogeografia k Bąk Małgorzata dr hab. Geog II 1 2 S pphwzc2

strategia marketingowa w marketingu

miejsc L Tessar Karina mgr Geog II 1 2 S MM llkqa6c

zasoby środowiska geograficznego w

marketingu miejsc w Walczakiewicz Szymon dr Geog II 1 2 S MM fq8rzjt

zasoby środowiska geograficznego w

marketingu miejsc L Walczakiewicz Szymon dr Geog II 1 2 S MM 9mamjqg

globalne zmiany biosfery k Wawrzyniak-Wydrowska Brygida dr Geog II 2 4 S a1rkhz7

podstawy przedsiębiorczości k Czapliński Paweł dr hab. prof. US Geog II 2 4 S uysp9zz

pozyskiwanie środków finansowych k Cedro Anna prof. dr hab. Geog II 2 4 S mof44s2

praca zespołowa i kierowanie zespołem k Świątek Małgorzata dr Geog II 2 4 S csok7ez

przygotowanie do wejścia na rynek

pracy k Czapliński Paweł dr hab. prof. US Geog II 2 4 S 42azdtm

seminarium dyplomowe s Dudzińska-Nowak Joanna dr hab. Geog II 2 4 S u0ggiq8

seminarium dyplomowe s Wolski Tomasz dr hab. prof. US Geog II 2 4 S 3nux5a5

seminarium dyplomowe s Dutkowski Marek prof. dr hab. Geog II 2 4 S adb8sx3

pracownia dyplomowa prc Dudzińska-Nowak Joanna dr hab. Geog II 2 4 S u0ggiq8

pracownia dyplomowa prc Wolski Tomasz dr hab. prof. US Geog II 2 4 S 2qdwry3

pracownia dyplomowa prc Dutkowski Marek prof. dr hab. Geog II 2 4 S 2p8cn6s

seminarium doktoranckie s Witkowski Andrzej prof. dr hab. Geog III 3 6 S leytfol

seminarium doktoranckie s Kowalewska-Kalkowska Halina dr hab. prof. USGeog III 3 6 S avyw083

komunikacja interpersonalna ćw Świątek Małgorzata dr Geog III 3 6 S hx2w98

(2)

NAZWA PRZEDMIOTU forma

zajęć nr grupy PROWADZĄCY kieru-

nek pozio

m rok sem syste

m specj KOD

modelowanie przyrodniczych procesów

geograficznych L Walczakiewicz Szymon dr Geog III 3 6 S z9rcet2

Figure

Updating...

References

Related subjects :