• Nie Znaleziono Wyników

51 52 Σ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "51 52 Σ"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

51 52 Σ

Nazwisko 0

Imię Indeks

ANALIZA 2, KOLOKWIUM nr

51

,

6.03.2017

, godz. 8:15–9:00 Wykład: J. Wróblewski

PODCZAS KOLOKWIUM NIE WOLNO UŻYWAĆ KALKULATORÓW Zadanie

51.

(10 punktów)

Obliczyć całkę nieoznaczoną

Z

lnx2+ 1dx .

Zadanie

52.

(10 punktów)

Na wyspach Bergamutach podobno jest kot w butach i podobno zamiast zwykłych funkcji trygonometrycznych używają tam funkcji losinus, nosinus oraz sosinus podlega- jących następującym regułom różniczkowania:

d

dxlosx = nosx, d

dxnosx = sosx, d

dxsosx = losx . Obliczyć całkę nieoznaczoną

Z

los2x dx wyrażając wynik przy pomocy funkcji los, nos i sos.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jeśli jego najkrótszy bok (będący naprzeciwko kąta 30 ◦ ) oznaczymy literą a, to jego pozostałe boki będą miały długości a √.. 3 (bok naprzeciwko kąta 60 ◦ ) oraz

Jeśli jego najkrótszy bok (będący naprzeciwko kąta 30 ◦ ) oznaczymy literą a, to jego pozostałe boki będą miały długości a √.. 3 (bok naprzeciwko kąta 60 ◦ ) oraz

Jeśli jego najkrótszy bok (będący naprzeciwko kąta 30 ◦ ) oznaczymy literą a, to jego pozostałe boki będą miały długości a √.. 3 (bok naprzeciwko kąta 60 ◦ ) oraz

Rachunek caªkowy funkcji jednej zmiennej.. Caªkowanie

Na wyspach Bergamutach podobno jest kot w butach i podobno zamiast zwykłych funkcji trygonometrycznych używają tam funkcji losinus, nosinus oraz sosinus podlegających

Na wyspach Bergamutach podobno jest kot w butach i podobno zamiast zwy- kłych funkcji trygonometrycznych używają tam funkcji losinus, nosinus oraz sosinus podlegających

Na wyspach Bergamutach podobno jest kot w butach i podobno zamiast zwy- kłych funkcji trygonometrycznych używają tam funkcji losinus, nosinus oraz sosinus podlegających

[r]